Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон

Үзэсгэлэнтэй дэлхий гэрийнхээ үнэт нөөц баялгийг хадгалж хамгаалах олон замуудыг эрж олоорой. Байгаль орчин, газар дэлхийгээ хамгаалахад хүн нэг бүр өөрчлөлт хийх боломжтой.

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоохын төлөө сануулгууд: Царцааны нүүдэл, 3-ын 3-р хэсэг

00:14:22

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоохын төлөө сануулгууд: Царцааны нүүдэл, 3-ын 3-р хэсэг

In late May 2020, a 23-square-kilometer horde of locusts entered Argentina after passing through Paraguay. The insects landed first in the provinces of Santa Fé and Formosa, both of which are essential for agriculture. Millions invaded cities and farms, devouring all the crops in the area in a matter of hours. The locusts were enormous; technicians from the Argentine government measured specimens
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-10-19   125 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-10-19

Цаг Уурын Өөрчлөлтийг Зогсооход Туслах Анхааруулга Дохио: Царцааны Нүүдэл, 3-ын 2-р хэсэг

00:12:45

Цаг Уурын Өөрчлөлтийг Зогсооход Туслах Анхааруулга Дохио: Царцааны Нүүдэл, 3-ын 2-р хэсэг

Короновирус дэгдэхдээ давхцаад царцааны нүүдэл үр тариа устгаж байна. Ард түмний санаа зовинож байна. Сүүлийн үед, чимээгүй хортон шавьжууд дахин дайрч эхэлсэн, хамгийн сүүлд гэхэд Харяанагийн Гүрүграм нутагт болсон.
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-10-12   224 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-10-12

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсооход туслаач гэсэн самбар: Царцааны бөөгнөрөл, 3-ын 1-р Хэсэг

00:13:02

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсооход туслаач гэсэн самбар: Царцааны бөөгнөрөл, 3-ын 1-р Хэсэг

Тэгэхээр, энд маш ихээр бөөгнөрөөд байна. Цөлийн царцаа Зүүн Африкийн маш их газар нутагт замд таарснаа идэж байгаа бөгөөд хамгийн таагүй зүйл гэвэл зарим улсуудын хувьд 70 жил болоод байгаа юм.
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-10-05   330 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-10-05

Хуванцар Бохирдол: Гол мөрөн ба Далай дахь үр дагаврууд, 3-ын 3-р хэсэг

00:15:17

Хуванцар Бохирдол: Гол мөрөн ба Далай дахь үр дагаврууд, 3-ын 3-р хэсэг

Хуванцар бол гайхалтай материал, гэхдээ яг одоогоор энэ нь бидний эсрэг байна, зүгээр л бидний хариуцлагагүй хэрэглээ. Энэ бол бидний гараг дэлхий; бидний гараг дээр байх хугацаа. Зөв зүйлсийг хийцгээе. Ирээдүйн үр хойчоо биднийг хариуцлагатай хүмүүсийн үе гэж харахыг хүсэж байна.
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-09-14   256 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-09-14

Хуванцар Бохирдол: Гол мөрөн ба Далай дахь үр дагаврууд, 3-ын 2-р хэсэг

00:14:46

Хуванцар Бохирдол: Гол мөрөн ба Далай дахь үр дагаврууд, 3-ын 2-р хэсэг

Энэ бол сүр жавхлант Нил буюу дэлхийн хамгийн урт гол бөгөөд хэдэн сая хүмүүсийг амьдрахад нэн чухал юм. Нил нь үндсэндээ тэдний хувьд амьдралын эх билээ. Гэвч голын оршин тогтнол хэзээ ч байгаагүйгээр аюулд оржээ. Хаагуур нь ч алхсан, бүгд хуванцар байна.
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-09-07   306 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-09-07

Хуванцар Бохирдол: Гол мөрөн ба Далай дахь үр дагаврууд, 3-ын 1-р хэсэг

00:14:53

Хуванцар Бохирдол: Гол мөрөн ба Далай дахь үр дагаврууд, 3-ын 1-р хэсэг

Хуванцар нь бидний өөрсдөдөө ирэх бүхий л адис ивээлийг хэрхэн хараал болгон хувиргах чадвартайг харуулж буй жишээ нөхцөл юм. Хариуцлагагүй хэрэглээнээс болж хуванцар нь экологийн хүрээн дэх хамгийн ноцтой асуудлуудын нэг болсон.
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-08-31   344 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-08-31

Цаг уурын ноцтой үйл явдлууд: Урьдчилан сэргийлэх яаралтай дуудлага, 3-ын 3-р хэсэг

00:13:18

Цаг уурын ноцтой үйл явдлууд: Урьдчилан сэргийлэх яаралтай дуудлага, 3-ын 3-р хэсэг

Бид юуны түрүүнд хамгийн чухал зүйл бол, тогтвортой хооллолт болох веган хооллолтыг сонгож дэлхийн дулаарлыг зогсоо ёстой. Энэ нь нэн даруй гараг дэлхийг, цаг агаарыг тогтвортой болгоно, тэгээд дараа нь бид өөрчлөлтүүдтэй дасах тухай бодож болно.”
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-08-26   372 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-08-26

Цаг уурын ноцтой үйл явдлууд: Урьдчилан сэргийлэх яаралтай дуудлага, 3-ын 2-р хэсэг

00:12:52

Цаг уурын ноцтой үйл явдлууд: Урьдчилан сэргийлэх яаралтай дуудлага, 3-ын 2-р хэсэг

Биднээс илүү олон веган болох тусам хүн төрөлхтний оюун санааны ухамсар илүү дээш өргөгдөнө. Хүмүүсийн сэтгэл зүрх болон бодол тархинд веган хэв маягт шилжиж эрхэм амьтад хийгээд хүндэт гариг дэлхийгээ хайрлахыг уриалахыг үргэлжлүүлэн хичээцгээе.
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-08-22   586 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-08-22

Зоонозын Өвчин: Байгалийн өөрийгөө хамгаалал, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:15:37

Зоонозын Өвчин: Байгалийн өөрийгөө хамгаалал, 2 цувралын 2-р хэсэг

Байгаль болоод уугуул хүмүүс эв зохирлын бүхэл юм. Уугуул ард хүмүүс байгальгүйгээр амьдарч чадахгүй. Газар хөрсөнд амь бий; устгагдах үедээ энэ уйлдаг.
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-08-17   503 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-08-17

Цаг уурын ноцтой үйл явдлууд: Урьдчилан сэргийлэх яаралтай дуудлага, 3-ын 1-р хэсэг

00:13:46

Цаг уурын ноцтой үйл явдлууд: Урьдчилан сэргийлэх яаралтай дуудлага, 3-ын 1-р хэсэг

Хүмүүс мах идэхгүй бол, тэдэнд бүх зүйл сайн. Тиймээс тэд бас илүү сайхан амьдралын төлөө, илүү эрүүл мэнд, илүү сайхан байгаль орчны төлөө, энэ Дэлхий гэрээ бүгдэд ялангуяа хойч үеэ аз жаргалтай байлгахаар үүнээс гарах ёстой.
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-08-14   451 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-08-14

Зоонозын Өвчин: Байгалийн өөрийгөө хамгаалал, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:12:34

Зоонозын Өвчин: Байгалийн өөрийгөө хамгаалал, 2 цувралын 1-р хэсэг

Ковид-19-өөр гараг дэлхийд бидний хэв маягийг өөрчлөх ёстойг сануулсан хамгийн хүчтэй сануулга ирсэн. Хүн төрөлхтний үйл хэрэг хөрс шорооны хэсэг бүрд өөрчлөгдөнө. Бид байгаль дэлхийгээ ухаж зөөснөөр бид түүнд ундран орших нэн чухал экосистем, биологийн төрөл зүйлийг устгаж байдаг.
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-08-10   789 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-08-10

Цаг агаарын ноцтой үйл явдлууд: Дэлхий даяарх ган гачиг, 3 цувралын 3-р хэсэг

00:16:36

Цаг агаарын ноцтой үйл явдлууд: Дэлхий даяарх ган гачиг, 3 цувралын 3-р хэсэг

Үнэт цэвэр усны нөөц ч мөн ширгээдъ байна, жишээ нь Бээжин, Дели, Банкок, мөн бусад баруун хагас АНУ-ын хэд хэдэн бүс нутгуудын доорх ус зэрэг, мөн Ганга Мөрөн, Иордан, Нил, Янцэ зэрэг нь жилдээ дусал дуслаар багассаар байна.
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-07-27   206 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-07-27

Цаг агаарын ноцтой үйл явдлууд: Дэлхий даяарх ган гачиг, 3 цувралын 2-р хэсэг

00:14:11

Цаг агаарын ноцтой үйл явдлууд: Дэлхий даяарх ган гачиг, 3 цувралын 2-р хэсэг

Энд болж байгаа зүйл дэлхийн бусад хэсэгтэй тийм их хамааралтай байгаа шалтгаан нь энэ нутаг одоогоор дэлхийн дундажаас хоёр дахин их халж, хэдийнээ хоёр градусаар халуун байна. Дараагийн хэдэн арван жилд энэ нь тав эсвэл зургаа болох магадлалтай.
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-07-20   376 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-07-20

Ноцтой цаг агаарын үйл явдлууд: Дэлхий даяарх ган гачиг, 3 цувралын 1-р хэсэг

00:13:16

Ноцтой цаг агаарын үйл явдлууд: Дэлхий даяарх ган гачиг, 3 цувралын 1-р хэсэг

Махны үйлдвэрлэл зогсох ёстой. Тэгвэл гараг дэлхийд тустай юм. Тэгвэл бид гол мөрөн болон нуур усаа ахин дүүргэх усаа хадгалахад туслах юм. Энэ нь физик, шинжлэх ухааны талаас ярьж байна, би зүгээр л гэдсээ аврахын тулд амьтдыг зовоож алж, бусдыг зовоож бидний өөрсдөдөө хийж буй муу үйлийн үр болон буяны талаар яриагүй байна.
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-07-13   367 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-07-13

Цар Тахал: Урьдчилан Сэргийлэх Түлхүүр, 3 цувралын 3-р хэсэг

00:13:54

Цар Тахал: Урьдчилан Сэргийлэх Түлхүүр, 3 цувралын 3-р хэсэг

Өвчлөлийг Хянах, Урьдчилан Сэргийлэх Төв хүмүүст илэрч буй халдварт өвчний дөрөвний гурав нь амьтнаас гаралтай хэмээн анхааруулж байна. Мөн Дэлхийн Эрүүл мэндийн Байгууллага, Нэгдсэн Үндэстний Хүнс ба Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага, болон Дэлхийн Мал Амьтны Эрүүл мэндийн Байгууллага саяхан амьтны уургийн хэрэгцээний өсөлт нь цар тахлын үндсэн эрсдэлүүдийн нэг гэдгийг хэлсэн.
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-06-01   556 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-06-01

Цар Тахал: Урьдчилан Сэргийлэх Түлхүүр, 3 цувралын 2-р хэсэг

00:17:30

Цар Тахал: Урьдчилан Сэргийлэх Түлхүүр, 3 цувралын 2-р хэсэг

COVID-19 нь Хятадад амьд амьтны дэлгүүрээс үүдсэн нь батлагдсан билээ. Тэд бактерид зориулан хөрс гаргадаг. Эдгээр дэлгүүрүүдэд хөл тавьсан хэн ч бай бактери, амьтдын дотор эрхтэн, цус, ялгадасны мөрийг тарьдаг. Тэд үүнийгээ метро, гэр лүгээ, сургууль руугаа, эмнэлгийн байгууллагууд, ажил руугаа дагуулж байдаг. Энэ нь бидний хотод одоо мөн явагдсаар байдаг нь үнэхээр жигшүүртэй хэрэг.
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-05-25   621 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-05-25

Цар Тахал: Урьдчилан Сэргийлэх Түлхүүр, 3 цувралын 2-р хэсэг

00:17:31

Цар Тахал: Урьдчилан Сэргийлэх Түлхүүр, 3 цувралын 2-р хэсэг

2020 оны 3 сарын 11-нд Доктор Тедрос Адханом Гхебрэесус, Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын Ерөнхий Захирал “Сүүлийн хоёр долоо хоногт, Covid-19 тохиолдлуудын тоо 13 дахин нэмэгдсэн ба халдварласан орны тоо гурав дахин өссөн байна. Цаашлаад өдөр хоног өнгөрөх тусам бид тохиолдлуудын тоо, нас барагсдын тоо, мөн халдвар авч буй орнуудын тоо илүү өсөх хандлагатай байгааг харж байна. Бид түүнчлэн Covi
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-05-18   825 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-05-18

Цаг Уурын Хямрал: Далай маань Өсөж Байна: 2 цувралын 2-р хэсэг

00:18:33

Цаг Уурын Хямрал: Далай маань Өсөж Байна: 2 цувралын 2-р хэсэг

“Эрдэмтдэд ямар нэг хүн төрөлхтөнд томоохон заналхийлэл байвал сануулах үүрэг бий. Дэлхийн гадаргуун температур болон хүлэмжийн хийн ялгарлын нэмэгдэл байгааг үзэхэд бид цаг уурын ноцтой байдалтай нүүр тулж буй нь илт байна.”
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-05-17   447 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-05-17

Цаг Уурын Хямрал: Тэг Жил хүртэлх Тоолол, 7 цувралын 7-р хэсэг

00:13:07

Цаг Уурын Хямрал: Тэг Жил хүртэлх Тоолол, 7 цувралын 7-р хэсэг

Бид бүгд юу гэдгийг нь мэднэ. Энэ бол амьтд төрөлтний цогцос, хэн нэгний хүүхэд, бидэнтэй адил мэдрэхүйт төрөлтөн, бодол, сэтгэл, хувь заяатай; тэгтэл энэ нь амьтдаас биднийг яасан ч мах идэхгүй байж амьдарч чадахгүй гэдэг нэрийн дор жил бүр хулгайлагддаг. “Энэ боломжгүй. Би чадахгүй. Би веган болж чадахгүй. Би энэ үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг авч чадахгүй. Би энэ гараг дэлхийн хариуцлагыг хүлээж чад
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-05-11   546 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-05-11

Цаг Уурын Хямрал: Далай маань Өсөж Байна: 2 цувралын 1-р хэсэг

00:16:11

Цаг Уурын Хямрал: Далай маань Өсөж Байна: 2 цувралын 1-р хэсэг

Дэлхийн далайн түвшин нэг сантиметр өсөх бүрт, дэлхийн эргэн тойрон дахь 6 сая хүмүүс эргийн живэлтэд өртдөгийг харуулжээ.
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-05-09   510 Үзсэн
Гараг дэлхий: Бидний хайртай гэр орон
2020-05-09
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал