Nasleduje

Medzi Majstrom a žiakmi

Duchovné skúsenosti posilňujú našu vieru, 2. časť z 5

2020-07-09
Jazyk:English ,Chinese(正體中文)

Epizóda

Podrobnosti
Stiahnuť Docx
Čítajte viac

( Věřila tomu, že bych jí mohla pomoci. „Neposlechla jsme tě, když jsem byla naživu.“ ) Je dobré, že s ní máte nějaké spříznění. ( Ano, litovala toho. A ona řekla: „Musím věřit v tebe a tvou Mistryni, Nejvyšší Mistryni Ching Hai.“ A v ten den bylo peklo vyprázdněno díky milosti Mistryně. ) Potom se reinkarnovala.

( Tady je další otázka z Číny. Měla jsem přítelkyni, která byla 15 let zaměstnaná v korejském grilu. ) Ne ve veganském, ano? ( Ne, ne ve veganském. Poté, když vlastník zemřel, protože měl rakovinu, moje přítelkyně podnik převzala. ) To jste zase vy. ( Později má přítelkyně kvůli nemoci také zemřela. ) Ano. ( Jednoho dne měl její bratr sen, že její tvář, tvář přítelkyně se stala tváří psa. ) Pes? (Tvář psa.) Ano. ( Ona se skutečně reinkarnovala jako černý pes. Nechtěla být psem, tak se k smrti vyhladověla. Po jejím úmrtí spadla do pekla, každý den snášela přísné tresty. Vnitřní Mistryně mě požádala, abych ji z pekla zachránila, tak jsem šla do pekla. Po přeříkání Pěti Svatých Jmen a Daru bylo celé peklo prázdné. ) Dobře. Je to proto, že praktikujete pilně a upřímně. A máte s ní spříznění. Velmi dobře. Děkuji vám. Blahopřeji.

 

Ještě něco? To je vše? ( Mistryně, já chci jen promluvit o situaci v pekle, protože mnozí spoluzasvěcení se ptají, zda peklo opravdu existuje. Někteří spoluzasvěcení dokonce nevěří v pekelnou existenci. ) Samozřejmě, že existuje! Mnoho lidí šlo do pekla a vrátilo se, a napsali o tom knihy. ( Ptali se mě, jak peklo opravdu vypadá, tak… ) Chcete jim ho popsat? ( Ano. Mám? ) Povězte mi to. ( V den, kdy se Mistryně vrátila z Francie do Hsihu, šla jsem navštívit Mistryni. Večer mi vnitřní Mistr řekl: „Tvoje kamarádka spadla do pekla. Pospěš si a běž.“ Tak jsem šla. Byla tam Kṣitigarbha Bódhisattva, aby mě pozdravila, a byly tam čtyři nebo pět bytostí, které naslouchaly Jeho přednášce. ) Pouze čtyři nebo pět bytostí? Och, Bože. ( Ano, velmi málo. Hala byla tak velká, ale bylo tam jen pár bytostí, které naslouchaly Jeho přednášce. ) Ony tam nenaslouchají. ( Správně. Pak Kṣitigarbha Bódhisattva řekl: „Dovolte mi, ať vás povedu.“ Pak mě vzal na místo, do kterého spadly bytosti konzumující maso. Je to velké náměstí, a mnoho bytostí nastoupilo po stranách. Připadalo mi, že uprostřed je to větší než fotbalové hřiště. A byly tam bytosti z pěti kontinentů, s pletí barvy bílé, černé, žluté atd. A později znenadání spadlo z nebe jakési zařízení na mletí masa. To znamená, že mlýnek na maso se najednou objevil ze vzduchu, a pak začalo hlasité hučení. A později tam byly strašné výkřiky. ) Chápu. ( A všichni stáli v kruhu; průměr byl jeden a půl metru. Pak byli všichni rozemleti, všude maso a krev. Později, poté, co se to stalo, museli se opět seřadit, aby byli takto potrestáni 3-5 krát denně. Pak jsem rychle recitovala Pět Svatých Jmen a Dar ze Sedmé úrovně, a to peklo bylo vyprázdněno od všech bytostí. ) Byly osvobozeny.

( Pak jsem se zeptala té kamarádky: „Proč jsi spadla na toto místo?“ Ona řekla: „Řekla jsi mi, abych byla vegankou a změnila svou profesi, ale já jsem neposlechla. Pak jsem najednou dostala rakovinu a zemřela.“ Poté, co zemřela, zjistila, že se stala psem. Vzpomněla si na svůj domov. Takže tam zoufale běžela, ale její rodina ji nepoznala. Pomyslela si: „Byla jsem člověkem, ale teď jsem se stala psem. Už nechci žít.“ Pak se sama vyhladověla. Byla jen štěně, takže se vyhladověla k smrti. Myslela si, že po smrti bude znovu člověkem a bude si nadále užívat lidského života. ) Ne, karma nebyla splacena. (Správně, ale ona tomu nevěřila.) Už to bylo velmi dobré, že mohla být psem. Je mnohem horší být rozemleta (Ano.) tím strojem. ( Později toho litovala. Myslela si, že kdyby byla dalších deset nebo více let psem, že by to pak bylo v pořádku. Věřila tomu, že bych jí mohla pomoci. „Neposlechla jsme tě, když jsem byla naživu.“ ) Je dobré, že s ní máte nějaké spříznění. ( Ano, litovala toho. A ona řekla: „Musím věřit v tebe a tvou Mistryni, Nejvyšší Mistryni Ching Hai.“ A v ten den bylo peklo vyprázdněno díky milosti Mistryně. ) Potom se reinkarnovala. ( Ano. ) To je lepší. ( Děkuji Vám, Mistryně. ) Není zač.

( Poté, co bylo peklo vyprázdněno, šla ihned do Nebe díky moci Mistryně. ) Dobrá. ( Jsem tudíž velmi vděčná. ) Děkuji vám za vaši pomoc. ( Děkuji Vám, Mistryně. ) Jelikož s ní máte spříznění, alespoň jste ji znala dříve a nabídla jí radu, mohla jste tam jít a pomoci jí. Poděkovala vám? ( Je velmi vděčná. Poté, co šla do Nebe, často mi říkala: „Naučím se duchovně praktikovat.“ Mistryni a mně je velmi vděčná. ) Dobrá. (Děkuji Vám.) To je dobré, že šla do Nebe, ale mohla by znovu zapomenout, pokud sestoupí. Je lepší mít někoho, kdo by ji tam nahoře učil, aby pokračovala na laskavé cestě. Jinak, když spadne dolů, bude znovu jíst maso. Ale možná náš svět už v budoucnu nebude jíst maso. To by bylo dobré. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkujeme za váš výlet. Je skvělé, že jste si tam vzpomněla na přeříkávání Pěti Svatých Jmen a Daru. Pilně meditujte; jinak byste mohla zapomenout, jestliže tam sestoupíte. Můžete být znečištěna atmosférou a zapomenout. Pokud pilně nepraktikujete, můžete zapomenout. Pak byste nebyli schopni nikoho zachránit a možná byste tam mohli být sami uvězněni. Potřebujete hodně zásluh, abyste si vzpomněli. Pouze ti, kteří mají zásluhy a požehnání a upřímně praktikovali, budou schopni si vzpomenout na Pět Svatých Jmen a Dar. Pokud jste obyčejní, nepraktikujete a nejste dobří, stanete se jedním z nich, tam dole. Bude to obtížné. Musíte pilně praktikovat. Je velmi důležité, často recitovat Pět Svatých Jmen a Dar. Říkala jsem vám to. Jsou velmi důležitá a mocná, a peklo bude vyprázdněno, pokud si stále můžete vzpomenout, abyste je přeříkávali. Jen se obávám, že si nevzpomenete. Budete si je pamatovat, pokud nasloucháte Mistryni a pilně praktikujete, jak vám právě řekla sestra. Nelhala jsem vám, lhala? (Ne.) Vždy říkám pravdu. Řekla jsem jim, aby vás kontaktovali a dali vám peníze na dary. Udělali to? (Ano.) Řekněte jim, kam mají poslat peníze, ano? (Ano, vše je zařízeno. ) A nakupte rýži nebo veganské mléko pro děti. ( Ano, vše je zařízeno. ) Dobrá. ( Dobře, děkuji Vám, Mistryně. Díky bohu. ) Rádo se stalo.

 

( Mistryně, chtěla bych vyprávět o své zkušenosti. Mistryně, Vy jste Laskavý Otec všech bytostí ze čtyř forem zrození a Šesti cest. Možná proto, že jsem odříkající se, moje zkušenosti jsou ohledně neviditelných bytostí. Díky milosti Mistryně jsem byla schopna se v březnu tohoto roku znovu obléci jako jeptiška. Potom jsem šla na horu Wutai, jak mi to sdělil vnitřní Mistr. Proto jsem šla na horu Wutai. Nahoře v horách jsem obdržela vnitřní vedení do jeskyně Matky Buddhy, kde žil 1 000 let starý hadí duch. Duchovně praktikuje. Dal mi vnitřní zprávu – abych ho pozvala do mých mala korálků, a poté, mi byl dán úkol, abych na konci dubna jela do Japonska.

Byl konec března, když jsem sama šla na horu Wutai. Když jsem šla na horu Wutai, věděla jsem jen, že bych tam měla jít, ale neměla jsem tušení, proč. Šla jsem tam sama a obstarala jsem si cestovní brožuru. Měla jsem silnou intuici, že bych měla směřovat do jeskyně Matky Buddhy. Tam sídlil hadí duch, který byl 1 000 let starý. Když jsem se tam dostala, pozvala jsem ho do mých mala korálků. Ale vnitřní Mistr mi řekl, že jelikož je had 1 000 let starý, byl příliš studený na to, abych to vydržela. Takže, když jsem tam šla poprvé, komunikoval se mnou. Dal mi zprávu, žádajíc mě, abych ho nechala jít do mých mala korálků před návratem na Tchaj-wan (Formosu), aby mohl jít se mnou, protože se chtěl učit Dharmě od Mistryně a že on mi pomůže, když půjdu do Japonska. Když jsem se dostala na horu Wutai, cítila jsem, jak had jde do mých mala korálků. Myslela jsem, že to byl on. Ale když jsem v noci meditovala, zjistila jsem, že to nebyl on, ale bílý had, kterému bylo 500 let. Pomyslela jsem si: „To je špatné. Vnitřní Mistr mi řekl, abych něco udělala, ale já jsem to neudělala správně.“ Požádala jsem bílého hada, aby vyšel ven. Řekla jsem: „Ty nejsi ten, jehož Bůh určil. Prosím, vyjdi ven.“ Bílý had vyšel. Viděla jsem ho, ale ne zcela jasně. Cítila jsem, že je ke mně velmi přátelský. Zeptala jsem se ho: „Kdo jsi?“ Ukázalo se, že býval mým strážcem, když jsem byla jeptiškou. ) Strážcem? ( Ano. Had byl strážný bůh. Bylo to zvláštní. Obyčejně jsou mniši a jeptišky chráněni strážci, jen když jsou v chrámech. Když opouštějí chrámy, nejsou chráněni. ) Och! Úžasné! ( V té době přišlo ke mně pár laických praktikujících, které jsem neznala. Praktikovali buddhismus i taoismus. Řekli mi: „Mistryně, musíte opustit chrám, protože máte jiná spříznění. Musíte opustit svůj chrám.“ Považovali za zvláštní, že jim strážci v chrámu řekli, že mě budou kdekoli ochraňovat, kamkoli půjdu. Nic jsem nepocítila, dokud nevyšel bílý had a pak jsem poznala, že mě ochraňují.

Co se stalo později, na cestě do Japonska, se mě hluboce dotklo. Když jsem se vrátila z hory Wutai, měla jsem toho hada. Dala jsem mu jméno „Ji Yin.“ Pozvala jsem ho do svých mala korálků a vzala ho s sebou na Tchaj-wan (Formosu). Vnitřní Mistr mi řekl, abych přinesla mala korálky, když přijdu na pobyty v ústraní, aby mohl jít se mnou, a až půjdu domů, aby šel také se mnou domů. Takže jsem ho jednoho víkendu přinesla na pobyt v ústraní. Toho víkendu mnoho zasvěcených vidělo mnoho hadů. Ti hadi přišli vzdát hold tomuto hadímu králi. Cítila jsem to jasně uvnitř, ale moje mysl měla pochybnosti. Jednoho dne, zasvěcená… ) O čem jste pochybovala? ( Je to jen moje mysl, která ráda pochybuje, ale já jsem zvyklá řídit se svými pocity. Jednoho dne se zasvěcená svezla mým autem. Podívala se na moje mala korálky a řekla: „Buddhistická mistryně, je to tak zvláštní, ale něco je ve vašich mala korálcích.“ Zvědavě jsem se jí zeptala: „Co vidíš?“ Řekla, že viděla tmavě modrého hada. Ano, to byla jeho barva. To posílilo mou víru, že bylo správné poslechnout vedení vnitřního Mistra.

Později se mnou had jel do Japonska. Když letadlo vzlétlo a přelétávalo přes Tchaj-wanský (Formosský) průliv, ponořil se do hlubokého oceánu, aby pomohl trpícím cítícím bytostem, které zemřely při ztroskotání lodí nebo jiných tragédiích. Vyvedl je na hladinu a Vy, milosrdná Mistryně, jste je vzala pryč. Vše, co jsem udělala, bylo to, že jsem šla na místo, které bylo zasaženo tsunami v roce 2011. Šla jsem tam meditovat, recitovat Pět Svatých Jmen a Dar a pustit Supreme Master Television. Když jsem tam šla, obdržela jsem vnitřní zprávu, abych přinesla Nebeské šperky „Osvobození“ navržené Mistryní. Zapůjčila jsem pár náramků „Osvobození“ od zasvěcence a položila jsem jeden na každou stranu. Když jsem meditovala, bylo tam briliantové Světlo. Potom byly mnohé cítící bytosti osvobozeny Mistryní. A Ji Yin byl také duchovně pozvednut. Vnitřní Mistr ho požádal, aby se vrátil do jeskyně Matky Buddhy, aby poté pokračoval v praktikování. Teď cítím, že mě někdy přijde navštívit. Jsem vděčná za milosrdenství Mistryně.

Pokud jde o „bílého ducha“ v té době, vnitřní Mistr mi řekl, že jeho úroveň nebyla dost vysoká, aby zůstal v Ašrámu Nová země. Tak jsem ho nechala, aby nejdřív zůstal někde jinde. Protože praktikoval a dělal určité věci, nyní je v Ašrámu Nová země. Je to můj pocit, ale já si nejsem jistá, zda je bílý had opravdu v Ašrámu Nová země. ) Je to váš přítel, ale vy nemáte ponětí, tak se mě ptáte? ( Je. ) Nekontroluji hady po celou dobu. Jsem zaneprázdněna. ( Ano, takže to potvrzuje, že jste milosrdná Matka všech vnímajících bytostí. Chráníte a zachraňujete všechny bytosti! ) Bylo to skrze vás, že had obdržel pomoc. Jeho tělo je hadí, ale jeho duše je duchovní.

 

My lidé nemůžeme žít tak dlouho. Hadi a lišky někdy mohou žít až několik set let, nebo pár tisíc let. Želvy také mohou žít dlouhou dobu. Ony rozumí duchovnímu praktikování a jsou velmi laskavé. Máte s nimi spříznění. Dobrá. ( Mistryně jim všem pomohla. Bez Vás bych nemohla ničeho dosáhnout. ) Já potřebuji nástroje. Jste dobrý nástroj. ( Děkuji za Vaše povzbuzení, Mistryně. ) Nemáte zač. Má ještě někdo hady nebo tygry? Slyšeli jsme mnoho příběhů o liškách, želvách nebo hadech, kteří dlouhou dobu duchovně praktikují. Mysleli jsme si, že to byly jen pohádky. Ale byly skutečné. Všechny cítící bytosti do určité míry duchovně praktikují, společně nebo individuálně zrovna jako my. Lidé nejsou jediní, jež duchovně praktikují. Lidé mají více zásluh. Mít lidské tělo je vzácné. Ale jiné bytosti také duchovně praktikují. Právě jste to slyšeli.

Sledujte viac
Epizóda
Zoznam skladieb
Zdieľajte
Zdieľať s
Vložiť
Spustit v čase
Stiahnuť
Mobil
Mobil
iPhone
Android
Sledujte v mobilnom prehliadači
GO
GO
Aplikácie
Naskenujte QR kód alebo si vyberte správny telefónny systém na stiahnutie
iPhone
Android