Nasleduje

Medzi Majstrom a žiakmi

Nerozdelená pozornosť a oddanosť Bhakti praxe, 4. časť zo 6

2020-06-18
Jazyk:English ,Chinese(正體中文)

Epizóda

Podrobnosti
Stiahnuť Docx
Čítajte viac

Ak máte domáce zvieratá, je to vaša zodpovednosť byť dobrým, takže vaši miláčikovia nedostanú príliš veľa problémov. Ale robia to dobrovoľne, či ste alebo nie ste zlý alebo dobrý. Zdieľajú to dobrovoľne. Zomrú za vás ochotne. Domáci miláčikovia sú takí.

V Indii, jak víme, mají také ve své zemi čtyři kasty lidí. První je Bráhman, což znamená kněz, protože následují Bráhmu, který je tvůrcem našich Tří světů, včetně tohoto. Takže jim říkají Bráhmani. Bráhmani se nestanou Bráhmany jen protože jsou vyučováni, nebo vzdělaní nebo něco podobného. Možná se jen narodí do rodiny Bráhmanů a zdědí tento titul. Takže se nedotýkejte těchto lidí, protože oni si myslí, že když se jich dotknete, jejich třída bude pryč. Budou na vás křičet a vy si budete myslet: „Co jsem udělal špatně? Chci si s vámi jen potřást rukou?“ Netřást si rukama, nic. Dokonce se vyhýbají i vašemu stínu. Pokud vejdete do jejich kuchyně, vrhnete svůj stín na jejich jídlo, pravděpodobně to jídlo vyhodí. Beztak vám nedovolí vejít do kuchyně. Nevědí, zda jste dobří nebo špatní, jestli jste čistí nebo ne. Pouze Bráhmani jsou čistí, to je to, co si myslí. Dobře, tak teď, tady byla taková kasta. A pak další kasta je Kshatriya. To jsou válečníci a královští hodnostáři, typ vojáků a královské výsosti; jako král, královna, princezna, nebo armádní generál atd. Třetí kasta je obchodování. A čtvrtá třída je Shudra; to je nejnižší třída v Indii, nejnižší kasta, protože oni bývali toaletáři, odnáší lidský odpad, a jdou ho někam vyhodit.

Jednou, Buddha potkal jednoho z nich, jednoho z této třídy lidí Shudra, nesoucího lidský odpad na svém rameni. Měl tam dva kbelíky; jeden vzadu, jeden vpředu, na holi, nebo něco, aby je unesl. A pak, když uviděl Buddhu, tak se styděl, protože věděl, že není vysoké třídy. A dělal velmi podřadnou práci, a páchnoucí a špinavou práci. Takže, uviděl Buddhu, byl tak vystrašený, že jeho kbelíky vrávoraly do všech stran a rozstříkly se všude, dokonce i na Buddhu. A on se snažil ukrýt. A tolik se styděl, a plakal, a Buddha přišel, dotkl se ho. Nikdo by to neudělal. Buddha je první třída, vidíte? Královská kasta. Nikdo by se nedotkl kasty Shudra, prostého, dělníka, zejména sběrače odpadků s lidským odpadem na sobě. Buddha se ho však dotkl. A dokonce si myslím, že ho udělal také mnichem, že? Nechal ho stát se mnichem, mám pravdu? A všichni ostatní žáci – velcí lidé, velké šarže, jako král, královna a královští lidé, mysleli si: „Och, Buddha ho udělal mnichem, takže teď musím jít a nejprve se poklonit tomuto Shudrovi?“ V té době bylo mnoho polemik mezi Buddhovými následovníky. Protože Buddha někdy udělal z žebráků mnichy, a udělal mnichem Shudru, toho, který přemísťoval záchodový odpad, lidský odpad. A mnoho Buddhových následovníků byli král, královna, princezna, princ, generál, vysocí úředníci u dvora atd. Nebyli moc šťastní. Ale později, tito tzv. lidé nízké třídy, jako žebráci nebo Shudrové, se v krátké době stali Arhaty, protože byli tak čistí, tak skromní. Protože v Indii to je nejnižší třída, jaká může být: žebrák a Shudra. Proto jsou tak skromní. Nemají ambice. Nikdy nesnili o tom, stát se čímkoli. Protože v Indii, kasta je kasta. Z ní se nedostanete.

Ale bylo to, myslím, nedorozumění. Ale nikdo nebyl schopen to změnit. Možná na začátku, nějaká skupina indických praktikujících někde, když se první osadníci seskupili společně někde v Indii, a pravděpodobně byli praktikující jako my. A pak samozřejmě: „Já jsem učitel, a vy jste mniši, takzvaná královská hodnost, tři z nás.“ Pouze tři z nás proti vám všem. Och, děsivé! A vy uděláte nějakou službu v kuchyni, a vy, vyčistíte záchod. Ale v té době jsme neměli tuto krásnou toaletu. Takže to bylo v kbelíku. Vezmete kbelík, jdete ven, někam to vyhodíte v určené oblasti. A potom takto děláme práci v ášramu. Někteří lidé jsou řídící. Takže uděláme jiný druh služebního organizačního systému. A pak se pomalu vynoří více obyvatel a pak to prostě takhle pokračuje. A pak jste zafixováni v této přihrádce, v tomto čtverci a do smrti. A pak to pokračuje až dodnes. Ale v dnešní době, myslím, že Indie je liberálnější, že? (Ano, Mistryně.) Ano. Mahátma Ghándí nebo jiní Mahátmové a prezidenti a předsedové vlád byli více vzdělaní a viděli Evropu, viděli Ameriku, viděli jiné země, přitom více svobodný systém. A vrátili se a začlenili tuto myšlenku a způsob života do indické společnosti.

Ale v mé době, když jsem byla v Indii, málem jsem dostala pohlavek, protože jsem se snažila pomoci nějaké bráhmanské 10 nebo 12leté dívce, nést jí kbelík od řeky Gangy. A ona vykřikla a zahodila kbelík a utekla. Řekla jsem: „Co jsem udělala? Co jsem udělala?“ A mistr, který mi řekl, abych meditovala jeden týden uprostřed Gangy, řekl: „Nedotýkejte se jí. Ani s ní nemluvte. Ona je Bráhman.“ Pak jsem to pochopila. Řekla jsem: „Pardon, opravdu lituji. Jen jsem chtěla pomoci.“ Vidíte, takže v Indii zrovna nepomáhejte. Ne. I když uvidíte nějakou starou ženu samotnou a něco nesoucí, řeknete: „Dovolte.“ Ne. Mohla by křičet, že to je vražda! A mohla by přijít nějaká policie a ptát se: „Co jste chtěli udělat této staré bezmocné chudé ženě? Vy, cizinec! Cestovní pas! Odkud jste přišel? Jak dlouho zůstanete? Proč? Co tady děláte? Nechte tu ženu na pokoji!“ Vy jen: „V pořádku, v pořádku, promiňte.“

V Americe, v Evropě, nebo dokonce v Asii, pokud uvidíme nějakou starou ženu, starého muže, nabídneme jim místo v autobuse. Pomáháme jim, držíme je za ruku, při přecházení přes ulici, a pomáháme jim nést jejich možná těžkou tašku nebo zavazadlo, na krátký čas, kamkoli jde, dokud si neobstará někoho jiného nebo taxi nebo tak něco. To je podporováno a chváleno jako dobré chování, dobré džentlmenské způsoby. Ale v Indii, ne nutně. Buďte opatrní. Nejprve se zeptejte, z dálky: „Mohu vám pomoci?“ Použití mikrofonu je lepší, nebo vytočte její číslo: „Mohu vám pomoci? Chci vám jen pomoci. Mohu?“ Pokud souhlasí, pak běžte. Pokud ne, zůstaňte tam, kde jste. Ani se nepřibližujte. Bude utíkat a možná vyhodí všechny své věci na ulici, a vy se jich pak ani nemůžete dotknout. V Indii byste také jako žena neměla chodit sama, až dodnes. Stále to není příliš bezpečné. Byla jsem slepá. Láska vás oslepuje. Milovala jsem Boha. Milovala jsem lidstvo a zvířata, všechny trpící bytosti. A byla jsem slepá. Šla jsem úplně sama. Něco malého se stalo, ale nic, co bych nemohla zvládnout. Jen jsem jim řekla, že ovládám kung fu, například. Dělala jsem kung-fu. Nelhala jsem. Nevím, jestli to dnes ještě funguje s mými ochablými svaly, ale ovládala jsem kung-fu. Tak to bylo. Jen malá poznámka a mluvila jsem tak dlouho. Nevadí. Milujete je, že? Milujete mé poznámky. (Ano.)

Nějaké otázky? (Právě jste se zmínila, že domácí zvířata nám zmírňují naše potíže.) Ano. Některá ano. (Pokud to udělají, stane se jim něco špatného? Musí sdílet některé špatné věci?) Ano. Sdílejí vaši karmu. Ujistěte se tedy, že máte dobrou karmu. Pokud máte domácí mazlíčky, je vaší zodpovědností být dobří, ať vaši mazlíčci nemají moc problémů. Ale oni to dělají dobrovolně, ať už jste špatní nebo dobří. Sdílejí to dobrovolně. Zemřou za vás dobrovolně. Takoví jsou domácí mazlíčci. Existují však některé případy, velmi zvláštní případ, jako pes, kterého jsem právě zmínila. Šel tam jen proto, aby mi pomohl, ne aby pomohl tomu pečovateli. Velmi mladý, již silný. Jen udělat něco tajně. Nikdo nevidí, nikdo neví. Je to jako vy, někdy se zlobíte, vyzařujete nějaký druh zlostné energie. Lidé v okolí to cítí. Psi mohou také vyzařovat nějakou přívětivou energii, nebo vstřebávat energii, aby pohltili tyto dopady, takže se to nešíří dál. Mají způsob, jak to udělat. To je právě speciální agent. Ne každý pes dělá takové věci. Většina psů dělá pouze věci, které jsou dobré pro pečovatele. A to je také dobré pro pečovatele; to znamená, že se snižuje karma tohoto pečovatele, protože pokud ublíží mně, to je pro ně hrozné. Ani já je nemohu zachránit. Říkala jsem vám, že mohu zachránit ty nejhorší, ale ne mé žáky, když jsou nejhorší, protože byli učeni pravdě před špatností. A byli vyživováni v lásce, duchovním vzdělání, a požehnání. Takže pokud se obrátí proti někomu neškodnému jako jsem já… já nikomu neubližuji. I když nejsem dobrý učitel, nebo špatný učitel, o tom teď nemluvíme, jsem neškodná. Jen vám připomínám, abyste praktikovali. Pokud přijdete do mého domu, zajistím, abyste byli spokojení tolik, kolik si mohu dovolit.

Ráda bych pro vás vystavěla více sídel, ale na co? Stejně dlouho nezůstáváte. Přijedete jen na pár dní a jedete domů. Máte domovy. Nejste bezdomovci, to zaprvé. Zadruhé, používám své peníze pro zoufalejší lidi. Promiňte, že to říkám. Miluji vás, ale cítím, že nejste tak zoufalí, jako mnozí lidé. Některé můžete vidět v televizi. Děti, které jsou jen kost a kůže, ženy, které jsou obtěžovány a pronásledovány, protože musí chodit deset kilometrů, aby měly trochu vody, dojít pro trochu vody, aby ji přinesly domů pro své děti. Nebo někteří uprchlíci, kteří přišli do chladné země a nemají nic. Děti chodí naboso a oni se přikrývají nějakými igelity. Žádné zdi kolem, žádný komín, žádné topení, nic. Tito lidé jsou zoufalejší. Nebo někteří lidé zažívající katastrofu, najednou nemají domov, žádné peníze. I když mají kreditní kartu, například, už je pryč, díky povodni. Nemohou v tom okamžiku nic předložit. Mají hlad, žízeň, je jim zima. Těmto pomáháme ihned. Pomocná práce. Pomocná práce, znamená pomoc v naléhavých případech, dokud se nepostaví zpět na své nohy.

Nejsem bohatší než kdokoli na této planetě. Nejsem nejbohatší. Nejsem ani středně bohatá. Jen hodně dávám a pak si lidé myslí, že mám hodně peněz. Stále mám. Neberu vaše peníze; Nechci vás okouzlovat, abyste pro mě dělali věci. Jen vám říkám, abyste chodili ven a pomáhali ostatním. Nedávejte peníze mně. Jděte ven a dávejte je chudým lidem, nebo otevřete restaurace, pomáhejte druhým duchovně, stejně jako fyzicky. Nebo pokud nemůžete otevřít restaurace, protože to stojí hodně práce a pracovní síly, pak si otevřete malý obchod s potravinami, VEGANSKÝ! Pak to bude velmi dobré pro svět a pro ostatní lidi. Pomůže jim to uvědomit si, že vegetariánství (veganství) je snadné. Něco takového. A děláme to společně. Myslím tím, že já dělám to svoje, vy to vaše. Takže dělejte, co můžete, a nechte si to, co máte. Já si od vás nic neberu.

Pokud jde o mě, vím, že jsem neškodná. Pokud se tedy někdo snaží ublížit takové neškodné osobě, pak samozřejmě karma bude velmi špatná. Navíc, jsem velmi prospěšná mnoha lidem, takže to bude zahrnovat veškerou vaši karmu uvnitř, pro tuto osobu. Proto ho/ji nikdo netrestá. Musí si to převzít. Protože pracuji pro svět, nejen pro svoji vlastní karmu. Takže, pokud mi ublíží, budou muset počítat s veškerou karmou lidí, zasvěcených nebo rovněž nezasvěcených. Protože bránění mému poslání pomáhat lidem, aby se pozvedli, to je problém, ne jen mé osobní fyzické tělo. Proto zasvěcené, kteří se postavili proti jakémukoli Mistrovi, je velmi obtížné zachránit. Duše nemusí být úplně zničena, ale mohla by být uzavřena v krabici navždy. To je téměř jako zničena. Už nemůžete nic dělat; už nejste já; skončili jste. Nikdo vám už nemůže pomoci. Už si nikdy nevzpomenete na jméno nějakého Buddhy. Nemůžete ani otevřít ústa, abyste vyřkli nějaké jméno Buddhy. Karma vám právě všechno uzavřela a jen vám dává trest navždy, navždy a nemůžete se dostat ven. To je velmi děsivá situace. Ale lidé, kteří dělají špatné věci, na to nemyslí. Nevědí toto všechno. Oni vědí, prostě si myslí, že… když to nevidí, tak to nemusí být žádný problém. Je to velký problém. Takže ten pes zkoušel zastavit toho člověka, nevypadá to, jako že je dobrý vůči pečovateli, ale je také svým způsobem dobrý. Chrání pečovatele od skutečné újmy, méně karmy pro ni nebo pro něho. Takže je to dobrý pes, dobrý chlapec.

Takže, i domácí zvířata z daleka, nebo jste je zachránili před dlouhou dobou, nebo už zemřeli, pokud máte potíže, vrátí se, aby vám pomohla. A pokud je váš pes speciální agent, páni, pak je mocný, může vám pomoci hodně, hodně, hodně; může vám pomoci vyhnout se mnoha nebezpečím, nebo se vyhnout mnoha problémům, fyzicky a emocionálně, také duševně, předcházet poškození, které k vám přichází. Některá síla je velmi silná. Dokonce i talisman nebo nějaká fotka vám nepomůže úplně. Leč ani nošení fotek některým lidem nepomůže. Někteří lidé je nenosí. Nebo někteří lidé nosí, ale opravdu tomu nevěří. Někteří lidé dostali zasvěcení, ale je jim to opravdu jedno; nepraktikují, nemají víru v Sílu Mistra, nedělají nic. Takže tam prostě zůstanou, nebo klesnou díky vnějšímu znečištění. A pak prostě udělají cokoli, bez přemýšlení o následcích. Stejně jako, podívejte se, Buddhové učí všechny lidi že je zde karma, dobrá a špatná, tak se snažte nedělat špatnou karmu. Ale kolik lidí poslouchá? Stále existují řezníci, stále existují prodejci likérů, stále existují lidé, kteří půjčují peníze a podvádějí a všechny tyto záležitosti. A oni stále chodí do chrámu. Koupí několik jablek a dají je tam, a pak rozsvítí jedno kadidlo a: „Namo, Namo, Namo“ něco, pak vezmou jablka domů a snědí je, a myslí si, že jsou buddhisté, například.

Stejné je to se zasvěcenými; Někteří lidé tam nejsou doopravdy. Jsou tam jen pro zábavu, nebo z nějakého jiného důvodu, Pro nahánění dívek nebo chlapců. Ale mám štěstí, že více než 64 %, Jsou ti dobří. Myslím, že ne všichni jsou top, ale dobří, nebo alespoň neškodní, Alespoň tvrdě se snažící. Ale dalších 36 % Nejsou dobří, opravdu nejsou dobří. A já pracuji velmi tvrdě. Ubírá to hodně, hodně mé záslužné energie, Energie a síly a času. Čas je také vzácný. Takže vám děkuji, že jste dobří. A pokud ještě nejste dobří, Zkuste být. Ode dneška, učiňte odhodlaný slib: Budu dobrý. Přinejmenším budu brát Vážně Pět pravidel. A nebudu zkoušet Obtěžovat lidi jen pro zábavu. Budu si všímat sám sebe. Udržovat se v dobrém stavu, dobré mysli, dobré tělo, sloužit sobě a ostatním, Kdykoliv mohu. Následovat Buddhovo učení. Následovat Ježíšův příklad Nezištné lásky. Následovat dokonce své psy. Následovat svoji kočku, která vás tolik bezpodmínečně miluje, a tolik moc vám pomáhá, tiše, bez nároku na jakoukoli zásluhu, nebo aniž by vám říkala, jak je dobrá, ona je. Následovat jakákoli zvířata. Jsou opravdu dobrá. Tiše žehnají našemu světu a na oplátku přijímají utrpení nebo obtěžování nebo mučení. Věříte tomu? Pokaždé, když o tom přemýšlím, Nemohu to snést. To je tak velká nespravedlnost.

Sledujte viac
Epizóda
Zoznam skladieb
Zdieľajte
Zdieľať s
Vložiť
Spustit v čase
Stiahnuť
Mobil
Mobil
iPhone
Android
Sledujte v mobilnom prehliadači
GO
GO
Aplikácie
Naskenujte QR kód alebo si vyberte správny telefónny systém na stiahnutie
iPhone
Android