Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
Мэргэн сургаал

Дэлхий дахины томоохон шашнууд, сүнслэг бүлгүүдийн өргөн хүрээг хамарсан гэгээлэг сэдвүүд, ярилцлагууд, судруудад өөрийгөө шингээгээрэй. Бишноизм, Буддизм, Као Дай, Христийн шашин, Күнзийн шашин, Эссэнчүүд, Грек философи, Хиндүизм, Хоа Хао Буддизм, Ислам, Жэйнизм, Жүдэизм, Маничаэизм, Мохизм, Росикрүшнизм, Шинтоноизм, Сикизм, Сүфизм, Таоизм, Теософи, Төвөдийн Буддизм, Толтек итгэл, Ертөнцийн Цагаан ахан дүүс, Уугуул сүнслэг байдал болон Зороастрианизм зэрэг дэлхийн олон сүнслэг уламжлалуудын сургаалуудыг толилуулдаг. Энэ хөтөлбөр нь мөн Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн үнэний эрэлчдэд амьдралын утга учир, дотоод амар амгалан болон бусад утга учиртай сэдвүүдийг хөндөж өнгөрсөн 30 жилийн турш олон улсад хийсэн лекцийн аяллын үеэр айлдсан сүнслэг нандин билиг ухааныг мөн толилуулдаг.

Дэлхий дээр Диваажинг Мэдрэхүй, 9-ын 5-р хэсэг

00:21:48

Дэлхий дээр Диваажинг Мэдрэхүй, 9-ын 5-р хэсэг

Бид чин сэтгэлийн залбиралаар тусалж чадна, гэвч бид гэгээрэх ёстой, бид эхлээд энэхүү Бурханы хүчтэй холбогдох ёстой, тэгснээр бидний бодсон бүхэн биелэх болно, бидний хүссэн бүхэн биелэх болно.
Мэргэн сургаал
2021-02-26   13 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-26

Дэлхий дээр Диваажинг Мэдрэхүй, 9-ын 4-р хэсэг

00:18:45

Дэлхий дээр Диваажинг Мэдрэхүй, 9-ын 4-р хэсэг

Та Их Багш болж болно! Та Их Багш болох ёстой. Бүр та би бол Их Багш гэж бодоход, та над шиг нэгэн болох болно, тэгээд өөрийгөө болон бусад бүгдийг адислана. Энэ нь сүнслэг адислал гуйж мөргөхөөс илүү дээр зам. Та бол Бурханы хүүхэд. Би таны бурханлаг мөрөөдлийг биелүүлж чадна, гэвч та бүхнийг өөрөө хийх ёстой. Би танд өөрийнхөө мөрөөдлийг яаж биелүүлэхийг харуулж чадна, тэгээд үлдсэнийг та өөрөө
Мэргэн сургаал
2021-02-25   232 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-25

Дэлхий дээр Диваажинг Мэдрэхүй, 9-ын 3-р хэсэг

00:22:53

Дэлхий дээр Диваажинг Мэдрэхүй, 9-ын 3-р хэсэг

Хэрэв бидэнд Бурханы энэхүү хүч дамжуулагдаж ирвэл, эсвэл өөрсдийн дотоод дахь хэдийнээ оршин байсан энэхүү хүчээ сэрээвэл, бид энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа Диваажинг мэдэрч бас чадна. Бидэнд бас эмчлэх хүч байдаг, бидэнд Бурханаас адислал ирдэг, тиймээс бид үүнийгээ бусадтай хуваалцаж чадна, бид сүнслэг амьдралдаа болон материаллаг амьдралдаа нэгэн зэрэг амжилттай байж чадна. Бид нэгэн зэрэг
Мэргэн сургаал
2021-02-24   214 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-24

Дэлхий дээр Диваажинг Мэдрэхүй, 9-ын 2-р хэсэг

00:20:11

Дэлхий дээр Диваажинг Мэдрэхүй, 9-ын 2-р хэсэг

Энэ дэлхий дээр амьдрах хоёр арга зам байдаг. Нэг зам нь бидэнд тохиолдож буй бүхнийг хувь заяа хэмээн хүлээн зөвшөөрөх энгийн зам. Мөн өөр нэг зам нь бид Бурханы ивээлийг мэдэж, илүү аз жаргалтай, илүү дардан, илүү амар амгалан амьдралаар амьдрах. Нэгэнт бид Бурханы ивээлийг мэдсэн бол, амьдрал өөрчлөгдөж эхэлдэг. Амьдрал байх ёстой жамруугаа өөрчлөгдөж эхэлдэг. Яг л Диваажин адил болж эхэлдэг.
Мэргэн сургаал
2021-02-23   228 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-23

Дэлхий дээр Диваажинг Мэдрэхүй, 9-ын 1-р хэсэг

00:20:59

Дэлхий дээр Диваажинг Мэдрэхүй, 9-ын 1-р хэсэг

Их Багш дотоодын (Диваажингийн) Гэрлийн тухай ярьсан нэгэн бичлэгийг үзсэнийхээ дараа би яг тэр мөчид миний бүх асуултууд хариулагдах болно гэдгийг мэдсэн. Миний хувьд энэ нь явах ёстой зөв зам байна гэдгийг бас мэдсэн.
Мэргэн сургаал
2021-02-22   298 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-22

Сүнслэг Зөн Билгийн Гал: Дкр.Рудолф Стейнерын (цагаан хоолтон) Авшигийн Зам Мөр номын Гэгээрэл Бүлгээс, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:16:43

Сүнслэг Зөн Билгийн Гал: Дкр.Рудолф Стейнерын (цагаан хоолтон) Авшигийн Зам Мөр номын Гэгээрэл Бүлгээс, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Цөхрөлтгүй байх, үргэлж боловсрох шаардлагыг, оюун бодлын эрүүл зөв хандлагыг шаардах зайлшгүй шаардлагатай, энэ нь хий хуурмагаас үнэнийг ялгахад шаардагддаг.”
Мэргэн сургаал
2021-02-19   160 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-19

Дхаммапада Судраас; Үнэний Зам - Бүлэг 1-4, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:11:04

Дхаммапада Судраас; Үнэний Зам - Бүлэг 1-4, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Бусдын соёлгүй байдал дээр бус, тэдний хийсэн болон хийгээгүй үлдээсэн зүйл дээр бус, харин өөрийн хийсэн ба өөртөө хийгээгүй зүйлдээ төвлөр.”
Мэргэн сургаал
2021-02-18   189 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-18

Дхаммапада Судраас; Үнэний Зам - Бүлэг 1-4, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:13:18

Дхаммапада Судраас; Үнэний Зам - Бүлэг 1-4, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Гэгээрэгсэд жхана-д үргэлж автаж, тэвчээртэйгээр хичээл зүтгэлдээ бат зогсдог: тэд Хүлээсгүйд хүрдэг, дөнгөнөөс гайхамшигт амралт авдаг.”
Мэргэн сургаал
2021-02-17   175 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-17

Сүүлчийн Шүүлт: Гэгээнтэн Хиппо-гийн Августины (цагаан хоолтон) ном ‘Бурханы Хот’, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:14:11

Сүүлчийн Шүүлт: Гэгээнтэн Хиппо-гийн Августины (цагаан хоолтон) ном ‘Бурханы Хот’, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Бид Шүүлтийн Өдөрт ирэх үед, Бурханы шүүлтийн шударга байдлыг таних болно, ийнхүү зарлан тунхаглагдахаас гадна эхлэлээсээ үр дүнгээ үзүүлнэ..”
Мэргэн сургаал
2021-02-16   215 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-16

Сүүлчийн Шүүлт: Гэгээнтэн Хиппо-гийн Августины (цагаан хоолтон) ном ‘Бурханы Хот’, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:14:59

Сүүлчийн Шүүлт: Гэгээнтэн Хиппо-гийн Августины (цагаан хоолтон) ном ‘Бурханы Хот’, 2 цувралын 1-р хэсэг

“...Бурхан хүнийг удирдана, харин сүнс биеийг удирдана, амьдралын аз жаргалд тохиромжтой аятай сайхан бөгөөд таатай нөхцөл байдал нь боолчлолоор бий болдог.”
Мэргэн сургаал
2021-02-15   446 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-15

Шинэ Эриний Нийгэм: Николас болон Хелена Роех нарын (цагаан хоолтон) бичсэн Агни Иога цувралаас, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:14:18

Шинэ Эриний Нийгэм: Николас болон Хелена Роех нарын (цагаан хоолтон) бичсэн Агни Иога цувралаас, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Гэрлийн тулаан бол зөвхөн эхлэл - эцсийн үр дүнг мэдэлгүй сая сая хүн үүнд оролцож байна. Таны спирит Үнэний нэрээр далавчаа дэлгэн хөөрөх ёстой. ”
Мэргэн сургаал
2021-02-13   192 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-13

Шинэ Эриний Нийгэм: Николас болон Хелена Роех нарын (цагаан хоолтон) бичсэн Агни Иога цувралаас, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:15:24

Шинэ Эриний Нийгэм: Николас болон Хелена Роех нарын (цагаан хоолтон) бичсэн Агни Иога цувралаас, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Хэрэв өөрийнхөө авьяасыг нийтийн ажилд зориулахыг хүсвэл энэрэнгүй тусч байх шаардлагатай. Амьдралын зам бол харилцан туслахын зам юм. Нийгэм зөвхөн найзуудаас бүрдэх болно.”
Мэргэн сургаал
2021-02-12   218 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-12

Зам Мөр ба Итгэл: Жайнизмын Ариун Сутракританга Судраас, 1-р Ном, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:11:05

Зам Мөр ба Итгэл: Жайнизмын Ариун Сутракританга Судраас, 1-р Ном, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Мунхаг багш нар мунхаг шавь нартай ярьдаг ба, өөрсдөө тунгааж бодолгүй тэд үнэн бусыг ярьдаг. ”
Мэргэн сургаал
2021-02-11   170 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-11

Зам Мөр ба Итгэл: Жайнизмын Ариун Сутракританга Судраас, 1-р Ном, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:12:13

Зам Мөр ба Итгэл: Жайнизмын Ариун Сутракританга Судраас, 1-р Ном, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Өө хуврага хийгээд агуу гэгээнтнүүд минь, бүхий л зовлон шаналалаас чөлөөлөгдөх аврал руу хөтлөх хамгийн сайн зам мөрийг зааж хайрла!”
Мэргэн сургаал
2021-02-10   202 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-10

Хоол – Амьдралын Хэв Маяг: Их Багш Беинса Доуно (цагаан хоолтон)-ы ‘Шим Тэжээлийн Хууль’ номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:13:05

Хоол – Амьдралын Хэв Маяг: Их Багш Беинса Доуно (цагаан хоолтон)-ы ‘Шим Тэжээлийн Хууль’ номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Амьтдыг нядлаж хоол бэлтэдэг хэрцгий үйл нь астрал дэлхийд асар их үймээн самуун үүсгэдэг, бүхэл атмосферийг бусниулдаг... Энэ шударга бус үйлээс болж - бусдын амьдралыг тасласнаас болж бид урт хугацааны турш зовох болно.”
Мэргэн сургаал
2021-02-09   285 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-09

Хоол – Амьдралын Хэв Маяг: Их Багш Беинса Доуно (цагаан хоолтон)-ы ‘Шим Тэжээлийн Хууль’ номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:13:04

Хоол – Амьдралын Хэв Маяг: Их Багш Беинса Доуно (цагаан хоолтон)-ы ‘Шим Тэжээлийн Хууль’ номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Хэрэв хүмүүс аврагдахыг хүсэж байгаа бол, тэд хоолноосоо эхлэх ёстой. Шинэ үеийнхэн зөв нарийн материас үүсэх учиртай. ”
Мэргэн сургаал
2021-02-08   325 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-08

Гэгээнтнүүдтэй Мэндчилье: Махарши Мехи Парамхансын (цагаан хоолтон) Падавали номоос Диваажингийн Дууллууд, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:14:30

Гэгээнтнүүдтэй Мэндчилье: Махарши Мехи Парамхансын (цагаан хоолтон) Падавали номоос Диваажингийн Дууллууд, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Өө Гүрү минь! намайг адислаач, тэгвээс зөн билиг минь аравдугаар хаалга дээр тогтож, ухамсар минь дууллыг дуулахад бүрэн автах болно.”
Мэргэн сургаал
2021-02-06   321 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-06

Гэгээнтнүүдэд Мэндчилье: Махарши Мехи Парамхансын (цагаан хоолтон) Падавали номоос Диваажингийн Дууллууд, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:12:38

Гэгээнтнүүдэд Мэндчилье: Махарши Мехи Парамхансын (цагаан хоолтон) Падавали номоос Диваажингийн Дууллууд, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Тэр танаас надаас мөн, анхдагч ‘Ум’-аас хэтийдсэн нэгэн, Тэр оршихуй, мэдлэг, адислалт төлөвөөс хэтийдсэн, хязгааргүй Оршихуйтай Тэрээр бүхэнд тархан, бүрхдэг.”
Мэргэн сургаал
2021-02-05   277 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-05

‘Диваажин ба там хоёрын гэрлэлт’ Уилиам Блэйк (цагаан хоолтон), 2 цувралын 2-р хэсэг

00:09:02

‘Диваажин ба там хоёрын гэрлэлт’ Уилиам Блэйк (цагаан хоолтон), 2 цувралын 2-р хэсэг

“Тэр багшаасаа илүү сайн мэддэг гэж хэлэхийг түүнд бүү зөвшөөр, учир нь тэр нарны гэрэлд лаа асааж барьсан л төдий юм.”
Мэргэн сургаал
2021-02-04   217 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-02-04
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал
Use 0.049s