Mag-search ayon sa Petsa
Mula sa
Hanggang sa
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan

Find out the many ways to protect and care for the precious resources of our beautiful planetary home. Each and every one of us can make a difference in preserving our environment and the Earth.

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 3 ng 3

00:14:22

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 3 ng 3

In late May 2020, a 23-square-kilometer horde of locusts entered Argentina after passing through Paraguay. The insects landed first in the provinces of Santa Fé and Formosa, both of which are essential for agriculture. Millions invaded cities and farms, devouring all the crops in the area in a matter of hours. The locusts were enormous; technicians from the Argentine government measured specimens
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-19   125 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-19

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 2 ng 3

00:12:45

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 2 ng 3

Habang ang coronavirus ay lumalakas sa isang banda, sa kabilang banda, ang kulupon ng mga balang ay sumisira ng mga pananim.Ang mga tao ng bansa ay nag-aalala. Sa mga nagdaang panahon, ang mga tahimik na insekto ay nagsimulang umatake muli, ang pinakabagong kaso ay sa Gurugram ng Haryana.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-12   224 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-12

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 1 ng 3

00:13:02

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 1 ng 3

Ito ay isang pulutong ng napakalaking sukat. Ang mga balang sa disyerto ay kumakain patungo sa malalaking bahagi ng East Africa, at ito ang pinakamasamang pagsiklab na nakita ng ilang mga bansa doon sa loob ng70 taon.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-05   330 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-05

Ang Polusyon sa Plastik: Ang Kahihinatnan nito para sa Mga Ilog at Karagatan, Bahagi 3 ng 3

00:15:17

Ang Polusyon sa Plastik: Ang Kahihinatnan nito para sa Mga Ilog at Karagatan, Bahagi 3 ng 3

Ang plastik ay isang mahusay na materyal, ngunit sa ngayon ay kalaban natin ito, dahil sa hindi responsableng paggamit.Ito ang ating planeta; ito ang panahon natin sa planetang ito.Gawin natin ang mga tamang bagay.Hayaan nating ang mga susunod na henerasyon na tingnan tayo bilang isang responsableng henerasyon ng mga tao.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-09-14   256 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-09-14

Ang Polusyon sa Plastik: Ang Kahihinatnan nito para sa Mga Ilog at Karagatan, Bahagi 2 ng 3

00:14:46

Ang Polusyon sa Plastik: Ang Kahihinatnan nito para sa Mga Ilog at Karagatan, Bahagi 2 ng 3

On today’s program, we continue our exploration, as we travel to Africa to visit the magnificent River Nile. This 6,650-kilometer-long waterway runs through 11 countries on the African continent, and an estimated 250 million people rely on it for drinking water, household use, and irrigation. In June 2020, the British free-to-air television news channel Sky News aired a remarkable documentary call
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-09-07   306 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-09-07

Ang Polusyon sa Plastik: Ang Mga Kahihinatnan nito para sa Mga Ilog at Karagatan, Bahagi 1 ng 3

00:14:53

Ang Polusyon sa Plastik: Ang Mga Kahihinatnan nito para sa Mga Ilog at Karagatan, Bahagi 1 ng 3

Ang plastik ay isang sinaunang kaso ng kung paano tayo’y may kakayahang baguhin ang pagpapala na mayroon tayo sa isang sumpa sa ating sarili. Dahil sa hindi responsableng paggamit,ang plastic ay naging isa sa pinaka seryosong hamon sa ekolohikal na saklaw.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-31   344 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-31

Matinding Kaganapan sa Klima: Mahalagang Panawagan para sa Pag-iwas, Bahagi 3 ng 3

00:13:18

Matinding Kaganapan sa Klima: Mahalagang Panawagan para sa Pag-iwas, Bahagi 3 ng 3

Una sa lahat at ang pinakamahalaga, kailangan muna nating pahintuin ang pag-init ng mundo sa pamamagitan ng pagpili sa isang sustainable diet na vegan. Ito ay halos agad na magpapatatag ng planeta, ng klima, at pagkatapos ay maaari nating isipin ang tungkol sa pag-adapt sa mga pagbabago.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-26   371 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-26

Matinding Kaganapan sa Klima: Mahalagang Panawagan para sa Pag-iwas, Bahagi 2 ng 3

00:12:52

Matinding Kaganapan sa Klima: Mahalagang Panawagan para sa Pag-iwas, Bahagi 2 ng 3

Habang padami nang padami sa atin ang nagiging vegan, ang espiritwal na kamalayan ng mga tao ay maa- aring mapataas nang mas mataas. Patuloy nating sikaping hipuin ang mga puso at isipan ng mga tao, para magbago sa isang vegan na pamumuhay, at mahalin ang mga mahahalagang hayop at ang ating nirerespetong planeta.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-22   583 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-22

Mga Zoonotic na Sakit: Pagtatanggol-sa-Sarili ng Kalikasan, Bahagi 2 ng 2

00:15:38

Mga Zoonotic na Sakit: Pagtatanggol-sa-Sarili ng Kalikasan, Bahagi 2 ng 2

Ang kalikasan at ang mga katutubo ay ang kabuuan ng pagkakaisa. Ang mga katutubo ay hindi mabubuhay nang walang kalikasan. Ang lupa ay may buhay; umiiyak ito kapag nawasak.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-17   498 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-17

Extreme Weather Events: Urgent Call for Prevention, Part 1 of 3

00:13:46

Extreme Weather Events: Urgent Call for Prevention, Part 1 of 3

Lahat ay mabuti para sa mga tao kung hindi na sila kumain ng karne. Kaya, dapat din nilang itigil ito para sa kanilang mas mahusay na buhay, mas mahusay na kalusugan mas mahusay na kapaligiran, at pag-ligtas ng Mundong tahanan para matamasa ng lahat, lalo na para sa hinaharap na henerasyon.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-14   451 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-14

Mga Zoonotic na Sakit: Pagtatanggol-sa-Sarili ng Kalikasan, Bahagi 1 ng 2

00:12:34

Mga Zoonotic na Sakit: Pagtatanggol-sa-Sarili ng Kalikasan, Bahagi 1 ng 2

Sa pamamagitan ng COVID-19 ang planeta ay naghatid ng pinaka- malakas na babala na dapat nating baguhin ang ating pamamaraan. Binago ng aktibidad ng tao ang halos lahat ng bahagi ng lupain. Habang tinitinag natin ang kalikasan sinisira natin ang mahalagang ekosistema at ang biodiversity na namumuhay sa kanila.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-10   788 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-10

Extreme Weather Events: Droughts Around the World, Part 3 of 3

00:16:36

Extreme Weather Events: Droughts Around the World, Part 3 of 3

Today we’ll explore more about drought-induced conditions, this time in Asia and Australia. More than 66 million Southeast Asians have had their lives disrupted by drought in the past three decades. Severe drought and the construction of dams have driven the Mekong River to its lowest level in 100 years, endangering food supplies for tens of millions of people. In East Asia, a severe drought is pl
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-07-27   206 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-07-27

Extreme Weather Events: Droughts Around the World, Part 2 of 3

00:14:11

Extreme Weather Events: Droughts Around the World, Part 2 of 3

On today’s show, we’ll explore the severe drought conditions that are affecting Africa and Europe. Home to the Sahara, the world’s largest hot desert, North Africa is one of the driest regions on Earth, where it's common to have no rainfall for more than a year in some places. However, for many years climate change has increased the lack of rain and abnormally hot weather across East Africa, South
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-07-20   376 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-07-20

Extreme Weather Events: Droughts Around the World, Part 1 of 3

00:13:16

Extreme Weather Events: Droughts Around the World, Part 1 of 3

As the world warms, Earth’s climate has been undergoing intense heat waves caused by the increased chance of extremely hot days and nights. Warming air also boosts the evaporation of surface water, thus worsening the effects of droughts. More droughts create dry fields and forests that are prone to catching fire, so increased global temperatures mean longer wildfire seasons around the world. Droug
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-07-13   367 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-07-13

Pandemics: The Key to Prevention, Part 3 of 3

00:13:54

Pandemics: The Key to Prevention, Part 3 of 3

The threat of future zoonoses or animal-transmitted diseases is even more concerning. Currently, over 72 billion land animals are slaughtered for human consumption every year. And what’s even more troubling is that many of these animals were raised on factory farms. For years, world health experts have warned about the dangers of factory farms as uncontrolled sources of new viruses. World organiza
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-06-01   556 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-06-01

Pandemics: The Key to Prevention, Part 2 of 3

00:17:30

Pandemics: The Key to Prevention, Part 2 of 3

Over the past century, almost every pandemic has been a zoonoses. World authorities and organizations have become increasingly alarmed about the ever-increasing number of zoonotic diseases. The World Health Organization has also expressed concern, estimating that approximately one billion illnesses and millions of deaths occur each year from zoonoses, and that 60% of all existing infectious diseas
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-05-25   621 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-05-25

Pandemics: The Key to Prevention, Part 1 of 3

00:17:31

Pandemics: The Key to Prevention, Part 1 of 3

In late December 2019, news of a strange new virus emerging in Southern China began to surface. The virus, it was reported, was highly contagious. The World Health Organization named it “coronavirus disease,” or “COVID-19.” COVID-19 proved to be extremely contagious and spread like wildfire through China’s massive population. On March 11,2020, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, the Director General o
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-05-18   825 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-05-18

Climate Crisis: Our Oceans are Rising, Part 2 of 2

00:18:33

Climate Crisis: Our Oceans are Rising, Part 2 of 2

In today’s program, we will learn about the effects that Sea Level Rise (SLR) is having on our coastal communities, how it will affect the world in years to come, and what we can still do about it before it’s too late. A research paper entitled “World Scientists’ Warning of a Climate Emergency” was published in the January 2020 issue of BioScience. The Paper, written in collaboration with the Amer
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-05-17   447 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-05-17

Climate Crisis: Countdown to Year Zero, Part 7 of 7

00:13:07

Climate Crisis: Countdown to Year Zero, Part 7 of 7

In previous episodes, we learned that “Year Zero,” the year our planet could be destroyed, is 2026. However, we can prevent this apocalypse by making one simple change: global adoption of the vegan lifestyle. Only in this way can we prevent “Year Zero” from happening. “So, this is going to be over. And then most people are going to flip when social pressures flip the other way and many people star
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-05-11   546 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-05-11

Climate Crisis: Our Oceans are Rising, Part 1 of 2

00:16:11

Climate Crisis: Our Oceans are Rising, Part 1 of 2

In this series we will learn about the effects of the climate change crisis on our oceans, how this affects our world today and what we can do to reverse the damaging impacts. For the past 50 years, the ocean has been absorbing 90% of all the heat generated by global warming. Unfortunately, with the ever-increasing concentration of greenhouse gases, global temperatures have continued to rise, and
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-05-09   510 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-05-09
App
I-scan and QR code, o piliin ang akmang sistema ng phone para sap pag-download
iPhone
Android
Mga Subtitle