ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 1555 ผลลัพธ์
ตัวเลือก

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

00:30:47

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

Like maybe we have some sickness, but Godalso sends somebody to invent some medicine to cure it. You cannot say, “Oh, Ijust trust in God, I don’t need this medicine.” God sent the medicine to you,sent a doctor to you. Then that is Hiers help. Love is all I have. Love is all I can give.I don’t have anything else. Anything that comes out, like blessing from SupremeMaster Television, it all comes from Love. And this Love comes from God. Icannot claim any credit. It’s all God’s Love, God’s Grace that’s flowingthrough me. And I’m just hoping every day that I can be a good instrument,stronger instrument to help the world, because they really need it. Thank you all of you again, Supreme MasterTelevision workers. Thank you, all of you, for your dedication and yoursacrifice and your love to help the world. May God bless you all, the insideworkers and the outside workers, and all who support the Supreme MasterTelevision. Thank you, all of you. The bad employees – they don’t fire them.The good ones, they misunderstood, mostly because of the media. I blame themedia. You see the media was also the cause of Princess Diana’s death…
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-25   1 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-25

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

00:24:20

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

And they are the most charitable race onEarth. Most charitable citizens in the world. They give a lot. They give verygenerously out. Also, daily or commonly, they’re helping each other. Helpingneighbors and all that. Unconditionally. And they volunteer to do a lot ofwork. No pay. Just volunteer to help elderly people, to help here, help there,and help animals. They’re really good. (Yes, wonderful people.) Yes, yes,wonderful. That’s why God considered them, to reward them with a good presidentlike Trump, so that he can take care of them. he just wants to do good for his people.That’s a good employee of the people. And the bad employees – they don’t firethem. The good ones, they misunderstood, mostly because of the media. I blamethe media. “And now, here, this is the [psychic] analysisof Donald Trump. Around him, I perceive a positive, humanly warm,self-confident energy. […] The pressure around him, he tries to hidecompletely, in order to concentrate on the essential, namely the people, andtheir tasks. I can feel how he really wants to do something good. That seems tobe very important to him, and he keeps on doing it, even if it costs him a lotof effort at the moment. […] Interestingly enough, it feels like there is muchacceptance and calmness for his situation, and he seems really to accept it.[…] Finally, I perceived a Female close to him, a Being from the spiritualworld, who supports him and whom he can perceive relatively consciously for thefirst time in his life, changing his perspective and relativizing the thingsthat were normally important to him.”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-24   1212 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-24

สำรวจโรงงานเลี้ยงสัตว์ในสหราชอาณาจักรเผยให้เห็นความไร้มนุษยธรรมอย่างแพร่หลายในการรักษาไก่

00:01:29

สำรวจโรงงานเลี้ยงสัตว์ในสหราชอาณาจักรเผยให้เห็นความไร้มนุษยธรรมอย่างแพร่หลายในการรักษาไก่

Chickens endure dreadfulcircumstances in United Kingdom animal factories. Undercover investigationsconducted by Viva!, a vegan animal rights charity, exposed the utterly inhumaneconditions at three chicken factories, which supply major UK grocery outletsAldi, Co-Op, Lidl, Sainsbury’s and Tesco, as well as the fast-food chain KFC.Being left to die of dehydration, allowing feather-pecking between birds, andleaving their deceased bodies to rot are common occurances. In addition, havinglung issues, weakened hearts and broken bones are widespread resulting from thesheer excess weight these birds are forced to carry as they are made to growlarge in a short time.Lex Rigby, head of investigations at Viva!, said: “Ourinsatiable desire for cheap chicken has led to an alarming rise in US-stylemega-farms that prioritize profit over welfare.”Our deep appreciation, Viva!and Lex Rigby, for your vital work. May we all turn towards our inherent loveto guide us on the path of benevolence and quickly end animal killing, inHeaven's kindness.Vegan: cuz like attracts like. If we condone brutality, it will return 2 us manyfold.
ข่าวเด่น
2021-09-23   64 รับชม
ข่าวเด่น
2021-09-23

ข่าวเด่น

00:51:36

ข่าวเด่น

ในข่าววันนี้ เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัย ในบังคลาเทศได้ผลประโยชน์ จากการสนับสนุนทางจิตสังคม ในช่วงโรคระบาด สำรวจโรงงานเลี้ยงสัตว์ ในสหราชอาณาจักรเผยให้เห็น ความไร้มนุษยธรรมอย่างแพร่หลาย ในการรักษาไก่ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลช่วย น้ำทะเลใส ๆ ด้วยแนวปะการังขนาดเล็กเทียม ในฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญชาวสวิสพิมพ์ สะพานลอยตัวเองจากพิมพ์ 3 มิติ โดยไม่ต้องเสริมเหล็ก สมาชิกในชุมชนไร้บ้าน รับอาหารวีแกนฟรี
ข่าวเด่น
2021-09-23   62 รับชม
ข่าวเด่น
2021-09-23

การกลับกลายและตัวตน – คัดสรรจาก “หนังสือแห่งชีวิต” โดย จิดดู กฤษณามูรธติ (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:15:48

การกลับกลายและตัวตน – คัดสรรจาก “หนังสือแห่งชีวิต” โดย จิดดู กฤษณามูรธติ (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“เมื่อจิตเห็น สิ่งที่เป็นเท็จ แล้วสิ่งที่เป็นจริง ก็จะเกิดขึ้น แล้วก็มีความปีติยินดี มีความสุข”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-09-23   81 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-09-23

ช่างป้ายสีหิน ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

00:17:13

ช่างป้ายสีหิน ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

"We should help that elder! He’s old and has no children to take care of him, so he has to earn a living for himself." "Greetings, elder! Thank you, elder! O elder, have you heard of the Rose Cave?" "Go toward the south-west. At the Rose Cave, deliver the ruby." "Go towards the southwest. At the Rose Cave, deliver the ruby." "Very strange! How could that elder know that we have a ruby? Probably an
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2021-09-23   127 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2021-09-23

เกล็น แรทคลิฟ (วีแกน) – นักแสดงที่สมบูรณ์ กับภารกิจ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:12:22

เกล็น แรทคลิฟ (วีแกน) – นักแสดงที่สมบูรณ์ กับภารกิจ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

We are excited to present to you the journey of the accomplished, charismatic and multi-dimensional Hollywood actor, writer, and producer, Glenn Ratcliffe, who has traversed the full spectrum of roles spanning a 30-year career transforming him into the complete actor he is today.The childhood dream of success as a soccer player was soon shattered when Glenn sustained a broken ankle followed
คนดังวีแกน
2021-09-23   47 รับชม
คนดังวีแกน
2021-09-23

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

00:26:40

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

Only the wise leaders, the wise people, can admit their mistakes and change. These people are great. Only courageous, wise and great people can admit they’re wrong and change. (Yes, Master.) That’s why Trump is all alone. Not many people understand what he’s doing. Even if they do, they don’t want to admit it.McConnell, he’s just ambitious. He just wants to be recognized as a king-maker or something. But the kind of strategy he keeps using is short-lived. Sooner or later people will find out. It’s kind of a limited strategy. You cannot keep using it forever. Not for every situation, because you will lose at the end. Most people, they cannot see that way. I see very well. I can see very clearly who is doing what. People doing things sometimes look good, but they have an agenda. Their motive is not good. (I see.) Just playing mind games, psychological games. (It’s really terrible.) It is terrible, all this politics. I just hope that the Americans’ karma is cleansed up and then they will have better leaders. Otherwise, all this is just hopeless. Hopeless. Just because somebody is senior… The senior politicians have more respect because you’re older. But older doesn’t mean wiser. (Yes.) Senior doesn’t mean always a better elder. (Yes.) I just hope they get better politicians. (Right.) Most people don’t know who is who. So like, good people, they think are bad because like Trump, he doesn’t do like a pattern that they are used to. (Right.) Humans are creatures of habit. Bad or good, they continue that way, they like it that way. Anybody else who comes in and shows a different way, better way, they don’t understand. They don’t want to. Even maybe inside they know it’s good, but they don’t want to admit it. Because that means they lost everything that they have been hanging on to. They lost their position, they lost their stand. (Understand.) That means admitting that they are stupid, that they’re losers, and they didn’t like that. That’s why they’re against Trump. And attack him all the time. Because they want to defend their old system, even though that system is no longer valid. Only the wise leaders, the wise people, can admit their mistakes and change. These people are great. Only courageous, wise and great people can admit they’re wrong and change. (Yes, Master.) That’s why Trump is all alone. Not many people understand what he’s doing. Even if they do, they don’t want to admit it. He has not been in the political arena. (Yes.) Like Biden has been there forever already. So how dare he, an outsider, just come in and then get successful, get all the peace accords with many countries, and doing this and that for his citizens with all his heart, and is successful and logical? They cannot bear it! (Understand. Yes.) And even if Trump has not been voted for, it is because people don’t want to admit they’re wrong. And according to all the newspapers also, they’re not used to it. They all write contrary to what Trump is supposed to be and supposed to do. (Yes.) He does good, but they say “no good.” Because they’re not used to it.Creatures of habit. (Right, understand.) Just like many people married together, then don’t get on very well anymore. Each already has like an extra-marital affair but still stick together because it’s habit. (Right.) Just like people eat meat, it’s habit. People take drugs, cigarettes, it’s habit. Even though they know it’s harmful to them. It’s habit. (Yes.) Everything is habit, bad or good. So even the media does not intentionally want to hurt Mr. Trump, but they did, any way they can, just to drag him down, to pull him down to the floor. Even though the man is good. (Right.) He did nothing wrong anyway. (Yes, he did not do anything wrong, and it’s just hard to understand all this that is happening.) Right, right, right. Of course. Now you know, OK? (Yes, Master.) I’m not saying Trump is an enlightened Master or anything, I’m not comparing. But he has very good intelligence. High IQ. And he did things logically, and he truly meant what he’s doing for his country. (Yes, Master.) That’s why he said, “America first” and he kept his promise all the way till the end. (Yes.) And he made peace with everyone else as well, for that, also. A part of that. So he doesn’t want to waste Americans’ lives anymore, and American taxpayers’ money, in trillions and trillions, while many Americans are living under the poverty line (Right.) or are homeless because of the system. Some people are educated persons, engineers and all that, even. It’s not like they’re stupid. They just lost the job, then they lost everything and became homeless. I saw that on TV. I saw the news. (Yes.) It’s the same like, with Jesus, He did nothing wrong, absolutely not! He doesn’t go with the trend at that time. (Yes.) He doesn’t kowtow to all these unenlightened, stupid priests, and high priests and the government, so they just killed Him. There’s no reason at all! (No, nothing.) He has never told anybody anything wrong. He hasn’t told them to go steal, or go kill or go take drugs, or gamble… In fact, He’s against all that, and that’s why they didn’t like it. He told all these people gambling in the church, He said, “How dare you do this in the house of my Father?” And He flipped the table and drove them out. Oh, they didn’t like it. And one thing they don’t like here, other people don’t like there, so they get together and persecute Him. And the government’s weak enough to go with the public. Because maybe they’re afraid people would go against them, the government. (Yes.) Just power grabbing. (Doesn’t change through the ages.) No. (No.) It’s similar everywhere, and every period of time. It just looks different. (Yes.) It just looks different. So that’s why many Masters who came to our world, are persecuted. Mostly, They don’t fare well, They don’t live well. They always try to kill Him, or harass Him, or persecute Him through some ways that He cannot always openly teach people, without any risk. (Yes, Master.) Just because they don’t want anything new. People are just so poisoned. So poisoned, so brainwashed by Satan that they don’t understand anything. It’s very difficult for any Master to survive in this world. You can see that very well, up to Buddha, Jesus, and Prophet Muhammad, Peace Be On Him Forever. Telling you. That even the whole government was against Him, made war with Him and His disciples. Many people died (Oh, goodness.) for nothing, for doing nothing wrong. (Yes.) And while the criminals are running amok everywhere. (Unexplainable.) I know, I know. You’re right. You’re also aghast as I am. You know, this world is so topsy-turvy, I keep telling you guys, it’s upside down. (It is, it is. It seems that something is so heavy for people to make them wake up. But once they wake up, I think it will be right away clear to them, but they just need to wake up.) It might be clear. Who knows? Might be clear soon. Let’s pray, let’s hope so. (Yes.) Otherwise, they’re just wasting their precious lives, and even though they think they believe in God, but they don’t understand anything ‒ about God’s will, about free will, about religions, truly not. (Yes.) Truly not. Just to go to the church and give donations in the box or singing psalms or… Then, it’s not it. (It is not.) It’s not it. That’s why many Masters were killed, because They say that’s not that. You have to be enlightened inside, you have to be connected with God inside, because you are the temple of God and God dwells within you. But nobody connected with that, with that God within you. Everybody heard that, “We are children of God,” but nobody knows how to recognize the child of God within you, how to recognize the Kingdom of God within you, like the Bible said. (Yes.) Because this thing is not written in the Bible, the enlightenment, the connection with God, it’s nothing written, you cannot write anything about that. You can read 100,000 bibles, you cannot get enlightened, cannot get in touch with God just by reading. (No.) There is a power, it has to be transmitted from a human pole chosen by God. Just like you have to plug in a socket, the right socket, the living socket, in order to get electricity. (Yes.) The dead one won’t work either. Looks like, but it doesn’t work. Same. (Yes, Master.) Deceased Masters, ascended Masters cannot help you to get enlightened or to get in touch with God. It has to go through a living human pole, but nobody understands that. Only my disciples understand. You understand ‒ because you have the experience. (Yes.) Otherwise, nobody can. (Yes, Master.) Because these things you cannot even explain. (Exactly.) It’s just like when there’s an initiation, we just sit there quietly. (Yes.) I’m not saying anything. (No.) I don’t even have to be there, but the power can be transmitted regardless of distance, that’s why. You just have to be prepared and ready and receptive to it. That’s all there is. (Yes, Master.) Because you have it within you, just need the connection, like electricity. (Yes.) The electricity is everywhere but we need wires, live wires. Oh man, so simple is that. (It is.) This is the catch. This is what people don’t understand between the living Master and the ascended Master. (Yes.) Because if we don’t need a living Master, then Jesus did not have to come down, (Oh, right. Yes.) Buddha did not have to incarnate. Guru Nanak did not have to transmit anything to His disciples, did not have to be on Earth either. (Yes.) And the Prophet Muhammad, Peace Be Upon Him, did not have to be there so that the government or others will attack Him and kill His disciples like that. (Yes.) There is a big difference and the maya will know it. That’s why they always try to get somebody low level to kill or to harass the Prophet, any Prophet, any Master and His disciples. (Yes.) In this period of time, we are more lucky than in the time of the Lord Jesus or the Prophet Muhammad, Peace Be On Him Forever, and luckier than in the time of Buddha. Buddha was luckier than many other Masters. But still, some attempted murder on Him as well. Many stories, you can never finish all this. I can never finish telling, you can never finish hearing.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-23   1645 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-23

จงฉลาดและมีสันติสุข ในประเทศของคุณ

00:17:24

จงฉลาดและมีสันติสุข ในประเทศของคุณ

Host: ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน คืนก่อน เทศกาลไหว้พระจันทร์ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่รักที่สุดของเรา เมตตาแบ่งเวลา จากการทำฌานสมาธิแบบเข้มข้น เพื่อโลกของท่าน เพื่อโทร.หาสมาชิมทีม โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ และทักทายทุกคน ในวันเทศกาลนี้ อาจารย์ยังเมตตาแบ่งปัน ความคิดของท่านเกี่ยวกับคำถาม เกี่ยวกับข้อบังคับกฎการแต่งกาย ที่ตอลิบานออก มาใช้กับผู้หญิงอัฟกัน ที่จะได้รับอนุญาต ให้ศึกษาต่อ
ข่าวเด่น
2021-09-22   4339 รับชม
ข่าวเด่น
2021-09-22

ข่าวเด่น

00:49:24

ข่าวเด่น

ในข่าวของวันนี้ สหประชาชาติ นำร่องความ พยายามฟื้นฟูจากภัยพิบัติในไฮติ การศึกษาเมื่อเร็วๆนี้แสดงถึง คุณประโยชน์อันล้นเหลือด้าน ภูมิอากาศโดยการยุติโรงงานปศุสัตว์ กีฬาแนวสวีดิชแบบใหม่ ช่วยให้ผู้คนแข็งแรง ในขณะที่ ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย สนับสนุนโครงการจ้างงานเยาวชน ในฟิลิปปินส์ ศูนย์การแพทย์ และ หุ้นส่วนตำรวจ บริจาคจักรยาน ให้แก่เด็ก ๆ ด้อยโอกาส 90 ราย ในสหรัฐอเมริกา เบอร
ข่าวเด่น
2021-09-22   159 รับชม
ข่าวเด่น
2021-09-22

การกลับกลายและตัวตน – คัดสรรจาก “หนังสือแห่งชีวิต” โดย จิดดู กฤษณามูรติ (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:13:37

การกลับกลายและตัวตน – คัดสรรจาก “หนังสือแห่งชีวิต” โดย จิดดู กฤษณามูรติ (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“การแยกระหว่างพระเจ้า หรือความเป็นจริงและตัวคุณเอง ออกมาจากคุณ ด้วยจิตที่ยึดเหนี่ยว กับสิ่งที่รู้ เพื่อความแน่นอน เพื่อความปลอดภัย”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-09-22   186 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-09-22

วงออเคสตราสตรีอัฟกัน: โซห์ร่า ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:13:00

วงออเคสตราสตรีอัฟกัน: โซห์ร่า ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

Named after a Persian goddess of music, Zohra, the country’s first all-female orchestra is composed of 30 young women ranging in age from 13 to 20 years. The origins of this unique ensemble can be traced to the Afghanistan National Institute of Music (ANIM), created in 2010 under the patronage of the Ministry of Education and the Deputy Ministry for Technical Vocation and Educational Training, as
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2021-09-22   116 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2021-09-22

ผู้รับรางวัลโลกจรัสแสง ด้านการดูแล: ความอุตสาหะที่ใจดีในการสร้าง สวรรค์แห่งความรักสำหรับวอมแบต ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:13:44

ผู้รับรางวัลโลกจรัสแสง ด้านการดูแล: ความอุตสาหะที่ใจดีในการสร้าง สวรรค์แห่งความรักสำหรับวอมแบต ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

Sleepy Burrows Wombat Sanctuary was founded in 2004, and is dedicated in helping injured, orphaned, and traumatized wombats. Each year, more than 300 wombats in need of urgent care are brought to the sanctuary in rural New South Wales, where Ms. Stepan works more than 18 hours a day nurturing up to several dozen rescued wombats. Adorable by look, wombats are solitary territorial animals by nature.
รางวัลโลกจรัสแสง
2021-09-22   70 รับชม
รางวัลโลกจรัสแสง
2021-09-22

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

00:28:13

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

The government leader, the leaders of any type in a nation, cannot be arrogant. (Yes, Master.) Because you will fall, you will harm people if you are too arrogant because you are too far from reality.He (Biden) harmed the Americans by letting the immigrants in ‒ in France, they say “n’importe qui,” means doesn’t matter who, ‒ just let them in, catch and let go, catch and let go. Catch means register, and just go. Go anywhere. (Yes, Master.) And then make the pandemic worse because they brought it from every different country. (Correct, yes.) Those countries who are not very strict with COVID regulations or vaccines. (Yes.) Those lesser countries. (Yes.) I just mean in a physical way. (Yes.) I don’t mean they are lesser beings in any way. It’s just a different country has a different status, financially or politically, or military-wise. (Yes.) So those countries from Latin America, they just came in, anybody, and then he just let them go anywhere. (Yes.) One or two or even many of them would have had been sick, would be COVID-infected, even if maybe they don’t show it. (Yes.) Didn’t even test, just catch and let go, registered and then go, even take them anywhere they want, and make the Americans more susceptive, more vulnerable for pandemic. More people die now, even children die. (Yes, Master.) And in Afghanistan, he just let all the troops go, and then whether people over there are rescued or not, doesn’t matter. (Yes.) Until international pressure and internal pressure, then he rush-rushed more airplanes to take them out. Still, too late. Don’t know how many are still trapped in there. (Yes, Master.) “FOX NEWS Interview Sept. 5, 2021: The evacuation’s not over, Mr. President. There’re still Americans stuck, SIV (Special Immigrant Visa) holders, Green Card holders, that right now as we speak, veterans groups are still trying to help get out. They’re trapped at airports, in the vicinity of airports around Afghanistan. You know why? Because the State Department won’t give the proper clearances for these private charter flights to get out. And in the few instances where they have, then the Taliban won’t let them go. You know what that’s called? That’s called a hostage. (Right.) And we are heading into a mass hostage situation, where the Taliban has all the leverage to get international legitimacy, access to billions in foreign currency, and economic assistance. And we handed them that legitimacy on a silver platter in the form of hundreds of Americans that Joe Biden left behind.”Maybe the Taliban won’t do anything to them because of fear of diplomatic problems, pray so! But still, the pressure for them over there, when everybody else is gone and they’re just left behind like that. (Yes. Unfair.) They feel very, very scared, very fearful. The psychological pressure on them is enormous. (Understand.) “Media Report from FOX NEWS Aug. 31, 2021: A pregnant U.S. citizen is trying to escape with her husband and her father. She claims the Taliban is blocking her and even kicked her in the stomach. She’s going to stay sheltered in place, hiding her identity, and hoping that her friends will continue to bring her food and keep her secret until frankly, we can come up with something new. We know her exact location but literally are afraid to even have a conversation about a rendezvous until we know where and when somebody could meet her. Anyone who wants to remain unknown, has to switch phones, turn them off, use all the techniques that you would use if you were in survival, escape and evasion. We also have an elderly couple, same thing: repeatedly went to the gate, waited at the gate with their blue (U.S.) passports, and did not get in. So, anyone that says that they didn’t break a promise to the American people and leave people behind, is wrong. Anyone who says that there aren’t people stranded is wrong. These people were stranded, they did everything they were supposed to do, and they simply were not a priority at the end.”And people died at the Kabul airport, and died, also, more elsewhere because of the drone strike. So, this is very clear evidence that Mr. Biden will harm the Americans and other countries’ citizens, also the international peace. (Yes. It is.) And how many more disasters can Mr. Biden afford, can the Americans afford to let him? (Right.) And this guy, McConnell, trying to play this game of good guy again. He can’t afford this. (No.) He’s supporting somebody who harms his co-citizens. (Yes.) That’s no good. He should retire. Or people should fire him also. (Yes, Master.) Anybody who did this kind of misjudgment, it’s not a mistake. (Yes.) Either deliberate or too stupid. (Right.) Or too much for the consolidation of his own position and power that he couldn’t care less who dies, who lives. He’s not fit to be in the position in the government anywhere. (No, he’s not.) Not just being a leader, but being anywhere in the government, especially at the top, in the center of the government in the Capitol. (Right.) As the Senate or as the House of Representatives. This kind of person is very harmful for the country. He gets paid to help, to protect, to promote the wellness of his country. And he did the opposite. (Yes.) The border problem, he also did not do much. And now many Americans die, obviously, in front of him, he still does nothing! He does nothing; he still supports this kind of action to harm more Americans. (Right. Yes.) That’s why this guy is no good. (I agree.) Does he realize what he’s doing or he’s just blindly trying so hard to protect his power, his grip on his colleagues, (Yes.) and whoever works with him, to show people that he’s a tough guy, that he knows everything, and he can decide things? To impeach Biden or not impeach Biden, it doesn’t lie in his hands alone. (Yes.) If the Senate and the House of Representatives realize the seriousness of Mr. Biden’s handling of everything, if they realize it, they couldn’t care less whether or not McConnell says what. (Yes, Master.) But it’s not for him to stand up and say, “No, Biden cannot be impeached. It won’t happen.” Can he foresee the future perhaps? Like a clairvoyant or something? Or is he so sure of his power grip on everybody that he can announce like that? (No.) It’s too arrogant. (True.) The government leader, the leaders of any type in a nation, cannot be arrogant. (Yes, Master.) Because you will fall, you will harm people if you are too arrogant because you are too far from reality. (Yes.) I don’t know if I am clear enough for you. You understand everything or not? (Yes, I understand, really. It’s really not fair to the American people too…) It’s not just not fair, it’s harmful! (Yes, it is truly harmful.) “Not fair” is too mild. (Yes.) He cannot afford to continue this way and supporting Biden so that he can make more trouble, can do more harm to the Americans and others, related others like maybe other international citizens, because of that. Because continue like this, it might make more war. (Yes, Master.) And many people will die because the international troops will also have to support Americans. (Yes.) They always did, because it’s a pact, it’s an alliance and NATO and all that, bringing many more people to die with. (Yes, understand.) So, this is not a mistake. It’s a taboo. I don’t know how you say this. Either very stupid or very arrogant that he doesn’t even realize the reality or is far removed from reality, or just too power-greedy that he couldn’t care less who dies, who lives. (Yes. It is like that.) (Yes, understand.) It’s become a habit for him now, just to say things big like that. Just to exercise a grip on anybody, so that everybody has to listen to him and feel like he’s a wise person. He’s not. (Yes, Master.) Can you see he’s not? (Yes.) Either that or he’s just too power blind that he would do anything just to consolidate his position. (Right, understand.) At the cost of other people’s lives. He should be removed, together with Biden. (They should be removed, yes.) Yes. (And soon.) It’s not because of Republican or Democrat or anything. But he just betrays anybody, and then befriends anybody, just so that everybody feels like they owe it to him. You see? Like their life depends on his judgment. (Yes.) So he can criticize or condemn them whenever he wants. And then when that person’s already down on his knees, he comes, extending his hands, and that person will forever be indebted to him. (Oh, gosh.) You see that? (Yes.) That’s a very wicked strategy. Normal situation, or not serious, OK. But this is people’s lives that he’s playing with. And I condemn that. Everybody should. (Yes, Master.) Should remove him immediately before he makes more trouble and causes more pain and suffering to the American people, who pay him through taxes. (Yes, Master. Yes.) He should be more loyal and protective toward them, his employers – the ones who pay him. (Yes, absolutely.) The Americans are the ones who pay him. They are his employers. He should be more protective toward them. Not to any individual just so that he can control all the powers. (Yes.) Control people mentally and psychologically. (Yes, Master.) I don’t know how to express this more eloquently. I’m just telling you as it comes out. (Yes, Master. Understand.) I said just straight from my heart, and the way I see it. (It is very clear and straightforward. Yes, Master.) It’s clear? (Yes.) Good. (It is.) Any questions about that? Any doubts? I can explain to you. Like, if you’re not clear anywhere? (Is there anyone who actually can remove Mr. McConnell? I wonder if actually someone can act on it.) I think they can, if they want to. If he’s not doing a good job, anybody can remove him. They should. (They should.) It depends on the constitution. (Right.) But he is clearly betraying his country and his people. (Right, yes.) If that’s the strongest possible that I can use the words for you. Even though it doesn’t look like it. Looks like he always says something, just so that he can be in the position of, maybe you call it like a “hero” or something. “Good guy.” (Yes.) Trump, and then now Biden, and Cheney and whoever. If other people contradict, he would come and defend for that person. Even if the House or the Senate don’t want that person, he will come up and defend for that person. So that that person will forever be indebted to him. Even if that person loses or wins, he always counts him as a friend. So he can beat a person, he can praise a person, he can drag the person down, and he can lift him up. He does all that! (It’s vicious.) Imagine. Just to look powerful. And people will be confused, don’t know anything and thinking he’s just a very fair person. No, he’s playing. (Oh, wow.) He’s playing games, mind games, psychological games, at the cost of other people’s lives, especially his own constituents. His own compatriots. (Understand.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-22   1822 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-22

ข่าวเด่น

00:53:19

ข่าวเด่น

ข่าววันนี้ สภาเสี้ยววงเดือนแดงกาตาร์ จัดหาน้ำให้ค่ายในซีเรีย นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ในสหรัฐฯ สังเกตุเห็นแสง หลังหลุมดำ ผู้ประกอบการรถไฟ ร่วมกันจัดการขนส่งสีเขียว ให้กับคอป 26 นักวิจัยในอิหร่านพบความเกี่ยวข้อง ระหว่างโปรไบโอติก และโรคปลอกประสาทเสื่อม ผู้กำลังจะเป็น ผู้ประกอบการชาวออสเตรเลีย บริจากเสื้อผ้าใหม่ บริษัทวิจัยคาดการณ์ อาหารจากพืชจะเติบโตขึ้นห้าเท่า ม้าในเยอร์มัน ได้รับการช่วยเหลือจากน้ำท
ข่าวเด่น
2021-09-21   181 รับชม
ข่าวเด่น
2021-09-21

'การแข่งขันด้วยตาที่ 3 ' –คัดสรรจาก คำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของทฤษฎี ใน 'หลักคำสอนลึกลับ' ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:11:42

'การแข่งขันด้วยตาที่ 3 ' –คัดสรรจาก คำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของทฤษฎี ใน 'หลักคำสอนลึกลับ' ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“เหมือนนก ที่บินจากรังของมัน และนั่นคือวิญญาณ ที่เชคีนาห์ (พระปัญญาหรือพระคุณ) ไม่ย้ายออกไป”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-09-21   202 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-09-21

เฉลิมฉลองเทศกาล ไหว้พระจันทร์ที่น่าจดจำกับ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ (วีแกน) ตอนที่ 3 ของ 8 ตอน

00:14:57

เฉลิมฉลองเทศกาล ไหว้พระจันทร์ที่น่าจดจำกับ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ (วีแกน) ตอนที่ 3 ของ 8 ตอน

Next, we’ll have a splendid program of poetry recitation by the Chiayi center. “(Oh, it’s a ‘pocket program.’” “’The green grass on the riverbank.’ Ah…Ah…Ah… I watch the clouds drift by slowly, and dream of a faraway place. I watch the birds fly by swiftly, and dream of a faraway place. I wonder if God sees the smile on my face. I hope I can leave here one day, and live in the faraway place deep i
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2021-09-21   926 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2021-09-21

กระต่ายป่าและกระต่าย: สหายศักดิ์สิทธิ์ของพระจันทร์ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:12:02

กระต่ายป่าและกระต่าย: สหายศักดิ์สิทธิ์ของพระจันทร์ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

I notice that hares and rabbits differ in their physical appearance. Hares look larger and also have longer hind legs. Hares and rabbits count on the numerous veins in their furless ears to dissipate heat and regulate their body temperature. We snowshoe hares have comparatively smaller ears as heat travels shorter distances through our body and keeps us warmer in the colder climates we reside in!
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2021-09-21   194 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2021-09-21

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

00:30:23

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

เพราะความจริงมันไม่ง่าย เพื่อให้คนที่นี่ยอมรับ พวกเขาได้รับอิทธิพล โดยแรงลบ นานเกินไปแล้ว (ใช่ค่ะ) และตอนนี้ในรุ่นของเรา พลังลบที่เหลืออยู่ ยังคงอยู่ที่นั่น ในดีเอ็นเอของมนุษย์ ในความคิดของมนุษย์ (ค่ะ) ยังคงอยู่ในอากาศ ที่คุณหายใจ มันจึงเป็นเรื่องยาก สำหรับคนที่ยังอยู่จะตื่นขึ้น
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-21   2166 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-21

การสนับสนุนผู้ที่ดี สำหรับโลก ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

00:22:33

การสนับสนุนผู้ที่ดี สำหรับโลก ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

ตามรายงานจาก สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ กฎหมายทำแท้งที่เพิ่งผ่านใหม่ ในเท็กซัสและล่าสุด เกี่ยวกับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ผลการเรียกคืนการเลือกตั้ง ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่รักที่สุดของเรา ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องระหว่าง การคุยโทรศัพท์เกี่ยวกับงานกับ สมาชิกทีมโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน ( Media Report from ABC NEWS Sept. 15, 2021: ข่าวด่วน ขณะที่เรา เริ่มออกรายการช
ข่าวเด่น
2021-09-20   4124 รับชม
ข่าวเด่น
2021-09-20
<>ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย