Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Giữa Thầy và Trò

Cho khán giả một thoáng nhìn về những cuộc đàm đạo chân thành giữa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và các đệ tử về nhiều chủ đề, từ tâm linh đến đời sống hàng ngày hay những kiến thức quý báu về những cõi giới khác ngoài Địa Cầu. Chúng ta phải mở lòng với tất cả các loại ảnh hưởng cao thượng, tất cả bạn đồng hành cao quý; chúng ta phải tận dụng cơ hội này. Nếu chúng ta vẫn tin rằng trau dồi tâm thuần khiết của chúng ta, trau dồi trí huệ của chúng ta là mục đích cao nhất của con người, thì chúng ta phải nỗ lực.~ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay) Nhà nhân đạo, Nghệ sĩ, bậc Thầy tâm linh lừng danh thế giới

Cha Mẹ Là Món Quà Tốt Nhất Trên Thế Gian, Phần 55

00:27:04

Cha Mẹ Là Món Quà Tốt Nhất Trên Thế Gian, Phần 55

Thật kỳ lạ! Tại sao? Tại sao quý vị không thể gặp tôi đủ? (Chúng con thương Sư Phụ. Ngài là Sư Phụ của chúng con.) Cô không cần gặp Sư Phụ. (Vì Ngài là Sư Phụ của chúng con, thành ra chúng con muốn gặp Ngài.) Có nhiều thầy ở ngoài. Nếu cô muốn gặp một vị thầy, cô có thể... (Sư Phụ của chúng con là đẹp nhất.) Cảm ơn, cảm ơn quý vị.
Giữa Thầy và Trò
2021-04-24   1569 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-04-24

Cha Mẹ Là Món Quà Tốt Nhất Trên Thế Gian, Phần 4/5

00:24:18

Cha Mẹ Là Món Quà Tốt Nhất Trên Thế Gian, Phần 4/5

Thưa Sư Phụ, con chỉ xin nói với Ngài rằng chúng con vẫn vô cùng biết ơn được là một phần của gia đình Ngài. Và đây thật sự như một giấc mơ. Rất giống như một giấc mơ. (Anh thích, hả?) Dạ vâng. Cảm ơn Ngài nhiều. Cảm ơn Ngài. Tốt. Tốt. Tôi mừng. Tôi mừng.
Giữa Thầy và Trò
2021-04-23   1605 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-04-23

Cha Mẹ Là Món Quà Tốt Nhất Trên Thế Gian, Phần 3/5

00:24:27

Cha Mẹ Là Món Quà Tốt Nhất Trên Thế Gian, Phần 3/5

Tôi đến từ truyền thống Giri. (Dạ.) Truyền thống lâu đời nhất của tăng đoàn tại Ấn Độ. (Dạ.) Giri. (Giri.) Từ Patanjali, quý vị biết không? (Dạ.) Truyền thống tu sĩ rất, rất lâu đời, nhưng không chính thức. Chỉ có một nhà sư Ấn Độ ban ân cho tôi vào dòng tu của truyền thống Giri Ấn Độ, nhưng không có giấy tờ [chứng minh] hoặc bất cứ gì. Ba mươi mấy năm trước đây. Bốn mươi, ba mươi năm trước đây.
Giữa Thầy và Trò
2021-04-22   1617 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-04-22

Cha Mẹ Là Món Quà Tốt Nhất Trên Thế Gian, Phần 2/5

00:26:49

Cha Mẹ Là Món Quà Tốt Nhất Trên Thế Gian, Phần 2/5

Không sao. Tôi sống được. Cô biết Thiên Đàng nói gì với tôi vài hôm trước không? Thiên Đàng cao hơn nói với tôi. Không phải như khi tôi đang buồn hay gì cả, mà trong lúc bình thường và rồi Họ chỉ nói với tôi: “Xin cố gắng sống sót”. Nghe đáng sợ. “Xin cố gắng sống sót”. “Xin sống lâu cho tha nhân”. Đó là hai câu Họ nói với tôi bốn, năm hôm trước.
Giữa Thầy và Trò
2021-04-21   1955 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-04-21

Cha Mẹ Là Món Quà Tốt Nhất Trên Thế Gian, Phần 1/5

00:23:03

Cha Mẹ Là Món Quà Tốt Nhất Trên Thế Gian, Phần 1/5

Cha mẹ là món quà tốt nhất trên thế gian. Ngay cả cha mẹ tôi không phải là ruột thịt, nhưng khi họ đến gặp tôi ở Hồng Kông có lẽ khoảng vài tuần, ồ tôi lại cảm thấy như đứa trẻ. Tôi cảm thấy vui, thật vui. Cảm thấy như thể không cần gánh trách nhiệm bởi vì tôi là một đứa trẻ. Tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng, tự do đó.
Giữa Thầy và Trò
2021-04-20   2121 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-04-20

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 9/9

00:27:17

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 9/9

Ngày nay, thế giới của chúng ta rất tân tiến, nhưng cũng có những nhược điểm. Người ta có thể làm bất cứ điều gì. Họ không bận tâm về hậu quả; nghiệp, họ thậm chí không biết về nó. Vì vậy, rất khó cho bất kỳ người tốt nào để đôi khi tự biện hộ cho mình.
Giữa Thầy và Trò
2021-03-10   1852 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-03-10

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 8/9

00:27:07

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 8/9

Con người không chỉ mang sức lực của họ để giúp mình, họ còn mang theo nghiệp chồng chất của họ nữa. Ồ, quý vị không biết. Nếu biết, thì quý vị sẽ rất sợ. Thành ra nhiều người giàu có hoặc vua và chính trị gia lớn, tình trạng họ không tốt lắm, bởi vì họ có quá nhiều người giúp việc và họ không biết về nghiệp quả.
Giữa Thầy và Trò
2021-03-09   1725 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-03-09

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 7/9

00:28:07

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 7/9

Vì vậy, càng có nhiều, càng rắc rối. Đôi khi, bởi vì tôi có quá nhiều thứ, đôi khi tôi chỉ muốn bỏ hết. Chỉ ra đi, với một hoặc hai bộ quần áo, trong bất kỳ túi nhỏ nào tôi có thể mang theo. Đó là đời sống tôi đã có tại Ấn Độ, tối thiểu hơn hai năm. Lúc đó tôi rất vui, vô cùng hạnh phúc, Đó là thời gian rất hạnh phúc, thời gian tự tại nhất mà tôi chưa bao giờ cảm thấy. Thật tự tại!
Giữa Thầy và Trò
2021-03-08   1776 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-03-08

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 6/9

00:30:13

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 6/9

Tôi vui là mình may mắn có thể nhắc nhở một số người để sống đời đạo hạnh, và để cứu các mạng sống ngoài chính đời họ. Để cứu họ thoát khỏi đau khổ từ địa ngục, và quả báo trong kiếp này, và cứu mạng của một số động vật, và có lẽ cứu Địa Cầu nữa. Tôi mừng, dĩ nhiên, đó là loại vui mừng khác, một niềm vui mừng lớn hơn.
Giữa Thầy và Trò
2021-03-07   1959 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-03-07

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 5/9

00:27:54

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 5/9

Điều khôn ngoan là phải như Đức Phật: Hãy hướng nội và chỉ dựa vào Tự Tánh, bởi vì quý vị có Phật bên trong. Đó là vị mà quý vị nên trông cậy và nương tựa, vui vẻ với sự đồng hành của Ngài, đó là Phật Tánh bên trong mình; chứ đừng trông cậy vào người khác.
Giữa Thầy và Trò
2021-03-06   1729 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-03-06

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 4/9

00:29:29

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 4/9

Đức Phật không có gì hết. Tất cả khái niệm, thành kiến của Ngài biến mất. Vì thế, Ngài chỉ tự tại, rất mềm mỏng, rất nhẹ nhàng, rất tự tại, chỉ hòa nhã. Ngài chỉ sống cho một đêm, nghĩa là, không bao giờ biết ngày mai thế nào. Ngài không cần biết.
Giữa Thầy và Trò
2021-03-05   1840 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-03-05

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 3/9

00:28:42

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 3/9

Tôi tin chắc nhiều người ăn thịt, uống sữa hay sản phẩm động vật, họ không biết điều này. Bằng không, họ sẽ không muốn. Thành ra đó là nhiệm vụ của chúng ta để truyền bá tin này. Bảo họ hãy xem các phim “Cowspiracy”, “Earthlings”, “Dominion”, những loại phim này, để đánh thức lòng từ bi của họ và nói lên sự thật. Để, họ biết sự thật. Bằng cách đó, họ sẽ ngừng.
Giữa Thầy và Trò
2021-03-04   1869 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-03-04

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 2/9

00:31:05

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 2/9

Và họ chọn người chăn bò, một người có đàn bò, để chăm sóc cho bò, dùng họ để canh tác đất đai, và dùng họ để kiếm sống cho bản thân, dĩ nhiên. Thế nên, đây là những câu kệ so sánh hai người: Bậc Giác Ngộ, Đức Thế Tôn và một người chăn bò.
Giữa Thầy và Trò
2021-03-03   2074 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-03-03

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 1/9

00:28:48

Kinh Tập: Mục Đồng Dhaniya, Phần 1/9

Nếu quý vị thật sự muốn giải thoát chính mình, và ngay cả gia đình, các thế hệ, quốc gia của quý vị, chỉ cần tu hành chăm chỉ, thành tâm, vì lợi ích của chính mình và vì tất cả chúng sinh.
Giữa Thầy và Trò
2021-03-02   2527 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-03-02

Biết Nghĩ Đến Người Khác Trước Mình, Phần 5/5

00:36:14

Biết Nghĩ Đến Người Khác Trước Mình, Phần 5/5

Quý vị vui bởi vì quý vị biết mình tốt, nếu nghĩ đến người khác trước bản thân, trong mọi cách. Sâu trong tâm khảm, quý vị biết mình làm điều đúng và nó sẽ khiến quý vị vui. Nhưng không có nghĩa là hoàn cảnh sẽ được an bài bởi vì quý vị tốt, bởi vì quý vị nghĩ đến người khác, điều đó sẽ làm quý vị vui.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-08   2107 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-08

Biết Nghĩ Cho Người Khác Trước Mình Phần 4/5

00:33:31

Biết Nghĩ Cho Người Khác Trước Mình Phần 4/5

Trên Thiên Đàng, không có gì làm, chỉ vui hưởng. Ở đây chúng ta cần! Thành ra Đức Phật đến. Thành ra Đạo Sư Nanak đến. Thành ra Chúa Giê-su đến và hy sinh, chết khổ sở như vậy. Và chúng ta cảm ơn các Ngài hoài vì giáo lý của các Ngài này nọ. Hãy làm gì đó đi! Làm điều gì đó để báo đáp sự hy sinh của các Ngài, sự đau khổ của các ngài, giáo lý của các Ngài. Không phải chỉ luôn đòi hỏi.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-07   2657 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-07

Biết Nghĩ Cho Người Khác Trước Mình Phần 3/5

00:32:08

Biết Nghĩ Cho Người Khác Trước Mình Phần 3/5

Luật nhân quả vẫn hiện hữu, vẫn còn hiệu lực. Bằng không, mọi người có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, và sẽ không có hình phạt. Ma vương không còn nữa nhưng không biến mất. Y đang chờ quý vị ở địa ngục để nhập hội của y nếu quý vị không sống đời mình theo tiêu chuẩn thiện lành và đạo đức – thì điều đó có thể hại người khác.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-06   2694 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-06

Biết Nghĩ Cho Người Khác Trước Mình Phần 2/5

00:32:05

Biết Nghĩ Cho Người Khác Trước Mình Phần 2/5

Quý vị chịu trách nhiệm cho mọi điều mình làm, cho tất cả kết quả của mọi việc quý vị làm. Không còn ai để đổ lỗi nữa. Hãy thành tâm, thì quý vị sẽ nhận phần thưởng mà mình không thể nghĩ bàn. Và quý vị sẽ có thể nghiệm tốt bên trong, cuộc sống của quý vị được cải thiện, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-05   2486 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-05

Biết Nghĩ Cho Người Khác Trước Mình Phần 1/5

00:29:57

Biết Nghĩ Cho Người Khác Trước Mình Phần 1/5

Dù vì lý do gì, ăn thuần chay đều tốt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không phải ai cũng hiểu về những hậu quả tâm linh. Nhưng nếu họ ăn thuần chay, điều đó đã tuyệt vời rồi.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-04   2580 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-04

Tu Hành Tinh Tấn Rồi Mọi Chuyện Sẽ Tốt Đẹp, Phần 3/3

00:37:41

Tu Hành Tinh Tấn Rồi Mọi Chuyện Sẽ Tốt Đẹp, Phần 3/3

Huống chi quý vị có một mình, nghiệp chướng của mình hoặc là gia đình, một nhóm người thôi. Năm, sáu đời thì Sư Phụ giúp; năm, sáu đời của tổ tiên thì Sư Phụ đã giúp rồi. Còn quý vị chỉ gánh cái nghiệp chướng của mình trong cõi đời này thôi, hết rồi trả xong là đi, kéo thêm gia đình, con cái, bè bạn cũng đi thêm nữa.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-03   2319 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-03
<>Go to page
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề
Use 0.059s