Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
Дэлхий дахины соёлын ул мөр

Баярын бүжиг, уламжлалт хөгжим, өнгөөр баярлаг хувцас, урлагийн бүтээл болон бид бүхний төрөлх мөн чанар болоод ертөнцтэй харилцах эв зохиролтой харилцааг сануулдаг энгүй сүнслэг байдлаар гараг дэлхийнхээ өнгөрсөн болоод одоогийн үзэсгэлэнт уугуул нутгийн соёлуудыг толилуулдаг.

Данийн Соёлын Урлаг, 2-ын 2-р хэсэг

00:14:10

Данийн Соёлын Урлаг, 2-ын 2-р хэсэг

Today, we’ll examine Denmark’s unique architecture, handicrafts, visual arts, and literature. Kronborg Castle has been standing above a narrow cape between the coasts of Denmark and Sweden for six centuries. It is well known as the home of Shakespeare’s Hamlet. The Castle, widely recognized as one of Europe’s most outstanding Renaissance castles, was adopted as a UNESCO World Heritage Site in 2000
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-03-03   95 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-03-03

Данийн Соёлын Урлаг, 2-ын 1-р хэсэг

00:14:46

Данийн Соёлын Урлаг, 2-ын 1-р хэсэг

“Моргенсанг” буюу нийтийн өглөөний дууны хэв нь Данийн Самфундссинд соёлын төгс жишээ бөгөөд энэ нь нийгмийн сэтгэл, нийтийн ухамсрын тухай билээ. Өглөөний мэнд, жижиг нутаг минь! Нарны орон, будангийн орон, чулуу элсээр хучигдан, далайн зөөлөн давлагаа, мөсөөр бий болсон нурууд хүйтэн сэрүүн хоёрын хооронд ялгаа гаргана.
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-02-25   144 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-02-25

Гарифуна Хүмүүсийн Аялгуулаг Сэтгэл ба Сүнс

00:15:00

Гарифуна Хүмүүсийн Аялгуулаг Сэтгэл ба Сүнс

Хангалттай сонирхолтой нь, бид амьдралыг тэмдэглэж, мөн үхлийг тэмдэглэдэг. Тэгэхээр бид гэр бүлийнхээ нас барсан гишүүнээ үдэж зан үйл буюу бидний одоо ч хийдэг хүчтэй зан үйл үйлдэж байсан ч бид хоорондоо пунта-г бүжиглэж л байдаг.
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-02-10   179 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-02-10

Онсэн-үүд – Японы Халуун Рашаанууд

00:12:34

Онсэн-үүд – Японы Халуун Рашаанууд

Japan, the “Land of the Rising Sun,” is an island country in East Asia. Although it is a nation with rapid modern development, it has never lost touch with its traditional culture and heritage. The island is blessed with more than 3,000 mineral-rich onsens, fed directly from the 25,000 thermal springs bubbling beneath its unique geothermal archipelago. Furthermore, the ongoing volcanic activities
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-02-03   229 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-02-03

Ариун Дуунууд: Бахай Залбирал

00:16:08

Ариун Дуунууд: Бахай Залбирал

Аяа Бурхан минь, Бурхан минь! Эзэн Та албатууддаа энэрэнгүй зөөлөн сэтгэлтэй байхад итгэсэн.
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-01-27   288 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-01-27

Арктикийн хөгжилтэй Инүит хүмүүс

00:11:48

Арктикийн хөгжилтэй Инүит хүмүүс

Каяак барилга болон хэрэглээ нь Инүит соёлын анхаарууштай тал юм. Энэ нь бараг 4,000 жилийн настай бөгөөд каяакуудыг Сибириэс Гринланд хүртэл олон Инүит үндэстнүүд хэрэглэсээр ирсэн байна. Ийм загварын завь нь усан спортын хорхойтнуудын дунд өнөө үед тун алдартай билээ.
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-01-20   407 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-01-20

Уламжлалт Хөгжмийн Зэмсэг: Энэтхэгийн Сарасвати Вээна

00:18:00

Уламжлалт Хөгжмийн Зэмсэг: Энэтхэгийн Сарасвати Вээна

The Saraswati veena is one of India’s oldest musical instruments. It is a large fretted lute that is named after the Goddess Saraswati, the Hindu goddess of knowledge and art. Often referred to as the “Queen of Instruments,” it is a predominant solo instrument in the Carnatic music, the main style of classical music in southern India, and distinct from the Hindustani music of the north. Since anci
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-01-13   251 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-01-13

Латин Америк Бүжиг

00:14:06

Латин Америк Бүжиг

Latin America is a place with many culturally enriched dances. Stemming from Mexico, South America, Central America and the Caribbean, Latin American dances infuse cultural flavour with technical skill to bring exciting performances to audiences worldwide. Modern Latin American dance consists of a wide variety of styles that were formed in separate cities and countries. Some of the dances have been standardised with internationally agreed techniques, rhythms and tempos. The dances generally fall into two categories - the International and American Style. The International Latin Style dances are often performed competitively due to its highly disciplined and technical traits. The dance styles in this category include the Cha Cha, Rumba, Samba, Paso Doble and Jive. The Cha Cha, originally known as Cha Cha Cha, is one of the staples of international Latin dance competitions. The dance is characterized by three quick steps forward and two slower steps backwards - “one, two, cha-cha-cha, three, four, cha-cha-cha.” While maintaining minimal upper-torso movement, dancers sway their hips and straighten their knees on half beats. The slowest of the Latin dances is the Rumba. Considered to be the most romantic of the Latin dances, the Rumba emphasizes movement of the body rather than the feet and is full of emotion and interaction between partners. Each dancer tries to entice the other with side-to-side hip movements and twisted steps. Danced to a basic pattern of two quick side steps and a slow forward step, the Rumba is adaptable to many musical forms that accommodate a quick-quick-slow rhythm. In Brazil, Samba is a popular Latin dance at street festivals and celebrations like the Brazilian Carnival. Set to music with African rhythms, this joyful and lively dance is characterized by rapidly moving hips and quick transfers of weight. Although it is usually performed solo in the Brazilian culture, ballroom versions have been developed where partners dance with bounce and hip rolling motions. The fastest of the Latin dances is the Jive. This happy and extremely energetic dance incorporates plenty of knee-lifting, bending, kicking, flicking and rocking of the hips. Latin American dances are taught in academies all around the world. Through dancing, people of different ages and backgrounds can stay physically fit while building new friendships. Consistent dance practice brings numerous health and social benefits.
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-01-08   263 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-01-08

Уламжлалт Хөгжмийн Зэмсэг: Унгарын Симбалом

00:17:28

Уламжлалт Хөгжмийн Зэмсэг: Унгарын Симбалом

The cimbalom, an elaborate stringed instrument found mainly in the Central and Eastern European nations, belongs to the dulcimer family and is played by striking metal strings mounted over a trapezoidal soundboard. Associated with the music of the Hungarian Gypsies, the cimbalom is a symbol of Hungary as well as its national instrument. Cimbaloms come in varying sizes, tone groupings, and string a
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-01-06   241 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2021-01-06

Крет: Газар Дундын Тэнгисийн Эрдэнэ

00:17:43

Крет: Газар Дундын Тэнгисийн Эрдэнэ

“Дарсан хүрэн далайн дунд, усаар бүслэгдсэн баялаг хангалттай Крет хэмээх газар бий, мөн тэнд тоолшгүй олон хүн хийгээд 90 хот бий.”
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-12-30   205 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-12-30

Франц болон Испанийн бүтээлч Баскчууд

00:13:44

Франц болон Испанийн бүтээлч Баскчууд

Баскчуудыг газарзүйн салангид байдлын улмаас Европын бусад бүлгүүдээс тусгаарлагдсан Неолитикийн үеийн фермерүүдийг үр удам гэж үздэг. Тэдний биологийн болон хэл шинжлэлийн өвөрмөц хослол нь олон эрдэмтдийг Баскууд бол Европын “хамгийн эртний дүр төрх.” хэмээн дүгнэхэд хүргэсэн.
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-12-09   531 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-12-09

Тайваний (Формосагийн) Бунун хүмүүс – Гайхамшигт домгууд, үзэсгэлэнт баяр ёслолууд

00:15:58

Тайваний (Формосагийн) Бунун хүмүүс – Гайхамшигт домгууд, үзэсгэлэнт баяр ёслолууд

Бунан хүмүүс хар судалт алтан гургалдайг анх улаан хошуу, улаан хөл эсвэл хар хөлтэй байгаагүй бөгөөд мэлхий байдаггүй байсан гэж үздэг ажээ. Бунун хүмүүсийг аварсан учраас шувууны өнгө өөрчлөгдөж, мэлхий үүссэн байна.
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-11-11   826 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-11-11

Хойд Европын сүнслэг Сами

00:16:00

Хойд Европын сүнслэг Сами

Газар дэлхий дээрх оршихуйнуудын амьдрал Самигийн үзэж буйгаар бүгд нийлээд нэгэн том даавууг нэхэж байгаатай адил гэсэн нь маш гүн гүнзгий дүрслэл юм.
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-10-21   517 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-10-21

Маори Тухое Хүмүүс: Ариун Те Уревера Ширэнгэн Ойн Хамгаалагчид

00:14:24

Маори Тухое Хүмүүс: Ариун Те Уревера Ширэнгэн Ойн Хамгаалагчид

Те Уревера, Тухоегийн эх нутаг нь Шинэ Зеландын Хойд Арал дээр байрладаг. Энэ нь ойролцоогоор 2,127 километр квадрат уулархаг толгодоор бүрхэгдсэн ба өргөн уудам цэнхэр ногоон нуур хийгээд хойд зүгт урсах голоороо онцлогтой билээ.
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-09-15   393 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-09-15

Бартер – Эд Бараа, Үйлчилгээ, Нөхөрлөлийг Солилцох нь

00:15:40

Бартер – Эд Бараа, Үйлчилгээ, Нөхөрлөлийг Солилцох нь

Welcome to our program, “Bartering – Exchanging Goods, Services and Friendship.” Bartering was a system of trade introduced by the Mesopotamia tribes dating back to 6,000 BC. The Phoenicians adopted the system to trade goods with other cities across the oceans. An improved bartering system was developed by the Babylonians and was used to exchange goods for food, tea, spices, and other commodities. With the global adoption of a monetary system, simple bartering of goods and services between people is less practiced, but still exists in some parts of the world. In the Koraput region in India where over 48 indigenous communities live, bartering is still a common practice. Many villages in Malaysia still use bartering as their main means of trade. In recent years, bartering is making a comeback in Hawaii where people see each other as part of the ʻohana, or extended family. With this modern bartering system, people are able to trade services, talent and skills. In Africa, certain countries use bartering to help children get an education. In Nigeria, many schools allow parents to trade in used plastic bottles for their children’s school fees under the RecyclesPay Education Project, a campaign by the African Clean Up Initiatives. The barter system is practiced at an international level between large companies and countries using treaties and trade deals to exchange goods and services. It’s the perfect way for companies to clear obsolete or surplus inventory and achieve zero waste. There are many advantages of bartering. It’s economical and saves resources. Something you no longer use may just be the item someone else has been looking for. The exchange is also more direct, immediate, and personal. It’s an opportunity for interaction between people, a chance to form lasting friendships that are much more valuable. Supreme Master Ching Hai once hinted in a lecture in 1992 that one day, the Earth can even barter with beings from other planets…
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-09-09   449 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-09-09

Ариун Дуунууд: Оросын Сургаалт Дууллууд

00:16:48

Ариун Дуунууд: Оросын Сургаалт Дууллууд

Мунхгийн зөвлөгөөнд алхдаггүй хүн л адислагдсан хүн билээ. Алелүяа, алелүяа, алелүяа.
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-09-03   605 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-09-03

Герман – Бүхнийг хамарсан орон

00:13:47

Герман – Бүхнийг хамарсан орон

Германчууд сонгодог хөгжмийн салбартаа үлэмж ихээр хувь нэмэр оруулсан билээ. Энэ улс нь Бах, Бетховен, Брамс, Хандел, Телеманн гэх мэт олон алдартай сонгодог зохиолчдын өлгий нутаг юм.
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-08-27   703 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-08-27

Фижигийн иТаукэй: Зүрх Сэтгэлт Арлынхан

00:13:16

Фижигийн иТаукэй: Зүрх Сэтгэлт Арлынхан

Меке нь дуу, бүжиг, болон хөгжмөөр үлгэр ярих юм. Үеэс үедээ уугуул Фижианчууд үүх түүх, итгэл бишрэл, уламжлал сургаал болоод үнэ цэнээ мекегээр дамжуулсаар ирсэн.
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-08-19   488 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-08-19

Дэлхийн Уугуул Хүмүүсийн Олон Улсын Өдрийг Тэмдэглэх нь: Цаг уурын хямралыг шийдвэрлэх хайрын хөдөлмөр

00:13:20

Дэлхийн Уугуул Хүмүүсийн Олон Улсын Өдрийг Тэмдэглэх нь: Цаг уурын хямралыг шийдвэрлэх хайрын хөдөлмөр

Дэлхий даяарх уугуул хүмүүс Дэлхий Ээжтэй холбогдсон гүн холбоогоо хадгалсаар байдаг. Тэд эцэлт цуцалтгүйгээр дэлхийн хүндэтгэл болон хамгааллын төлөө үйл ажиллагаа явуулж өмгөөлж, мөн бидний Байгаль Эхэд тэнцвэрээ хадгалахад нь зан үйл, залбирал мөн ариун ёслолыг хийдэг билээ.
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-08-08   363 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-08-08

Саран Пийпаа – Аулакын (Вьетнамын) Уламжлалт Хөгжмийн Зэмсэг – 2-ын 2-р хэсэг

00:16:36

Саран Пийпаа – Аулакын (Вьетнамын) Уламжлалт Хөгжмийн Зэмсэг – 2-ын 2-р хэсэг

Би энэ зэмсэгт бусад хөгжмийн зэмсгүүдэд байдаггүй нэг зүйл байгааг анзаарсан. Энэ чанга, зөөлөн, урт, богино нотууд, маш үзэсгэлэнтэй.
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-07-29   415 Үзсэн
Дэлхий дахины соёлын ул мөр
2020-07-29
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал
Use 0.042s