ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
41 - 60 ของ 83 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
คำบรรยาย :

Deep Hypnosis: A Window to the Subconscious, Part 3 of 3

00:17:16

Deep Hypnosis: A Window to the Subconscious, Part 3 of 3

When teacher Claire entered into a deep-level of subconsciousness, she got connection with a higher wisdom:” At a certain level of relaxation, my soul left the body, and started to float to heaven. Then I suddenly saw the Blessed Virgin Mary, who was radiating light. When I saw the image, I really felt for the first time that my heart was very, very warm. It was completely filled with love, and kept flowing in communion with the Blessed Virgin Mary….”
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-08-01   2064 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-08-01

The Ancient Wisdom of the K’iche’ (Quiché) Mayans, Part 2 of 3

00:15:07

The Ancient Wisdom of the K’iche’ (Quiché) Mayans, Part 2 of 3

When we enter what we know as a chu’milal or the umbilical cord, or the whole timeline, we can find our character in various stages of the human or non-human lives which we have led, there are our whole stories. A counter of time is hardly a person that has a small cord of life. Their cords are usually much longer, where there has been a lot of teaching during certain former lives. And so that reminder of all awakens sensory abilities that allow them to enter other planes.
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-05-23   2051 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-05-23

The Ancient Wisdom of the K’iche’ (Quiché) Mayans, Part 3 of 3

00:13:09

The Ancient Wisdom of the K’iche’ (Quiché) Mayans, Part 3 of 3

The Mayan worldview is a way of interpreting oneself. It provides us with the elements for a good living. It gives us the elements for being able to take some steps backwards, to collect our memories and to know what lies ahead and behind on our path. According to Mayan beliefs, 2012 was a very significant year, as it marked the end of an old cycle, and the beginning of a new one. They believe that, in 2012, the renewal of female energy began, and that this gentler energy would will awaken the earth’s collective consciousness to a new way of living.
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-05-30   2009 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-05-30

The Ancient Wisdom of the K’iche’ (Quiché) Mayans, Part 1 of 3

00:13:32

The Ancient Wisdom of the K’iche’ (Quiché) Mayans, Part 1 of 3

Ms. Claudia Orozco López is a revered indigenous K’iche’ Mayans “time counter”, and a mediator between the mundane and cosmic energies. A “time counter” knows when an auspicious day will be for a particular activity, because all situations have to do with the energies that move within the specific moments of time or move within each particular day. In the people that Ms. Orozco has support, many things change in their body, in their DNA, in their blood, physical alterations, emotional disturbances.
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-05-16   1985 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-05-16

Feng Shui: Balancing Energies of Heaven and Earth, Part 1 of 3

00:13:07

Feng Shui: Balancing Energies of Heaven and Earth, Part 1 of 3

Feng shui is an ancient science. First developed in China, is has been practiced for more than 3,000 years. It embodies the philosophical aspect of Taoism that everything is connected and that everything has energy. The primary objective of feng shui is to ensure a flow of good energy, and to create harmony and balance between people and their surroundings and environment. We begin to explore many facets of this fascinating science through an interview with Mr. Shiang-Wuan Ke, a renowned feng shui master and professional architect from Taiwan (Formosa).
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-01-24   1981 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-01-24

Feng Shui: Balancing Energies of Heaven and Earth, Part 3 of 3

00:13:40

Feng Shui: Balancing Energies of Heaven and Earth, Part 3 of 3

We are speaking with Mr. Shiang-Wuan Ke, a renowned feng shui master and professional architect from Taiwan (Formosa), who has studied this intricate science for 20 years. In feng shui, an environment or building can have two types of energy. Auspicious energy and ominous energy. Mr. Ke shares us some fascinating facts about these two energies, and how to get good feng shui energy.
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-02-07   1904 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-02-07

Connecting to our Higher Selves through Dreams: Interview with Mr. Kevin Todeschi, Part 1 of 3

00:12:01

Connecting to our Higher Selves through Dreams: Interview with Mr. Kevin Todeschi, Part 1 of 3

If we pay attention to our dreams, they can play a beneficial role in our lives. Mr. Kevin Todeschi tell us why. Dreams are important even if we don’t pay attention to them. So, for example, many people have had the experience where they go to bed and they’re anxious or they’re worried or they’re upset and they wake up feeling fine. And basically, what has happened is the dreams have contrasted and correlated the events of the day, and made some resolutions for you. And so subconsciously the process is helpful even if we don’t remember. But if we remember, then we can get insights into what it is our subconscious mind has figured out. And Cayce would say that you could get insights for everything, that your dreams can give you answers to anything.
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2019-08-19   1898 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2019-08-19

Connecting to our Higher Selves through Dreams: Interview with Mr. Kevin Todeschi, Part 2 of 3

00:12:20

Connecting to our Higher Selves through Dreams: Interview with Mr. Kevin Todeschi, Part 2 of 3

Cayce would say dreams can give you insights into your physical health, your emotions, and your spirituality. Your dreams have your best interests at heart. They come from your Higher Self, your spiritual self. Cayce would say that people are always trying to get guidance, and that the subconscious mind, the superconscious mind is trying to give you guidance. All you have to do is watch your dreams. I think dreams can give us insight into things we need to work on for our own growth and development. We might get insight into things only our Divine Self knows about.
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2019-08-21   1817 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2019-08-21

Feng Shui: Balancing Energies of Heaven and Earth, Part 2 of 3

00:13:42

Feng Shui: Balancing Energies of Heaven and Earth, Part 2 of 3

Feng shui is a complex science for which the primary objective is to create harmonious and favorable environments in which humans can live, work, or simply enjoy. Today we continue our discussion with Mr. Shiang-Wuan Ke, a renowned feng shui master and professional architect from Taiwan (Formosa), who explains how we can find place where Qi, the vital universal energy is highly concentrated.
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-01-31   1752 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-01-31

UFO Investigations - Part 2 of 2

00:13:28

UFO Investigations - Part 2 of 2

Millions of people worldwide are having face to face encounters with some of these other beings who come here. These beings seem to be very wise and they certainly have amazing technology to even get here in the first place. People keep taking pictures and having these sightings and taking videos of them. There is absolutely no doubt that we are being visited very frequently by beings from elsewhere.
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-01-17   1704 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-01-17

Reincarnation: Past Lives Remembered

00:12:56

Reincarnation: Past Lives Remembered

For centuries, reincarnation remained a mystery, leading to questions about human existence and the nature of previous lives. Nowadays, however, many individuals are coming forward to share detailed memories of their past lifetimes. Dr. Jim Tucker, a renowned past-life expert from the US, has recorded 2,500 cases of children remembering their previous incarnations. Oscar winner, AFI Life Achievement Award recipient, and legendary Hollywood actress Ms. Shirley MacLaine has long been sharing her past-life memories in media interviews, including on the TODAY show.
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2019-09-16   1664 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2019-09-16

Feng Shui: Balancing Energies of Heaven and Earth, Part 2 of 3

00:13:42

Feng Shui: Balancing Energies of Heaven and Earth, Part 2 of 3

วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-01-31   1637 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-01-31

UFO Investigations - Part 1 of 2

00:12:13

UFO Investigations - Part 1 of 2

For decades, sightings of unfamiliar lights and UFOs have fascinated scientists, various groups, organizations, and the public alike. Many UFO trackers are in pursuit of the truth, and eager to uncover first-hand information on UFOs.
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-01-10   1589 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2018-01-10

ค้นหาเป้าหมายของชีวิตผ่านประสบการณ์ใกล้ตาย : การสัมภาษณ์ คุณคิมเบอร์ลี่ คลาร์ค ชาร์ป ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:13:15

ค้นหาเป้าหมายของชีวิตผ่านประสบการณ์ใกล้ตาย : การสัมภาษณ์ คุณคิมเบอร์ลี่ คลาร์ค ชาร์ป ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

ขณะอยู่ในโรงพยาบาล ห้องฉุกเฉิน คุณคิมเบอร์ลี่ คลาร์ค ชาร์ป “ปล่อยวาง” ชีวิตของเธอ ฉันทำอย่างนั้น ฉันปล่อยวาง แล้วฉันพบว่า ตัวเองอยู่ในอีกที่หนึ่ง และมีบางสิ่งปรากฏขึ้น “บางสิ่ง” นั้น ฉันไม่มีถ้อยคำบรรยาย หลายคนอาจเรียกว่าพระเจ้า หลายคนอาจเรียกว่า “ต้นกำเนิด” สำหรับฉันมันคือแสงสว่างดวงโต มันคือพลังสายฟ้า และแสงสว่าง ที่เจิดจ้ากว่าพระอาทิตย์ของเรา สว่างเจิดจ้ายิ่งกว่าสิ่งใด
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2019-11-25   1588 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2019-11-25

ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างสมองกับจิตสำนึกตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:14:21

ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างสมองกับจิตสำนึกตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

On today’s program, we’ll hear from Mr. Mark Gober, author of “An End to Upside Down Thinking” and host of the new podcast, “Where is My Mind?” In addition, Mr. Gober is on the Board of Directors at the Institute of Noetic Sciences (IONS), a research center dedicated to exploring and expanding human capacity. “What is the relationship between the brain and consciousness? Does the brain create consciousness? Let’s think about the philosophical implications.” “And the thesis that I arrived at is it’s not that consciousness comes from the brain, but it’s the other way around. That consciousness is the basis of all reality existing beyond space and time. And the material world is an emergence or an experience within consciousness.”
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2019-10-28   1522 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2019-10-28

นางฟ้าในห้องผ่าตัด : ประสบการณ์ใกล้ตาย ของทริเซียบาร์เกอร์ ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:12:44

นางฟ้าในห้องผ่าตัด : ประสบการณ์ใกล้ตาย ของทริเซียบาร์เกอร์ ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

หลังจากอุบัติเหตุรถยนต์ร้ายแรง มีส ทริเซีย บาร์เกอร์ ถูกนำส่งโรงพยาบาล ที่ซึ่งเธอพบกับสิ่งสำคัญ ประสบการณ์ใกล้ตาย เมื่อฉันเข้าไปใน ห้องผ่าตัดกระดูกสันหลังฉุกเฉิน ฉันออกจากร่างของฉัน และฉันเห็นร่างกายฉัน บนโต๊ะผ่าตัด ฉันต้องบอกคุณว่า ฉันรู้แน่ชัดเลยว่า วิญญาณออกไปจากร่าง จิตของเราวิญญาณของเรา ยังคงอยู่ต่อไปหลังจากที่ ร่างกายตายไปแล้ว
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2020-01-03   1518 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2020-01-03

Connecting to our Higher Selves through Dreams: Interview with Mr. Kevin Todeschi, Part 3 of 3

00:12:33

Connecting to our Higher Selves through Dreams: Interview with Mr. Kevin Todeschi, Part 3 of 3

So, one of the first lessons in the search for God material is to learn how to cooperate with God. And I think that the Cayce information emphasizes the fact that we are really Divine emissaries. Mr. Kevin Todeschi often prays to the Divine for guidance on how he can be of service to others. Cayce recommended every morning getting up, and after your meditation, to sit there quiet and just become very centered and say aloud or quietly to yourself three times, “Lord, what would you have me do today?” And then listen. And from that you can get insights into what you should be about, what you should be doing.
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2019-08-26   1461 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2019-08-26

The Scientific and Spiritual Dimensions of Solar Events

00:17:31

The Scientific and Spiritual Dimensions of Solar Events

Besides providing the physical energy that sustains our lives, the sun also sends us love and spiritual nourishment. But what is the spiritual meaning behind devastating solar flares and storms? And how can we avoid such disasters from impacting Earth?
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2017-11-27   1401 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2017-11-27

เรียนรู้ การสื่อสารกับพืช: การสัมภาษณ์ มร.อเล็กซานเดอร์ เฟอร์ราน ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:15:09

เรียนรู้ การสื่อสารกับพืช: การสัมภาษณ์ มร.อเล็กซานเดอร์ เฟอร์ราน ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

ธรรมชาติให้ความงามแก่โลกเรา ด้วยพืชพรรณไม้และสัตว์ แต่ยังมีความลี้ลับอีกมากมาย รอคอยให้ค้นพบ ขณะเดียวกัน มร.อเล็กซานเดอร์ เฟอร์ราน ค้นพบด้วยความมั่นใจ ในวิธีการสื่อสารกับพืช โดยใช้ อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า มันเหมือนกับวางเปียโน ไว้ใต้มือของพืช เธอไม่รู้ว่า จะใช้มันอย่างไรในทันที มันไม่ใช่อุปกรณ์ถ่ายทอด ของสิ่งที่เธอจะพูด หรือเสียงที่เธอจะเปล่งออกมา มันเป็นเครื่องมือที่เธอสามารถ ใช้ทำเสียงดนตรี หรืออย่
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2020-01-20   1331 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2020-01-20

Understanding Near-Death Experiences with Expert Ivan Rudolph, Part 1 of 2 (INT)

00:15:46

Understanding Near-Death Experiences with Expert Ivan Rudolph, Part 1 of 2 (INT)

Mr. lvan Rudolph is a world-renowned author whose latest book, “Living beyond: Making Sense of Near-Death Experiences,” details near-death experiences he compiled over 40 years, since hearing of his father’s case as a young child. (In) a real near-death experience, the body is left behind, and the spirit comes out of the body. And the spirit can see the body there and the medical people working on the body perhaps. If you go far enough in this experience, you go into what’s called a Life Review. During this Life Review, you can actually see other people’s thoughts. So, we tend to think we live a very private life inside our heads. But it’s not quite like that.
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2019-09-02   1295 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2019-09-02
<12345>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย