ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 19 ของ 19 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : เทคโนโลยียุคทอง
วันที่ : 2019
การเรียงลำดับ : ล่าสุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

อุปกรณ์เสริมพลังแสงอาทิตย์ : การใช้พลังงานจากพระอาทิตย์เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ

15:52

อุปกรณ์เสริมพลังแสงอาทิตย์ : การใช้พลังงานจากพระอาทิตย์เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ

พระอาทิตย์ฉายพลังงานแห่งรัก ให้แก่จักรวาลอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันนี้ความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี ทำให้เราสามารถ นำพลังงานของมัน มาใช้กับอุปกรณ์เสริม ได้หลากหลาย
เทคโนโลยียุคทอง
2019-11-14   1606 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-11-14

แอร์ แท็กซี่

15:46

แอร์ แท็กซี่

Air taxis can be sustainable, comfortable vehicles for making short flights across congested cities. Besides being able to avoid busy street-level traffic, they can take off from and land on short runways or helipads. Today, we’ll find out what kinds of eco-friendly flying taxis will soon be available. Kitty Hawk’s operator Zephyr Airworks recently formed a partnership with Air New Zealand to bring the first fleet of air taxis to market. Mr. Yifang Xiong, co-founder of EHang, said, “The EHang 216, which can seat tow passengers, has been tested comprehensively and is essentially ready for mass production.”
เทคโนโลยียุคทอง
2019-10-12   1664 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-10-12

ยานยนต์ขนาดเล็ก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

17:47

ยานยนต์ขนาดเล็ก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Vehicle manufactures around the world are becoming ever more mindful of preserving the environment, and in recent years the number of small hybrid and all-electric vehicles being produced has surged. A wide variety of electric scooters is available on the market. At present, these scooters may look slightly more expensive than some gasoline-powered versions, but choosing an electric scooter over a conventional one is a good idea for several reasons: the lower cost of insurance, registration and maintenance, amazing performance, fast acceleration, the latest smart features, and most importantly, zero noise pollution and carbon emissions.
เทคโนโลยียุคทอง
2019-07-31   2685 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-07-31

วิทยาการหุ่นยนต์ : ความก้าวหน้าในด้านการแพทย์ และการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

14:21

วิทยาการหุ่นยนต์ : ความก้าวหน้าในด้านการแพทย์ และการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

Scientists and engineers around the world are learning from our animal co-inhabitants and from bacteria about their skill in movement and are mimicking them to develop robots that can have a positive impact on the fields of humanitarian and medical aid. Today we’ll examine how these devices can help humans and animals in times of need or emergency. MIT’s Cheetah project was initiated to create a robot that is flexible, and capable of running, jumping, and landing safely like a cheetah. Besides nanorobots capable of swimming inside our bodies, tiny robots capable of crawling are also being studied by medical engineers and researchers.
เทคโนโลยียุคทอง
2019-07-24   3070 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-07-24

อุปกรณ์ที่เมตตาสำหรับ ผู้พิการทางร่างกาย

18:20

อุปกรณ์ที่เมตตาสำหรับ ผู้พิการทางร่างกาย

Today we’ll learn about how technology can help people with disabilities gain or regain part of their physical functionality. Understanding the difficulties encountered by the physically challenged, scientists and engineers have been devoting their hearts and minds to research on ways to help them restore part of their mobility in daily life. They are all thinking big, they are taking risks. There’s a young woman and she’s basically designed and is now manufacturing a car that people in wheelchairs can just drive their wheelchair right into the car and start driving.
เทคโนโลยียุคทอง
2019-07-08   2907 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-07-08

รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ : เทคโนโลยีอนุรักษ์โลก

17:06

รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ : เทคโนโลยีอนุรักษ์โลก

Our car, the Lightyear One, will be a statement car. You can drive on the power of the Sun. Lightyear One can constantly replenish its power using the Sun, and travel up to 800km (about 500 miles) on solar power alone, depending on the battery configuration. The car has an even longer range in sunny climates, going for days without charging when tested in such conditions. And the Lightyear One can power more than just its motors – it comes with a charging port just like a regular household power socket, and when parked, can be used to provide free solar electric power for household.
เทคโนโลยียุคทอง
2019-07-03   3568 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-07-03

เทคโนโลยีสำหรับโลกที่สันติสุข : GANS โดยมูลนิธิ เคเช-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

16:51

เทคโนโลยีสำหรับโลกที่สันติสุข : GANS โดยมูลนิธิ เคเช-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

The essence of it is that the technology has the ability to enforce peace, as it can render all fighting vehicles useless. That’s not the direction that the Foundation wants to go, but peace is important for this world, and it’s time for peace. And we need as a society to recognize the importance of peace, because when we have peace, then we open a door. We open a door where a whole new universe becomes available to us. We have the ability to interact with our galactic family and friends. We have technologies that are beyond our imagination, and we evolve in ways that we should have evolved years ago when these opportunities presented themselves.
เทคโนโลยียุคทอง
2019-06-05   6784 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-06-05

เทคโนโลยีสำหรับโลกที่สันติสุข : GANS โดยมูลนิธิ เคเช-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

19:35

เทคโนโลยีสำหรับโลกที่สันติสุข : GANS โดยมูลนิธิ เคเช-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

The Keshe Foundation conducts extensive research in how GANS materials can help relieve pain, improve health, and increase food production. I do a lot of research in the agricultural part in Mexico. And I have been using this in the food production of my garden. Your will see the plant grow bigger and they produce more fruits and vegetables. They become more healthy and more tasty. This is part of my research where I have increased the yield almost twice in the production, and the plants also grow up to three times bigger than the normal size when I do the application.
เทคโนโลยียุคทอง
2019-06-03   7162 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-06-03

เทคโนโลยีสำหรับโลกที่สันติสุข : GANS โดยมูลนิธิ เคเช-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

17:33

เทคโนโลยีสำหรับโลกที่สันติสุข : GANS โดยมูลนิธิ เคเช-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

The Keshe Foundation is conducting research into new technologies that could benefit the future of our planet. The technology will be what I call a “game changer” in a lot of different areas; human health is one of the bigger areas. The body and the materials that are used in the Foundation are working in harmony with each other to balance each other out. So, the fields from our body and the fields from the material work in a symbiotic relationship. So, what you see is that if somebody has, for example, let’s say pain in their arm, the products and the technology that’s available can balance the fields of the body such that the pain no longer exists and healing can take place.
เทคโนโลยียุคทอง
2019-05-29   8753 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-05-29

อนาคตที่สดใส ของพลังงานแสงอาทิตย์ : การสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ มาร์ติน กรีน-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

13:15

อนาคตที่สดใส ของพลังงานแสงอาทิตย์ : การสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ มาร์ติน กรีน-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

What is the future of global sustainable power? Professor Martin Green believes the prospects look very bright indeed! So, yeah, it’s an interesting future. You know, even things like producing iron, you can do it using electricity as a source, but it’s been more expensive than traditional blast furnaces and so no. But if electricity’s free, it changes the whole equation. So, a very exciting year that we are entering into, as the world switches from its dependence upon fossil fuels to something more sustainable, namely wind and solar.
เทคโนโลยียุคทอง
2019-05-08   5210 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-05-08

อนาคตที่สดใส ของพลังงานแสงอาทิตย์ : การสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ มาร์ติน กรีน-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

12:52

อนาคตที่สดใส ของพลังงานแสงอาทิตย์ : การสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ มาร์ติน กรีน-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

Internationally renowned for his advancements in solar energy, Professor Green is known as the “father of photovoltaics.”As technology advances, solar energy is becoming more and more efficient. How long will it be before solar becomes our major source of energy? It’s going to happen very quickly in Australia. So, I have just come from South Australia. But it’s expected by 2024, they’ll be generating more energy from solar than the grids are going to be able to use. So that’s going to be some type of turning point.
เทคโนโลยียุคทอง
2019-05-01   6182 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-05-01

อนาคตที่สดใส ของพลังงานแสงอาทิตย์ : การสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ มาร์ติน กรีน-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

13:49

อนาคตที่สดใส ของพลังงานแสงอาทิตย์ : การสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ มาร์ติน กรีน-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

Where will we get our power in the future? And what are the best sources of renewable energy? Professor Martin Green, the “father of photovoltaics” shares his insights on these questions. I see solar and wind, and I think most of the electricity companies here in Australia would see solar being their main source of electricity generation over the coming decades. So, they have no interest in building any more coal-fired plants in Australia, because it’s too expensive and the solar is going to become even cheaper.Internationally renowned for his work in improving solar energy, his group has held the world record for achieving the highest efficiency in silicon soar cells for 30 of the past 34 years.
เทคโนโลยียุคทอง
2019-04-29   5484 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-04-29

เนร่า : เปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า แบบ 3 มิติเต็มรูปแบบ

17:34

เนร่า : เปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า แบบ 3 มิติเต็มรูปแบบ

The vehicle is powered by an electric motor which is embedded in the rear rim. The rims, airless tires, seat and frame are 3D printed. The electrical components incorporated into the motorcycle are the only parts that are not 3D printed. With no need for air, the tires remove the issue of tire punctures that riders of conventional motorcycles face. This bike and our other prototypes push the limits of engineering creativity and will reshape [additive manufacturing] technology as we know it.
เทคโนโลยียุคทอง
2019-03-27   4265 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-03-27

นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ในช่วงยุคทอง-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

16:55

นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ในช่วงยุคทอง-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

Today’s program features Shoushi Bakarian, a Syrian-Armenian refugee undergraduate student living in Canada, who invented Ventus, a device that is capable of cooling the cabin air of many models of Cessna airplanes while providing a power source for charging hand-held devices. The unit’s microgenerator produces about 5 volts, 2.0 amps of renewable energy, which can charge electronic gadgets such as GPS devices, navigational aids, smartphones, and tablets.
เทคโนโลยียุคทอง
2019-03-06   4664 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-03-06

นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ในช่วงยุคทอง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

15:19

นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ในช่วงยุคทอง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

Rishab Jain, an 8th grade student at Stoller Middle School in Portland, Oregon, wins America’s “Top Young Scientist” award, for inventing a device that facilitates the diagnosis and treatment of pancreatic cancer. Rishab’s Pancreatic Cancer Deep Learning System tool helps doctors detect the pancreas more accurately, with a 98.9% success rate.
เทคโนโลยียุคทอง
2019-02-27   4559 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-02-27

รักษาชีวิตสัตว์บนถนน ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย

15:55

รักษาชีวิตสัตว์บนถนน ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย

รักษาชีวิตสัตว์บนถนน ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย
เทคโนโลยียุคทอง
2019-01-30   4337 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-01-30

ออดี้เปิดตัวรถยนต์สปอร์ตไฟฟ้า วีแกนคันแรก

15:03

ออดี้เปิดตัวรถยนต์สปอร์ตไฟฟ้า วีแกนคันแรก

It’s fast, it’s efficient, it is beautiful, and best of all, it is all vegan. Audi has recently announced it will begin manufacturing the e-tron GT, the first vegan electric sports car. Audi is particularly excited about the model, which the company believes could be one of the most exciting electric vehicles in history. The e-tron GT will feature very fast charging. The battery system can be replenished from nearly 0% to 80% in only 20 minutes. One of the most impressive features of the car is its vegan-friendly interior. The cabin is made from a mix of synthetic and recycled materials.
เทคโนโลยียุคทอง
2019-01-23   4474 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-01-23

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารวีแกน: เทคโนโลยีที่นำความสุข-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

11:44

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารวีแกน: เทคโนโลยีที่นำความสุข-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

Let’s find out how international tourists and local patrons react when they first see a robot serving vegan food in a restaurant. “I like to come here because there is a robot and there are many very tasty dishes here.” “I think it’s very exciting. We don’t have things like this back in Finland. You should come here and experience it yourself.” “It’s very high tech. I’ve never had a robot deliver my food before.” “Customers are very interested in these robots and so are the kids.”
เทคโนโลยียุคทอง
2019-01-04   4810 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-01-04

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารวีแกน: เทคโนโลยีที่นำความสุข-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

11:26

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารวีแกน: เทคโนโลยีที่นำความสุข-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

In restaurant the Kang Nam Tofu House, a “vegan friendly” Korean restaurant in a strip mall in Milpitas, Californian, U.S.A., a robot will help your server bring the food to your table. The restaurant was the first in the world to use robots, which were designed not to replace human servers, but to act as assistants. These robots are the 6th generation of its kind with their functions varying from autonomous navigation; automatic obstacle avoidance, voice recognition and conversation to playing advertisements and automatic dish delivering capabilities.
เทคโนโลยียุคทอง
2019-01-03   4504 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2019-01-03
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย