Keresés dátum alapján
Ettől: Eddig:
Bölcs szavak

Merülj el a megvilágosodást nyújtó témák, interjúk és szentírások széles spektrumában a bolygó fő vallásaitól és spirituális csoportjaitól. Bemutatjuk a világ különböző spirituális hagyományainak tanításait; közéjük tartozik a bishnoizmus, buddhizmus, Cao Đài, kereszténység, konfucianizmus, esszénusok, görög filozófia, hinduizmus, Hòa Hảo buddhizmus, iszlám, dzsaina vallás, zsidó vallás, manicheizmus, mohizmus, rózsakeresztes tanok, sintoizmus, szikh vallás, szufizmus, taoizmus, teozófia, tibeti buddhizmus, tolték hitvilág, Univerzális Fehér Testvériség, bennszülött spiritualitás és zoroasztrianizmus. Ez a műsor felajánlja Ching Hai Legfelsőbb Mester becses spirituális bölcsességét is, amit nemzetközi előadó körútjai során tett közzé az elmúlt 30 évben, az igazságkeresőkhöz szólva az élet értelméről, a belső békéről és más nagy fontosságú kérdésekről.

A királyság közelsége: válogatás Eckhart mester szentbeszédeiből,1/2 rész

00:16:23

A királyság közelsége: válogatás Eckhart mester szentbeszédeiből,1/2 rész

„Lelkemben megvan a képesség Isten teljes befogadására. Olyan biztos vagyok benne, mint hogy élek, hogy semmi sincsoly közel hozzám, mint Isten. Isten közelebb van hozzám, mint én önmagamhoz; létezésem Isten közelségétől és jelenlététől függ.”
Bölcs szavak
2019-12-06   1 megtekintés
Bölcs szavak
2019-12-06

Csuang-ce tanításai: 13. fejezet, a Menny Tao-ja,2/4 rész

00:13:44

Csuang-ce tanításai: 13. fejezet, a Menny Tao-ja,2/4 rész

Csuang-ce azt mondta, „Az uralkodók és királyok erénye abban áll, hogy elfogadják a Mennyet és Földet Uruknak, elfogadják a Taót (az Út) és Te-t (erkölcsöt) vezérlő alapelveiknek, és elfogadják a nem-cselekvést alapállapotuknak.”
Bölcs szavak
2019-12-05   15 megtekintés
Bölcs szavak
2019-12-05

Csuang-ce tanításai: 13. fejezet, a Menny Tao-ja,1/4 rész

00:11:35

Csuang-ce tanításai: 13. fejezet, a Menny Tao-ja,1/4 rész

Csuang-ce így szólt, „Aki kristálytisztán megérti a Mennyek és a Föld erényét, arról azt mondják, kapcsolatban áll a „nagyszerű gyökérrel” és „nagyszerű eredettel”, és így harmóniában van a Mennyekkel. Aki azután ezt használni tudja, hogy kibékítsen és kiegyensúlyozott elrendezéseket hozzon létre a világon, ők harmóniában vannak az emberekkel. Aki harmóniában van az emberekkel, arról azt mondják, emberi öröme van. Aki harmóniában van a Mennyekkel, arról azt mondják, mennyei öröme van.”
Bölcs szavak
2019-12-04   122 megtekintés
Bölcs szavak
2019-12-04

A kozmikus tudatosság élménye: válogatás Paramahansza Jogananda ’Egy jógi önéletrajza’, 2/2 rész

00:22:17

A kozmikus tudatosság élménye: válogatás Paramahansza Jogananda ’Egy jógi önéletrajza’, 2/2 rész

“A folyvást megújuló öröm maga Isten. Mint ilyen, kimeríthetetlen, s amint folytatod meditációdat az évek során, végtelen leleményességével nyűgöz majd le. A hozzád hasonló hívek, akik megtalálták a Hozzá vezető utat, álmukban sem gondolnak arra, hogy bármely földi boldogságért felcseréljék Istent…”
Bölcs szavak
2019-12-03   258 megtekintés
Bölcs szavak
2019-12-03

A kozmikus tudatosság élménye: válogatás Paramahansza Jogananda ’Egy jógi önéletrajza’, 1/2 rész

00:22:15

A kozmikus tudatosság élménye: válogatás Paramahansza Jogananda ’Egy jógi önéletrajza’, 1/2 rész

“Óceánmély öröm ostromolta hullámaival lelkem végtelen, nyugodt partjait. Isten szelleme - jöttem rá akkor - maga a kimeríthetetlen üdvösség, teste pedig számtalan fényszövedék. A szelíd fényben fürdő kozmosz olyan volt, akár távolból egy megvilágított város, s ott csillogott-pislákolt lényem végtelenségében.”
Bölcs szavak
2019-12-02   232 megtekintés
Bölcs szavak
2019-12-02

Rabindranath Tagore válogatott versei a Gitanjali-ból, 2/2 rész

00:11:42

Rabindranath Tagore válogatott versei a Gitanjali-ból, 2/2 rész

"Ez az imám hozzád, uram – sújts le, sújts le a fukarság gyökerére szívemben. Adj nekem erőt, hogy könnyen viseljem örömeimet és bánataimat. Adj nekem erőt, hogy szeretetemet gyümölcsöző szolgálattá tegyem. Adj nekem erőt, hogy sose tagadjam meg a szegényt, vagy hajlítsam meg térdemet arcátlan hatalom előtt. Adj nekem erőt, hogy elmémet messze a napi apró-cseprő dolgok fölé emeljem. És adj nekem erőt, hogy akaratod előtt szeretettel feladjam erőmet."
Bölcs szavak
2019-11-30   192 megtekintés
Bölcs szavak
2019-11-30

Rabindranath Tagore válogatott versei a Gitanjali-ból, 1/2 rész

00:11:37

Rabindranath Tagore válogatott versei a Gitanjali-ból, 1/2 rész

"Kezed halhatatlan érintésére pici szívem elveszti korlátait az örömben, és elmondhatatlan kifejezéseket alkot. Végtelen ajándékaid hozzám jönnek, csupán apró kis kezeimen. Korok telnek el, és te még öntöd, és még van hely, hogy megteljen."
Bölcs szavak
2019-11-29   40 megtekintés
Bölcs szavak
2019-11-29

A tyúktojás nagyságú gabonaszem' – Lev Tolsztoj rövid története

00:12:59

A tyúktojás nagyságú gabonaszem' – Lev Tolsztoj rövid története

"A földem Isten földje volt. Bárhol szántottam, ott volt a földem. A föld ingyen volt. Olyasmi volt, amit senki se nevezett a sajátjának. A munka volt az egyetlen, amit az ember sajátjának nevezett."
Bölcs szavak
2019-11-28   109 megtekintés
Bölcs szavak
2019-11-28

Honnan jön a belső béke? 2/3 rész

00:31:43

Honnan jön a belső béke? 2/3 rész

A Menny bennünk van; üdvösség, boldogság, Nirvána mind önmagunkban van. Sokan megtalálták. Sokan élvezték. Nem várnak, amíg meghalnak, hogy a Mennybe menjenek vagy a Nirvánába menjenek; most élvezik. Sok módszer van a Menny vagy Nirvána megtalálására. De úgy gondolom, a legjobb, legbiztonságosabb, leggyorsabb módszer a Quan Yin Módszer.
Bölcs szavak
2019-11-27   280 megtekintés
Bölcs szavak
2019-11-27

A rózsakeresztes rend művéből – Az én szentélye: mesteri létről, tökéletességről, és spiritualitásról, 2/2 rész

00:14:42

A rózsakeresztes rend művéből – Az én szentélye: mesteri létről, tökéletességről, és spiritualitásról, 2/2 rész

"Spirituális életet élni annyi, mint az Isteni énből eredő törekvések, késztetések és hajlamok irányítása alatt állni, és ahogy a lelkiismeret parancsai által kifejeződnek. Továbbá eme magasabb erők és képességek használata is, aminek az ember tudatában van. Ezért vannak bizonyos nemes erények, melyeknek jellemzője, hogy spirituálisan adódnak meg. Néhány eme erények közül az igazság, igazságosság, szerénység és irgalom."
Bölcs szavak
2019-11-26   134 megtekintés
Bölcs szavak
2019-11-26

A rózsakeresztes rend művéből – Az én szentélye: mesteri létről, tökéletességről, és spiritualitásról, 1/2 rész

00:15:09

A rózsakeresztes rend művéből – Az én szentélye: mesteri létről, tökéletességről, és spiritualitásról, 1/2 rész

"A mesterré váláshoz vezető útnak személyesnek kell lennie, mert az belül benned bontakozik ki. Bárhol van én, ahol létezik az őszinte vágy is bizonyos módszerek kipróbálására, lehetőleg a szükséges tapasztalatok megszerzéséhez, az az ideális hely. Ha egy mester hasznos módszereket tud nyújtani neked, akkor ő ellátta feladatát. Onnantól kezdve ez személyes alkalmazás kérdése."
Bölcs szavak
2019-11-25   211 megtekintés
Bölcs szavak
2019-11-25

Válogatás Platon Theaitétosz című művéből: Szókratész a tudás természetéről, 2/2 rész

00:15:38

Válogatás Platon Theaitétosz című művéből: Szókratész a tudás természetéről, 2/2 rész

"Minden dolgot relatívnak tartanak; semmit se tudsz helyesen semmilyen névvel megnevezni, mint nagy vagy kicsi, nehéz vagy könnyű, mert a nagy kicsi lesz, a nehéz pedig könnyű – nincs egyetlen dolog vagy tulajdonság se, hanem az összes dolog mozgása, változása és keveredése miatt egymáshoz képest viszonylagossá válnak, és ezt a 'válást' mi helytelenül létezésnek hívjuk, pedig az valójában válás, mert soha nincs semmi, hanem minden dolog valamivé válik."
Bölcs szavak
2019-11-23   86 megtekintés
Bölcs szavak
2019-11-23

Válogatás Platon Theaitétosz című művéből: Szókratész a tudás természetéről, 1/2 rész

00:15:08

Válogatás Platon Theaitétosz című művéből: Szókratész a tudás természetéről, 1/2 rész

"Én magam egyáltalán nem vagyok bölcs, semmit se mutathatok fel, ami saját lelkem találmánya vagy szüleménye, de akik velem beszélgetnek, hasznát látják. Némelyikük először elég ostobának tűnik, de azután, ahogy ismeretségünk beérik, ha az isten kegyes hozzájuk, mind megdöbbentő fejlődést mutatnak; és ez mások, valamint önmaguk véleménye."
Bölcs szavak
2019-11-22   165 megtekintés
Bölcs szavak
2019-11-22

A toltékok evangéliuma: Tollaskígyó élete és tanításai - 13-16 fejezetek, 2/2 rész

00:17:21

A toltékok evangéliuma: Tollaskígyó élete és tanításai - 13-16 fejezetek, 2/2 rész

"Ne tűnődjetek, barátaim, vagy gondolkodjatok a halálon. Ne csapjátok be magatokat. Mellettünk szökkennek szárba a gyönyörű virágok, melyek az öröme Annak, akiért mi mind élünk. Ne sírjatok eltávozott hercegek miatt. Senki se fog örökké itt maradni."
Bölcs szavak
2019-11-21   72 megtekintés
Bölcs szavak
2019-11-21

A toltékok evangéliuma: Tollaskígyó élete és tanításai - 13-16 fejezetek, 1/2 rész

00:17:10

A toltékok evangéliuma: Tollaskígyó élete és tanításai - 13-16 fejezetek, 1/2 rész

„Ne csapd be magad. A halottak nem halnak meg; felébrednek. Mi, akik itt élünk, nem igazán élünk; álmodunk. Meghalni annyi, mint istenné, nappá, holddá, csillaggá, széllé, tengerré, földdé válni. Értsd meg ezt: a halott felébred élete álmából. Legyenek azok bölcsek, nemesek vagy rabszolgák, mind a Misztérium Földjére mennek.”
Bölcs szavak
2019-11-20   87 megtekintés
Bölcs szavak
2019-11-20

A szikh vallás szent Sri Guru Granth Szahib könyvéből: válogatás a 69-72 oldalakról, 2/2 rész

00:17:26

A szikh vallás szent Sri Guru Granth Szahib könyvéből: válogatás a 69-72 oldalakról, 2/2 rész

„Áldozat vagyok az Igaz Guruhoz; kétségek közt kóboroltam, és Ő a helyes útra állított. Ha az Úr ránk veti Kegye Pillantását, egyesít minket Önmagával.”
Bölcs szavak
2019-11-19   212 megtekintés
Bölcs szavak
2019-11-19

A szikh vallás szent Sri Guru Granth Szahib könyvéből: válogatás a 69-72 oldalakról, 1/2 rész

00:16:09

A szikh vallás szent Sri Guru Granth Szahib könyvéből: válogatás a 69-72 oldalakról, 1/2 rész

"Azok, akik az Igazságot ételüknek tekintik, és az Igazságot ruhájuknak tekintik, otthonuk az Igaz Lényben van. Állandóan dícsérik az Igaz Lényt, és a Shabad (belső Mennyei Hang) Igaz Szavában van lakóhelyük. Felismerik az Urat, a Legfelsőbb Lelket mindenben, és a Guru tanításain keresztül saját belső énjük otthonában élnek.”
Bölcs szavak
2019-11-18   85 megtekintés
Bölcs szavak
2019-11-18

A Szútra a Gyógyító Mester Lapis Lazuli Fény Tathagata fogadalmairól és érdemeiről, 4/4 rész

00:15:47

A Szútra a Gyógyító Mester Lapis Lazuli Fény Tathagata fogadalmairól és érdemeiről, 4/4 rész

Buddha így szólt, "Közületek azok, akik szeretnék viszonozni a Magasztos Gyógyító Mester Lapis Lazuli Fény Tathagata jóakaratát és erényeit, mindig ily módon kellene minden érző lénynek javára lennetek és örömöt hoznotok."
Bölcs szavak
2019-11-16   188 megtekintés
Bölcs szavak
2019-11-16

A Szútra a Gyógyító Mester Lapis Lazuli Fény Tathagata fogadalmairól és érdemeiről, 3/4 rész

00:17:08

A Szútra a Gyógyító Mester Lapis Lazuli Fény Tathagata fogadalmairól és érdemeiről, 3/4 rész

Buddha így szólt: "Továbbá, ők (érző lények) emlékezzenek e Buddha érdemeire és eredeti fogadalmaira, míg ismétlik és emlékezetükbe vésik ezt a szútrát, elmélkedjenek jelentésén, és magyarázzák azt el másoknak. Akkor minden kívánságuk teljesülni fog – hosszú életet kívánva, hosszú életet fognak kapni, vagyont kívánva, vagyont fognak kapni, hivatali állást kívánva, hivatali állást fognak kapni, fiak és lányok születését kívánva, fiak és lányok születését fogják kapni."
Bölcs szavak
2019-11-15   195 megtekintés
Bölcs szavak
2019-11-15

Az esszénus Béke evangéliumból: válogatás az első könyvből, 2/2 rész

00:17:35

Az esszénus Béke evangéliumból: válogatás az első könyvből, 2/2 rész

"Bizony mondom nektek, Mózes a törvényeit Istentől nem írásban kapta, hanem az élő Szó által. A törvény az élő Isten élő Szava az élő Prófétákhoz az élő emberekért. A törvény mindenbe bele van írva, ami élet. Megtalálod a fűben, a fában, a folyóban, a hegyben, az ég madaraiban, a tenger halaiban; de főleg önmagadban keresd."
Bölcs szavak
2019-11-14   127 megtekintés
Bölcs szavak
2019-11-14
App
Szkenneld be a QR kódot, vagy a letöltéshez válaszd ki a megfelelő operációs rendszert
iPhone
Android