Mag-search ayon sa Petsa
Mula sa
Hanggang sa
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan

Find out the many ways to protect and care for the precious resources of our beautiful planetary home. Each and every one of us can make a difference in preserving our environment and the Earth.

Mga Umiinit na Karagatan: Isang Panawagan upang Tapusin ang Krisis sa Klima, Bahagi 1 ng 3

00:17:03

Mga Umiinit na Karagatan: Isang Panawagan upang Tapusin ang Krisis sa Klima, Bahagi 1 ng 3

Dahil sa pagbabago ng klima, higit sa 20 milyon ang nawala bilang "mga refugee sa klima." Nag-aalala din ang mga siyentipiko tungkol sa bilyun-bilyong toneladang methane na nakatago sa ilalim na ngayon ay natutunaw na Arctic permafrost at ang patuloy na umiinit na mga karagatan.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-02-22   139 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-02-22

Deb Ozarko (vegan): Is Our World Beyond Hope? Part 2 of 2

00:15:14

Deb Ozarko (vegan): Is Our World Beyond Hope? Part 2 of 2

More recently, Deb had another experience that finally prompted her to write the book, “Beyond Hope,” and thus raise awareness about the critical condition of our planet. “I had a prompt when I was living out in British Columbia (Canada) in 2016. I started having premonitions. That’s what I’m calling them. But I had really vivid dreams, and these vivid dreams were all about the death of the ocean.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-02-16   246 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-02-16

Deb Ozarko: Ang Atin Bang Mundo ay Wala nang Pag-asa ? Bahagi 1 ng 2

00:15:38

Deb Ozarko: Ang Atin Bang Mundo ay Wala nang Pag-asa ? Bahagi 1 ng 2

Mayroon tayong malubhang pagkagambala sa klima ngayon. Ang kanluran ay nasusunog, maraming pagbaha, may mga superstorm, mga bagyo na lampas sa anumang naranasan natin. Kaya, maraming pagkagambala sa planeta na lumilitaw dahil sa ating sama- samang pamamaraang mga tao.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-02-09   271 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2021-02-09

Matinding Panahon: Ang Mga Pinakahuling Pandaigdigang Sakuna sa Klima, Bahagi 2 ng 2

00:15:09

Matinding Panahon: Ang Mga Pinakahuling Pandaigdigang Sakuna sa Klima, Bahagi 2 ng 2

At ngayon mayroon din tayong mga pagbaha, pagbuhos ng ulan at pagguho ng lupa sa maraming lugar, at ang sakuna ng balang sa maraming lugar, pagkonti ng bubuyog, mga tagtuyot din saanman, at mga magsasaka – ay kaawa-awa; walang makakatulong sa kanila. Nakababahala ito para sa ating mundo; ang ilang mga tao ay nag-aalala na dahil sa lahat ng ito, magkakaroon tayo ng kakulangan sa pagkain.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-12-28   317 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-12-28

Matinding Panahon: Ang Pinakabagong Pandaigdigang Mga Sakuna sa Klima, Bahagi 1 ng 2

00:18:19

Matinding Panahon: Ang Pinakabagong Pandaigdigang Mga Sakuna sa Klima, Bahagi 1 ng 2

Sa palagay ko dapat makita ng mga tao ang mga kalamidad na ito bilang ibabala. Ito ay isang tanda ng babala, na nagsasabi sa atin, "Gising! Gising na! Gumising ka ng mabilis! " Ang magagawa lamang natin ay gawin ang ating makakaya para tulungan ang mga biktima ng sakuna sa pisikal, espiritwal, at emosyonal na aspeto. Matutulungan lamang natin sila ng kaunti at aliwin sila sa oras ng kalam
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-12-21   397 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-12-21

Farmhouse Garden Animal Home: Mula sa Katayan patungo sa isang Santuwaryo, Bahagi 3 ng 3

00:14:31

Farmhouse Garden Animal Home: Mula sa Katayan patungo sa isang Santuwaryo, Bahagi 3 ng 3

Sa palagay ko para sa kanya (Mike), sa sandaling nag-desisyon siya na ayaw na niyang pumatay ng mga hayop, "Iyon na 'yon." Hindi na niya kayang gawin kailanman. Sa kanyang puso, alam niya na iyon ay maling gawain at hindi na niya kayang ipagptuloy.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-12-14   207 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-12-14

Farmhouse Garden Animal Home: Mula sa Katayan patungo sa Santuwaryo. Bahagi 2 ng 3

00:11:42

Farmhouse Garden Animal Home: Mula sa Katayan patungo sa Santuwaryo. Bahagi 2 ng 3

Sa palagay ko ang pagpapakita sa mga tao na ang isang tao tulad ng isang magba-baka na nagne- negosyo ng pagbebenta ng karne sa loob ng maraming taon, kung ang isang tulad nito ay kinayang mag bago, at kinayang sundin ang kanilang intuwisyon, ay talagang kahit sino ay kaya ito. Iyon ang pinaka aral sa palagay ko.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-12-07   241 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-12-07

Farmhouse Garden Animal Home: Mula sa Katayan patungo sa isang Kanlungan, Bahagi 1 ng 3

00:12:04

Farmhouse Garden Animal Home: Mula sa Katayan patungo sa isang Kanlungan, Bahagi 1 ng 3

Habang inaalagaan niya ito, iniisip niya kung gaano ito mapagpaimbabaw na bigyan ng pag-ibig at labis na pag-aalaga ang guya na ito at pagkatapos, sa loob ng dalawang taon, ipapadala lamang niya ito sa katayan at papatayin.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-11-30   450 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-11-30

Ecotourism: The Sustainable Way to Travel, Part 3 of 3

00:14:04

Ecotourism: The Sustainable Way to Travel, Part 3 of 3

Mr. Guttman describes how he was able to achieve his dreams by incorporating minimalism into his life, and how ecofriendly travel is attainable by the ordinary person. "You know, now I just have my bicycle, a few bags, and it's my whole life. I’m traveling on my own money. Some ask how I get the money to do it. Some say you have to have a lot of money. Or you won the lottery. Or you have to be rich to be able to do it. That's not true. I travel on US$12 a day and you can do your math how much it costs in a month or a year. What I spend in one year is the same as some people spend in two weeks on a holiday. So, you have to remember that." Are you looking to reduce your emissions in the area of lodging? Try camping. Homestays are another great option to help locals earn income while offering the traveler accommodations that are affordable. If that’s not available, stay at a smaller, independent, locally owned, and most importantly, environmentally conscious place; you don’t always have to stay at a big chain hotel. With a little research you can even find a relaxing hotel or resort that puts those core values into practice – like a vegan hotel. No matter where you stay, conserve energy and resources as you would at home, and bring your own reusable water bottle, straw, and utensils to reduce waste. "When you're thinking about ecotourism, I would highly, highly suggest for everyone travel slowly and less places, and coming together with locals on the same level, not to be arrogant thinking I'm rich and I want you to do this and that for me, no. Come and meet local people on the same level, on the same base. Traveling slowly, respect people and you get a good time. But it would be much better if we’re using less planes and less cars. Just travel on public transports or using your own power moving around as eco-tourists, because otherwise we are ruining our world. And I want to invite everyone to go vegan because I think it's really important to go vegan and eat less meat because we have to save our world and also to be grateful and thankful for your own body and it's your own strength and your own health. Remember that, it’s really important to what you eat, and I will say just be vegan, go green and save the planet!"
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-11-07   619 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-11-07

Ecotourism: The Sustainable Way to Travel, Part 2 of 3

00:13:20

Ecotourism: The Sustainable Way to Travel, Part 2 of 3

Our special guest on today’s program, Sebastian Guttman, is an environmentalist and vegan athlete from Germany who has chosen to use a zero-emissions form of travel with his selfmade bamboo bicycle. A champion of sustainable travel, Mr. Guttman has traveled to approximately 30 countries over the past two-and-a-half years, and plans to pause his bicycle tour during the COVID-19 pandemic. "I would h
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-11-02   376 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-11-02

Ecotourism: Ang Sustainable na Paraan ng Paglalakbay, Bahagi 1 ng 3

00:12:44

Ecotourism: Ang Sustainable na Paraan ng Paglalakbay, Bahagi 1 ng 3

Ang sustainable tourism ay tungkol sa pangangalaga sa kagalingang pangkabuhayan ng mga tao, tungkol ito sa pag-aalaga ng kanilang pamana at kanilang kultura, at tungkol din sa pangangalaga sa kapaligiran upang mapanatili nating magkakasama ang tatlong bagay na ito para sa pakinabang ng mga pamayanan.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-26   325 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-26

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 3 ng 3

00:14:22

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 3 ng 3

Sumasakit ang aking puso para sa pagdurusa ng mga tao. Nararamdaman ko kung ano ang nararamdaman nila. Ngunit mapipigilan lamang natin ang sakuna sa pamamagitan ng pagharap sa ugat na problema; iyon ay, sa pamamagitan ng pagtigil sa pagpatay sa mga tao, at sa malakihang pagpatay sa mga inosenteng buhay ng hayop.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-19   399 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-19

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 2 ng 3

00:12:45

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 2 ng 3

Habang ang coronavirus ay lumalakas sa isang banda, sa kabilang banda, ang kulupon ng mga balang ay sumisira ng mga pananim.Ang mga tao ng bansa ay nag-aalala. Sa mga nagdaang panahon, ang mga tahimik na insekto ay nagsimulang umatake muli, ang pinakabagong kaso ay sa Gurugram ng Haryana.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-12   429 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-12

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 1 ng 3

00:13:02

Mga Babala para Tulungang Tapusin ang Pagbabago ng Klima: Ang mga Balang ay Nagkulumpon, Bahagi 1 ng 3

Ito ay isang pulutong ng napakalaking sukat. Ang mga balang sa disyerto ay kumakain patungo sa malalaking bahagi ng East Africa, at ito ang pinakamasamang pagsiklab na nakita ng ilang mga bansa doon sa loob ng70 taon.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-05   437 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-10-05

Ang Polusyon sa Plastik: Ang Kahihinatnan nito para sa Mga Ilog at Karagatan, Bahagi 3 ng 3

00:15:17

Ang Polusyon sa Plastik: Ang Kahihinatnan nito para sa Mga Ilog at Karagatan, Bahagi 3 ng 3

Ang plastik ay isang mahusay na materyal, ngunit sa ngayon ay kalaban natin ito, dahil sa hindi responsableng paggamit.Ito ang ating planeta; ito ang panahon natin sa planetang ito.Gawin natin ang mga tamang bagay.Hayaan nating ang mga susunod na henerasyon na tingnan tayo bilang isang responsableng henerasyon ng mga tao.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-09-14   436 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-09-14

Ang Polusyon sa Plastik: Ang Kahihinatnan nito para sa Mga Ilog at Karagatan, Bahagi 2 ng 3

00:14:46

Ang Polusyon sa Plastik: Ang Kahihinatnan nito para sa Mga Ilog at Karagatan, Bahagi 2 ng 3

On today’s program, we continue our exploration, as we travel to Africa to visit the magnificent River Nile. This 6,650-kilometer-long waterway runs through 11 countries on the African continent, and an estimated 250 million people rely on it for drinking water, household use, and irrigation. In June 2020, the British free-to-air television news channel Sky News aired a remarkable documentary called “The Plastic Nile.” Hosted by Emmy and BAFTA-Award winning journalist and special correspondent Ms. Alex Crawford, the film revealed the extent of plastic pollution all along the river. “This is the majestic Nile, the world’s longest river, crucial to the survival of millions of people. The Nile is basically a life source for them. But now the river’s existence is threatened, like never before. Everywhere you walk, it’s all plastic. We followed the polluted waters from the river’s source. For the first time, we revealed the full extent of plastic pollution across five countries.” The pollution in the Nile has become an international issue. Every year, the River Nile dumps an estimated 18,000 tons of plastic waste into the Mediterranean Sea. It is truly a wake-up call for the world. “And we urge the international community to take immediate action, before it’s too late.” “If we don’t do anything to save the Nile, the Nile is going to die.” African governments have been taking action to halt further plastic pollution. For example, South Sudan has already taken an important step. “And also with the lack of recycling plants, all these plastics are being littered, in the end they find themselves in streams, our main streams in Juba, and during the rainy season, all these plastic bottles are washed into the river, causing a lot of pollution of the River Nile. And we know that the River Nile is very important. And we have the largest wetlands in Africa, which is the Sudd. So, the government, in 2015, came up with a ministerial order banning the use and importation of plastic bags in the country. And now it is forbidden for anyone to be using plastic bags in the country.” Kenya also banned the use of plastic bags in 2017, imposing a fine of up to US $40,000 for anyone producing, selling – or even just carrying – a plastic bag. Ethiopia and Uganda have followed suit with similar bans. Supreme Master Ching Hai has often warned about the detrimental impact of plastic pollution on humans, animals, and the environment. She also reminds us that plastic water bottles are not good for our health. “Drinking water from plastic bottles is not that healthy. The plastic leaches out tiny particles into the water. Those are the components from the plastic bottles which leach out and mix with the water. We can’t see them but the water has some of those components in it. If we continue to drink the water or soda in plastic bottles, in the long term, our blood will be full of those.”
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-09-07   527 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-09-07

Ang Polusyon sa Plastik: Ang Mga Kahihinatnan nito para sa Mga Ilog at Karagatan, Bahagi 1 ng 3

00:14:54

Ang Polusyon sa Plastik: Ang Mga Kahihinatnan nito para sa Mga Ilog at Karagatan, Bahagi 1 ng 3

Ang plastik ay isang sinaunang kaso ng kung paano tayo’y may kakayahang baguhin ang pagpapala na mayroon tayo sa isang sumpa sa ating sarili. Dahil sa hindi responsableng paggamit,ang plastic ay naging isa sa pinaka seryosong hamon sa ekolohikal na saklaw.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-31   611 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-31

Matinding Kaganapan sa Klima: Mahalagang Panawagan para sa Pag-iwas, Bahagi 3 ng 3

00:13:18

Matinding Kaganapan sa Klima: Mahalagang Panawagan para sa Pag-iwas, Bahagi 3 ng 3

Una sa lahat at ang pinakamahalaga, kailangan muna nating pahintuin ang pag-init ng mundo sa pamamagitan ng pagpili sa isang sustainable diet na vegan. Ito ay halos agad na magpapatatag ng planeta, ng klima, at pagkatapos ay maaari nating isipin ang tungkol sa pag-adapt sa mga pagbabago.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-26   698 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-26

Matinding Kaganapan sa Klima: Mahalagang Panawagan para sa Pag-iwas, Bahagi 2 ng 3

00:12:52

Matinding Kaganapan sa Klima: Mahalagang Panawagan para sa Pag-iwas, Bahagi 2 ng 3

Habang padami nang padami sa atin ang nagiging vegan, ang espiritwal na kamalayan ng mga tao ay maa- aring mapataas nang mas mataas. Patuloy nating sikaping hipuin ang mga puso at isipan ng mga tao, para magbago sa isang vegan na pamumuhay, at mahalin ang mga mahahalagang hayop at ang ating nirerespetong planeta.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-22   974 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-22

Mga Zoonotic na Sakit: Pagtatanggol-sa-Sarili ng Kalikasan, Bahagi 2 ng 2

00:15:38

Mga Zoonotic na Sakit: Pagtatanggol-sa-Sarili ng Kalikasan, Bahagi 2 ng 2

Ang kalikasan at ang mga katutubo ay ang kabuuan ng pagkakaisa. Ang mga katutubo ay hindi mabubuhay nang walang kalikasan. Ang lupa ay may buhay; umiiyak ito kapag nawasak.
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-17   944 Views
Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan
2020-08-17
App
I-scan and QR code, o piliin ang akmang sistema ng phone para sap pag-download
iPhone
Android
Mga Subtitle
Use 0.044s