Hľadať podľa dátumu
Od Do
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte

Proroctvo Zlatého veku, 97. časť – Veľký Svätý v čínskych proroctvách

00:21:05

Proroctvo Zlatého veku, 97. časť – Veľký Svätý v čínskych proroctvách

Hexagram #46 „Proroctvo hovorí: Obloha je temná a zahmlená. Živí sú zabití bez nožov. Desiatky tisíc ľudí bude zachránených, ale Jeden erson (Spasiteľ) ledva unikne.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-07-05   415 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-07-05

Proroctvo Zlatého veku, 96. časť – Veľký Svätý v čínskych proroctvách

00:22:57

Proroctvo Zlatého veku, 96. časť – Veľký Svätý v čínskych proroctvách

„Aj keď bez moci alebo postavenia, Ona dosahuje úspech vo všetkom, čo robí.“ Robíme niečo, aby sme zmenili tento svet. A on sa mení! Nikto nemôže zastaviť svet a ľudstvo, aby sa teraz zmenilo k lepšiemu. Nič. Nikto.
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-06-28   452 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-06-28

Proroctvo Zlatého veku, 95. časť – Veľký Svätý v čínskych proroctvách

00:24:27

Proroctvo Zlatého veku, 95. časť – Veľký Svätý v čínskych proroctvách

Hexagram č. 44 „Óda hovorí: V Číne v súčasnosti existuje Svätica. Aj keď bez moci alebo postavenia, dosahuje úspech vo všetkom, čo robí.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-06-21   515 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-06-21

Proroctvo Zlatého veku, 94. časť – Veľký Svätý v čínskych proroctvách

00:27:50

Proroctvo Zlatého veku, 94. časť – Veľký Svätý v čínskych proroctvách

„Proroctvo hovorí: Slnko a Mesiac rozjasnia oblohu. Zlí a démoni sú v strachu a ponúknu oddanosť.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-06-14   834 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-06-14

Proroctvo Zlatého veku, 93. časť – Veľký Svätý v čínskych proroctvách

00:25:27

Proroctvo Zlatého veku, 93. časť – Veľký Svätý v čínskych proroctvách

Óda hovorí: Žena zo Západu je Nebeská víla lutny. Je zdobená šatami, ktoré sú lesklé a plné života, ako aj tými so žiarivejšími a nádhernými farbami…
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-06-07   670 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-06-07

Proroctvo Zlatého veku, 92. časť – Veľký Svätý v čínskych proroctvách

00:22:12

Proroctvo Zlatého veku, 92. časť – Veľký Svätý v čínskych proroctvách

„Proroctvo hovorí: Krása príde zo západu. Kórea, Čína a Japonsko budú potom pokojnejšie a pokojnejšie…“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-05-31   667 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-05-31

Proroctvo Zlatého veku, 91. časť – Pán Kalki Avatar (vegetarián) a nová Satya yuga

00:24:37

Proroctvo Zlatého veku, 91. časť – Pán Kalki Avatar (vegetarián) a nová Satya yuga

„Jeho hlava bola ozdobená s jasne žiariacou korunou, ktorá sa podobala Slnku. Krása Jeho tváre bola zvýraznená Jeho náušnicami, ktoré boli rovnako briliantové ako Slnko. Jeho tvár podobná lotosu rozkvitala, ako sladko sa usmieval pri rozprávaní. ...Takto všetci polobohovia Gandharvy (Nebeské bytosti), a Apsary (víly) videli Pána Kalkiho.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-05-24   651 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-05-24

Proroctvo Zlatého veku, 90. časť – Pán Kalki Avatar (vegetarián) a nová Satya yuga

00:21:59

Proroctvo Zlatého veku, 90. časť – Pán Kalki Avatar (vegetarián) a nová Satya yuga

„Svojou neodolateľnou silou, On [Lord Kalki] zničí všetkých barbarských cudzincov a zlodejov, a všetkých, ktorých myseľ je oddaná zlu. Obnoví sa spravodlivosť na zemi, a mysle tých, ktorí žijú na konci veku Kali, sa prebudia a budú čisté ako kryštál.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-05-17   780 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-05-17

Proroctvo Zlatého veku, 89. časť – Pán Kalki Avatar (vegetarián) a nová Satya yuga

00:22:11

Proroctvo Zlatého veku, 89. časť – Pán Kalki Avatar (vegetarián) a nová Satya yuga

„Kedykoľvek dôjde k poklesu spravodlivosti a zvýšeniu nespravodlivosti, Ó Arjuna, v tom čase sa zhmotňujem na Zemi. Aby som ochránil dobrých ľudí a zničil (transformoval) robiacich zlo a plne ustanovil spravodlivosť, objavujem sa jedno tisícročie za druhým.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-05-10   1334 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-05-10

Proroctvo Zlatého veku, 88. časť – Pán Kalki Avatar (vegetarián) a nová Satya yuga

00:23:53

Proroctvo Zlatého veku, 88. časť – Pán Kalki Avatar (vegetarián) a nová Satya yuga

„Tí, ktorí sú skutočne pokročilí vo vedomostiach, sú schopní oceniť základnú hodnotu tohto veku Kali. Takéto osvietené osoby uctievajú Kali Yugu, pretože v tomto veku úpadku možno všetku dokonalosť života ľahko dosiahnuť pomocou vykonávania sankirtany (recitovania Božích mien).“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-05-03   857 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-05-03

Proroctvo Zlatého veku, 87. časť – Pán Kalki Avatar (vegetarián) a nová Satya yuga

00:26:23

Proroctvo Zlatého veku, 87. časť – Pán Kalki Avatar (vegetarián) a nová Satya yuga

„...A keď sa ľudia stanú dravými a trpiacimi nedostatkom cnosti, mäsožravými a závislými na opojných nápojoch, potom sa [Kali] yuga (Temný vek) skončí.“ „A keď tie strašné časy pominú, stvorenie začne nanovo. ...A všade okolo bude prosperita, hojnosť, zdravie a mier.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-04-26   1197 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-04-26

Proroctvo Zlatého veku, 86. časť – Rosekruciánske proroctvá Jednoty

00:26:49

Proroctvo Zlatého veku, 86. časť – Rosekruciánske proroctvá Jednoty

„Ľudské bytosti konečne pochopili, že planéta na ktorej majú privilégium žiť, je ich matka a že ZVIERATÁ, KU KTORÝM CÍTIA NAJVÄČŠIU LÁSKU A REŠPEKT, SÚ ICH BRATIA A SESTRY...“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-04-19   534 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-04-19

Proroctvo Zlatého veku, 85. časť – Rosekruciánske proroctvá Jednoty

00:21:28

Proroctvo Zlatého veku, 85. časť – Rosekruciánske proroctvá Jednoty

„Každý bude musieť pochopiť, že šťastie, o ktoré usilujú spočíva vo vnútornom bohatstve. Radšej, ako na hľadanie hmotného vlastníctva, budú sa zameriavať na hľadanie múdrosti.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-04-12   502 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-04-12

Proroctvo Zlatého veku, 84. časť – Rosekruciánske proroctvá Jednoty

00:22:20

Proroctvo Zlatého veku, 84. časť – Rosekruciánske proroctvá Jednoty

„Myslíme si, že príde ten čas, keď ľudstvo, po odhalení svojej najhoršej stránky, bude odhaľovať svoju lepšiu stránku a vytvorí svet, v ktorom šťastie už viac nebude ideálom, ktorý treba dosahovať, ale realita žitá väčšinou ľudí. Táto pomalá mutácia bude sprevádzaná zásadnými zmenami, ktoré budú odrážať stupeň evolúcie dosiahnutej ľudstvom.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-04-05   1816 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-04-05

Proroctvo Zlatého veku, 83. časť – Varovný list Sv. Petra o Dni Pána

00:29:51

Proroctvo Zlatého veku, 83. časť – Varovný list Sv. Petra o Dni Pána

„Pán nemešká s prisľúbením, (so Svojim príchodom a obnovou zeme) ako sa niektorí nazdávajú, že mešká. ON JE LEN TRPEZLIVÝ S VAMI A NECHCE, ABY NIEKTO ZAHYNUL, ALE ABY SA VŠETCI DALI NA POKÁNIE.“ – Svätá Biblia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-29   1179 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-29

Proroctvo Zlatého veku, 82. časť – Varovný list Sv. Petra o Dni Pána

00:25:01

Proroctvo Zlatého veku, 82. časť – Varovný list Sv. Petra o Dni Pána

„A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, akými ľuďmi máte byť? AKO SVÄTO A NÁBOŽNE MUSÍTE ŽIŤ VY, čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa.“ – Svätá Biblia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-22   1070 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-22

Proroctvo Zlatého veku, 81. časť – Varovný list Sv. Petra o Dni Pána

00:23:40

Proroctvo Zlatého veku, 81. časť – Varovný list Sv. Petra o Dni Pána

A budú hovoriť: „Kde je ten Jeho ‚príchod‘ ktorý (Pán Ježiš Kristus) prisľúbil? Veď odvtedy, ako zosnuli naši otcovia, všetko ostáva tak, ako tomu bolo od počiatku stvorenia.“ Ale oni úmyselne už dávno na to zabudli, že nebo je oddávna a že zem povstala Božím slovom z vody a skrze vodu. A skrze ne zahynul aj vtedajší svet zatopený vodou. A to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a zachováva pre
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-15   1395 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-15

Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte: Proroctvo Zlatého veku, 80. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

00:25:59

Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte: Proroctvo Zlatého veku, 80. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

„Keď sa bude blížiť čas obnovy, TÍ, KTORÍ POČÚVAJÚ príkaz Ardwahishta („najlepšia pravda“) vysoko postavený boh) SA ODVRÁTIA OD ZABÍJANIA DOBYTKA A JEDENIA MÄSA… ... a temnota a ponurosť budú čiastočne rozbité: príroda bude odetá v duchu a informácie budú jasnejšie pochopené.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-08   1572 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-08

Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte: Proroctvo Zlatého veku, 79. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

00:22:17

Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte: Proroctvo Zlatého veku, 79. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

...on (Ardwahisht) ukáže tvorom, že PORÁŽKA RÔZNYCH DRUHOV HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT JE ŤAŽKÝ HRIECH a že zisk z toho je malý. A toto on prikáže: „STE ĽUDIA; NEZABÍJAJTE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ AKO STE ICH DOTERAZ ZABÍJALI.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-01   2571 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-01

Proroctvo Zlatého veku, 78. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

00:20:25

Proroctvo Zlatého veku, 78. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

„Ahriman („zlé myslenie“) prehrá bitku, ako ho Vohuman („dobré myslenie“) prekoná. Nepravdivosť sa stratí ako ju Pravda prekoná. Khordad (Bohyňa celistvosti a rastlín) a Amordad (Bohyňa nesmrteľnosti a vody) prekonajú hlad aj smäd... Ahriman, ktorý robí zlo, utečie, stane sa bezmocným.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-02-23   1139 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-02-23
Aplikácie
Naskenujte QR kód alebo si vyberte správny telefónny systém na stiahnutie
iPhone
Android
Titulky