Vyhľadávanie
čeština
 • English
 • 正體中文
 • 简体中文
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Magyar
 • 日本語
 • 한국어
 • Монгол хэл
 • Âu Lạc
 • български
 • bahasa Melayu
 • فارسی
 • Português
 • Română
 • Bahasa Indonesia
 • ไทย
 • العربية
 • čeština
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • русский
 • తెలుగు లిపి
 • हिन्दी
 • polski
 • italiano
 • Wikang Tagalog
 • Українська Мова
 • Others
 • English
 • 正體中文
 • 简体中文
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Magyar
 • 日本語
 • 한국어
 • Монгол хэл
 • Âu Lạc
 • български
 • bahasa Melayu
 • فارسی
 • Português
 • Română
 • Bahasa Indonesia
 • ไทย
 • العربية
 • čeština
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • русский
 • తెలుగు లిపి
 • हिन्दी
 • polski
 • italiano
 • Wikang Tagalog
 • Українська Мова
 • Others
Název
Transcript
Nasleduje
 

Religions and Veganism – Eating Meat Is Never Right, Part 1 of 2

2021-03-19
Jazyk:English
Podrobnosti
Stiahnuť Docx
Čítajte viac

01. „Buďte ztělesněním spravedlnosti a poctivosti uprostřed VŠEHO STVOŘENÍ.“ ~ Kitáb-i-Aqdas (Baháiská víra)

02. „Pokrmem člověka má být obilí, a ne maso.“ ~ Vyhlášení všeobecného míru (Baháíská víra)

03. „Bůh určil potravu každé živé bytosti a jíst v rozporu s tímto určením není schváleno.“ ~ 'Abdu'l-Bahá (vegetarián) (Baháiská víra)

04. „Všechno maso, které živé bytosti jedí, je z jejich vlastních příbuzných.“ ~ Lankavatara sútra (buddhismus)

05. „Nevědomým a nepříznivým […] zabíjením zvířat za účelem konzumace… na sebe přivolávají prokletí[…]“ ~ Ksitigarbha sútra (buddhismus)

06. „[…]Obětovat božstvům maso […] živých bytostí je jako obětovat matce maso jejího vlastního dítěte; to je těžký hřích.“ ~ Nejvyšší cesta žáka (buddhismus)

07. „Pokud živé bytosti […] přestanou zabíjet, nebudou vystaveny neustálému koloběhu zrození a smrti.“ ~ Surangama sútra (buddhismus)

08. „Pojídání masa ničí sémě soucitu.“ ~ Mahaparinirvana sútra (buddhismus)

09. „Všechna masa jsou jako mrtvá těla lidských bytostí.“ ~ Lankavatara sútra (buddhismus)

10. „Jak bych mohl způsobit druhému stav, který mi není příjemný nebo potěšitelný?" ~ Samyutta Nikaya (buddhismus)

11. „Kdekoli se [jedlík masa] pohybuje, bytosti ve vodách, na souši nebo na obloze se bojí. Dokonce omdlévají nebo umírají.“ ~ Maháparinirvána sútra (buddhismus)

12. „Pokud člověk dokáže ovládat své tělo a mysl, a tím se ZDRŽÍ JEDENÍ ŽIVOČIŠNÉHO MASA a nošení zvířecích výrobků, říkám, že bude skutečně osvobozen.“ ~ Surangama sútra (buddhismus)

13. „Pokud některý z mých žáků stále jí maso, vězte, že je z rodu candely. NENÍ MÝM ŽÁKEM a já nejsem jeho učitelem.“ Candela znamená vrah nebo zabiják. ~ Lankavatara sútra (buddhismus)

14. „Jedlíci masa mají tolik nesčetných provinění, vegani tudíž mají spoustu nesčetných zásluh a ctností.“ ~ Lankavatara sútra (buddhismus)

15. „Ti, kteří kvůli masu a krvi zabíjejí živé bytosti, budou v Osmi horkých peklech upáleni.“ ~ Pán Milarepa (vegetarián)

16. „[…] ‚Lidskost‘ znamená chovat se humánně, nezabíjet nebo neubližovat lidem a zvířatům, případně zahrnout stromy a rostliny a naučit se vážit si života.“ ~ Kniha pravdy (Buddhistické sdružení Bhikšu Sangha)

17. „Lidé, kteří jedí maso, se dostanou na strašlivé cesty převtělování a budou trpět bezmeznou bolestí.“ ~ Surangama sútra (buddhismus)

18. „Jedlíci masa způsobují, že se jim nebeské bytosti vyhýbají a ostatní cítící bytosti se jich bojí.“ ~ Surangama sútra (buddhismus)

19. „Nebeské bytosti se nikdy nepřibližují k lidem, kteří jedí maso, protože z jejich úst je vždy cítit odporný zápach.“ ~ Lankavatara sútra (buddhismus)

20. „Maso není dobré, maso je nečisté.“ ~ Lankavatara sútra (buddhismus)

21. „I když nejste zvyklí na veganskou stravu, je lepší než jídlo plné krve.“ ~ Deset doporučení pro sebekultivaci (Bửu Sơn Kỳ Hương buddhismus)

22. „Přeříkávejte jména Buddhů, dodržujte pravidla a veganskou stravu. Být veganem i ve svém srdci, je ještě lepší.“ ~ Prorok Huỳnh Phú Sổ (vegan)

23. „Jíte-li ovoce a zeleninu, tudíž netrpíte špatnou karmou (odplatou) způsobenou ústy.“ ~ Žij ve světě, užívej tao (Trúc Lâm zenový buddhismus)

24. „Ti, kdo dodržují přikázání, neubližují žádné z nesčetných forem života na Nebi a na Zemi.“ ~ Ctihodný patriarcha Bódhidharma (vegan)

25. „…Nejdůležitější je přestat zabíjet… protože i zvířata mají duši a chápou stejně jako lidé.“ ~ Učení svatých (Cao Đài-ismus)

26. „K čemu je uspokojování tvé chuti, když tvému srdci chybí soucit?“ ~ Pravdivé učení tří vozidel (Cao Đài-ismus)

27. „Maso pro žaludek a žaludek pro maso: ale Bůh zničí oboje to i je.“ ~ 1. list Korintským, Bible svatá

28. „Ale maso s jeho životem, s jeho krví, jíst nebudete.“ ~ Genesis, Bible svatá

29. „Nezabiješ.“ ~ Exodus, Bible svatá

30. „Chci milosrdenství a ne oběti.“ ~ Matouš, Bible svatá

31. „Není dobré ani jíst maso ani pít víno, ani nic, čím by se tvůj bratr potácel nebo by se urazil nebo by byl zesláblý.“ ~ Římanům, Bible svatá

32. „[…] Když se zdržujeme [jedení masa], děláme to proto, že ‚své tělo držíme v područí a podrobujeme si ho.‘“ ~ Origenes z Alexandrie (vegetarián)

33. „Těžko může být člověk ctnostný, když si užívá masitých pokrmů a hostin.“ ~ Svatý Basil Veliký (vegetarián)

34. „Je v rozporu s lidskou důstojností způsobovat zvířatům zbytečné utrpení a smrt.“ ~Katechismus katolické církve

35. „Ušlechtilý člověk, když vidí živá zvířata, nedokáže snést pohled na to jak je zabíjí a jak umírají[…]“ ~ Mencius (vegan)

36. „Aby mělo lidstvo mír, musí mít nejprve mír se zvířaty[…]“ ~ Mistr Nguyễn Thành Nam (vegan) (Nam-Quốc buddhismus)

37. „[…] Nepřestanete-li obětovávat a jíst maso a krev, Boží hněv od vás neustoupí.“ ~ Evangelium Svaté dvanáctky (Esejci)

38. „Běda lovcům, neboť oni budou loveni.“ ~ Evangelium Svaté dvanáctky (Esejci)

39. „Ať se člověk nezneuctí žádným živým tvorem nebo plazem tím, že by je jedl.“ ~ Svitky od Mrtvého moře (Esejci)

40. „Kdo jí maso zabitých zvířat, jí tělo smrti.“ ~ Esejské evangelium míru (Esejci)

41. „Protože nedokážete přivést zabitá zvířata zpět k životu, jste zodpovědní za jejich zabití. Proto půjdete do pekla[…]“ ~ Adi-lila (hinduismus)

42. „Lidé, kteří nemají soucit se zvířaty, nemohou mít soucit s lidmi.“ ~ Zásady bishnoismu

43. „[…]Nelze dosáhnout Nebe, pokud jsou tvorové zabíjeni.“ ~ Manusmriti (hinduismus)

44. „Nesmíš používat své tělo, které ti dal Bůh k zabíjení Božích tvorů, ať už jsou to lidé, zvířata nebo cokoli jiného.“ ~ Jadžur Véda (hinduismus)

45. „Jedlíci masa se opakovaně rodí v různých dělohách a pokaždé jsou vystaveni nepřirozené smrti násilným udušením.“ ~ Mahábhárata Anusasana Parva (hinduismus)

46. „Pradžápati říká, že pojídání jakéhokoli druhu masa je velké zlo a zdržení se toho je vysoce záslužné.“ ~ Jamasmriti (hinduismus)

47. „Vše živé bude tisknout dlaně k sobě ve zbožném obdivu k těm, kteří odmítají porážet a vychutnávat si maso.“ ~ Tirukural (hinduismus)

48. „Nezabíjením žádné živé bytosti se člověk stane způsobilým ke spáse.“ ~ Manu-samhita (hinduismus)

49. „Ahimsa (nenásilí) je nejvyšší dharma.“ ~ Mahábhárata Šántiparva (hinduismus)

50. „Chraň oba naše druhy, dvounohé i čtyřnohé.“ ~ Rig Véda Samhita (hinduismus)

51. „Ochrana zvířat je považována za posvátnou povinnost.“ ~ Charak Sanhita (hinduismus)

52. „Neubližování živým bytostem je nejvyšší náboženství.“ ~ Ahimsa Paramo Dharmah (hinduismus)

53. „Zakázané je vám (k jídlu): MRTVÉ MASO, KREV, VEPŘOVÉ MASO a vše, na čem bylo vzýváno jiné jméno než Alláh…“ ~ Svatý Korán

54. „Pro vás je na tomto místě mnoho ovoce, které budete jíst.“ ~ Svatý Korán

55. „Seslali jsme z nebe požehnanou vodu, aby rostly zahrady, plodiny vhodné ke sklizni a vysoké palmy s trsy datlí jako obživa pro Mé služebníky.“ ~ Svatý Korán

56. „Nedovolte, aby se vaše žaludky staly hřbitovy zvířat!“ ~ Hadís (islám)

57. „Kdo je laskavý ke VŠEM Božím tvorům, je laskavý sám k sobě.“ ~ Hadís (islám)

58. „Alláh nedopřeje milosrdenství nikomu, kromě těch, kteří dopřávají milosrdenství ostatním tvorům.“ ~ Hadís (islám)

59. „Pravý mnich by neměl přijímat takové jídlo a nápoj, které bylo speciálně připraveno pro něho a je v něm obsaženo zabíjení živých bytostí.“ ~ Sutrakritanga (džinismus)

60. „Zabít jakoukoli živou bytost se rovná zabití sebe sama.“ ~ Bhagavati Aradhana (džinismus)

61. „Soucit s druhými je soucitem s vlastním já.“ ~ Bhagavati Aradhana (džinismus)

62. „Člověk, který střeží svou duši a podmaňuje si své smysly, by nikdy neměl souhlasit s tím, aby někdo zabíjel živé bytosti.“ ~ Sutrakritanga (džinismus)

63. „Ti, jejichž mysl je klidná a kteří jsou prostí vášní, netouží žít na úkor druhých.“ ~ Svatá Acharanga sútra (džinismus)

64. „Člověk by neměl ubližovat, podmaňovat si, zotročovat, mučit nebo zabíjet žádné zvíře, živou bytost, organismus, nebo cítící bytost.“ ~ Svatá Ačaranga sútra (džinismus)

65. „Buď laskavý ke všem živým bytostem.“ ~ Tattvartha sútra (džinismus)

66. „Dokud ještě měli maso mezi zuby, […] HOSPODINŮV hněv vzplanul proti lidem, a […] zasáhl lid velkou pohromou.“ ~ Čísla, Svatá Bible hebrejská

67. „Budeš jíst polní bylinu.“ ~ Genesis, Svatá Bible hebrejská

68. „Nemám zalíbení v krvi býků, beránků a koz.“ ~ Izajáš, Svatá hebrejská Bible

69. „lepší je večeře z bylin, kde je láska, než z krmného vola, kde je nenávist.“ ~ Přísloví, Svatá Bible hebrejská

70. „Nebuď mezi těmi, kdož se oddávají pití vína, ani mezi těmi, kdož se sytí masem.“ ~ Přísloví, Svatá Bible hebrejská

71. „Ať je to věčné ustanovení pro vaše pokolení ve všech vašich příbytcích, že nebudete jíst ani tuk, ani krev*“. *krev: znamená „maso“, které má krev ~ Leviticus, Svatá hebrejská Bible

72. „Ten, kdo zničí jediný život, je považován za toho, kdo zničil celý svět, a ten, kdo zachrání jediný život, je považován za toho, kdo zachránil celý svět.“ Talmud (judaismus)

73. „Ti smrtelníci, kteří požívají marihuanu, maso a víno – bez ohledu na to, jaké poutě, půsty a rituály následují, ti všichni půjdou do pekla.“ ~ Šrí Guru Granth Sahib Ji (sikhismus)

74. Nejvyšším náboženstvím je povznést se k univerzálnímu bratrství; a považovat všechny tvory za sobě rovné. ~ Sri Guru Granth Sahib Ji (sikhismus)

75. „Říkáš-li, že Bůh přebývá ve všech, proč zabíjíš slepici?“ ~ Sri Guru Granth Sahib Ji (sikhismus)

76. „Je pošetilé s krutostí zabíjet zvířata a nazývat to posvátným jídlem.“ ~ Sri Guru Granth Sahib Ji (sikhismus)

77. „Zabíjíte život a nazýváte to náboženským činem. Co je tedy bezbožnost?“ ~ Sri Guru Granth Sahib Ji (sikhismus)

78. „[…] Jestliže člověk konzumuje krev (nebo maso), jak může být jeho srdce čisté?“ ~ Sri Guru Granth Sahib Ji (sikhismus)

79. „Náš Guru, náš Duchovní vůdce, při nás stojí jen tehdy, když nejíme žádné maso ani mrtvá těla.“ ~ Sri Guru Granth Sahib Ji (sikhismus)

80. „[…] Člověk nemůže mít čisté vědomí, když konzumuje krev a maso jiných bytostí.“ ~ Sri Guru Granth Sahib Ji (sikhismus)

81. „Zabíjíte živé bytosti a uctíváte neživé věci. v poslední chvíli budete trpět strašlivou bolestí.“ ~ Šrí Guru Granth Sahib Ji (sikhismus)

82. „Buď laskavý ke všem bytostem – to je záslužnější než návštěva a koupel na 68 poutních místech a dávání milodarů.“ ~ Sri Guru Granth Sahib Ji (sikhismus)

83. „Nechoďte do lesů chytat ptáky do sítí, ani k vodě trávit ryby a střevle. Neporážejte vola.“ ~ Traktát o pokojné cestě (taoismus)

84. „Ti, kteří chtějí poznat pravdu o vesmíru, by se měli cvičit v úctě ke všemu živému[…]“ ~ Hua Hu Ching (taoismus)

85. „Kupujte zajatá zvířata a dávejte jim svobodu.“ ~ Traktát o pokojné cestě (taoismus)

86. „Jak chvályhodná je abstinence, která se obejde bez řezníka!“ ~ Traktát o pokojné cestě (taoismus)

87. „Tyto rostliny, Já, Ahura Mazda (Bůh), sesílám na zem, aby přinesly potravu oddaným a krmivo užitečné krávě.“ ~ Posvátná Avesta (zoroastrismus)

88. „[…] Zabíjení různých druhů hospodářských zvířat je těžký hřích.“ ~ Antologie Zadspram (zoroastrismus)

89. „Člověk […] který považuje všechny tvory na zemi za své vlastní já, Ten dosáhne Nesmrtelného bytí, pravý Bůh je stále s ním.“ ~ Svatý Kabir (vegetarián)

90. „Toto hnutí (veganství) by mělo způsobit zvláštní radost těm, jejichž život spočívá v úsilí o nastolení Božího království na zemi.“ ~ Lev Tolstoj (vegetarián)

91. „Člověk je etický jen tehdy, když je pro něho život jako takový posvátný, a to jak život rostlin a zvířat, tak i život bližních.“ ~ Dr. Albert Schweitzer, MD (vegetarián)

92. „Základ mého vegetariánství není fyzický, ale morální.“ ~ Mahátma Gándhí (vegetarián)

93. „Když jíme maso, vstřebáváme prvky, které patří do živočišné říše, jako je strach, krutost a podobně, a to znamená, že pro nás bude velmi obtížné rozvíjet naše vyšší Já…“ ~ Omraam Michail Aïvanhov (vegetarián)

94. „Kdyby zvířata uměla mluvit, odvážili bychom se je pak zabíjet a jíst? Jak bychom pak mohli ospravedlnit takovou bratrovraždu?“ ~ Voltaire (zastánce veganství)

95. „Nezabíjejte zvířata. Následujete to? Nezabíjejte je, abyste je snědli.“ ~ Jiddu Krishnamurti (vegetarián)

96. „Zvířata jsou moji přátelé… a já své přátele nejím.“ ~ George Bernard Shaw (vegetarián)

97. „Dokud budou lidé masakrovat zvířata, budou se zabíjet navzájem.“ ~ Pythagoras (vegan)

98. „Přijde doba, kdy lidé budou pohlížet na vraždění zvířat stejně jako na vraždění lidí.“ ~ Leonardo da Vinci (vegetarián)

99. „Zelenina je přírodní způsob, přirozený, správný a očistný.“ ~ Edgar Cayce

Sledujte viac
Všechny části  (1/2)
1
2021-03-19
7968 Zobrazenia
2
2021-03-20
2160 Zobrazenia
Zdieľajte
Zdieľať s
Vložiť
Spustit v čase
Stiahnuť
Mobil
Mobil
iPhone
Android
Sledujte v mobilnom prehliadači
GO
GO
Prompt
OK
Aplikácie
Naskenujte QR kód alebo si vyberte správny telefónny systém na stiahnutie
iPhone
Android