Mag-search ayon sa Petsa
Mula sa
Hanggang sa
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan

Find out the many ways to protect and care for the precious resources of our beautiful planetary home. Each and every one of us can make a difference in preserving our environment and the Earth.

Ang Pinakabagong Kinahihiligang Moda: Mabuti-sa-kalikasan at Napapanatili, Bahagi 2 ng 2

00:16:06

Ang Pinakabagong Kinahihiligang Moda: Mabuti-sa-kalikasan at Napapanatili, Bahagi 2 ng 2

Ang kapaligiran ay tulad ng isang bakas ng mga domino, kung saan ang lahat ng mga umaasa na elemento ay maaapektuhan sa isang bilis na lampas sa ating imahinasyon. Ano ang papel na ginagampanan ng industriya ng fashion sa dominong epekto na ito?
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-04-15   119 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-04-15

Ang Pinakabagong Kinahihiligang Moda: Mabuti-sa-kalikasan at Napapanatili, Bahagi 1 ng 2

00:15:21

Ang Pinakabagong Kinahihiligang Moda: Mabuti-sa-kalikasan at Napapanatili, Bahagi 1 ng 2

Ang kamangha-manghang mga usong-disenyo, ‘di-kapani-paniwalang imbensyon, at pagbabago sa eco-fashion ay nagliligtas sa ating planeta sa maganda at naka-ayon sa usong paraan.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-04-09   320 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-04-09

Tubig: Isang Mahalagang Likas na Yaman para sa Buhay sa Mundo, Bahagi 2 ng 2

00:16:58

Tubig: Isang Mahalagang Likas na Yaman para sa Buhay sa Mundo, Bahagi 2 ng 2

Habang ang pagkatuyot at mga krisis sa tubig ay tahimik na kumakalat sa buong mundo, na nakakaapekto sa 44% ng populasyon sa buong mundo, na nag-uudyok ng mga salungatan sa ilang mga lugar, ang industriya ng mga hayop ay inuubos ang karamihan sa ating mahalagang sariwang tubig.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-03-29   254 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-03-29

Tubig: Isang Mahalagang Likas na Yaman para sa Buhay sa Mundo, Bahagi 1 ng 2

00:16:55

Tubig: Isang Mahalagang Likas na Yaman para sa Buhay sa Mundo, Bahagi 1 ng 2

Ang kakulangan sa tubig ay isang seryosong problema, sapagkat kung walang sapat na tubig hindi tayo maaaring magkapagtanim ng pagkain. Tinantya ng World Economic Forum na, kung magpapatuloy tayo sa kasalukuyang mga direksyon, ang dalawang-katlo ng mundo ay magiging "water-stressed", ibig sabihin ay kulang sa tubig, sa 2030, higit sa isang dekada lang.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-03-22   293 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-03-22

Mga Umiinit na Karagatan: Isang Panawagan upang Tapusin ang Krisis sa Klima, Bahagi 3 ng 3

00:14:59

Mga Umiinit na Karagatan: Isang Panawagan upang Tapusin ang Krisis sa Klima, Bahagi 3 ng 3

Kung hindi natin babaguhin ang ating nagdadala ng sakuna, kayamut-yamot na paraan, Ang mga sakuna ay hindi matatapos. Naiiyak din ako tuwing may natural na sakuna saan man sa mundo. Sumasakit ang aking puso sa pagdurusa ng mga tao.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-03-08   175 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-03-08

Mga Umiinit na Karagatan: Isang Panawagan para Tapusin ang Krisis sa Klima, Bahagi 2 ng 3

00:17:39

Mga Umiinit na Karagatan: Isang Panawagan para Tapusin ang Krisis sa Klima, Bahagi 2 ng 3

Nagpahayag ng pag-aalala ang mga siyentipiko, halimbawa, na kung magpapatuloy sa pag-init ang tubig sa karagatan, ang ilang mga isda na ang kasarian ay natutukoy sa pamamagitan ng temperatura ay maaaring malipol dahil isang kasarian lamang ang mabubuo.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-03-01   390 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-03-01

Mga Umiinit na Karagatan: Isang Panawagan upang Tapusin ang Krisis sa Klima, Bahagi 1 ng 3

00:17:03

Mga Umiinit na Karagatan: Isang Panawagan upang Tapusin ang Krisis sa Klima, Bahagi 1 ng 3

Dahil sa pagbabago ng klima, higit sa 20 milyon ang nawala bilang "mga refugee sa klima." Nag-aalala din ang mga siyentipiko tungkol sa bilyun-bilyong toneladang methane na nakatago sa ilalim na ngayon ay natutunaw na Arctic permafrost at ang patuloy na umiinit na mga karagatan.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-02-22   347 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-02-22

Deb Ozarko (vegan): Is Our World Beyond Hope? Part 2 of 2

00:15:13

Deb Ozarko (vegan): Is Our World Beyond Hope? Part 2 of 2

More recently, Deb had another experience that finally prompted her to write the book, “Beyond Hope,” and thus raise awareness about the critical condition of our planet. “I had a prompt when I was living out in British Columbia (Canada) in 2016. I started having premonitions. That’s what I’m calling them. But I had really vivid dreams, and these vivid dreams were all about the death of the ocean.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-02-16   462 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-02-16

Deb Ozarko: Ang Atin Bang Mundo ay Wala nang Pag-asa ? Bahagi 1 ng 2

00:15:38

Deb Ozarko: Ang Atin Bang Mundo ay Wala nang Pag-asa ? Bahagi 1 ng 2

Mayroon tayong malubhang pagkagambala sa klima ngayon. Ang kanluran ay nasusunog, maraming pagbaha, may mga superstorm, mga bagyo na lampas sa anumang naranasan natin. Kaya, maraming pagkagambala sa planeta na lumilitaw dahil sa ating sama- samang pamamaraang mga tao.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-02-09   635 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-02-09

Matinding Panahon: Ang Mga Pinakahuling Pandaigdigang Sakuna sa Klima, Bahagi 2 ng 2

00:15:09

Matinding Panahon: Ang Mga Pinakahuling Pandaigdigang Sakuna sa Klima, Bahagi 2 ng 2

At ngayon mayroon din tayong mga pagbaha, pagbuhos ng ulan at pagguho ng lupa sa maraming lugar, at ang sakuna ng balang sa maraming lugar, pagkonti ng bubuyog, mga tagtuyot din saanman, at mga magsasaka – ay kaawa-awa; walang makakatulong sa kanila. Nakababahala ito para sa ating mundo; ang ilang mga tao ay nag-aalala na dahil sa lahat ng ito, magkakaroon tayo ng kakulangan sa pagkain.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-12-28   623 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-12-28

Matinding Panahon: Ang Pinakabagong Pandaigdigang Mga Sakuna sa Klima, Bahagi 1 ng 2

00:18:17

Matinding Panahon: Ang Pinakabagong Pandaigdigang Mga Sakuna sa Klima, Bahagi 1 ng 2

Sa palagay ko dapat makita ng mga tao ang mga kalamidad na ito bilang ibabala. Ito ay isang tanda ng babala, na nagsasabi sa atin, "Gising! Gising na! Gumising ka ng mabilis! " Ang magagawa lamang natin ay gawin ang ating makakaya para tulungan ang mga biktima ng sakuna sa pisikal, espiritwal, at emosyonal na aspeto. Matutulungan lamang natin sila ng kaunti at aliwin sila sa oras ng kalam
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-12-21   499 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-12-21

Farmhouse Garden Animal Home: Mula sa Katayan patungo sa isang Santuwaryo, Bahagi 3 ng 3

00:14:33

Farmhouse Garden Animal Home: Mula sa Katayan patungo sa isang Santuwaryo, Bahagi 3 ng 3

Sa palagay ko para sa kanya (Mike), sa sandaling nag-desisyon siya na ayaw na niyang pumatay ng mga hayop, "Iyon na 'yon." Hindi na niya kayang gawin kailanman. Sa kanyang puso, alam niya na iyon ay maling gawain at hindi na niya kayang ipagptuloy.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-12-14   232 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-12-14

Farmhouse Garden Animal Home: Mula sa Katayan patungo sa Santuwaryo. Bahagi 2 ng 3

00:11:42

Farmhouse Garden Animal Home: Mula sa Katayan patungo sa Santuwaryo. Bahagi 2 ng 3

Sa palagay ko ang pagpapakita sa mga tao na ang isang tao tulad ng isang magba-baka na nagne- negosyo ng pagbebenta ng karne sa loob ng maraming taon, kung ang isang tulad nito ay kinayang mag bago, at kinayang sundin ang kanilang intuwisyon, ay talagang kahit sino ay kaya ito. Iyon ang pinaka aral sa palagay ko.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-12-07   287 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-12-07

Farmhouse Garden Animal Home: Mula sa Katayan patungo sa isang Kanlungan, Bahagi 1 ng 3

00:12:04

Farmhouse Garden Animal Home: Mula sa Katayan patungo sa isang Kanlungan, Bahagi 1 ng 3

Habang inaalagaan niya ito, iniisip niya kung gaano ito mapagpaimbabaw na bigyan ng pag-ibig at labis na pag-aalaga ang guya na ito at pagkatapos, sa loob ng dalawang taon, ipapadala lamang niya ito sa katayan at papatayin.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-11-30   508 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-11-30

Ecotourism: The Sustainable Way to Travel, Part 3 of 3

00:14:04

Ecotourism: The Sustainable Way to Travel, Part 3 of 3

Mr. Guttman describes how he was able to achieve his dreams by incorporating minimalism into his life, and how ecofriendly travel is attainable by the ordinary person. "You know, now I just have my bicycle, a few bags, and it's my whole life. I’m traveling on my own money. Some ask how I get the money to do it. Some say you have to have a lot of money. Or you won the lottery. Or you have to be rich to be able to do it. That's not true. I travel on US$12 a day and you can do your math how much it costs in a month or a year. What I spend in one year is the same as some people spend in two weeks on a holiday. So, you have to remember that." Are you looking to reduce your emissions in the area of lodging? Try camping. Homestays are another great option to help locals earn income while offering the traveler accommodations that are affordable. If that’s not available, stay at a smaller, independent, locally owned, and most importantly, environmentally conscious place; you don’t always have to stay at a big chain hotel. With a little research you can even find a relaxing hotel or resort that puts those core values into practice – like a vegan hotel. No matter where you stay, conserve energy and resources as you would at home, and bring your own reusable water bottle, straw, and utensils to reduce waste. "When you're thinking about ecotourism, I would highly, highly suggest for everyone travel slowly and less places, and coming together with locals on the same level, not to be arrogant thinking I'm rich and I want you to do this and that for me, no. Come and meet local people on the same level, on the same base. Traveling slowly, respect people and you get a good time. But it would be much better if we’re using less planes and less cars. Just travel on public transports or using your own power moving around as eco-tourists, because otherwise we are ruining our world. And I want to invite everyone to go vegan because I think it's really important to go vegan and eat less meat because we have to save our world and also to be grateful and thankful for your own body and it's your own strength and your own health. Remember that, it’s really important to what you eat, and I will say just be vegan, go green and save the planet!"
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-11-07   685 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-11-07

Ecotourism: The Sustainable Way to Travel, Part 2 of 3

00:13:20

Ecotourism: The Sustainable Way to Travel, Part 2 of 3

Our special guest on today’s program, Sebastian Guttman, is an environmentalist and vegan athlete from Germany who has chosen to use a zero-emissions form of travel with his selfmade bamboo bicycle. A champion of sustainable travel, Mr. Guttman has traveled to approximately 30 countries over the past two-and-a-half years, and plans to pause his bicycle tour during the COVID-19 pandemic. "I would h
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-11-02   450 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-11-02

Ecotourism: Ang Sustainable na Paraan ng Paglalakbay, Bahagi 1 ng 3

00:12:44

Ecotourism: Ang Sustainable na Paraan ng Paglalakbay, Bahagi 1 ng 3

Ang sustainable tourism ay tungkol sa pangangalaga sa kagalingang pangkabuhayan ng mga tao, tungkol ito sa pag-aalaga ng kanilang pamana at kanilang kultura, at tungkol din sa pangangalaga sa kapaligiran upang mapanatili nating magkakasama ang tatlong bagay na ito para sa pakinabang ng mga pamayanan.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-26   416 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-26

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 3 ng 3

00:14:22

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 3 ng 3

Sumasakit ang aking puso para sa pagdurusa ng mga tao. Nararamdaman ko kung ano ang nararamdaman nila. Ngunit mapipigilan lamang natin ang sakuna sa pamamagitan ng pagharap sa ugat na problema; iyon ay, sa pamamagitan ng pagtigil sa pagpatay sa mga tao, at sa malakihang pagpatay sa mga inosenteng buhay ng hayop.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-19   477 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-19

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 2 ng 3

00:12:45

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 2 ng 3

Habang ang coronavirus ay lumalakas sa isang banda, sa kabilang banda, ang kulupon ng mga balang ay sumisira ng mga pananim.Ang mga tao ng bansa ay nag-aalala. Sa mga nagdaang panahon, ang mga tahimik na insekto ay nagsimulang umatake muli, ang pinakabagong kaso ay sa Gurugram ng Haryana.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-12   501 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-12

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 1 ng 3

00:13:02

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 1 ng 3

Ito ay isang pulutong ng napakalaking sukat. Ang mga balang sa disyerto ay kumakain patungo sa malalaking bahagi ng East Africa, at ito ang pinakamasamang pagsiklab na nakita ng ilang mga bansa doon sa loob ng70 taon.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-05   500 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-05
<>Go to page
App
I-scan and QR code, o piliin ang akmang sistema ng phone para sap pag-download
iPhone
Android
Mga Subtitle
Use 0.064s