Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
1 - 20 -ний 52 Үр дүн
Сонголт
Төрөл :
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
Хадмал :

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 70-р Бүлэг – Тэргүүн Фил Лэйн Жр-тай Уугуул Америкийн Зөгнөл

00:24:54

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 70-р Бүлэг – Тэргүүн Фил Лэйн Жр-тай Уугуул Америкийн Зөгнөл

Тэд хэлэхдээ, манай хүмүүс агуу ихээр зовох цагт, хоёр залуу эр хоол эрэн гарсан гэдэг. Мэдээж, тэдэнд үнэхээр хэрэгтэй нь, тэд мэдээгүй байж магад, оюун санааны хоол хэрэгтэй. Тэд нэгэн эмэгтэй дөхөхийг харав. Тэрээр цав цагаан хувцастай байв, мөн нэг залуу эр нь Түүнийр ариун төрөлтөн, ариун эмэгтэй гэгддэг нь байхыг мэджээ. Энэхүү ариун төрөлтний оршнол л хүмүүсийг өөрчилж байлаа. Энэ зүгээр л
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-12-29   2065 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-12-29

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 69-р Бүлэг – Тэргүүн Фил Лэйн Жр-тай Уугуул Америкийн Зөгнөл

00:22:34

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 69-р Бүлэг – Тэргүүн Фил Лэйн Жр-тай Уугуул Америкийн Зөгнөл

Энэ л зорилго нь юм – илүү эелдэг байх, илүү энэрэнгүй байх, илүү хайрлангуй байх, амьдралдаа нэгдлийг авчрах, бусад хүмүүст туслах, дарлагдсан нэгэнд туслах, хайрлах, нигүүлсэх. Энэ одоо зөгнөн таамаглах цаг үе биш болсон. Одоо таамаглалыг биелүүлэх цаг иржээ. Тиймээс л бид энд энд байна. Бид зөгнөлийг биеллээ олгож байна.
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-12-22   1285 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-12-22

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 68-р Бүлэг – Тэргүүн Фил Лэйн Жр-тай Уугуул Америкийн Зөгнөл

00:22:54

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 68-р Бүлэг – Тэргүүн Фил Лэйн Жр-тай Уугуул Америкийн Зөгнөл

Бид бүгд нэг хүн төрөлхтний гэр бүл, нэгнийгээ өвтгөх нь бүхнийг өвтгөнө, нэгнийгээ хүндэтгэх нь бүгдийг хүндэлж буй хэрэг юм. Тэгээд энэ нь миний итгэдэг гол мессеж юм, бид – бодит байдал уруу – сэрэх хэрэгтэй. Учир нь бид үүнийг хийхээс нааш бид салангид байна. Бид үнэхээр нэг! Бид хэлж ярьж буйгаараа тэрхүү сүнслэг бодит байдал уруу сэрнэ, хаа сайгүй, хамт, Дэлхий Ээж дэрээ.
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-12-15   1066 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-12-15

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 67-р Бүлэг – Алис Бэйли Христийн Эргэн Ирэлтйн Талаар

00:22:15

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 67-р Бүлэг – Алис Бэйли Христийн Эргэн Ирэлтйн Талаар

“Энэ бол гэрэл бас – дээрх бүгдээс бусад – Христийн авчрах ‘илүү хангалуун амьдрал,’ мөн Түүнийг авчрах хүртэл бид юу илэрхийлж буйг нь; бид үүнээс шалтгаалах илчлэлт болон бидний өмнө нээгдэх шинэ боломжуудыг үл мэдэж, үл анзаарна.”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-12-08   1578 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-12-08

Алтан эриний зөгнөл 66-р Бүлэг - Христдахин ирэх тухай Алис Бэйли-н яриа (Шинэ Эрин)

00:27:45

Алтан эриний зөгнөл 66-р Бүлэг - Христдахин ирэх тухай Алис Бэйли-н яриа (Шинэ Эрин)

“Христ хүний ертөнцөд ая зөнгийн хайрын хүч чадал хийгээд өвөрмөц энерийг задлан хүргэх болно.”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-12-01   1199 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-12-01

Алтан эриний зөгнөл 65-р Бүлэг - Христдахин ирэх тухай Алис Бэйли-н яриа (Шинэ Эрин)

00:29:03

Алтан эриний зөгнөл 65-р Бүлэг - Христдахин ирэх тухай Алис Бэйли-н яриа (Шинэ Эрин)

“Бурханы Хүү замдаа гарсан бөгөөд ганцаар бус ирэх ажээ. Түүний урьдчилсан хамгаалагч хэдийнээ энд байгаа ба тэдний мөрдөх Төлөвлөгөө хэдийнээ бий болж тодорхой болжээ.”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-11-24   1500 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-11-24

Алтан эриний зөгнөл 64-р Бүлэг - Христийн дахин ирэх тухай Алис Бэйли-н яриа (Шинэ Эрин)

00:31:42

Алтан эриний зөгнөл 64-р Бүлэг - Христийн дахин ирэх тухай Алис Бэйли-н яриа (Шинэ Эрин)

Христ Дэлхийд эргэн ирээд хүн төрөлхтөнд юу сургах бол?“Христийг эргэн ирэхэд, бидний мэдлэг илүү үнэн бөгөөд бодит болох болно; бид өөрсдийгөө бүхий л хүмүүсийн сүнстэй мөнхөд холбоотой гэдгээ, мөн бидэнтэй хамт ахин төрсөн хүмүүстэй холбоотой гэдэг нь тодорхой гэдгийг мэдэж байх учиртай...”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-11-17   1679 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-11-17

Алтан эриний зөгнөл 63-р Бүлэг - Христийн дахин ирэх тухай Алис Бэйли-н яриа (Шинэ Эрин)

00:29:37

Алтан эриний зөгнөл 63-р Бүлэг - Христийн дахин ирэх тухай Алис Бэйли-н яриа (Шинэ Эрин)

Concerning the highly anticipated return of Lord Jesus Christ, the 20th century mystical British-born author Alice Bailey stated that "THE REAPPEARANCE OF CHRIST IS IMMINENT." She also said that despite the crises our world faces, a set of unique factors would allow for Him / Her to come at this time in history. We examined these factors or conditions as they might relate to the present-day spiritual mission of Supreme Master Ching Hai. "His reappearance and His consequent work cannot be confined to one small locality or domain unheard of by the great majority, as was the case when He was here before. The radio, the press and the dissemination of news will make His coming different to that of any previous Messenger." "He is the embodiment of freedom, and the Messenger of Liberation. He stimulates the group spirit and the group consciousness..." "He may reappear in a totally unexpected guise; who is to say whether He will come as a politician, an economist, a leader of the people (arising from the midst of them), a scientist or AN ARTIST?"
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-11-10   1346 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-11-10

Алтан эриний зөгнөл 62-р Бүлэг - Христийн дахин ирэх тухай Алис Бэйли-н яриа (Шинэ Эрин)

00:24:54

Алтан эриний зөгнөл 62-р Бүлэг - Христийн дахин ирэх тухай Алис Бэйли-н яриа (Шинэ Эрин)

Today, we begin to explore the Golden Age prophecies of the British-born writer and teacher Alice Bailey, who was a notable pioneer of the New Age spiritual movement in the 20th century. "Ever down the ages, and at every great human crisis, always in the hours of necessity, at the founding of a new race, or in the awakening of a prepared humanity to a new and wider vision, the Heart of God – impelled by the Law of Compassion – sends forth a Teacher, a world Savior, an Illuminator, an Avatar, a transmitting Intermediary, a Christ." Alice Bailey revealed that Christ "has been with us in bodily Presence (according to His promise) FOR TWENTY CENTURIES." We noticed that Supreme Master Ching Hai has reincarnated on Earth almost continuously for twenty centuries since the time of Lord Jesus Christ. We determined this based on Master's occasional casual revelations and some of our Association members' own inner visions over the years, which by no means form a complete list of Her Holy manifestations.
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-11-03   3332 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-11-03

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 60-р Бүлэг - Диваажингийн Хааны Тухай Нам Са-гу-гийн Зөгнөл

00:28:58

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 60-р Бүлэг - Диваажингийн Хааны Тухай Нам Са-гу-гийн Зөгнөл

Let’s continue exploring Nam Sa-go’s prediction about the Savior’s compassionate endeavors to uplift and transform our world. “At age 61, the time for the destiny of the True Lord, Her name will shake the whole world. Who can know this in advance?” By the prophesied age in 2010, Supreme Master Ching Hai had become even more renowned all over the world through Supreme Master Television, thus inspiring countless individuals and households toward vegan and spiritual living. Master has only recently shared that She had created a special new Buddha’s Land or spiritual abode, to which She is planning to bring more and more rescued souls. But the prophet NAM SA-GO HAD ALREADY FORESEEN IT 500 YEARS AGO!!! “The world will become a pure land where there will be no smell of evil forever. All weakness, sickness, and death will leave, and the basis of a paradise on Earth will be created.”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-10-27   2071 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-10-27

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 59-р Бүлэг - Диваажингийн Хааны Тухай Нам Са-гу-гийн Зөгнөл

00:24:58

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 59-р Бүлэг - Диваажингийн Хааны Тухай Нам Са-гу-гийн Зөгнөл

The next verses from Nam Sa-go’s book of prophecies provide compelling support of who the Savior is – including real names of a location and of living individuals who were and are still working with Supreme Master Ching Hai. “Because of the TRUE BEING WHO WILL APPEAR FROM HSIHU (or also written XIHU), all Saints, Immortals, and Gods from Heaven will assemble Their Heavenly soldiers.” Here, Nam Sa-go has named the exact location where Supreme Master Ching Hai is from: HSIHU (or Xihu). “Coming from the north, oxen with names Cho and Du will assist the True Lord, charging left and dashing right, overcoming all kinds of challenges. They are invincible and will conquer the East and the West.” This verse refers to helpers of the Savior, who will come from “Gye,” a character that could mean the north. The “oxen” named Cho and Du could be a reference to Master’s closest assistants at that time, circa 2011-2013: CHOU and JUS. (whose names closely resemble the prophet’s pronunciation in his time).
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-10-20   1972 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-10-20

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 59 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

00:22:34

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 59 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

There is no limit to the mercy and courage of the Great Savior, who willingly and lovingly undergoes suffering to pay the price of humanity's karmic debts. We know only an extreme minute fraction of Her innumerable, unimaginable sufferings, visible and invisible, which the strongest mortal could never withstand. As the prophet Nam Sa-go expressed: "She will bear extreme suffering of flesh and bone to rescue enemies and evil enemies." Following are testimonies from our Association members who have had glimpses of Supreme Master Ching Hai's incredible Self-Sacrifice for all beings, good or bad. We could never adequately honor or express our gratitude for what Supreme Master Ching Hai had done, and continues to do, to rescue and lift up all souls. We pray all humans someday have the blessing of awareness and appreciation for Her priceless spiritual gift.
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-10-13   1110 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-10-13

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 58 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

00:26:18

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 58 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

Nam Sa-go wrote as follows: “﹍She kneels and sits day and night, watching and asking Heaven, and prays with all Her heart; even tears and blood are mixed﹍” I cry sometimes, for you, for you people, for the world, for all the people who need help and who don’t know how to get it, for all the people who swim in ignorance and don’t want to get out, for the people in hell suffering for many thousand years and nobody cares. There are many reasons for me to cry. I know it’s all illusion, but they don’t. It’s no good that I alone know that it’s all illusion, and the sufferer who suffers do not know. And sometimes I cannot make them know, because they don’t want to know, they don’t truly want to know, and that can make me cry, because of their suffering – makes me suffer.
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-10-06   1032 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-10-06

Prophecy of the Golden Age Part 57 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

00:20:40

Prophecy of the Golden Age Part 57 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

Today, we will study several more enthralling passages from the Korean prophet Nam Sa-go’s book, “Gyeogamyurok.” These verses speak of how the future Savior would move Heavens and Earth to bring about a Golden Age paradise. “In Gabeulgak temple at Gyeryong mountain, the Savior is endowed with great responsibility at the age of 61.” Supreme Master Ching Hai reached the age of 61 in the year 2010. We remember that in 2010, our Earth was facing utter destruction due to humans’ accumulated bad karma (retribution). Supreme Master Ching Hai was meditating intensively to save the planet while also urging the world to help in this endeavor by being vegan and virtuous.
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-09-29   1495 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-09-29

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 56 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

00:28:02

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 56 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

"Since the year of red monkey, the Great Saint has practiced Sipseung (true teaching) to overcome demons." Nam Sa-go had said that the Savior would come in the latter half of the 20th century. During this period, there was one year of the red monkey: 1956. At the time, Supreme Master Ching Hai was a precocious six-year-old child and amazingly was already practicing spiritually! As Nam Sa-go’s prophecy continues, it says that the enlightened Savior was to be blessed with financial wealth, which would be used for charitable purpose. “﹍She is one of great fortune, and all Her wealth will be used, as a priority, to help countless people.” This describes the notable fact that Supreme Master Ching Hai is a world humanitarian who donates Her earnings to support relief work and diverse efforts helping humans and animals.
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-09-22   1236 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-09-22

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 55 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

00:24:56

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 55 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

It is said that Nam Sa-go's book of prophecies “Gyeogamyurok,” now 500-years-old, was kept a secret, handed down only within the prophet’s family members. It was only to be revealed in the “last days,” a time of turbulence preceding the Golden Age as mentioned in many ancient religions and cultures. Nearing the mid-20th century, the descendants felt the time was ripe. Thus, the special book became known to the world when it would be the most beneficial – that is, when the Savior was finally coming. The prophet thus called the Savior “the Sage-King of the last days.”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-09-15   1094 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-09-15

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 54 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

00:22:09

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 54 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

"With Hai-in, one can level mountains and part seas." Nam Sa-go used a Buddhist term, "Hai-in," to refer to the specific method that the Savior would practice and that everyone ought to practice. When we are initiated into the Quan Yin Method of meditation by Supreme Master Ching Hai, we can access the inner knowledge or the Truth of all things. After we open the almighty power inside us, we can do anything: we can be omnipresent, we can live forever, we can cure diseases, we can move mountains and drain seas - we can do anything beyond our imagination. This is the benefit of the Quan Yin Method.
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-09-08   1466 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-09-08

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 53 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

00:24:51

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 53 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

Nam Sa-go recognized that the different religions shared the same true teaching. When we receive the true teaching of enlightenment from a realized Master, we become victorious over all our troubles, our fear of death, our binding desires, etc. Nam Sa-go’s “Gyeogamyurok” presents two intriguing symbols for Sipseung, the true universal teaching. These two ancient universal symbols, the cross and swastika, remind us how Christianity and Buddhism are two great religions (among others) whose doctrines Supreme Master Ching Hai widely cites in Her lectures. “Make haste. Come to safe haven, a celestial land of eternal youth and immortality. THE ISLAND OF PURPLE (HEAVENLY) LIGHT IN THE SOUTH CHINA SEA IS WHERE THE PEOPLE OF THE WORLD FIND RELIEF.”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-09-01   1370 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-09-01

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 52 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

00:28:09

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 52 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

Nam Sa-go's prediction that the Savior, the True Being, would actually appear as three different Beings: first, as an “ordinary” human living in society; second, as a “Messenger of Heaven” who would “take action in the world;” and third, as a Saint who would come to an Island. “The True Being of an ocean island will appear on an island full of purple (Heavenly) light.” Taiwan, also known as Formosa, where Supreme Master Ching Hai had come to establish Her mission and recently the New Land Ashram, is full of Heavenly light. In January 2018, She disclosed how many new Heaven gates (portals to Heaven) Taiwan has from north to south of the island!
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-08-25   2148 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-08-25

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 51 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

00:25:25

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 51 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

In his prophecy book, Nom Sa-go said that the Holy Savior would have three different “appearances,” each at a different stage in time. “The Being appears, the Being appears, and the True Being appears; three times, three destinies, as arranged by Heaven.” “In the first appearance, He/She is arranged to appear as a human in the world of human beings, and the first birth will take place in fire (Heavenly Light) in a year of the dragon or snake.” Nam Sa-go even knew that the Saint would not take birth by humans’ normal way, but be born within the Light. Thus, the Saint would enter the body of an infant without the process of birthing. When Supreme Master Ching Hai entered Her body to first manifest Herself to the world, it was 1952, indeed a year of the dragon, according to the Chinese zodiac.
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-08-18   3469 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2019-08-18
<123>Go to page
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал