Căutaţi
Urmează
 

SPECIAL! / …. În religii

Karma (răsplata) în religie Partea 2 din 3 (Islam, Islam (Sufism), Jainism, Iudaismul)

2022-10-11
Detalii
Încărcaţi Docx
Citiţi mai multe
Islam

„Este oare răsplata binelui [orice altceva] decât binele?” ~ Coranul 55:60 ”

Atunci, aceia ALE CĂROR BALANȚE (DE FAPTE BUNE) SUNT GRELE - ACEȘTIA SUNT CEI CARE AU REUȘIT. Iar aceia ALE CĂROR BALANȚE (DE FAPTE BUNE) SUNT UȘOARE, ACEIA SUNT CEI CARE ÎȘI PIERD PROPRIUL SINE…” ~ Coranul 23:102

„Allah nu încarcă un suflet decât [cu ceea ce se află] în capacitatea sa. EL VA AVEA [CONSECINȚA] A CEEA CE EL A CÂȘTIGAT [CA BINE] ȘI VA SUPORTA [CONSECINȚA] A CEEA CE A DOBÂNDIT [CA RĂU].” ~ Coranul 2:286

„În Ziua aceea, oamenii vor apărea în masă, pentru a li se arăta faptele lor. ORICINE A FĂCUT CÂT GREUTATEA UNUI ATOM DE BINE, ÎL VA VEDEA. ȘI ORICINE A FĂCUT CÂT GREUTATEA UNUI ATOM DE RĂU, ÎL VA VEDEA.” ~ Coranul 99:6-8

„EI VOR CULEGE ROADELE A CEEA CE EI AU FĂCUT, ȘI VOI LA CEEA CE FACEȚI!” ~ Coranul 2:134

„Oricine mijlocește, mediază și ajută pentru o cauză bună va avea parte de binecuvântările ei, iar oricine mijlocește, mediază și ajută pentru o cauză rea are parte de povara ei. Dumnezeu veghează pe deplin asupra tuturor lucrurilor.” ~ Coranul 4:85

Islam (Sufism)

„(Chiar dacă) s-ar putea să nu credeți (asta), știți cu toții acest lucru, (că) într-o zi veți CULEGE TOT CEEA CE VOI SEMĂNAȚI.” ~ Mawlana Jalaluddin Rumi (vegetarian)

„Dacă ești rănit de un spin, tu însuți l-ai semănat; și dacă ești (îmbrăcat) în satin și mătase, tu însuți le-ai țesut.” ~ Mawlana Jalaluddin Rumi (vegetarian)

Jainism

„TOATE FAPTELE BUNE VOR ADUCE ROADE OAMENILOR; NU EXISTĂ SCĂPARE DE EFECTUL ACȚIUNILOR CUIVA.” ~ Uttaradhyayana

„Acum cu adevărat vă voi spune un altfel de suferință perpetuă, cum PĂCĂTOȘI CARE AU SĂVÂRȘIT CRIME SUFERĂ PENTRU FAPTELE PE CARE LE-AU FĂCUT în viețile lor anterioare. [...] Orice CRUZIME PE CARE EL A FĂCUT-O ÎNTR-O NAȘTERE ANTERIOARĂ, ACELAȘI LUCRU ÎI VA FI APLICAT LUI în Cercul Nașterilor.” ~ Sutrakritanga

„Căci în această lume, ființele vii suferă individual pentru faptele lor; PENTRU FAPTA PE CARE AU FĂCUT-O EI ÎNȘIȘI, EI OBȚIN (PEDEAPSA), și nu vor trece peste ea înainte ca ei să o fi simțit. Chiar și zeii, Gandharvas (clasă de ființe cerești), Rakshasas (rasa de semizei răuvoitori), și Asuras (rasa de semizei răuvoitori); animale care trăiesc pe pământ, și șerpii; regii, oamenii de rând, negustorii și Brâhmanas: cu toții trebuie să-și părăsească rangul și să sufere. În ciuda plăcerilor și relațiilor lor, TOȚI OAMENII TREBUIE SĂ SUFERE LA TIMPUL POTRIVIT FRUCTUL FAPTELOR LOR.” ~ The Sutrakritanga

„În această lume sau în cealaltă (PĂCĂTOȘII SUFERĂ CEEA CE AU PROVOCAT ALTOR FIINȚE), de o sută de ori, sau (suferă) altă pedeapsă. Trăind în Samsara (ciclul nașterii, morții și renașterii), ei dobândesc un nou Karman (karma) și SUFERĂ PENTRU FĂRĂDELEGILE LOR.” ~ Sutrakritanga

„DATORITĂ FAPTELOR VIOLENTE EL ACUMULEAZĂ [KARMAN (KARMA)]; LA MOARTEA SA EL CHIAR (SE ÎNTÂLNEȘTE CU) SUFERINȚA TULBURĂTOARE. De aceea un om înțelept ține seama de Lege.” ~ Sutrakritanga

Iudaismul

„[Hillell] a văzut un craniu care plutea deasupra apei. El i-a spus (lui): „DEVREME CE TE-AI ÎNECAT [ALȚI, ALȚII] TE-AU ÎNECAT. ȘI ÎN FINAL, CEI CARE TE-AU ÎNECAT VOR FI ÎNECAȚI.” ~ Mishnah, Pirkei Avot 2:6

„Slavă omului drept, căci îi va fi bine; El va mânca rodul muncii sale. VAI DE OMUL RĂU, CĂCI EL NU VA FI BINE; AŞA CUM A TRATAT, AȘA VA FI TRATAT ȘI EL.” ~ Tanahul, Isaia 3:10

„CEL CE ESTE ÎNCLINAT SPRE RĂU, VA VENI LA EL.” ~ Tanah, Proverbe 11:27

„Căci ei seamănă vântul și ei vor culege vârtejul.” ~ Tanahul, Osea 8:7

„AI ARAT RĂUTATE, AI CULES NEDREPTATE – [Și] vei mânca roadele trădării - ” ~ Tanahul, Osea 10:13

Etc...

Deci, vedeți, toate religiile indică același lucru. DACĂ FACI BINE, ÎL VEI VEDEA, ŞI VEI CULEGE RĂSPLATA, ŞI MERGI ÎN RAI. DACĂ FACI RĂU, ÎL VEI VEDEA, VEI CULEGE RĂSPLATA, ŞI VEI MERGE ÎN IAD. Asta este, foarte simplu.

Pentru mai multe detalii și descărcări gratuite, vă rugăm să vizitați:

SupremeMasterTV.com/scrolls

SupremeMasterTV.com/karma
Vizionaţi mai multe
Ultimele filme
2023-04-02
91 vizionări
2023-04-01
756 vizionări
32:28

Noteworthy News

83 vizionări
2023-03-31
83 vizionări
2023-03-31
98 vizionări
2023-03-31
59 vizionări
2023-03-30
844 vizionări
37:22

Noteworthy News

183 vizionări
2023-03-30
183 vizionări
Share
Share la
Încorporează videoclipul
Începe la
Încărcaţi
Mobile
Mobile
iPhone
Android
Vizionaţi în browser mobil
GO
GO
Aplicaţia
Scanaţi codul QR sau alegeţi sistemul potrivit pentru încărcare pe telefon
iPhone
Android