Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
21 - 40 -ний 125 Үр дүн
Сонголт
Төрөл :
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
Хадмал :

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 105-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

00:27:10

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 105-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

“Хэдий та нар очир эсвэл хүрэл архад байсан ч НИНЖИН СЭТГЭЛИЙГ ДАДУУЛАХААС НААШ ХАМГААЛАГДАХГҮЙ. Сэрэмжтэй байж сэргийлээрэй, бэрхшээлийг туулахад хүн бүхэнд хүнд байх болно”.
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-08-30   1468 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-08-30

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 104-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

00:38:08

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 104-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

“Диваажинд мэлмий бий; Дэлхийд мэлмий бий. Бүгдэд хоёр нүд бий. Диваажин хямралд байна; Газар Дэлхий хямралд байна. (Тэгтэл) хүмүүс үргэлжлүүлэн хязгаар үгүй их хийсвэрлэл хийгээд таашаалд шумбаж байна.”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-08-23   1094 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-08-23

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 103-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

00:29:23

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 103-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

“Чунфен хэлэв: ‘...Жинхэнэ Эзэн (Аврагч) ирэхээс нааш, дэлхий хэрхэн иргэншилтэй болох билээ? ’Тайзон хариулан: ‘Ямар иргэншил?’ Чунфен: ‘Энэ хүн толгойндоо гүн, хоёр гар нь тэнгэрт, хоёр хөл нь газарт; 9 жин бүсийг бүсэлхийгээрээ бүсэлж, найман жан урт хувцас өмсдөг...’”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-08-16   1049 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-08-16

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 102-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

00:29:31

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 102-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

“Зөгнөлд дийн хэлжээ: Та бид хоёрын хооронд ямар ч хот эсвэл эрх зүйн хязгаар, ямар ч ялгаварлал үл оршино. энэ хамгийн гайхалтай хамгийн төгс улсад БҮГД ДИВААЖИНГИЙН ДОР НЭГ ГЭР БҮЛ байна.”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-08-09   922 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-08-09

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 101-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

00:38:30

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 101-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

“Зөгнөлд ийн өгүүлжээ: Ордон дахь Диваажингийн Хүү билгүүн ухаантанд найрсгаар хандаж, сурагчдыг даруухнаар хүндэтгэнэ. Тэрээр маш ачтай, Диваажингийн Хүслийг дагаж, оюун санаагаар бясалгадаг.”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-08-02   746 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-08-02

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 100-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

00:25:02

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 100-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

“Зөгнөлд ийн хэлжээ: Зүйл дээд зэрэгтээ хүрэхэд, муу нь муутайгаа тулалдсан үе шатаа урвуулдаг. ӨНДРӨӨРӨӨ ГУРВАН ТОХОЙ ХҮҮХЭД ДӨРВӨН ЗҮГИЙН БҮХИЙ Л УЛС ОРНЫ ҮНЭНЧ СЭТГЭЛИЙГ ХҮЛЭЭХ БОЛНО.”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-07-26   1116 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-07-26

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 99-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

00:26:31

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 99-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

“Магтаалд ийн хэлжээ: Дэлхийд энх тайвныг авчрах Нэгэн хаан эсвэл эзэн хаан биш, харин аж ахуйн газраас ирсэн Анхны Хүн байх болно...”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-07-19   1288 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-07-19

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 98-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

00:22:55

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 98-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

“Магтаалд ийн хэлжээ: Биедээ нум сум авч явж буй цэрэг байх ба өөрийгөө цагаан толгойт нэгэн гэж хэлнэ...” Алтан илдүүд зүүн хаалган дээр байрлана. Дайчин ордон луу хойд хаалгаар сэмхэн орно.
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-07-12   866 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-07-12

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 97-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

00:21:05

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 97-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

Зургаан хошуут #44 “Зөгнөлд ийн хэлжээ: Тэнгэр харанхуй бүрхэг байна. Хутгагүйгээр амь өрсдөж байна. Хэдэн зуун мянган хүмүүс аврагдах болно, гэвч Нэгэн хүн (Аврагч) арай чамай зугтана.”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-07-05   1178 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-07-05

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 96-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

00:22:57

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 96-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

“Эрх мэдэл, албан тушаал үгүй ч, Тэрээр хийсэн бүхэндээ амжилтад хүрдэг”. Бид энэ дэлхийг өөрчлөх нэгэн зүйлийг хийж байгаа. Энэ өөрчлөгдөж байна! Одоо дэлхийн, хүн төрөлхтний сайн руу хийх өөрчлөлтийг хэн ч зогсоож чадахгүй. Юу ч байхгүй. Хэн ч байхгүй.
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-06-28   967 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-06-28

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 95-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

00:24:26

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 95-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

Зургаан хошуут 44 “Магтаалд ийн хэлжээ: Өнөөдөр Хятадад Гэгээнтэн бий. Хэдийгээр хүч эсвэл нэр хүнд үгүй ч Тэрээр хийж буй бүхэндээ амжилтад хүрнэ.”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-06-21   1020 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-06-21

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 94-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

00:27:50

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 94-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

“Зөгнөлд хэлснээр: Нар ба Сар тэнгэрийг гэрэлтүүлж. Нүгэлтэн хийгээд чөтгөрүүд айдаст автан, үнэнч сэтгэлээ өгнө”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-06-14   1324 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-06-14

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 93-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

00:25:27

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 93-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

“Оде хэлэхдээ: Баруунаас ирсэн Эмэгтэй бол Пийпаа-н Тэнгэрийн Дагина. Тэр гэрэлтэж гялалзсан хувцсаар гоёж, бас илүү тод, үзэсгэлэнт өнгөөр хувцаслах болно...”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-06-07   1188 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-06-07

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 92-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

00:22:12

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 92-р Бүлэг – Хятадын Зөгнөлүүд дээрх Агуу Гэгээнтэн

“Зөгнөлд хэлснээр: Гоо Үзэсгэлэн Баруун зүгээс ирэх болно. Солонгос, Хятад болон Япон улс тэр үед илүү амгалан байх болно...”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-05-31   1339 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-05-31

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 91-р Бүлэг – Эзэн Калки Аватар (цагаан хоолтон) ба Шинэ Сатъя Юга

00:24:37

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 91-р Бүлэг – Эзэн Калки Аватар (цагаан хоолтон) ба Шинэ Сатъя Юга

“Түүний толгойг маш тод гэрэлтэх Нар мэт харагдах титмээр чимсэн байв. Түүний нүүр царайн гоо сайхан нь Түүний Нар мэт тод ээмгээр гоёгдсон байлаа. Түүний лянхуа мэт дүр царай нь Түүнийг ярих үедээ зөөлөн инээхэд дэлгэрч харагдана. ...Иймийн учир л бүх хагас бурхад Гандарвас (Диваажингийн төрөлтнүүд) болон Апсарас (дагинас) Эзэн Калкиг харсан.”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-05-24   1296 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-05-24

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 90-р Бүлэг – Эзэн Калки Аватар (цагаан хоолтон) ба Шинэ Сатъя Юга

00:21:59

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 90-р Бүлэг – Эзэн Калки Аватар (цагаан хоолтон) ба Шинэ Сатъя Юга

“Няцашгүй сүр жавхлангаараа, Тэрбээр [Эзэн Калки] бүхий л харгис харийнхныг болон хулгайчдыг бут ниргэж, мөн чөтгөрт зориулсан бүхний бодол сэтгэлийг устгах болно. Тэрээр дэлхий дээр шударга ёсыг ахин бий болгож тэдгээр Кали эриний төгсгөлд амьд үлдэгсдийн бодол сэтгэл сэхээрч, болор мэт тунгалаг болно.”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-05-17   1342 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-05-17

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 89-р Бүлэг – Эзэн Калки Аватар (цагаан хоолтон) ба Шинэ Сатъя Юга

00:22:11

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 89-р Бүлэг – Эзэн Калки Аватар (цагаан хоолтон) ба Шинэ Сатъя Юга

“Шударга байдал доройтож, шударга бус зүйлс ихсэх үе бүрд, Ай Аржуна, би тэр үед өөрийгөө дэлхийд хувилган ирэх болно. Сайн хүмүүсийн хамгаалалт болон нүгэл үйлдэгчдийн устгалын (хувьслын) төлөө мөн шударга байдлыг бүрэн эхлүүлэхийн тулд би хэдэн мянга, мянган жилд гарч ирнэ.”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-05-10   2292 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-05-10

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 88-р Бүлэг – Эзэн Калки Аватар (цагаан хоолтон) ба Шинэ Сатъя Юга

00:23:53

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 88-р Бүлэг – Эзэн Калки Аватар (цагаан хоолтон) ба Шинэ Сатъя Юга

“Тэдгээр мэдлэгээр үнэнхүү хөгжсөн хүмүүс энэхүү Кали Эриний үндсэн үнэ цэнд талархах чадалтай юм. Маш гэгээрсэн хүмүүс л Кали Юга-г шүтдэг, учир нь энэхүү уналттай эринд, амьдралын бүхий л төгөлдөржилт санкиртанагаар (Бурхны Нэрсийн дуудлагаар) хялбархан бий болох билээ.”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-05-03   1269 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-05-03

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 87-р Бүлэг – Эзэн Калки Аватар (цагаан хоолтон) ба Шинэ Сатъя Юга

00:26:23

Алтан Эриний Тухай Зөгнөл 87-р Бүлэг – Эзэн Калки Аватар (цагаан хоолтон) ба Шинэ Сатъя Юга

“...Мөн хүмүүс догшин хэрцгий, эрдэм билгийн ядууралд орж, махчин болж, мансууруулагч ундаанд хорхойсох үед [Кали] Юга (Хар Эрин) дуусгавар болох болно.” “Тэгээд тэдгээр аймшигт цагууд дуусч, бүтээл шинээр эхлэх болно.” ...Мөн бүхэлдээ, элбэг хангалуун байдал, баялаг, эрүүл мэнд, энх тайван болох билээ.”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-04-26   1819 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-04-26

Алтан Эриний тухай Зөгнөл 86-р Бүлэг – Розикрүсийн Эв Нэгдлийн Зөгнөл

00:26:49

Алтан Эриний тухай Зөгнөл 86-р Бүлэг – Розикрүсийн Эв Нэгдлийн Зөгнөл

“Хүмүүн төрөлтнүүд эцэст нь тэдний амьдрах хүндтэй гараг нь тэдний ээж юм гэдгийг ойлгож, ТЭДНИЙГ ГҮН ГҮНЗГИЙ ХАЙРЛАГЧ, ХҮНДЭТГЭДЭГ АМЬТАД НЬ ТЭДНИЙ АХАН ДҮҮС ЮМ гэдгийг ойлгох болно...”
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-04-19   894 Үзсэн
Гараг дэлхийн талаарх олон цуврал эртний зөгнөлүүд
2020-04-19
<1234567>Go to page
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал