Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
Мэргэн сургаал

Дэлхий дахины томоохон шашнууд, сүнслэг бүлгүүдийн өргөн хүрээг хамарсан гэгээлэг сэдвүүд, ярилцлагууд, судруудад өөрийгөө шингээгээрэй. Бишноизм, Буддизм, Као Дай, Христийн шашин, Күнзийн шашин, Эссэнчүүд, Грек философи, Хиндүизм, Хоа Хао Буддизм, Ислам, Жэйнизм, Жүдэизм, Маничаэизм, Мохизм, Росикрүшнизм, Шинтоноизм, Сикизм, Сүфизм, Таоизм, Теософи, Төвөдийн Буддизм, Толтек итгэл, Ертөнцийн Цагаан ахан дүүс, Уугуул сүнслэг байдал болон Зороастрианизм зэрэг дэлхийн олон сүнслэг уламжлалуудын сургаалуудыг толилуулдаг. Энэ хөтөлбөр нь мөн Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн үнэний эрэлчдэд амьдралын утга учир, дотоод амар амгалан болон бусад утга учиртай сэдвүүдийг хөндөж өнгөрсөн 30 жилийн турш олон улсад хийсэн лекцийн аяллын үеэр айлдсан сүнслэг нандин билиг ухааныг мөн толилуулдаг.

Их Багштай учран золгохуй: Годфре Рэй Кингийн Илчлэгдсэн Нууцууд номоос - Өөд Морилсон Их Багш Гэгээн Жермений (цагаан хоолтон) Ноёрхол ба Сүр жавхлан, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:15:20

Их Багштай учран золгохуй: Годфре Рэй Кингийн Илчлэгдсэн Нууцууд номоос - Өөд Морилсон Их Багш Гэгээн Жермений (цагаан хоолтон) Ноёрхол ба Сүр жавхлан, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Бүх зүйл шууд, оновчтой, Төгс Хуулийн дор захирагддаг. Ухамсрын бүх туршлага - учир шалтгаантай байдаг ба, яг адил тохиолдол дохь бүх зүйл ирээдүйн үр дагаварын шалтгаан болж байдаг.”
Мэргэн сургаал
2020-09-26   115 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-26

Их Багштай учран золгохуй: Годфре Рэй Кингийн Илчлэгдсэн Нууцууд номоос - Өөд Морилсон Их Багш Гэгээн Жермений (цагаан хоолтон) Ноёрхол ба Сүр жавхлан, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:15:03

Их Багштай учран золгохуй: Годфре Рэй Кингийн Илчлэгдсэн Нууцууд номоос - Өөд Морилсон Их Багш Гэгээн Жермений (цагаан хоолтон) Ноёрхол ба Сүр жавхлан, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Үргэлж санаж явагтун - ‘Хүн юуг бодож бясалгана өөрөө -тэр- болон хувирдаг’ - гэдэг бүх зүйлс ‘Гэрэл’-ээс үүсдэг - ‘Гэрэл’ бол бүх зүйлийн –Төгс Төгөлдөржилт - ба Удирдлага болой.”
Мэргэн сургаал
2020-09-25   159 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-25

Тулси Сахиб-ын (цагаан хоолтон) Нууцлаг Мөртүүд номоос, Хатрасын Гэгээнтэн, 2-ын 2-р хэсэг

00:11:56

Тулси Сахиб-ын (цагаан хоолтон) Нууцлаг Мөртүүд номоос, Хатрасын Гэгээнтэн, 2-ын 2-р хэсэг

“Энэ амьдралдаа мах болон загас идсэн хэн бүхэн Кал (сөрөг хүчний) яргачны баривлагаанд хүлэгдэх болно. Мах идэх үйлээс ямар ч сайн үр дагавар үүсэхгүй. Гэгээнтнүүдийн сургаал номоос нотолгоо баримт үзэж болно. Нанак болон Кабир зэрэг Их Багш адил зүйл хэлсэн байдаг, Даду болон Данъя нар ижил утгатай дуу дуулсан байдаг.”
Мэргэн сургаал
2020-09-24   137 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-24

Тулси Сахиб-ын (цагаан хоолтон) Нууцлаг Мөртүүд номоос, Хатрасын Гэгээнтэн, 2-ын 1-р хэсэг

00:11:12

Тулси Сахиб-ын (цагаан хоолтон) Нууцлаг Мөртүүд номоос, Хатрасын Гэгээнтэн, 2-ын 1-р хэсэг

“Өө өршөөлт Их Багш минь, дүүрэн жаргал бол таны адислал; Танд бүхнээ даатгаснаар аварч хамгаалах хүнгүй нүгэлтүүд аврагддаг билээ.”
Мэргэн сургаал
2020-09-23   140 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-23

Эртний Аман Зохиолын Номуудаас: Соломон Хааны Билиг Ухаан, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:10:26

Эртний Аман Зохиолын Номуудаас: Соломон Хааны Билиг Ухаан, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Билиг ухаан бол Бурханы хүчний амьсгал юм, Бүхнийг Чадагч Бурханы сүр жавхлангаас урсан гарах нэгэн ариун давалгаа юм: тиймээс ямар ч бохирдсон зүйл түүн рүү унахгүй.”
Мэргэн сургаал
2020-09-22   139 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-22

Эртний Аман Зохиолын Номуудаас: Соломон Хааны Билиг Ухаан, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:11:00

Эртний Аман Зохиолын Номуудаас: Соломон Хааны Билиг Ухаан, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Билиг оюун бол гайхамшигтай бөгөөд хэзээ ч алга болохгүй: тийм ээ, тэр өөрийг нь хайрладаг хүмүүст амархан харагддаг, хайсан хүмүүст амархан олддог.”
Мэргэн сургаал
2020-09-21   147 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-21

Итгэл Үнэмшлээ Хэрэгжүүл: Шашин ба Веганизм хоорондын харилцан уялдааны тухай итгэлийн хэлэлцүүлэг, төгсгөлийн 4 цувралын 4-р хэсэг

00:14:33

Итгэл Үнэмшлээ Хэрэгжүүл: Шашин ба Веганизм хоорондын харилцан уялдааны тухай итгэлийн хэлэлцүүлэг, төгсгөлийн 4 цувралын 4-р хэсэг

Ерөнхийдөө итгэл үнэмшил хаанаас ирнэ, тэндээс өөрийгөө хүндлэх хүндлэл ирдэг гэж би боддог. Таны үйлдэл хариуцлагатай бол, тэр үйл танд чухал гэж та мэдэрч эхэлдэг. Та өөрийн үйл хэрэгтээ хариулцлагай байх ёстой.
Мэргэн сургаал
2020-09-19   336 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-19

Итгэл Үнэмшлээ Хэрэгжүүл: Шашин ба Веганизм хоорондын харилцан уялдааны тухай итгэлийн хэлэлцүүлэг, 4-ын 3-р хэсэг

00:13:00

Итгэл Үнэмшлээ Хэрэгжүүл: Шашин ба Веганизм хоорондын харилцан уялдааны тухай итгэлийн хэлэлцүүлэг, 4-ын 3-р хэсэг

Хуучин Гэрээслэл дотор хүртэл, Еврейн Библид, амьтнаар өргөл золиос барих нь маргаантай байдаг. Тиймээс та үүнийг дахин хийх хэрэггүй гэж хэлсэн Зөнч нар байдаг; үхэр алах нь хүн алахтай адил муур гэж Зөнч нар хэлсэн байдаг ба, Бурхан амьтнаар өргөл золиос барихыг хүсээгүй билээ.
Мэргэн сургаал
2020-09-18   125 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-18

Төгс Гэгээрлийн Судраас: 1-2 Бүлэг, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:12:55

Төгс Гэгээрлийн Судраас: 1-2 Бүлэг, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Эрхэм Хүн, бүх Бодисадва нар болон дараа-үеийн Олон Төрөлтнүүд Хий үзэгдлийн Хувиралт Шилжилтээс болон бүх Төөрөгдөл Хуурмагийн Үзэгдлүүдээс салан одох ёстой.”
Мэргэн сургаал
2020-09-17   150 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-17

Төгс Гэгээрлийн Судраас: 1-2 Бүлэг, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:16:17

Төгс Гэгээрлийн Судраас: 1-2 Бүлэг, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Хий хоосон гэдэг нь юуг хэлж байна вэ? Эрт цагаас хойш, Буянт эрхэм Хүн, бүх Олон төрөлтнүүд нь янз бүрийн Этгээд Гажууд хэмээн үзэгдсээр ирсэн; тэднийг яг л газар сайгүй дөрвөн зүгт хэсүүчлэн тэнэж байдаг будилж төөрсөн хүмүүс мэт үздэг байв. тэд өөрсдийн физик биеийн Бодит Оршихуйн төлөө Дөрвөн Элементийг хуурч авдаг ба тэдний өөрсдийн Бодол Оюуны Төсөөлөл мэт байнга хүрдэг, атгадаг Зургаан То
Мэргэн сургаал
2020-09-16   213 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-16

‘Христийн Ухамсар’ номоос Амьдралын Зорилго, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:12:42

‘Христийн Ухамсар’ номоос Амьдралын Зорилго, 2 цувралын 2-р хэсэг

“...Тэрхүү баяр хөөр, тэрхүү тааламж, тэрхүү ухаарал ЗӨВХӨН Түүнтэй хамт алхсанаар л ирдэг. Тэр тантай маш ойр байдаг; Тэр таны зүрхэнд байдаг, таны амьдралд, өдөр бүр байдаг.”
Мэргэн сургаал
2020-09-15   208 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-15

‘Христийн Ухамсар’ номоос Амьдралын Зорилго, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:13:01

‘Христийн Ухамсар’ номоос Амьдралын Зорилго, 2 цувралын 1-р хэсэг

Бусдыг адислах суваг байх нь материаллаг дэлхий дээр сүнс бүрийг ухамсартай үйлдэл рүү оруулах зорилготой.
Мэргэн сургаал
2020-09-14   222 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-14

Итгэл Үнэмшлээ Хэрэгжүүл: Шашин ба Веганизм хоорондын харилцан уялдааны тухай итгэл үнэмшил, 4-ын 2-р хэсэг

00:11:56

Итгэл Үнэмшлээ Хэрэгжүүл: Шашин ба Веганизм хоорондын харилцан уялдааны тухай итгэл үнэмшил, 4-ын 2-р хэсэг

“Бидний хийдэг ажлынхаа маш их ажлыг хүмүүст шашин болон хооллолт хоёрын хооронд сонголт хийх шаардлагагүй гэж ятган итгүүлэхэд зориулдаг. Хардаа, та амтыг 90% мэдэрч чадна, мөн энэ нь веган, мөн та өргөл золиос хийх шаардлагагүй гэж хүмүүст хэлдэг.
Мэргэн сургаал
2020-09-12   432 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-12

Итгэл Үнэмшлээ Хэрэгжүүл: Шашин ба Веганизм хоорондын харилцан уялдааны тухай итгэл үнэмшил, 4-ын 1-р хэсэг

00:14:07

Итгэл Үнэмшлээ Хэрэгжүүл: Шашин ба Веганизм хоорондын харилцан уялдааны тухай итгэл үнэмшил, 4-ын 1-р хэсэг

Веганизм болон Иудайзм харилцан хамааралтай гэж би хэлнэ. Коран судар нэгэн мөрт байдаг, түүнд хэлэхдээ... Одоо, Ахимса нь Хиндуизмтай нийтлэг холбогддог. Есүс бидэнд ёс суртахууныг сургадаг ба энэ нь ... үндэслэдэг.
Мэргэн сургаал
2020-09-11   264 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-11

Христийн Онцгой Тохиолдол - Алисе Байле-ийн ‘Христийн Эргэн Ирэлт’, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:14:51

Христийн Онцгой Тохиолдол - Алисе Байле-ийн ‘Христийн Эргэн Ирэлт’, 2 цувралын 2-р хэсэг

Манай гарагийн сүнслэг Шатлан Захирах Ёс бол хайрын үйл хэргийн эргүүлэг юм, бурханы тааллын төв цэгээс ирсэн энергиүдин давхцан уулзах газар…
Мэргэн сургаал
2020-09-10   376 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-10

Христийн Онцгой Тохиолдол - Алисе Байле-ийн ‘Христийн Эргэн Ирэлт’, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:14:10

Христийн Онцгой Тохиолдол - Алисе Байле-ийн ‘Христийн Эргэн Ирэлт’, 2 цувралын 1-р хэсэг

Олон зууны турш аминч байснаас үүдсэн дэлхийн аз жаргалгүй байдал, онцгой мэдрэг байдал, нийтийн ухамсрын онцгой хөгжил, Христийг Түүний онцгой тохиолдолтой учруулсан.
Мэргэн сургаал
2020-09-09   299 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-09

Стоик Гүн Ухаан Даруу Төлөв Занд Илэрнэ- Эпиктетус-ын Энчиридион номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:13:12

Стоик Гүн Ухаан Даруу Төлөв Занд Илэрнэ- Эпиктетус-ын Энчиридион номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Гүйцэт шингээгүй хоолоо яаран буцааж гаргах нь маш аюултай. Тиймээс, мунхагийн өмнө өөрийн баримталдаг зарчмуудыг үзүүлэх бус, харин үйлдлээрээ үзүүлвээс тэд ойлгох болно.”
Мэргэн сургаал
2020-09-08   235 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-08

Маяан Календарыг Ойлгох уй: (цагаан хоолтон) Дон Карлос Барриос-ын бичсэн ‘Хувь Заяаны Номоос: Эртний Маяачууд болон 2012 оны Зөгнөлийн Нууцуудыг Тайлах уй’, 3 цувралын 3-р хэсэг

00:10:22

Маяан Календарыг Ойлгох уй: (цагаан хоолтон) Дон Карлос Барриос-ын бичсэн ‘Хувь Заяаны Номоос: Эртний Маяачууд болон 2012 оны Зөгнөлийн Нууцуудыг Тайлах уй’, 3 цувралын 3-р хэсэг

“Дараах Маяан бэлгэ тэмдгүүдийг дагаж мөрддөг байсан нь уламжлалт Классик Маяан ертөнцийг эв нэгдэлт иргэншил болгох боломжийг бүрдүүлсэн. Хүн бүр нэг нэгнээ хүндэтгэдэг учир нь тэд бүгд сансарын оршилд хувьсан хөгжиж байдаг бүхэл зүйлийн нэг хэсэг гэдгээ тэд мэддэг.”
Мэргэн сургаал
2020-09-07   212 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-07

Сүнслэг Амьдралын Олон Талууд: Ганцаар байхдаа бодох бодлууд, Хүндэт Томас Мертон (цагаан хоолтон)-ны сургаал, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:15:08

Сүнслэг Амьдралын Олон Талууд: Ганцаар байхдаа бодох бодлууд, Хүндэт Томас Мертон (цагаан хоолтон)-ны сургаал, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Хүн амьдрахын тулд бүхий л бие, сүнс, оюун санаа, зүрх сэтгэл нь амьд байх ёстой. Бүх зүйл Бурханы үйл үйлдлээр дэвшиж, хайр ба итгэл болон хувиран шилжиж байх ёстой.”
Мэргэн сургаал
2020-09-05   140 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-05

Сүнслэг Амьдралын Олон Талууд: Ганцаар байхдаа бодох бодлууд, Хүндэт Томас Мертон (цагаан хоолтон)-ны сургаал, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:15:26

Сүнслэг Амьдралын Олон Талууд: Ганцаар байхдаа бодох бодлууд, Хүндэт Томас Мертон (цагаан хоолтон)-ны сургаал, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Ганцаар байх газар бүртээ хүн Бурханы ивээл дор гэмээ наманчилж, бурууг тэвчин ялж, өөрийн зүрх сэтгэлээ ариусгаж байх ёстой.”
Мэргэн сургаал
2020-09-04   175 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-09-04
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал