Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал

Explore the intertwining relationship between the visible and invisible and examine advanced philosophies and theories to expand and elevate consciousness. Listen to new perspectives on auras, quantum physics, the power of prayer, string theory, near-death experiences, life on other planets, and more.

Гипноз ба өмнөх амьдрал руугаа буцах эмчилгээгээр анагаах нь: Стефани Раяслитэй хийсэн ярилцлага, 2-ын 2-р хэсэг

00:14:29

Гипноз ба өмнөх амьдрал руугаа буцах эмчилгээгээр анагаах нь: Стефани Раяслитэй хийсэн ярилцлага, 2-ын 2-р хэсэг

Далай Лам ингэж хэлсэн байдаг, бид энэ гариг дээр 80 эсвэл 90 жил л ирсэн байдаг. Мөн энэ хугацаандаа бусад хүмүүсийг жаргалтай болгох аргаа олсон бол та өөрийн аз жаргалаа бий болгох аргаа олсон гэсэн үг.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2021-02-01   170 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2021-02-01

Гипноз ба өмнөх амьдралруугаа буцах эмчилгээгээр анагаах нь: Стефани Раяслитэй хийсэн ярилцлага, 2-ын 1-р хэсэг

00:13:29

Гипноз ба өмнөх амьдралруугаа буцах эмчилгээгээр анагаах нь: Стефани Раяслитэй хийсэн ярилцлага, 2-ын 1-р хэсэг

“Би та бүхнээр сүнсний тань зорилго юу болохыг олж мэдүүлэх болно.” Миний харах өнцгийн хувьд, бид бүхэнд зорилго байдаг. Бид өөр өөр хичээлүүдэд суралцахаар дахин төрдөг. Мөн энэ нь ганц хичээл байдаггүй Сурах ёстой ихэнх хичээл нь өршөөх байдаг.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2021-01-25   360 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2021-01-25

Дотоодын Амгалангаар Амьдралаа Анагаахуй: Жиүлио Сонсиглиотой хийсэн Ярилцлага, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:12:29

Дотоодын Амгалангаар Амьдралаа Анагаахуй: Жиүлио Сонсиглиотой хийсэн Ярилцлага, 2 цувралын 2-р хэсэг

Би өөрийгөө анагааж буйгаа анзаарсан, би бодол сэтгэл, сүнсээ анагааж байв. Тэр мөчид намайг бүрхэх баяр хөөр маш эрчтэй, нүүрийг минь даган урсах нулимс сэтгэл хөдлөлөөр дүүрэн байлаа.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-09-28   527 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-09-28

Дотоодын Амгалангаар Амьдралаа Анагаахуй: Жиүлио Сонсиглиотой хийсэн Ярилцлага, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:09:35

Дотоодын Амгалангаар Амьдралаа Анагаахуй: Жиүлио Сонсиглиотой хийсэн Ярилцлага, 2 цувралын 1-р хэсэг

Би цээжээр минь дамжин ирэх бодлыг сонссон, “Бодлоо сорь” гэж. Яг тэр агшинд, гуравдагч нүд, эсвэл миний хөмсөгний хоорондох зай хүчтэйгээр чичирч эхэлсэн. Тэгээд автоматаар сөрөг бодлуудыг минь хааж эхэлсэн юм.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-09-21   550 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-09-21

Диваажин үзэсгэлэнтэй: Хүндэт Петр Панагорегийн клиник үхэл, 4-цувралын 4-р хэсэг

00:13:55

Диваажин үзэсгэлэнтэй: Хүндэт Петр Панагорегийн клиник үхэл, 4-цувралын 4-р хэсэг

Би “үхсэн” байхдаа Бурханыг бүхий л шашнаас чанад гэдгийг ойлгосон, учир нь Бурханлаг төрөлтөн бүхий л үзэл бодол, ойлголт ба хязгаараас чанад байдаг. “Мөнхийн” гэдэг эсвэл “үүрдийн” гэдэг үг нь өөрөө үзэл бодолд хязгаарлагдахгүй гэдгийг илтгэдэг.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-07-18   959 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-07-18

Диваажин үзэсгэлэнтэй: Хүндэт Петр Панагорегийн клиник үхэл, 4-цувралын 3-р хэсэг

00:11:56

Диваажин үзэсгэлэнтэй: Хүндэт Петр Панагорегийн клиник үхэл, 4-цувралын 3-р хэсэг

Бүх амьд биед гэрэл байгааг би харж байна. Хүн төрөлхтний ялгаа нь хүмүүс хуурмаг үнэ цэнийг бий болгон амьдардагт оршдогт байна. Хүн бүр онцгой байдлаар хайрлагддаг ба энэ нь энэ тэнцүү хэлбэрээр хайрлагддаг юм.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-07-11   707 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-07-11

Ертөнц хийгээд Бурханы бүтээлийг танин мэдэхүй: Доктор Алан Лайтмэнтэй хийсэн ярилцлага, 3-ын 3-р хэсэг

00:13:00

Ертөнц хийгээд Бурханы бүтээлийг танин мэдэхүй: Доктор Алан Лайтмэнтэй хийсэн ярилцлага, 3-ын 3-р хэсэг

Буддизмын төв үзлүүдийн нэг нь бүх зүйл үүрдийн бус, бүх зүйлс алга болдог. Мөн, бидний шинжлэх ухаанаас сурсан зүйл бол бүх зүйл түр зуурынх. Бид өмнө нь атомыг усташгүй гэж боддог байсан, харин одоо атом хуваагддагийг мэддэг.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-07-06   394 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-07-06

Диваажин Үзэсгэлэнтэй: Хүндэт Петр Панагорегийн клиник үхэл, 4 цувралын 2-р хэсэг

00:13:30

Диваажин Үзэсгэлэнтэй: Хүндэт Петр Панагорегийн клиник үхэл, 4 цувралын 2-р хэсэг

Миний хоёр дахь клиник үхэл сэтгэлийг минь багахан зовоосон. Би эхлээд эргэж ирээд, энэ зүйл юу байсныг огт мэдээгүй. Би эхлээд эргэж ирээд, хуруугаа хэрхэн хөдөлгөх, мэдрэх, идэхээ олж мэдэж, бас амьсгалж бодох гэж юу байдгийг мэдэх хэрэгтэй болсон. Тэгээд би яг л харь гаригийн, сонин машин дотор байгаа мэт болсон. Тэгээд би бол энэ зүйл биш гэдгийг мэдсэн юм.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-07-04   1218 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-07-04

Ертөнц хийгээд Бурханы бүтээлийг танин мэдэхүй: Доктор Алан Лайтмэнтэй хийсэн ярилцлага, 3 цувралын 2-р хэсэг

00:13:37

Ертөнц хийгээд Бурханы бүтээлийг танин мэдэхүй: Доктор Алан Лайтмэнтэй хийсэн ярилцлага, 3 цувралын 2-р хэсэг

Манай ертөнцийн маш олон параметрүүд, жишээ нь цөмийн хүчний хүч болон ертөнц дахь бараан энергийн хэмжээ гэх мэт энэ бүх параметрүүд амьдрал оршин тогтнохыг бататган маш нарийн тогтсон байдаг. Хэрэв тэдгээр зарим параметрүүд жаахан том эсвэл жаахан жижиг байсан бол манай ертөнцөд амьдрал оршин тогтнох байсан гэж бодохгүй байна. Асуулт нь бол яагаад тэр вэ?
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-06-29   455 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-06-29

Диваажин Үзэсгэлэнтэй: Хүндэт Петр Панагорегийн клиник үхэл, 4 цувралын 1-р хэсэг

00:13:58

Диваажин Үзэсгэлэнтэй: Хүндэт Петр Панагорегийн клиник үхэл, 4 цувралын 1-р хэсэг

Тэгээд би амьдралаа ахин харсан. Зөвхөн миний бүхий л амьдралаа өгсөн маш их шаналлаар зовсон хэсгээ л сөхөн харсан, нэг тохиолдол бүр нь дараалалтай байв. Гэвч би үүнийг гаднаас нь хараагүй. Би үүнийг хэтийн төлөвөөс харсан бөгөөд би зовлон учруулсан тэр хүмүүсийнхээ мэдрэмжийг мэдэрсэн юм.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-06-27   1266 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-06-27

Ертөнц хийгээд Бурханы бүтээлийг танин мэдэхүй: Доктор Алан Лайтмэнтэй хийсэн ярилцлага, 3 цувралын 1-р хэсэг

00:14:42

Ертөнц хийгээд Бурханы бүтээлийг танин мэдэхүй: Доктор Алан Лайтмэнтэй хийсэн ярилцлага, 3 цувралын 1-р хэсэг

Түүхийн туршид, өөр өөр бүлгийн хүмүүс, өөр өөр шашнууд, өөр өөр соёлууд Бурханыг харах өөр өөр үзэлтэй байсан. Нэг Бурхныг үзэх үзэл нь Пантэизм гэдэг нэртэй. Энэ үзэл нь магадгүй Хятадын Даоизмтэй адилхан байх, Бурханыг бүх байгаль гэж үздэг. Хэрэв танд Бурхныг харах энэ щ өнцөг бий бол, Бурхан хаа сайгүй, бидний эргэн тойронд үргэлж бий.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-06-22   592 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-06-22

Ургамалтай харилцаж сурахуй: Александр Феррантай хийсэн ярилцлага, 3 хэсэгт нэвтрүүлгийн 3-р хэсэг

00:14:51

Ургамалтай харилцаж сурахуй: Александр Феррантай хийсэн ярилцлага, 3 хэсэгт нэвтрүүлгийн 3-р хэсэг

Ноён Александре Ферраны хүү ургамалтай харьцах нь өдөр бүрийн үзэгдэл болсон гэр бүлд өсчээ. Энэхүү туршлага нь хүүд хэрхэн нөлөөлсөн бол? Түүний хувьд ямар ч эргэлзээгүй. Тэд амьд; тэд түүнийг нэрээр нь дууддаг. Ургамлууд түүнийг дуудахад тэр хариулдаг. Тэгээд хамтдаа багахан яриа өрнүүлдэг шүү.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-02-03   1067 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-02-03

Ургамалтай харилцаж сурахуй: Александр Феррантай хийсэн ярилцлага, 3 хэсэгт нэвтрүүлгийн 2-р хэсэг

00:16:58

Ургамалтай харилцаж сурахуй: Александр Феррантай хийсэн ярилцлага, 3 хэсэгт нэвтрүүлгийн 2-р хэсэг

Ноён Александре Ферран ургамлуудтай үгс болон хөгжмөөр ганц холбогдоод зогсохгүй мөн тэднийг бидэнд зааж сургах зүйлс олон байдаг хэмээн итгэдэг аж. Тэдэнд бидэнд зааж сургах олон зүйлс бий. Тухайлбал, суунга амьдралын тухай, нэг нэгэнтэйгээ хэрхэн ойр дотно амьдрах гээд л. Түүнчлэн өнөөдөр, амьтан болон ургамлын ертөнцөд бидний мэддэгээс хэд дахин илүү харилцан дэмжлэг байдгийг баталжээ.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-27   870 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-27

Ургамалтай харилцаж сурахуй: Александр Феррантай хийсэн ярилцлага, 3 хэсэгт нэвтрүүлгийн 1-р хэсэг

00:15:09

Ургамалтай харилцаж сурахуй: Александр Феррантай хийсэн ярилцлага, 3 хэсэгт нэвтрүүлгийн 1-р хэсэг

Байгаль дэлхийг маань амьтад болон ургамлаараа чимж буй ч ахин нууцлаг зүйлс нээгдэхээр хүлээгдэнэ. Үүнтэй зэрэгцэн, Ноён Александре Ферран цахилгаан соронзон төхөөрөмж ашиглан ургамлуудтай хэрхэн харилцахыг гарцаагүй олж мэджээ. Энэ нь ургамлын үндэс дор төгөлдөр хуур тавихтай ижил юм. Тэр хэрхэн түүнийг шууд ашиглахаа мэдэхгүй. Энэ түүний хэлэх үгийг орчуулах төхөөрөмж биш, эсвэл гарч болох дуу
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-20   1383 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-20

Мэс Заслын Өрөөн дэх Сахиулсан Тэнгэрүүд: Тришиа Баркерийн Клиник Үхэл, 4 цувралын 4-р хэсэг

00:12:09

Мэс Заслын Өрөөн дэх Сахиулсан Тэнгэрүүд: Тришиа Баркерийн Клиник Үхэл, 4 цувралын 4-р хэсэг

Клиник үхлийнхээ дараагаар, Хатагтай Тришиа Баркер бидний амьдрах дэлхийгээ хэрхэн илүү сайхан газар болгож болох талаар олон ухаарлыг олж авчээ. Энэ дэлхий, зурвас харилцан холбоо буюу бүх цаг мөчүүд гэрэл түгээж бас түгээхгүй байдаг. Яагаад гэрэл түгээхгүй байна вэ? Яагаад сайныг түгээхгүй гэж? Энэ Дэлхий даяар яагаад баяр хөөрийг түгээхгүй байна вэ? Би үүнийг магадгүй бидний тэр хайрыг түгээх х
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-13   1003 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-13

Мэс Заслын Өрөөн дэх Сахиулсан Тэнгэрүүд: Тришиа Баркерийн Клиник Үхэл, 4 цувралын 3-р хэсэг

00:13:47

Мэс Заслын Өрөөн дэх Сахиулсан Тэнгэрүүд: Тришиа Баркерийн Клиник Үхэл, 4 цувралын 3-р хэсэг

Хатагтай Тришиа Баркерийн сүнс клиник үхлийн дараагаар биендээ эргэн ороод өөр хүн байсан гэдгээ ухаарчээ. Би сувилагч нараас, “Би хэр удаан үхсэн бэ?” гэж асуусан. Би үхсэн гэдгээ мэдэж байсан. “Та Бурханыг юу гэж боддог вэ? Учир нь Бурхан бол энэ гайхалтай гэрлийн энерги!” Би эдгээр зүйлсийг ярьж эхэлсэн юм.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-08   797 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-08

Мэс Заслын Өрөөн дэх Сахиулсан Тэнгэрүүд: Тришиа Баркерийн Клиник Үхэл, 4 цувралын 2-р хэсэг

00:13:07

Мэс Заслын Өрөөн дэх Сахиулсан Тэнгэрүүд: Тришиа Баркерийн Клиник Үхэл, 4 цувралын 2-р хэсэг

Клиник үхлийнхээ үеэр Хатагтай Тришиа Баркер хагалгааны өрөөнд сахиулсан тэнгэрүүдийг харжээ. Тэрээр дараа нь тэдгээр тэнгэрлэг оршихуйстай ахин холбогдож болохоо олж мэдсэн байна. Тэгээд бие маань маш их өвдөлтөнд байв. Тэгээд би Бурханд болон тэдгээр дагинасуудад залбирч эхэлсэн. Би нүдээ аниад бясалгаж байлаа. Би яг тэр сахиулсан тэнгэрүүдийг сээр болон нуруун дээр минь ажиллаж байхыг мэдэрсэн.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-06   948 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-06

Мэс Заслын Өрөөний Сахиулсан Тэнгэрүүд: Тришиа Баркерийн Клиник Үхэл, 4 цувралын 1-р хэсэг

00:12:44

Мэс Заслын Өрөөний Сахиулсан Тэнгэрүүд: Тришиа Баркерийн Клиник Үхэл, 4 цувралын 1-р хэсэг

Ноцтой машины ослын дараагаар Хатагтай Тришиа Баркер эмнэлэгт хүргэгдэн мартагдашгүй клиник үхлийг үзжээ. Би яаралтай нугасны хагалгаанд ороход, би биенээсээ дээшээ гарсан. Тэгээд хагалгааны ширээн дээр биеэ харсан. Би бас үүнийг хэлэх ёстой байх, би үнэхээр итгэлтэйгээр хүний сүнслэг бие цааш явж, бидний сүнс энэ биеийг өнгөрсөний дараа үргэлжлүүлдэг гэдгийг мэдсэн.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-03   1981 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2020-01-03

Клиник Үхлээр Амьдралынхаа Зорилгыг Олж Мэдэхүй: Хатагтай Кимберли Кларк Шарптай хийсэн Ярилцлага 3 цувралын 3-р хэсэг

00:14:13

Клиник Үхлээр Амьдралынхаа Зорилгыг Олж Мэдэхүй: Хатагтай Кимберли Кларк Шарптай хийсэн Ярилцлага 3 цувралын 3-р хэсэг

Хатагтай Кимберли Кларк Шарпын туулсан клиник үхэл нь түүний ажилд нас барж буй хүмүүст ихээр тус болжээ. Би үхэж буй хүмүүстэй ажиллах дуртай. Энэ тэдний амьдралын төгсгөл учраас би дуртай байдаг. Энэ тэдний хувьд ариун цаг. Мөн үүний нэг хэсэг байна гэдэг маш нэр төрийн хэрэг юм. Гэхдээ миний хувь нэмэр бол үхлээс айхгүй байх. Би тэднийг зүгээр л өөр газар луу явж байгааг мэддэг. Тэд энд байхгүй
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-12-02   1330 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-12-02

Клиник үхлээр амьдралын зорилгыг олж нээхүй: хатагтай Кимберли Кларк Шарптай хийсэн ярилцлага, 3-ын 2-р хэсэг

00:14:25

Клиник үхлээр амьдралын зорилгыг олж нээхүй: хатагтай Кимберли Кларк Шарптай хийсэн ярилцлага, 3-ын 2-р хэсэг

Хүмүүс клиник үхлийг үзэхээрээ, ихэнхдээ өнгөрсөн хайртай хүмүүстэйгээ уулздаг. Тэд маш аз жаргалтай. Гэвч хайртай хүмүүс нь тэдэнд буцаж явах, энэ тэдний цаг нь биш гэж хэлдэг. Гэхдээ клиник үхлийг туулахдаа ийм зүйлийг үзсэн хүмүүс өөрсдийгөө хайртай хүмүүстэйгээ эргээд уулзана гэдгээ мэдэх нь ийм амар амгалан үр дагавартай юм.
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-11-27   1333 Үзсэн
Шинжлэх ухаан ба сүнслэг байдал
2019-11-27
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал
Use 0.05s