Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
1 - 10 -ний 10 Үр дүн
Сонголт

Амьтдын хайрын төлөө: Австралийн эрхэм хүндэт Марк Пиэрсон (цагаан хоолтон), 3-ын 3-р хэсэг

00:14:40

Амьтдын хайрын төлөө: Австралийн эрхэм хүндэт Марк Пиэрсон (цагаан хоолтон), 3-ын 3-р хэсэг

Бид амьтдыг идэж хэрэглэдгээсээ салах хэрэгтэй. Онгоц гээд бусад бүх зүйлсийг оролцуулаад дэлхий даяарх бүх тээврийн хэрэгслүүдтэй харьцуулахад мал аж ахуй нь дэлхийн дулааралд илүү хувь нэмэр оруулж байна. Юу гэхээр, та үүнийг бодоод үзвэл илүү ойлгоно. Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Хүндэт Марк Пийрсонд Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлслийн Манлайлал Шагналыг даруу талархал, магтаал б
Сайн Засаглал
2020-11-28   15 Үзсэн
Сайн Засаглал
2020-11-28

Элчин сайд Аудри Танг: Ардчиллыг дээшлүүлэхийн тулд технологи ашиглахуй, 3 цувралын 3-р хэсэг

00:13:20

Элчин сайд Аудри Танг: Ардчиллыг дээшлүүлэхийн тулд технологи ашиглахуй, 3 цувралын 3-р хэсэг

Зүгээр л хүмүүсийг өөр төрлийн хүмүүс, олон төрлийн чадвартайгаар нь харж, иргэдэд бүрэн нэгдэж буйг харах нь үнэхээр гайхмаар. Тэргэнцэр гээд олон өөр хөгжлийн чадавхтай хүмүүсийн хүүхдүүд тоглоомын талбайд эрх тэгш бүрэн олныг хамарсан байдлаар тоглох хэрэгтэй.
Сайн Засаглал
2020-11-23   135 Үзсэн
Сайн Засаглал
2020-11-23

Амьтдын хайрын төлөө: Австралийн эрхэм хүндэт Марк Пиэрсон (цагаан хоолтон), 3-ын 2-р хэсэг

00:14:46

Амьтдын хайрын төлөө: Австралийн эрхэм хүндэт Марк Пиэрсон (цагаан хоолтон), 3-ын 2-р хэсэг

Бид ургамалд суурилсан хооллолт руу алхам урагшилбал энэ нь мэдээж хэрэг асар их эв зохирол, амар амгалан, энэрэл нигүүлслийг авчирна. Манай нийгэм дэх хүчирхийллийг илүү багасгана. Агуу Альберт Швейцерийн хэлснээр, “Бойны газрууд, нядалгааны газрууд байсаар байвал, дайн гарсаар л байх болно.” Энэ бол их сонирхолтой философи. Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Эрхэм хүндэт Марк Пиэрсон танд Гэр
Сайн Засаглал
2020-11-21   193 Үзсэн
Сайн Засаглал
2020-11-21

Сайд Одри Тан: Ардчиллыг бэхжүүлэхэд технологийг хэрэглэх нь, 3-ын 2-р хэсэг

00:13:12

Сайд Одри Тан: Ардчиллыг бэхжүүлэхэд технологийг хэрэглэх нь, 3-ын 2-р хэсэг

Өнөө үед, та өөрийн ЭМД (Эрүүл Мэндийн Даатгал)-ын картаа оруулахаар 24 цагийн сүлжээ дэлгүүр явж болно. Мөн таны тэр жилийн орлогын албан татвар 20K Тайванийн (Формаса) доллараас бага байвал та зүгээр л QR (Quick Response) кодыг хэвлээд 24 цагийн сүлжээ дэлгүүрийн ажилчдад өгөөд төлбөрөө төлж болно.
Сайн Засаглал
2020-11-16   207 Үзсэн
Сайн Засаглал
2020-11-16

Амьтдын хайрын төлөө: Австралийн Эрхэмсэг Хүндэт Марк Пийрсон (цагаан хоолтон), 3-ын 1-р хэсэг

00:13:53

Амьтдын хайрын төлөө: Австралийн Эрхэмсэг Хүндэт Марк Пийрсон (цагаан хоолтон), 3-ын 1-р хэсэг

Тэгэхээр, бүх протоколууд уулзсан. Гэвч энэ нь хүчирхийллийн газар байв. Мөн энэ нь амьтдад тогтоогдон ирсэн хүчирхийлэл байсан ба тэдний өөрсдөө илт сонгож болох байсан амьдралаараа амьдрахаас нь өмнө амийг нь авч байсан. Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: „Эрхэм хүндэт Марк Пэрсонд Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлслийн Манлайлал Шагналыг Бурхны Ивээлээр өчүүхэн талархал, магтаал, хайрын хамт талархалтайгаар
Сайн Засаглал
2020-11-14   223 Үзсэн
Сайн Засаглал
2020-11-14

Элчин сайд Аудри Танг: Ардчиллыг дээшлүүлэхийн тулд технологи ашиглахуй, 3 цувралын 1-р хэсэг

00:12:39

Элчин сайд Аудри Танг: Ардчиллыг дээшлүүлэхийн тулд технологи ашиглахуй, 3 цувралын 1-р хэсэг

Энэ бол их энгийн санаа: бидний араас нь хөөх хэрэгтэй технологийн оронд технологи нь зүгээр л бидний туслах байх хэрэгтэй. Нийгэм нь технологио гүйцэх бус технологи нь нийгмийн хэрэгцээ, хэм хэмжээнд тохирох хэрэгтэй. Энэ ийм л энгийн.
Сайн Засаглал
2020-11-09   345 Үзсэн
Сайн Засаглал
2020-11-09

Тайвань (Формоса) фермерүүд хэрхэн мал аж ахуй үржүүлэхээс хүнсний үр тариа ургуулах уруу шилжсэн бэ, 2-ын 2-р хэсгийг

00:13:29

Тайвань (Формоса) фермерүүд хэрхэн мал аж ахуй үржүүлэхээс хүнсний үр тариа ургуулах уруу шилжсэн бэ, 2-ын 2-р хэсгийг

Гайхамшигт өөрчлөлт Тайвань (Формосагийн) Мэйнон Дүүрэгт явагдсан билээ. Гахай үржүүлэхээ болиход байгаль орчин маш их дээрдсэн. Ус ч мөн маш цэнгэг болсон, учир нь гахайн фермээс бохир ус шавхагдан гардаг байсан юм.
Сайн Засаглал
2020-07-28   690 Үзсэн
Сайн Засаглал
2020-07-28

Тайвань (Формоса) фермерүүд хэрхэн мал аж ахуй үржүүлэхээс хүнсний үр тариа ургуулах уруу шилжсэн бэ, 2-ын 1-р хэсгийг

00:16:03

Тайвань (Формоса) фермерүүд хэрхэн мал аж ахуй үржүүлэхээс хүнсний үр тариа ургуулах уруу шилжсэн бэ, 2-ын 1-р хэсгийг

Ногоо тариа ургуулалтын Мэйнонгийн өөрчлөлт нь тариаланчдад хангалттай орлого оруулах хэмжээний хөгжсөн бөгөөд эргээгээд олон залуучуудыг нутагтаа ирж ажиллахад нүд татах болсон билээ.
Сайн Засаглал
2020-07-21   1098 Үзсэн
Сайн Засаглал
2020-07-21

Уур амьсгалын Хуулиуд: Илүү сэрүүн гараг дэлхийг бүтээх хууль ёсны үүргүүд 2 цувралын 2-р хэсэг

00:17:16

Уур амьсгалын Хуулиуд: Илүү сэрүүн гараг дэлхийг бүтээх хууль ёсны үүргүүд 2 цувралын 2-р хэсэг

Монголчууд та нарт энэ бүгдийг зогсоох хүч бий. Та нарт ВЕГАН ХУУЛИЙГ ГАРГАХ, АМЬТАНТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗОВЛОНТ БИЗНЕС ҮГҮЙ БОЛОХ давуу эрх байгаа. Бүх төрөлтний, хүн болоод амьтдын ямар ч зовлон тэмцэлгүй. Иймд АМЬТДЫН ХУУЛЬ БОЛ ШИЛДЭГ НЬ. АМЬТАН ХАМГААЛЛЫН ХУУЛЬ, юу гэхээр ВЕГАН ХУУЛЬ, амьтдад ямар ч гэм хор, ямар ч зовлон, айдас ахин учруулахгүй. Учир нь сайхан сэтгэл сайхан сэтгэлийг тарьдаг, энэрэл
Сайн Засаглал
2020-06-15   310 Үзсэн
Сайн Засаглал
2020-06-15

Уур амьсгалын Хуулиуд: Илүү сэрүүн гараг дэлхийг бүтээх хууль ёсны үүргүүд 2 цувралын 1-р хэсэг

00:16:02

Уур амьсгалын Хуулиуд: Илүү сэрүүн гараг дэлхийг бүтээх хууль ёсны үүргүүд 2 цувралын 1-р хэсэг

Би та бүгдийг үүний тухай ярихыг хүсэхгүйг мэдэж байгаа ч би (танд) амлая, би та бүхнийг хийх хүртэл энэ тоонуудыг давтан хэлсээр байна. Хэрэв бидэнд дэлхийн дундаж температурыг 1.5 градус Цельсээс доош өсгөх 67%-ийн боломжтой хязгаар байгаа бол, бидэнд 2018 оны 1 сарын 1-нд тэр нөөцдөө 400 гигатонн орчим хүчилтөрөгч ялгаруулах үлдсэн.
Сайн Засаглал
2020-06-08   439 Үзсэн
Сайн Засаглал
2020-06-08
<1>Go to page
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал