Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
1 - 20 -ний 83 Үр дүн
Сонголт
Төрөл :
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
Хадмал :

Exploring the Dream World with Lucid Dream Expert Dr. Clare Johnson, Part 1 of 3

00:14:34

Exploring the Dream World with Lucid Dream Expert Dr. Clare Johnson, Part 1 of 3

Dr. Clare Johnson is a world-renowned lucid dream expert, President of the International Association for the Study of Dreams(IASD). Dr. Clare Johnson has discovered that becoming lucid in dreams can stop nightmares, increase creativity, produce psychological healing, and have other benefits. It’s something that anyone can learn. And I realized this is what I want to do in my life. I want to study lucid dreaming. I want to find out about the possibilities, and I want to help other people to discover this wonderful state of consciousness. How touching it is to hear stories of people being helped by getting lucid in their dreams!
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-06-17   4868 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-06-17

Feng Shui: Attracting Good Energy, Part 1 of 3

00:15:07

Feng Shui: Attracting Good Energy, Part 1 of 3

Feng shui, its purpose is to use pure energy sources from nature to improve our environment in accordance to the principle of harmony. It helps us take advantage of the positive forces of nature to enhance our life. It is the method of “good in, bad out.” It means attracting the good energy and eliminating the bad energy. The best feng shui in a way represents a person’s heart. If a person has a good heart and merit, even if he or she lives in an undesirable feng shui environment, they can turn it into a favorable one.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-02-06   5253 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-02-06

Мэс Заслын Өрөөний Сахиулсан Тэнгэрүүд: Тришиа Баркерийн Клиник Үхэл, 4 цувралын 1-р хэсэг

00:12:44

Мэс Заслын Өрөөний Сахиулсан Тэнгэрүүд: Тришиа Баркерийн Клиник Үхэл, 4 цувралын 1-р хэсэг

Ноцтой машины ослын дараагаар Хатагтай Тришиа Баркер эмнэлэгт хүргэгдэн мартагдашгүй клиник үхлийг үзжээ. Би яаралтай нугасны хагалгаанд ороход, би биенээсээ дээшээ гарсан. Тэгээд хагалгааны ширээн дээр биеэ харсан. Би бас үүнийг хэлэх ёстой байх, би үнэхээр итгэлтэйгээр хүний сүнслэг бие цааш явж, бидний сүнс энэ биеийг өнгөрсөний дараа үргэлжлүүлдэг гэдгийг мэдсэн.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-03   1518 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-03

Диваажин Үзэсгэлэнтэй: Хүндэт Петр Панагорегийн клиник үхэл, 4 цувралын 1-р хэсэг

00:13:58

Диваажин Үзэсгэлэнтэй: Хүндэт Петр Панагорегийн клиник үхэл, 4 цувралын 1-р хэсэг

Тэгээд би амьдралаа ахин харсан. Зөвхөн миний бүхий л амьдралаа өгсөн маш их шаналлаар зовсон хэсгээ л сөхөн харсан, нэг тохиолдол бүр нь дараалалтай байв. Гэвч би үүнийг гаднаас нь хараагүй. Би үүнийг хэтийн төлөвөөс харсан бөгөөд би зовлон учруулсан тэр хүмүүсийнхээ мэдрэмжийг мэдэрсэн юм.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-06-27   1192 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-06-27

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

00:15:59

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

Twelve-year-old Aviral Pokhrel of Nepal has an unusual ability. He can see colors and objects through his senses of touch and smell. I try to feel using my hands, and if I’m unable to identify things clearly with my hands, then I try to smell them. And based on their smell, I can tell what they are. Sometimes it just comes to me, then based on that I say what it is and it matches, too. And when we practice even more and more deeply, and go even deeper, we may be able to just hold a book in our hands, just shake it to even figure out what’s there on which page number of the book.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-10-11   1106 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-10-11

Ургамалтай харилцаж сурахуй: Александр Феррантай хийсэн ярилцлага, 3 хэсэгт нэвтрүүлгийн 1-р хэсэг

00:15:09

Ургамалтай харилцаж сурахуй: Александр Феррантай хийсэн ярилцлага, 3 хэсэгт нэвтрүүлгийн 1-р хэсэг

Байгаль дэлхийг маань амьтад болон ургамлаараа чимж буй ч ахин нууцлаг зүйлс нээгдэхээр хүлээгдэнэ. Үүнтэй зэрэгцэн, Ноён Александре Ферран цахилгаан соронзон төхөөрөмж ашиглан ургамлуудтай хэрхэн харилцахыг гарцаагүй олж мэджээ. Энэ нь ургамлын үндэс дор төгөлдөр хуур тавихтай ижил юм. Тэр хэрхэн түүнийг шууд ашиглахаа мэдэхгүй. Энэ түүний хэлэх үгийг орчуулах төхөөрөмж биш, эсвэл гарч болох дуу
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-20   1332 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-20

Диваажин үзэсгэлэнтэй: Хүндэт Петр Панагорегийн клиник үхэл, 4-цувралын 3-р хэсэг

00:11:56

Диваажин үзэсгэлэнтэй: Хүндэт Петр Панагорегийн клиник үхэл, 4-цувралын 3-р хэсэг

Бүх амьд биед гэрэл байгааг би харж байна. Хүн төрөлхтний ялгаа нь хүмүүс хуурмаг үнэ цэнийг бий болгон амьдардагт оршдогт байна. Хүн бүр онцгой байдлаар хайрлагддаг ба энэ нь энэ тэнцүү хэлбэрээр хайрлагддаг юм.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-07-11   656 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-07-11

“Бидний ертөнц:Хуурмаг уу эсвэл Жинхэнэ Бодит оршихуй уу" Part 1 of 2

00:15:46

“Бидний ертөнц:Хуурмаг уу эсвэл Жинхэнэ Бодит оршихуй уу" Part 1 of 2

Throughout the millennia, philosophers and enlightened Masters have told us that what we see is not real, but simply an illusion. Plato explained that humans are forever bound by their physical sensory perceptions, misinterpreting these as reality. To understand reality, we must step outside of the prison built by our physical senses, by turning our attention inward and raising our level of consciousness. Today, research scientists are also beginning to wonder, “Is the world around us real, or are we characters trapped inside a simulated game?”
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-01-09   4963 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-01-09

Диваажин Үзэсгэлэнтэй: Хүндэт Петр Панагорегийн клиник үхэл, 4 цувралын 2-р хэсэг

00:13:30

Диваажин Үзэсгэлэнтэй: Хүндэт Петр Панагорегийн клиник үхэл, 4 цувралын 2-р хэсэг

Миний хоёр дахь клиник үхэл сэтгэлийг минь багахан зовоосон. Би эхлээд эргэж ирээд, энэ зүйл юу байсныг огт мэдээгүй. Би эхлээд эргэж ирээд, хуруугаа хэрхэн хөдөлгөх, мэдрэх, идэхээ олж мэдэж, бас амьсгалж бодох гэж юу байдгийг мэдэх хэрэгтэй болсон. Тэгээд би яг л харь гаригийн, сонин машин дотор байгаа мэт болсон. Тэгээд би бол энэ зүйл биш гэдгийг мэдсэн юм.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-07-04   1162 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-07-04

Диваажин үзэсгэлэнтэй: Хүндэт Петр Панагорегийн клиник үхэл, 4-цувралын 4-р хэсэг

00:13:55

Диваажин үзэсгэлэнтэй: Хүндэт Петр Панагорегийн клиник үхэл, 4-цувралын 4-р хэсэг

Би “үхсэн” байхдаа Бурханыг бүхий л шашнаас чанад гэдгийг ойлгосон, учир нь Бурханлаг төрөлтөн бүхий л үзэл бодол, ойлголт ба хязгаараас чанад байдаг. “Мөнхийн” гэдэг эсвэл “үүрдийн” гэдэг үг нь өөрөө үзэл бодолд хязгаарлагдахгүй гэдгийг илтгэдэг.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-07-18   895 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-07-18

Дотоодын Амгалангаар Амьдралаа Анагаахуй: Жиүлио Сонсиглиотой хийсэн Ярилцлага, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:09:35

Дотоодын Амгалангаар Амьдралаа Анагаахуй: Жиүлио Сонсиглиотой хийсэн Ярилцлага, 2 цувралын 1-р хэсэг

Би цээжээр минь дамжин ирэх бодлыг сонссон, “Бодлоо сорь” гэж. Яг тэр агшинд, гуравдагч нүд, эсвэл миний хөмсөгний хоорондох зай хүчтэйгээр чичирч эхэлсэн. Тэгээд автоматаар сөрөг бодлуудыг минь хааж эхэлсэн юм.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-09-21   480 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-09-21

Reincarnation: Past Lives Remembered

00:12:56

Reincarnation: Past Lives Remembered

For centuries, reincarnation remained a mystery, leading to questions about human existence and the nature of previous lives. Nowadays, however, many individuals are coming forward to share detailed memories of their past lifetimes. Dr. Jim Tucker, a renowned past-life expert from the US, has recorded 2,500 cases of children remembering their previous incarnations. Oscar winner, AFI Life Achievement Award recipient, and legendary Hollywood actress Ms. Shirley MacLaine has long been sharing her past-life memories in media interviews, including on the TODAY show.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-09-16   1664 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-09-16

Extraterrestrials are Real: Interview with the Honorable Paul Hellyer, Part 2 of 2

00:15:23

Extraterrestrials are Real: Interview with the Honorable Paul Hellyer, Part 2 of 2

In recent years, Mr. Hellyer explains, extraterrestrials have been visiting Earth more and more frequently. They are concerned because they think our actions could affect the entire galaxy. The more advanced planets in our galaxy have formed a Galactic Federation. Having observed our Earth for thousands of years, they have a message for us.Extraterrestrials have been helping us for many years to advance our technology. One important discovery they want to share is “zero-point energy.” Yes, that is the energy that exists everywhere in the Cosmos.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-04-24   5799 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-04-24

Learning to Love: The Near-death Experience of Rudi Rudenski, Part 1 of 2

00:14:53

Learning to Love: The Near-death Experience of Rudi Rudenski, Part 1 of 2

He just wanted me to gather up my life review because I was going to go to be judged. And so, I followed him into a cloud room. And there were alcoves off to each side of the hallway. And inside of the hallway, there was a book, and it would stand out. And when you looked at the book, it would be the story of a butterfly, the story of a spider. It might be the story of a person, there whole life. And it would just open up in 3D. You’d just see it. It was like you were there, you’re experiencing it. But what I understood was that every beetle, every butterfly, every spider, every person, every tree has a book. I was led to my life and the place where my life story was opened up.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-07-15   4248 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-07-15

Christina von Dreien: Evolutionary Child of a New Era, Part 3 of 3

00:13:15

Christina von Dreien: Evolutionary Child of a New Era, Part 3 of 3

Do you always treat all people with love? You do that automatically. There are people who hate people, and I do not belong to them. I just can’t do it. It’s not in my nature. This has also something to do with the maturity of the soul. How many soul experiences did you have, where you’ve realized afterwards that it has changed you. You stop hating people because you have realized that it’s totally useless. Then you say,” I might just as well change and start loving everyone instead. It’s a lot better for me and for them.” That’s how the world should function anyway. Love, itself is unconditional.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2018-06-18   3495 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2018-06-18

Клиник үхлээр амьдралын зорилгыг олж нээхүй: хатагтай Кимберли Кларк Шарптай хийсэн ярилцлага, 3-ын 1-р хэсэг

00:13:15

Клиник үхлээр амьдралын зорилгыг олж нээхүй: хатагтай Кимберли Кларк Шарптай хийсэн ярилцлага, 3-ын 1-р хэсэг

Эмнэлэгийн түргэн тусламжийн өрөөнд байх зуур, Хатагтай Кимберли Кларк Шарп амьдралаа хялбархнаар “чөлөөлжээ” Би үүнийг л хийсэн, би орхисон. Тэгээд би өөрийгөө тэр чигт нь өөр газраас олсон. Тэгээд нэг зүйл гарч ирэв. Тэр “нэг зүйл” Надад хэлэх үг байсангүй. Олон хүмүүс Бурхан гэх байх. Олон хүмүүс “Эх үүсвэр” гэж хэлэх байх. Миний хувьд, том тод гэрэл байсан. Энэ зүгээр л тачигнасан хүч байсан б
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-11-25   1588 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-11-25

Exploring the Dream World with Lucid Dream Expert Dr. Clare Johnson, Part 2 of 3

00:13:32

Exploring the Dream World with Lucid Dream Expert Dr. Clare Johnson, Part 2 of 3

Lucid dreaming is a technique whereby we recognize and actively participate in our dreams. I think whenever we have a recurring dream the dream is trying to tell us something. So, all dreams are useful, and all dreams come to help us and to heal us on some level. Even the worst nightmares, they’re like gifts. They’re gifts in perhaps nasty wrapping paper that make us feel scared. But if we unwrap the nightmare and discover its meaning, there’s often a message of wisdom in there for us that will help us with our lives.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-06-19   3919 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-06-19

Ургамалтай харилцаж сурахуй: Александр Феррантай хийсэн ярилцлага, 3 хэсэгт нэвтрүүлгийн 3-р хэсэг

00:14:51

Ургамалтай харилцаж сурахуй: Александр Феррантай хийсэн ярилцлага, 3 хэсэгт нэвтрүүлгийн 3-р хэсэг

Ноён Александре Ферраны хүү ургамалтай харьцах нь өдөр бүрийн үзэгдэл болсон гэр бүлд өсчээ. Энэхүү туршлага нь хүүд хэрхэн нөлөөлсөн бол? Түүний хувьд ямар ч эргэлзээгүй. Тэд амьд; тэд түүнийг нэрээр нь дууддаг. Ургамлууд түүнийг дуудахад тэр хариулдаг. Тэгээд хамтдаа багахан яриа өрнүүлдэг шүү.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-02-03   1040 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-02-03

Extraterrestrials are Real: Interview with the Honorable Paul Hellyer, Part 1 of 2

00:15:17

Extraterrestrials are Real: Interview with the Honorable Paul Hellyer, Part 1 of 2

Mr. Hellyer is the former Minister of Transportation and former Minister of National Defense for Canada. “There was only one that I know of. And that is the expedition to Serpo. And this again was in the mid-1960s. The United States had connections with the people, the Ebens, as they call them, from Serpo in the Reticuli Constellation. So, they suggested an exchange of people after they had got to know each other a little bit. So, one Eben was left in the United States and twelve American astronauts took off, first in a scout plane and then later in a mother ship, to go to the home planet of these visitors, which was the planet Serpo.”
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-04-22   8709 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-04-22

Мэс Заслын Өрөөн дэх Сахиулсан Тэнгэрүүд: Тришиа Баркерийн Клиник Үхэл, 4 цувралын 3-р хэсэг

00:13:48

Мэс Заслын Өрөөн дэх Сахиулсан Тэнгэрүүд: Тришиа Баркерийн Клиник Үхэл, 4 цувралын 3-р хэсэг

Хатагтай Тришиа Баркерийн сүнс клиник үхлийн дараагаар биендээ эргэн ороод өөр хүн байсан гэдгээ ухаарчээ. Би сувилагч нараас, “Би хэр удаан үхсэн бэ?” гэж асуусан. Би үхсэн гэдгээ мэдэж байсан. “Та Бурханыг юу гэж боддог вэ? Учир нь Бурхан бол энэ гайхалтай гэрлийн энерги!” Би эдгээр зүйлсийг ярьж эхэлсэн юм.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-08   724 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-08
<12345>Go to page
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал