Өдрөөр хайх
Хэнээс: Хэнд:
Багш шавийн шүтэлцээ

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай болон Түүний шавь нарын хооронд өрнөдөг халуун дотно ярианы агуулга нь өдөр тутмын амьдралаас эхлээд сүнслэг сэдвийг хамардаг ба, түүнчлэн Дэлхийн чанадын бусад ертөнцийн ховор гүнзгий мэдлэгийг хуваалцдаг. Бид төрөл бүрийн эрхэм ариун нөлөөнд, төрөл бүрийн эрхэм ариун нөхөрлөлд зүрх сэтгэлээ нээх ёстой; энэ боломжийг ашиглах ёстой. Бид цэвэр ариун байдлаа сайжруулах нь, билиг ухаанаа сайжруулах нь хүн төрөлхтний хамгийн дээд зорилго гэдэгт итгэсээр байвал, хичээл зүтгэл гаргах учиртай. -Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай (Веган) Дэлхийд алдартай хүмүүнлэг үйлстэн, Уран бүтээлч,Сүнслэг Их Багш

Энх тайван дэлхийн төлөө хайр түгээж, нэг нэгэндээ тусал, 4 цуврал лекцийн 4-р хэсэг

00:36:53

Энх тайван дэлхийн төлөө хайр түгээж, нэг нэгэндээ тусал, 4 цуврал лекцийн 4-р хэсэг

So, make sure that when you go out or inside your house, you keep your purity and love. When you go out, you go out with love, and purity, and recite the Five (Holy) Names or the Gift all the time. Then all beings will benefit from your love, all around you at least; whomever you meet will treat you with love in return. You will feel also love from them. I give them tip not because of money, but to spread love. In physical means, so that Hong Kong has more peace, more love. It’s not the money that I give. It’s the love and the peace through that gift. It’s not the food that I bring to them, it is the love that I give also.
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-10   158 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-10

Энх тайван дэлхийн төлөө хайр түгээж, нэг нэгэндээ тусал, 4 цуврал лекцийн 3-р хэсэг

00:35:03

Энх тайван дэлхийн төлөө хайр түгээж, нэг нэгэндээ тусал, 4 цуврал лекцийн 3-р хэсэг

Actually, humans should be the most merciful because we are the highest. As you can see, no other beings are more competent than us, right? Our minds are intelligent, and we can invent many high-tech tools to make our lives more and more comfortable. Animals cannot do that. They can only rely on nature. They rely on Heaven to give them food. I really wish our planet well, and the world will become more open, tolerant, and peaceful. For that, I am continuing to put in effort. Not just for humans only, but for the helpless and beautiful animals who share our world, but not share our privilege.
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-09   242 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-09

Энх тайван дэлхийн төлөө хайр түгээж, нэг нэгэндээ тусал, 4 цуврал лекцийн 2-р хэсэг

00:38:24

Энх тайван дэлхийн төлөө хайр түгээж, нэг нэгэндээ тусал, 4 цуврал лекцийн 2-р хэсэг

Over the decades, how much have I told you about loving others, and loving and respecting other sentient beings? Have I told you? (Yes.) You also know that recently, a few weeks ago, I went into retreat for animals. It's not like I didn't set an example of how I treat my dogs. Everybody knows how I treat my dogs, right? Whatever we do, just imagine it's us. Anything that we don't want to happen to ourselves or have other people do to us, then we don't treat others like that, and it would be OK. It's a very simple concept.
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-08   286 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-08

Энх тайван дэлхийн төлөө хайр түгээж, нэг нэгэндээ тусал, 4 цуврал лекцийн 1-р хэсэг

00:35:45

Энх тайван дэлхийн төлөө хайр түгээж, нэг нэгэндээ тусал, 4 цуврал лекцийн 1-р хэсэг

I’m trying to do my best for the rest of my time on this planet. And all of you also, do your best. Meditate as much as you can, because there’s nothing else better to do with your precious time, as a human on the planet. And also help each other, please. Help each other. Not only does the person receive the benefit of your love, but you, yourself, also benefit from it. Any time you help someone else, and other beings also, unconditionally, you rise up. Your soul rises up; your noble quality rises up; your love expands. And that should be very, very beneficial to you, and your family and your clans, the world. I’d like to stay as long as possible, just to help more, help the world, especially to stop the killing karma, so that the world becomes a peaceful, loving place for everyone to stay.
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-07   418 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-07

“Буддын Түүхүүд: Эгэл шавь Атула, 4 цуврал лекцийн 4-р хэсэг”

00:41:04

“Буддын Түүхүүд: Эгэл шавь Атула, 4 цуврал лекцийн 4-р хэсэг”

Бурхан Дэлхий дээр оршин байх ч үл үзэгдэнэ. Магадгүй цөөхөн хэдэд нь, За юу? Тэгээд тэрхүү бүлэг ч мөн үл үзэгдэх. Тэдэнд материаллаг бие хэрэггүй. Магадгүй тэд заримдаа материаллаг биеийг дэлхийн энд тэрүүгээр явахда ямар нэг зорилгоор авах байх. Адислах гэх мэт.
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-06   309 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-06

“Буддын Түүхүүд: Эгэл шавь Атула, 4 цуврал лекцийн 3-р хэсэг”

00:32:53

“Буддын Түүхүүд: Эгэл шавь Атула, 4 цуврал лекцийн 3-р хэсэг”

“Дээхэн үеийн өдрүүдээс эхлээд, Атула. Энэ ганц өнөөдрийнх бус: Тэд аниргүй байх нэгнийг буруутгана, Тэд маш их ярих нэгнийг буруутгана, Тэд маш бага ярих нэгнийг ч мөн буруутгана. Дэлхийд буруушаагдахгүй нэгэн гэж үгүй билээ.”
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-05   287 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-05

“Буддын Түүхүүд: Эгэл шавь Атула, 4 цуврал лекцийн 2-р хэсэг”

00:37:45

“Буддын Түүхүүд: Эгэл шавь Атула, 4 цуврал лекцийн 2-р хэсэг”

Тархи, бодол санаагүй тархи яг л компьютер шиг. Энэ мөн л бидэнд маш их асуудал тарьдаг. Энэ тархи маш түвэгтэй систем. Энэ бидэнд тусалдаг ч амьдралыг маань бас илүү хэцүү болгодог.
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-04   308 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-04

“Буддын Түүхүүд: Эгэл шавь Атула, 4 цуврал лекцийн 1-р хэсэг”

00:37:07

“Буддын Түүхүүд: Эгэл шавь Атула, 4 цуврал лекцийн 1-р хэсэг”

Зөвхөн дотооддоо гэгээрсэн байх нь сайн биш. Хэрэв та нар хэнд ч туслахгүй хайраа тэлэхгүй эсвэл ухамсар юм уу билиг ухаанаа хэн нэгэнд жижиг зүйлд ч туслахаар тэлэхгүй бол та нарыг Будда болсон эсэхийг чинь хэн тоох юм? Жижиг зүйлс, маш чухал. Том зүйлс, Диваажин хариуцна.
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-03   549 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-03

“Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Өдрийн Тэмдэглэл: Амьд Их Багш нар аврагдах боломжтой бүх төрөлтнүүдийг гэтэлгэж чадна, 4 цуврал лекцийн 4-р хэсэг”

00:30:37

“Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Өдрийн Тэмдэглэл: Амьд Их Багш нар аврагдах боломжтой бүх төрөлтнүүдийг гэтэлгэж чадна, 4 цуврал лекцийн 4-р хэсэг”

Хэн нэгэн туршлагаасаа хуваалцах эсвэл асуулт асуухыг хүсч байгаа хүн байна уу? Ямар нэг сайн ахуй ойлголт, та нар үүгээр хуваалцаж болно, намайг энд байгаа үед хүмүүстэй; Намайг байхгүй үед болохгүй шүү. Ярихгүй байх нь дээр, За юу? Зөвхөн Багш энд байх үед.
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-02   655 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-02

“Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Өдрийн Тэмдэглэл: Амьд Их Багш нар аврагдах боломжтой бүх төрөлтнүүдийг гэтэлгэж чадна, 4 цуврал лекцийн 3-р хэсэг”

00:36:56

“Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Өдрийн Тэмдэглэл: Амьд Их Багш нар аврагдах боломжтой бүх төрөлтнүүдийг гэтэлгэж чадна, 4 цуврал лекцийн 3-р хэсэг”

Тэгэхээр, Будда нар болон Христ, ямар ч Гэгээнтэн, энэ дэлхий дээр байх үедээ энэ дэлхий дээрх бүх төрөлтнүүдийг, бүх хүмүүсийг авардаг. Мөн Тэднийг Нирваанд орсоны дараа энерги нь дэлхий дээр 300, 500 жилээр үлддэг.
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-01   768 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-11-01

“Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Өдрийн Тэмдэглэл: Амьд Их Багш нар аврагдах боломжтой бүх төрөлтнүүдийг гэтэлгэж чадна, 4 цуврал лекцийн 2-р хэсэг”

00:34:50

“Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Өдрийн Тэмдэглэл: Амьд Их Багш нар аврагдах боломжтой бүх төрөлтнүүдийг гэтэлгэж чадна, 4 цуврал лекцийн 2-р хэсэг”

Яагаад бурхад, диваажингийн төрөлтнүүд, Шагжамуни Буддаг маш олон төрөлтнүүд болон дэлхийг аврахад матган дуулсан бэ? Яаж? Яагаад? Мэдэж байгаа хүн байна уу?
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-31   927 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-31

“Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Өдрийн Тэмдэглэл: Амьд Их Багш нар аврагдах боломжтой бүх төрөлтнүүдийг гэтэлгэж чадна, 4 цуврал лекцийн 1-р хэсэг”

00:37:41

“Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Өдрийн Тэмдэглэл: Амьд Их Багш нар аврагдах боломжтой бүх төрөлтнүүдийг гэтэлгэж чадна, 4 цуврал лекцийн 1-р хэсэг”

Их Багш дэлхийд байхдаа зөвхөн шавь нараа гэтлэгээд зогсохгүй, мөн Тэрбээр тэр насандаа бүхэл дэлхийг гэтлэгдэг, авралд багтахгүй зарим хүнд нүгэлтнүүд бий. Би та нарт ямар хүмүүс гэтлэгдэж чадахгүйг хэлье.
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-30   1109 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-30

“Гайхамшигт Төрөлтнүүд, 3 цуврал лекцийн 3-р хэсэг”

00:35:38

“Гайхамшигт Төрөлтнүүд, 3 цуврал лекцийн 3-р хэсэг”

Ирсэн нохой бүр, надад бэлэг авчирдаг. Өгөх гэж. Шувууд ч мөн адил, тэд ч мөн надад бэлэг авчирдаг. Энийг ярихад хэтэрхий удна, ямартай ч. Магадгүй нохдын чинь зарим нь ч мөн танд бэлэг өгсөн байх, гэвч та мэдээгүй. Зарим нохдод өөрсдөдөө авч явдаг бэлэгнүүд байдаг. Тэгээд өөрт нь сайн хэн л байна бэлгээ тэдэнд өгдөг.
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-29   485 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-29

“Гайхамшигт Төрөлтнүүд, 3 цуврал лекцийн 2-р хэсэг”

00:39:06

“Гайхамшигт Төрөлтнүүд, 3 цуврал лекцийн 2-р хэсэг”

Хэрэв тэднийг хайрлавал, тэд та нарт хамгийн сайнаа үзүүлдэг. Хэрэв тэднийг хайрлахгүй бол, тэд тоохгүй, мөн л хайхрахгүй. За, надад хоол өг, би өөрийгөө харууллаа. За, би энд байна, болоо. Харин үнэхээр тэднийг хайрлавал та нар холбогдох болно.
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-28   623 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-28

Гайхамшигт Төрөлтнүүд, 3 цуврал лекцийн 1-р хэсэг

00:36:39

Гайхамшигт Төрөлтнүүд, 3 цуврал лекцийн 1-р хэсэг

I have a Rottweiler. He's very naughty, so smart, very loving, very protective, very intelligent, and very snuggling, snuggling, but stubborn. He knows this is his house. He knows I love him. And if a smaller dog comes, he's very gentle. He plays tug of war with them with the toys, but he never really yanks them and runs away and all that. Never. And the small guy always wins, because he gives in. He's really cute when you observe. And he talks, and he's very protective. That's why when I first came here, the next day, he told the dogs here, "Take care of my Master." And they all came and sat in front of my trailer, waiting to say hallo.
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-27   809 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-27

Баатараа явагч их хөлгөн судар: Гэгээрлийн 25 арга, 4-р бүлэг, 5 цуврал лекцийн 5-р хэсэг

00:33:01

Баатараа явагч их хөлгөн судар: Гэгээрлийн 25 арга, 4-р бүлэг, 5 цуврал лекцийн 5-р хэсэг

One of my earlier monk acquaintances, maybe he was in the army or something. But he was in the whole group to be shot dead with another 12 or some more people, but he always repeated Quan Yin Bodhisattva all his life, even before he became a monk, just a normal monk, not a bhiksu, not a fully precepted monk. He did not die, he just fell down. Maybe later on, or maybe in other sutra, it says that whoever often respectfully recites the name of Quan Yin Bodhisattva with a pure heart and sincerity, fire won't burn him, water won't drown him, bullet cannot kill him. And so, he told me he believed it because it happened to him. Everybody else in the group died, but not him. The power of Quan Yin is very great. It depends also on your sincerity and karma.
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-26   720 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-26

Баатараа явагч их хөлгөн судар: Гэгээрлийн 25 арга, 4-р бүлэг, 5 цуврал лекцийн 4-р хэсэг

00:34:41

Баатараа явагч их хөлгөн судар: Гэгээрлийн 25 арга, 4-р бүлэг, 5 цуврал лекцийн 4-р хэсэг

So, the Quan Yin Bodhisattva continued, “‘World Honored One, because I served and made offerings to the Thus Come One, Quan Yin. So that Thus Come One transmitted the Vajra Samadhi of all being like an illusion, as one becomes permeated with hearing and cultivates hearing. Because I gained a power of compassion identical with that of all Buddhas, the Thus Come Ones, I became accomplished in 32 response-bodies and entered all lands.’” Means She became omnipresent. She could enter all lands at will, but not like the will of the human; the doing without doing, the will without will then. So, they pray and She hears everything. That’s why the Asian people, the Buddhist people, they trust the Quan Yin Bodhisattva very much, because She’s supposed to hear in all directions. She hears all the prayers and responds to them promptly.
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-25   666 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-25

Баатараа явагч их хөлгөн судар: Гэгээрлийн 25 арга, 4-р бүлэг, 5 цуврал лекцийн 3-р хэсэг

00:34:20

Баатараа явагч их хөлгөн судар: Гэгээрлийн 25 арга, 4-р бүлэг, 5 цуврал лекцийн 3-р хэсэг

Quan Yin Bodhisattva, important VIP here. And She will tell you the benefit of practicing the Quan Yin Method. Not just why, but how She got power and what She can do with that power to help whom, where, how. “‘…there was a Buddha in the world named Contemplating the World’s Sounds. That Buddha taught me to enter samadhi through a process of hearing and reflecting. Initially, I entered the flow through hearing and forgot objective states. Since the sense-objects and sense-organs were quiet, the two characteristics of movement and stillness crystallized and did not arise. After that, gradually advancing, the hearing and what was heard both disappeared. Once the hearing was ended, there was nothing to rely on, and awareness and the objects of awareness became empty. When the emptiness of awareness reached an ultimate perfection, emptiness and what was being emptied then also ceased to be. Since production and extinction were gone, still extinction was revealed.’”
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-24   665 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-24

Баатараа явагч их хөлгөн судар: Гэгээрлийн 25 арга, 4-р бүлэг, 5 цуврал лекцийн 2-р хэсэг

00:34:29

Баатараа явагч их хөлгөн судар: Гэгээрлийн 25 арга, 4-р бүлэг, 5 цуврал лекцийн 2-р хэсэг

The monk continued, “‘I encountered limitless Buddhas and cultivated in this way until the coming of the Thus Come One, King of Masterful Penetrations of Mountains and Seas.’ ‘Then I finally had no body. My nature and the seas of fragrant waters throughout the ten directions were identical with True Emptiness, without any duality or difference. Now I am with the Thus Come One and am known as a Pure Youth, and I have joined the assembly of Bodhisattvas.’ ‘The Buddha asks about perfect penetration. By means of the nature of water, I penetrated through to the flow of a single flavor, and I obtained patience with the nonexistence of beings and phenomena and the perfection of Bodhi. This is the foremost method.’”
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-23   718 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-23

Баатараа явагч их хөлгөн судар: Гэгээрлийн 25 арга, 4-р бүлэг, 5 цуврал лекцийн 1-р хэсэг

00:30:59

Баатараа явагч их хөлгөн судар: Гэгээрлийн 25 арга, 4-р бүлэг, 5 цуврал лекцийн 1-р хэсэг

Everything is about us, us, us. You have to turn it around. That’s why I teach them to offer to the Buddhas before they eat, not ask for something all the time. Turn around. Offer something. Be thankful. Always “bless it, give it, give me, give me.” That’s wrong. Now, the next monk. “The Pure Youth Moonlight.” “‘I reflected upon how throughout the body the essence of water is not in discord.’ ‘I saw that the water in my body was not at all different from that in the world outside – even that in royal lands of floating banners with all their seas of fragrant waters. At that time, when I first succeeded in the contemplation of water, I could see only water. I still had not gotten beyond my physical body. I was a bhiksu then.’”
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-22   936 Үзсэн
Багш шавийн шүтэлцээ
2019-10-22
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд