Hľadať podľa dátumu
Od Do
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte

Proroctvo Zlatého veku, 84. časť – Rosekruciánske proroctvá Jednoty

00:22:20

Proroctvo Zlatého veku, 84. časť – Rosekruciánske proroctvá Jednoty

„Myslíme si, že príde ten čas, keď ľudstvo, po odhalení svojej najhoršej stránky, bude odhaľovať svoju lepšiu stránku a vytvorí svet, v ktorom šťastie už viac nebude ideálom, ktorý treba dosahovať, ale realita žitá väčšinou ľudí. Táto pomalá mutácia bude sprevádzaná zásadnými zmenami, ktoré budú odrážať stupeň evolúcie dosiahnutej ľudstvom.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-04-05   208 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-04-05

Proroctvo Zlatého veku, 83. časť – Varovný list Sv. Petra o Dni Pána

00:29:51

Proroctvo Zlatého veku, 83. časť – Varovný list Sv. Petra o Dni Pána

„Pán nemešká s prisľúbením, (so Svojim príchodom a obnovou zeme) ako sa niektorí nazdávajú, že mešká. ON JE LEN TRPEZLIVÝ S VAMI A NECHCE, ABY NIEKTO ZAHYNUL, ALE ABY SA VŠETCI DALI NA POKÁNIE.“ – Svätá Biblia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-29   561 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-29

Proroctvo Zlatého veku, 82. časť – Varovný list Sv. Petra o Dni Pána

00:25:01

Proroctvo Zlatého veku, 82. časť – Varovný list Sv. Petra o Dni Pána

„A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, akými ľuďmi máte byť? AKO SVÄTO A NÁBOŽNE MUSÍTE ŽIŤ VY, čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa.“ – Svätá Biblia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-22   718 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-22

Proroctvo Zlatého veku, 81. časť – Varovný list Sv. Petra o Dni Pána

00:23:40

Proroctvo Zlatého veku, 81. časť – Varovný list Sv. Petra o Dni Pána

A budú hovoriť: „Kde je ten Jeho ‚príchod‘ ktorý (Pán Ježiš Kristus) prisľúbil? Veď odvtedy, ako zosnuli naši otcovia, všetko ostáva tak, ako tomu bolo od počiatku stvorenia.“ Ale oni úmyselne už dávno na to zabudli, že nebo je oddávna a že zem povstala Božím slovom z vody a skrze vodu. A skrze ne zahynul aj vtedajší svet zatopený vodou. A to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a zachováva pre oheň, keď príde deň súdu a záhuby bezbožných ľudí.“ – Svätá Biblia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-15   784 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-15

Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte: Proroctvo Zlatého veku, 80. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

00:25:59

Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte: Proroctvo Zlatého veku, 80. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

„Keď sa bude blížiť čas obnovy, TÍ, KTORÍ POČÚVAJÚ príkaz Ardwahishta („najlepšia pravda“) vysoko postavený boh) SA ODVRÁTIA OD ZABÍJANIA DOBYTKA A JEDENIA MÄSA… ... a temnota a ponurosť budú čiastočne rozbité: príroda bude odetá v duchu a informácie budú jasnejšie pochopené.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-08   1192 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-08

Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte: Proroctvo Zlatého veku, 79. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

00:22:16

Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte: Proroctvo Zlatého veku, 79. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

...on (Ardwahisht) ukáže tvorom, že PORÁŽKA RÔZNYCH DRUHOV HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT JE ŤAŽKÝ HRIECH a že zisk z toho je malý. A toto on prikáže: „STE ĽUDIA; NEZABÍJAJTE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ AKO STE ICH DOTERAZ ZABÍJALI.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-01   1312 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-03-01

Proroctvo Zlatého veku, 78. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

00:20:25

Proroctvo Zlatého veku, 78. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

„Ahriman („zlé myslenie“) prehrá bitku, ako ho Vohuman („dobré myslenie“) prekoná. Nepravdivosť sa stratí ako ju Pravda prekoná. Khordad (Bohyňa celistvosti a rastlín) a Amordad (Bohyňa nesmrteľnosti a vody) prekonajú hlad aj smäd... Ahriman, ktorý robí zlo, utečie, stane sa bezmocným.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-02-23   654 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-02-23

Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte: Proroctvo Zlatého veku, 77. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

00:21:39

Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte: Proroctvo Zlatého veku, 77. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

„Pomocníci Astvat-Eretah (Saoshyant) budú triumfujúci. Myslia dobre, hovoria dobre, robia dobro, majú dobrú vieru, a nikdy neklamú. Pred nimi, Aeshma (démon a posol Ahrimanu) so svojou krvavou zbraňou, nechránený, utečie.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-02-16   794 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-02-16

Proroctvo Zlatého veku, 76. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

00:22:28

Proroctvo Zlatého veku, 76. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

„On (Astavat-ereta), bude sa očami múdrosti pozerať na celé stvorenie. Pozrie sa očami odpustenia na to čo je z ohyzdnej podstaty a celého materiálneho sveta…“ „…Jeho (Astavat-ereta) pohľad urobí celý svet nesmrteľným.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-02-09   602 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-02-09

Proroctvo Zlatého veku, 75. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

00:27:28

Proroctvo Zlatého veku, 75. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

„Budú ho volať víťazným Dobrodincom (Saoshyant) a budú ho volať Obnoviteľ sveta (Astavat-ereta). Je Dobrodincom pretože bude prospievať celému fyzickému svetu; Je svetovým Obnoviteľom sveta pretože On ustanoví fyzickú životnú existenciu nezničiteľnou.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-02-02   541 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-02-02

Proroctvo Zlatého veku, 74. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

00:22:31

Proroctvo Zlatého veku, 74. časť – Zoroastrianske proroctvá o Saoshyantovi, poslednom spasiteľovi Zeme

„Potom všetci ľudia budú prechádzať do tohto roztaveného kovu a stanú sa čistými; keď je niekto spravodlivý, potom sa mu to zdá, akoby nepretržite chodil v teplom mlieku; ale keď je skazený, potom sa mu to zdá tak, ako keby vo svete nepretržite chodil v roztavenom kove.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-01-26   973 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-01-26

Proroctvo Zlatého veku, 73. časť – Proroctvá indiánov s náčelníkom Philom Lane, juniorom

00:22:28

Proroctvo Zlatého veku, 73. časť – Proroctvá indiánov s náčelníkom Philom Lane, juniorom

Mnohí duchovní starešinovia z rôznych kmeňov, mali v polovici deväťdesiatych rokov, vízie. Bolo im povedané, aby sa podelili o svoje proroctvá so svetom. To je dobré, že celý svet môže počuť, že Drak z východu (Najvyššia Majsterka Ching Hai) stretne Orla zo Západu (osobne). To je veľmi, veľmi mimoriadne. Indiáni si zachovali tento druh posvätného poznania spred tisícov rokov. A teraz nadišiel čas, kedy spolu prinášame všetky naše krásne dary. [Pozdrav v rodnom jazyku]. Chcel by som ponúknuť veľmi, veľmi srdečné a milujúce potrasenie rukou a objatie Najvyššej Majsterke Ching Hai.
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-01-19   466 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-01-19

Proroctvo Zlatého veku, 72. časť – Proroctvá indiánov s náčelníkom Philom Lane, juniorom

00:18:35

Proroctvo Zlatého veku, 72. časť – Proroctvá indiánov s náčelníkom Philom Lane, juniorom

„Naše proroctvá nám hovoria že sme na križovatke.“ „Prostredníctvom našich modlitieb môžeme pomôcť Matke prírode aby bola k nám zhovievavá.“ „Starešinovia chceli, aby som Vás pozdravil s poctou, že Vy ste tá Veľká.“ Thomas Jeden Vlk, oslovuje Najvyššiu Majsterku Ching Hai [Pozdravujúce slovo v rodnom jazyku]. Chcel by som sa natiahnuť pre veľmi, veľmi srdečné a milujúce potrasenie rukou a objatie pre Najvyššiu Majsterku Ching Hai.
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-01-12   508 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-01-12

Proroctvo Zlatého veku, 71. časť – Proroctvá indiánov s náčelníkom Philom Lane, juniorom

00:17:57

Proroctvo Zlatého veku, 71. časť – Proroctvá indiánov s náčelníkom Philom Lane, juniorom

S najväčšou pravdepodobnosťou, žena Biele byvolie teľa priniesla civilizáciu, ktorá vydržala dodnes. Z môjho pohľadu predstavuje Posla Boha. Zdá sa mi, že láskavá Matka alebo láskavý Otec sa uistili, aby všetky naše deti mali Učiteľov. A verím, že ich existuje mnoho, o ktorých do dnešného dňa nevieme.
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-01-05   509 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2020-01-05

Proroctvo Zlatého veku, 70. časť – Proroctvá domorodých Američanov s náčelníkom Philom Lane juniorom

00:24:54

Proroctvo Zlatého veku, 70. časť – Proroctvá domorodých Američanov s náčelníkom Philom Lane juniorom

Hovorí sa, že v čase, keď naši ľudia veľmi trpeli, že dvaja mladí muži odišli hľadať jedlo. Samozrejme, že to, čo skutočne potrebovali, možno to nevedeli, bolo duchovné jedlo. Videli ženu, ako sa k nim blíži. Bola oblečená celá v bielom, a jeden z mladých mužov si uvedomil, že Ona bola svätou bytosťou, my ju nazývame posvätnou ženou. Len prítomnosť tejto svätej bytosti mení ľudí. Je to len Jej prítomnosť, iba Jej láska.
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2019-12-29   1308 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2019-12-29

Proroctvo Zlatého veku, 69. časť – Proroctvá indiánov s náčelníkom Philom Lane, juniorom

00:22:34

Proroctvo Zlatého veku, 69. časť – Proroctvá indiánov s náčelníkom Philom Lane, juniorom

To je účelom – byť milší, byť súcitnejší, a milujúcejší, priniesť jednotu do našich životov, podporovať ostatných ľudí, pomôcť utláčaným, milovať a mať súcit. Toto už nie je čas proroctva. Je to čas na splnenie proroctiev. Preto sme tu. Napĺňame tieto proroctvá.
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2019-12-22   558 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2019-12-22

Proroctvo Zlatého veku, 68. časť – Proroctvá indiánov s náčelníkom Philom Lane, juniorom

00:22:54

Proroctvo Zlatého veku, 68. časť – Proroctvá indiánov s náčelníkom Philom Lane, juniorom

Všetci sme jedna ľudská rodina a zranenie jedného je zranením všetkých, a česť jedného je cťou všetkých. A ako verím, prvoradou správou je, že sa potrebujeme prebudiť do reality. Pretože kým to neurobíme, sme oddelení. Ale my sme naozaj jeden! Prebúdzame sa do tejto duchovnej reality presne tak, ako hovoríme, všade, všetci naraz, na Matke Zemi.
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2019-12-15   672 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2019-12-15

Proroctvo Zlatého veku, 67. časť – Alice Bailey o znovuobjavení Krista

00:22:15

Proroctvo Zlatého veku, 67. časť – Alice Bailey o znovuobjavení Krista

„Je to svetlo a – nadovšetko – „bohatší život“, ktoré Kristus prinesie, a kým to neprinesie nevieme, čo to znamená; neviem pochopiť také zjavenie, ktoré toto so sebou prinesie a nové možnosti, ktoré sa pred nami otvoria.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2019-12-08   730 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2019-12-08

Proroctvo Zlatého veku, 66. časť – Alice Bailey o znovuobjavení Krista

00:27:45

Proroctvo Zlatého veku, 66. časť – Alice Bailey o znovuobjavení Krista

„Kristus uvoľní do sveta ľudí mohúcnosť a výraznú energiu intuitívnej lásky.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2019-12-01   659 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2019-12-01

Proroctvo Zlatého veku, 65. časť – Alice Bailey o znovuobjavení Krista

00:29:05

Proroctvo Zlatého veku, 65. časť – Alice Bailey o znovuobjavení Krista

„Syn Boží je na ceste a neprišiel sám. Jeho predvoj je už tu a Plán ktorý musia dodržiavať je už vytvorený a jasný.“
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2019-11-24   937 Zobrazenia
Viacdielny seriál o starodávnych predpovediach o našej planéte
2019-11-24
Aplikácie
Naskenujte QR kód alebo si vyberte správny telefónny systém na stiahnutie
iPhone
Android
Titulky