Vyhľadávanie
Nasleduje
 

MIMORIADNE! / …V náboženstvách

Zákaz potratů v náboženství

2021-12-08
Podrobnosti
Stiahnuť Docx
Čítajte viac
BAHAJSKÁ VÍRA

„Je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO způsobit (vyvolat) potrat, který má pouze zabránit narození nechtěného dítěte.“ – Světla vedení, kapitola XXIX

„Ó můj Pane, VĚNUJI TI TO, CO JE V MÉM LŮNĚ. Učiň tedy, aby se stalo chvályhodným dítětem v Tvém Království […]“ – Tabulky Abdu'l-Baháa z Abbás, modlitba předepsaná pro služebnice Boží.

BUDDHISMUS

„Existuje pět druhů ŠPATNÉ KARMY, které je těžké zrušit, i kdyby se z nich člověk kál. […] První z nich je zabití otce, druhou je zabití matky, třetí je POTRAT, čtvrtou je ublížení Buddhovi, pátou je vyvolání disharmonie mezi shromážděními sanghy.“ – Velká Dharani sútra

„[…] V minulém životě se tato bytost dopustila ZLOČINU POTRATU VLASTNÍHO DÍTĚTE v tomto městě Rádžgir, a tak se na tisíce let propadla do pekla, aby trpěla neúprosným trestem.“ – Samyukta Agama Sutra, kapitola 512

CAO ĐÀI-ISM

„Duše se tísní v pekelné hoře ohně, uvnitř i vně, odkud pochází smradlavý a hořící zápach! Tam se vyměřují tresty těm, kdo svedli mladé muže a ženy a těm, kdo [pro] ně VYNALEZLI JEDY a kteří VYKONALI POTRATY, ČÍM NIČÍ LIDSKÝ DRUH.“ – Sútra pokání, Modlitby nebeské cesty

KŘESŤANSTVÍ

„ZNAL JSEM TĚ dříve, než jsem tě stvořil v lůně.“ – Jeremiáš 1:5, Bible svatá

„Bude NAPLNĚN DUCHEM SVATÝM již od mateřského lůna.“ – Lukáš 1:15, Bible svatá

HINDUISMUS

„Ten, kdo způsobí potrat, vyplení město, zabije krávu nebo uškrtí člověka, PŮJDE DO PEKLA RODHA (peklo překážek).“ – Višnu Purána 2.6

„Ta žena nebo ten muž, kteří ve své předchozí existenci způsobili potrat, budou jistě mít MRTVÉ NOVOROZENĚ.“ – Padma Purána, Brahma-khanda 5.18

ISLÁM

„NEZABÍJEJTE SVÉ POTOMKY ze strachu před chudobou; jsme to My, kdo se o ně a o vás postará. ZABÍJET JE, JE jistě VELKÝ HŘÍCH.“ – Svatý Korán 17:31

JUDAISMUS

„Děti jsou také darem od Adonaje (Hospodina); PLOD LŮNA JE ODMĚNOU.“ – Žalm 127:3, Svatá Bible hebrejská

SIKHISMUS

„Vzhůru nohama UVNITŘ LŮNA S LÁSKOU PŘEBÝVÁ V PÁNU; Bůh se o něho stará a dává mu tam výživu…“ – Šrí Guru Granth Sahib Ji Ang 1013

„Pán stvořil tělo ze spermatu a chránil ho v ohništi. Deset měsíců TĚ CHRÁNIL V LŮNĚ TVÉ MATKY…“ – Šrí Guru Granth Sahib Ji Ang 481

TAOISMUS

„Je špatné vyplenit hnízdo a zničit v něm vajíčka; JE ŠPATNÉ VNIKNOUT DO TĚLA A ODSTRANIT PLOD nebo jakoukoli formu v něm.“ – Nejvyšší božstvo Taishang Laojun o 100 sociálních nemocech

„JE ŠPATNÉ OBHAJOVAT POTRAT.“ – Nejvyšší božstvo Taishang Laojun o 100 sociálních nemocech

ZOROASTRIANISMUS

„A pokud děvečka, ze strachu z lidí, zničí plod ve svém lůně, hřích padá na obojí, na otce i na ni samotnou, vražda je na obou, na otci i na ni samotné; obojí, otec i ona sama ZAPLATÍ TREST ZA ÚMYSLNOU VRAŽDU.“ – Vendidad, Fargard 15, Svatá Avesta

Atd.

„POTRAT JE VRAŽDA, JE PROTI KRISTU, PROTI BUDDHOVI, PROTI NÁBOŽENSTVÍ!!!“ – Nejvyšší Mistryně Ching Hai (veganka)
Sledujte viac
Epizóda  6 / 10
6
2021-12-08
2319 Zobrazenia
7
2022-01-26
1352 Zobrazenia
8
2022-01-28
1311 Zobrazenia
9
2022-02-14
1759 Zobrazenia
10
3:12
2022-03-25
935 Zobrazenia
Sledujte viac
Najnovšie videá
2022-12-07
532 Zobrazenia
2022-12-06
463 Zobrazenia
2022-12-06
526 Zobrazenia
36:52
2022-12-06
70 Zobrazenia
2022-12-06
56 Zobrazenia
Zdieľajte
Zdieľať s
Vložiť
Spustit v čase
Stiahnuť
Mobil
Mobil
iPhone
Android
Sledujte v mobilnom prehliadači
GO
GO
Aplikácie
Naskenujte QR kód alebo si vyberte správny telefónny systém na stiahnutie
iPhone
Android