తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
121 - 140 ఆఫ్ 159 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

పుచ్చకాయ పంచ్, క్యారెట్ కిక్ మరియు వెజ్ బర్గర్ చాప్: సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క కుంగ్ ఫూ స్టోరీ, 4 యొక్క 1 వ భాగం

00:29:08

పుచ్చకాయ పంచ్, క్యారెట్ కిక్ మరియు వెజ్ బర్గర్ చాప్: సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క కుంగ్ ఫూ స్టోరీ, 4 యొక్క 1 వ భాగం

కొన్ని నేర్చుకోండి. ఇది మంచి వ్యాయామం మరియు క్రమశిక్షణ. ఉదయాన్నే లేచి, కొన్నింటిని వదలి, ఆపై వెళ్ళి కదలకుండా కూర్చొండి. చర్యలు మరియు నిశ్చలతను కలపండి. అది మీకు మంచిది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-01   1528 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-01

ఒక వీగన్ విందు సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై మరియు మియోలి తైవాన్ (ఫార్మోసా), గ్రామ ముఖ్యులతో, 2 యొక్క 2 వ భాగం

00:37:06

ఒక వీగన్ విందు సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై మరియు మియోలి తైవాన్ (ఫార్మోసా), గ్రామ ముఖ్యులతో, 2 యొక్క 2 వ భాగం

మనమందరం చూడటం గౌరవంగా భావిస్తున్నాము మన పొరుగువారు వచ్చి సందర్చించి నందుకు, మరియు మా నిజమైన మంచి స్నేహితులు చాలా దయగలవారు. (అవును ధన్యవాదాలు.) దేవుడు మీమ్ములను దీవించును. బుద్ధుడు మీమ్ములను ఆశీర్వదిస్తాడు (మంచిది.) మరియు మన పొరుగువారిని ఆశీర్వదించండి, మన గ్రామం మరియు మన పట్టణంను. తైవాన్ (ఫార్మోసా) ఆశీర్వదించబడు తుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-02-22   1500 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-02-22

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: అతని సన్యాసి ఆధ్యాత్మిక సాధన యొక్క ఆరవ సంవత్సరం, 2 యొక్క 2 వ భాగం

00:41:12

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: అతని సన్యాసి ఆధ్యాత్మిక సాధన యొక్క ఆరవ సంవత్సరం, 2 యొక్క 2 వ భాగం

కాబట్టి, ఈ జీవితకాలంలో, మీరు దీక్ష తీసుకు న ప్పటికి మరియు మీరు చాలా ధ్యానం చేసిన్నప్పటికి, మనకు ఇంకా విషయాలు జరుగుతాయి కొన్నిసార్లు, అయినప్పటికీ కొంతవరకు తగ్గించబ డును, కొంతవరకు సరళత చేయ బడింది, మనము ఇంకా భరించాలి. అయితే సరే? మాస్టర్స్ కూడా, మినహాయింపు లేదు; బుద్ధులకు కూడా, మినహాయింపు లేదు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-19   1496 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-19

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ధర్మ- చక్రవర్తి యొక్క జననం, 5 యొక్క 4 వ భాగం

00:33:32

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ధర్మ- చక్రవర్తి యొక్క జననం, 5 యొక్క 4 వ భాగం

“మూడవ పేరు మహావీర్ - ఇది సూచిస్తుంది అతని ప్రత్యేకమైన సాహసం, ధైర్యం, మరియు సహనం. దేవతలు ఆయనకు ఈ పేరు పెట్టారు.” దేవతలు ఆయనకు ఈ పేరు పెట్టారు. నా పేరు “సుప్రీం మాస్టర్” నా తల్లిదండ్రులు ఇవ్వలేదు, నాకు మోక్షము యొక్క బహుమతి కూడ.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-04   1486 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-04

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: గౌషలక్ ను రక్షించుట, 3 యొక్క1 వ భాగం

00:35:49

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: గౌషలక్ ను రక్షించుట, 3 యొక్క1 వ భాగం

మీరు చూస్తున్నారు, ప్రస్తుతానికి, ఇది 100% వీగన్‌ కాలేదు మొత్తం ప్రపంచంలో ఇంకా, కానీ ధోరణి పెరుగుతోంది. మరియు మీరు చూడవచ్చు తక్షణ ప్రభావాలు ఇప్పటికే, సముద్రం అధికారం కలిగి ఉంది మరింత CO2 ను తీసుకోవటానికి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-09   1481 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-09

వేగన్ వరల్డ్ ఉంటుంది!, 4 యొక్క 3 వ భాగం

00:32:22

వేగన్ వరల్డ్ ఉంటుంది!, 4 యొక్క 3 వ భాగం

దీక్ష సమయంలో, అతను మూర్ఖంగా ఉన్నాడు, నా మాటలను పట్టించుకోలేదు. నేను అన్నాను, “మీరు వినాలి. ఇప్పుడే కళ్ళు మూసుకోండి.” కానీ అతను చేయలేదు. అతను నన్ను చూస్తూనే ఉన్నాడు. నేను అన్నాను: “ఎలాంటి శిష్యుడు మీరు? మీరు ఎలా సాధన చేయవచ్చు ఆధ్యాత్మికంగా అలాంటిదేనా? ”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-07   1481 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-05-07

ఆ లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చివరి విపత్తు-గోర్లు చెవులలో, 3 యొక్క 3వ భాగం

00:35:41

ఆ లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చివరి విపత్తు-గోర్లు చెవులలో, 3 యొక్క 3వ భాగం

కాబట్టి అది కథ ముగింపు, మరియు అది అన్ని బాధల యొక్క ముగింపు మహావీరుడు చేయాల్సి వచ్చింది సన్యాసి ధ్యాన అభ్యాసం యొక్క అతని 12 సంవత్సరాలలో. మనము ఆయనకు నిజంగా వందనం చేస్తున్నాము మరియు అందరికీ కృతజ్ఞతలు జ్ఞానోదయం కోసం,అతను భరించవలసి వచ్చింది ఇతరుల కొరకు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-10-21   1480 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-10-21

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చందన యొక్క సంకెళ్ళు ముక్కలుగా విరిగినవి, 4 యొక్క2 వ భాగం

00:28:41

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చందన యొక్క సంకెళ్ళు ముక్కలుగా విరిగినవి, 4 యొక్క2 వ భాగం

Similarly, most great persons in history have been going through a lot of tests, hammer, trimming, and unbearable situations. They have to bear the unbearable; they have to endure the unendurable. Many things like that. And then you are tamed, then you’re trimmed, you’re sculpted into a perfect shape inside that you’re ready to do a great job. Then you have no more attachment to anything at all.So, that is the thing. I told just one person, my attendant or somebody, I can’t remember, to book my ticket for me. And I said, “Don’t tell anybody,” of course. Well, I forgot, or maybe I didn’t tell, or maybe I forgot. And she told the other attendant. And the attendant has her best friend, and the best friend has a boyfriend, boyfriend has mama, mama has papa, papa has co-workers and whomever; the disciples, they all went to the airport. And I became a sudden star, an airport star. So I told her that was at the beginning. Even sometimes, I said, “I’m thinking of going to Japan.” I didn’t even book a ticket. I didn’t plan anything yet, everybody knew Master was going to Japan and Japanese disciples prepared everything already. Oh God! So, I say that’s why I don’t tell anybody anymore. I even go everywhere alone now, with my own suitcase, pack my own things and book tickets at the airport. I don’t book tickets at home. I don’t ask. I don’t know how to book online. And if I tell somebody to help me to book online, then everybody will be in a big line at the airport again. And at the other end of the destination, would also be a line. I don’t book online anymore. I’m afraid of the line because it’s inconvenient for the people. It’s very convenient for you, I know that; just inconvenient for the airport personnel, the police and the traffic. So, one time I went alone, I came out alone by taxi. I even go by taxi nowadays. And then the personnel at the airport, the one who checks your passport when you pass inside the gate or immigration, she asked me, “Nobody sends You off today?” She even knew that. She said it in Chinese. “Did someone send You off today?” So, I did not understand the word someone. I said, “What mean someone?” She said, “Normally, You come, a lot of people send You off. And when You come back, a lot of people see You. Today, nobody sees You off?” I said, “No, no. I left quietly, alone, by taxi. I did not book. I came to the airport, booked a ticket.” And then I went all alone.The same when I went on the European tour. You saw me only alone. That’s why I had to drive the stick shift car because there was no taxi anymore. All of you took all the taxis that were available. Either that, or you drove your own car and took other people. And when they saw me, they all came in together, “Master, we have a car! We have a car, come with us.” Then I was so scared. I ran! I ran, and stick shift or not, I just gave it gas. Oh, my God! First time in my life, I ever drove the stick shift. And the man said it was the last car that I could rent, “Take it, or leave it.” And the manager hurried to go home because of a birthday of the daughter or something. I said, “I never drove this before.” He said, “Never mind, just open with the key, here is the brake, and when You want to switch gears, you brake, and then you press the right foot here, the left foot there, and then You go!” Oh man. And it kept stopping on the highway all the time. And I had to start it all over again, so I kept the blinking lights on all the time, and everybody passed by, feeling something. And I said, “Sorry.” All I did was just smile, and they knew there must be some idiot driving on the highway, “I wonder how the police even let such a dumb-dumb drive the car!” But the Slovenian people, they’re very friendly. They did not judge me too much. They just looked-looked and when they saw me smiling, they were also smiling, “OK, no problem!” And I survived! All this stopping in the middle; it stopped 100 times. The car just stopped by itself, I don’t know why. Maybe I pushed the wrong foot or something, and it just stopped like that. I had no idea, and then I was just fumbling and tried again, and then it worked again. And then whenever I needed to stop, then it wouldn’t run again. If I stopped, then it stopped forever. I had to retry, to fumble how to do it again. Already a very bad driver and then had to drive a car like that, the car that I had never seen in my life. In Slovenia, that’s the best car you have. I didn’t know what brand that was even. And the highway was not very big. Was it? Any Slovenian people here, or have you been there? Any of you? The highway of Slovenia is like the national lane here. Maybe that’s good also, because people don’t drive so fast, so I’m spared my life.I thought I was murmuring. But I could not avoid it, because the European tour was very tightly packed. One day, one. The next two days, another country. So disciples were always everywhere in the airport, at the same time with me. And I wonder what kind of brain I had, going on such a trip like that all alone. No booked hotel, nothing. Just went everywhere and booked a ticket, just like that. And driving a car that you’ve never driven before. My God. But the conditions were like that. I could not have it more comfortable at that time. I could not. I could not afford the comfort. I could not. I had to go alone and do all that, alone, and many other difficult situations. Like dragging my suitcase alone up the staircase, because sometimes you don’t have the elevator. Not every country has, or not every airport has it where you want to go. And dragging it far away, and then going up and down the staircase and etc. No time to eat, no time to drink, rushing and all that stuff. But I just had to do it. Just like Lord Mahavira here, He had to wait five months and 26 days in order to find food. After five months and 26 days, He didn’t have to eat anymore. You understand, right? He didn’t have to. But He just had to do it. He just had to go begging, because that’s the way it was arranged. Just like I have to go through a lot of trouble wearing all these clothes and you-know-what inside also. And hooking this behind here, hooking in front here. And wearing this, and the high heels, and all that. Well, at least in Âu Lạc (Vietnam), later I found out that one of the Masters of Aulacese (Vietnamese) Buddhism, He predicted that there would be a woman with high heels, to come and take care of the real religion, something like that, leading the religious community. Well, at least if you don’t understand why I have to wear high heels, now you can ask these kinds of Masters, or Their disciples. And then with jewelry all over the body and wearing nice clothes and stuff like that, they all predicted it. So, OK. Well, at least I am doing God’s will. I don’t care about what anybody else thinks; I cannot care anymore. But it’s a lot of work. A lot of work, instead of this. This is the life [monks and nuns] that you should aspire to – simple. Two, three pairs of clothes, you’re happy, you’re free. True freedom is the best; it’s the best of everything. Or live like Lord Mahavira, not even a stitch (of clothing) on your body.It is very funny how any practitioner, a true practitioner, the one who will be a Master or something, will be tested to the extent of their last endurance. But that’s the way it is actually. Just like gold, it’s not beautiful like this. It has to be grilled in the very vicious fire, and then has to be beaten, and has to be confined into a mold and shape. And then has to be even sculpted with a chisel and with a hammer, and sticking, and nail, and drill, and hole and… In order to put diamonds in, they must drill the hole, many holes, for example. And then it becomes a beautiful piece of jewelry that is the envy of the world. Similarly, most great persons in history have been going through a lot of tests, hammer, trimming, and unbearable situations. They have to bear the unbearable; they have to endure the unendurable. Many things like that. And then you are tamed, then you’re trimmed, you’re sculpted into a perfect shape inside that you’re ready to do a great job. Then you have no more attachment to anything at all. Having or not having, to you, it’s the same. You don’t even shy away from fame, but you don’t care about fame. You are just whatever the arrangement of Heavens. You are just that. You just do whatever you have to do, regardless of your own liking or not liking. But at that time, after you’ve been drilled and grilled and hammered and chiseled and punched and holed and fired, everything already, I think everything else left you. All the ego, gone. Then God can manifest. So, if you want to be great like Lord Mahavira, learn from His lessons. Like we should not fear hardship. We should not desire for comfort. If you have a comfortable place, OK, you use it. If you don’t have it, you take care of yourself. Use a tent or anything. So you’ll excuse me if I don’t want to build any more buildings. No matter what we build, we can never build enough anyway.(Sorry.) It’s OK. I don’t know why you cry, but here people do all kinds of weird things, so it doesn’t matter. Why? (Just feel so sorry when You said You have to be molded and hammered, and made holes and everything. You have to go through the unbearable.) It’s OK! It’s OK. It’s OK. It’s the way it’s arranged. At least I look beautiful; I have clothes. (You’re very beautiful, Master.) Lord Mahavira did not have any clothes, and He didn’t eat for five-and-a-half months. Here, they feed me a lot. I am so worried I’ll get fat even. (You’re amazingly beautiful, Master.) Thank you, I’m just joking. Because nobody says I’m beautiful, I have to praise myself. Otherwise, I cannot bear all this. At home, I immediately take it off, and then just put on my old slippers and old, whatever clothes I have there. Because I keep changing places also, so I don’t always have the monk’s clothes around. But I like it, it’s simple, it’s a nice color. You just feel light and comfortable. That’s why monks, they wear these kind of clothes. They feel very comfortable. It doesn’t feel any bother. You feel like you don’t wear anything. It’s very simple. And I was thinking, I left home for a simple life, that’s why I was laughing. You were dreaming of a simple life, and look at how many husbands and wives and children you have. I have gray-haired children, big-nosed children, flat-nosed children, black children, white children, yellow, red, brown, in between. I was dreaming. I was thinking, “OK, be a monk. Oh, so good!” Because I was surrounded with monks and nuns when I was younger. I went to the temple when I was a kid. Of course, I went to the church also, and I saw the monk’s life, Buddhist or Christianity, they’re also wonderful. They live for others. They teach you good things only and they live very simply. That was my ideal. So I thought, “Oh, being a monk is so nice.” I thought. I thought. It was my dream, and it faded so quickly, quicker than I blinked my eyes.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-10-01   1471 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-10-01

మన జ్ఞానాన్ని వాడండి, 10 యొక్క 4 వ భాగం

00:32:36

మన జ్ఞానాన్ని వాడండి, 10 యొక్క 4 వ భాగం

కాబట్టి, నేను ఏమి చేసినా, నేను కేవలం ఉన్నాను వారి దయను తిరిగి చెల్లించడం, నాకు దేవుడు ఈ అవకాశంను ఇచ్చినాడని నేను భావిస్తాను వారి దయను తిరిగి చెల్లించడానికి, ప్రేమను వ్యాప్తి చేయడానికి. అంతే. నేను చేస్తున్నట్లు నాకు ఎప్పుడూ అనిపించదు ఎవరికైనా అనుకూలంను. మరియు మీరు అదే అనుభూతితో ఉండాలి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-11-27   1469 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-11-27

ఆ లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చివరి విపత్తు-గోర్లు చెవులలో, 3 యొక్క 2వ భాగం

00:33:42

ఆ లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చివరి విపత్తు-గోర్లు చెవులలో, 3 యొక్క 2వ భాగం

కాబట్టి, మహావీరుడు ఎక్కువగా, అతను ఎప్పుడూ నిలబడ్డాడు. మేము ఈ కథలో చదివాము అతను ధ్యానం చేయడానికి నిలబడ్డాడు. అతను అలా చేయటానికి కారణం అతను కోరుకోలేదు ఎందుకంటే నిద్రపోవడానికి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-10-20   1462 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-10-20

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చందనను రక్షించుటకు ఉపవాసమును కొనసాగించండి, 5 యొక్క 5 వ భాగం

00:31:32

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చందనను రక్షించుటకు ఉపవాసమును కొనసాగించండి, 5 యొక్క 5 వ భాగం

ధన్యవాదాలు. మీరు మీ వంతు కృషి చేస్తున్నారని నాకు తెలుసు. కానీ మీలో కొందరు తీవ్రంగా లేరు. మనం చేసే పనుల్లో, మేము మా వృత్తిని గౌరవించాలి. మీరు స్వీప్ చేస్తున్నారా నేల, లేదా మరుగుదొడ్లు శుభ్రం విమానాశ్రయంలో. దేవుడు చూస్తున్నాడు మీరు చేసే ప్రతి ఉద్యోగం. నాకు తెలుసు. మీరందరూ నన్ను ప్రేమిస్తారు. నేను అన్ని సమయం వింటాను. ఏదో కొత్త. ( మాస్టర్, ఇది… ) ఏమిటి? ( ఇది మాత్రమే వేగన్ మొ
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-21   1455 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-21

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చందనను రక్షించడానికి ఉపవాసం కొనసాగించండి, 5 యొక్క 2 వ భాగం

00:39:35

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చందనను రక్షించడానికి ఉపవాసం కొనసాగించండి, 5 యొక్క 2 వ భాగం

మహావీరుడు ఇలా అన్నాడు, “‘ నేను భిక్ష అంగీకరిస్తాను నా ఉపవాసం విచ్ఛిన్నం చేసినందుకు యువరాణి నుండి మాత్రమే అది బానిసగా మారింది. ’” అతను అలా ప్రకటించాడు, ఎవరూ లేకుండా ఈ కథ అతనికి చెప్పడం. చందన అని ఎవరికీ తెలియదు ఏ సందర్భంలోనైనా యువరాణి. కాబట్టి, “ఆమె తీపి ప్రవర్తన కారణంగా, వాసుమతి కలిగి ఒక మాయాజాలం యొక్క ప్రభావం లో ఇంటిపై. ఆమె సమతుల్యత యొక్క సువాసన మరియు ఆమె స్వభావం యొక్క చల
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-18   1454 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-18

మోక్షము ఇక్కడ ఉంది మరియు ఇప్పుడు, 4 యొక్క 3 వ భాగం

00:30:30

మోక్షము ఇక్కడ ఉంది మరియు ఇప్పుడు, 4 యొక్క 3 వ భాగం

నేను ఆ స్థలాన్ని తప్పిపోయాను. నాకు అవకాశం ఉంటే, నేను మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తాను. ఇది కేవలం మట్టి ఇల్లు మరియు సమీపంలోని నీరు మరియు అక్కడ గంగా ఉంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-11-22   1452 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-11-22

ప్రశంసించండి మీ గొప్ప మరియు రక్షించే జంతుకుటుంబ సభ్యులను, 3 యొక్క 2 వ భాగం

00:31:29

ప్రశంసించండి మీ గొప్ప మరియు రక్షించే జంతుకుటుంబ సభ్యులను, 3 యొక్క 2 వ భాగం

Some trees are so huge. They’ve lived for thousands of years already. Their spirits are strong, strong, strong. Their energy is mighty! They are there to protect the planet, to protect all beings around them. I’m sorry I cannot see you, but I tried my best. Even just a small thing like this, you should know I have poured my love into it. Because
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-18   1437 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-18

మాంక్‌ హూడ్‌ యొక్క నిజమైన అర్థం, 9 యొక్క 4 వ భాగం

00:29:53

మాంక్‌ హూడ్‌ యొక్క నిజమైన అర్థం, 9 యొక్క 4 వ భాగం

మనము తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఈసారి ప్రపంచానికి, మనము ఏమి చేసినా అది పట్టింపు లేదు లేదా మనం బుద్ధులమా లేదా కాదా. మన పని పరిధిలో, మనము మన స్వంత జీవితాలను గౌరవిస్తాము. మనము గౌరవించటానికి మన వంతు కృషి చేస్తాము మనము చేసే పని, 100 శాతం. అది సరిపోతుంది. మీరు పట్టించుకోనవసరం లేదు మీరు ఏ స్థానంలో ఉన్నారని మరియు అది దేనికోసం. అవన్నీ మాయా శీర్షికలు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-24   1431 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-24

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఆ గొప్ప త్యాగం, 4యొక్క 2 వ భాగం

00:31:19

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఆ గొప్ప త్యాగం, 4యొక్క 2 వ భాగం

ఒకే ఒక మార్గం ఉంది, సరైన మార్గం. మరియు క్వాన్ యిన్ విధానం సరైన మార్గం జ్ఞానోదయం పొందడానికి. నా ఉద్దేశ్యం నిజమైనది, అంతిమమైనది, మరియు సరైనది. బుద్ధుడు అన్నాడు. నేను ప్రయత్నిస్తానని అనుకోకండి మిమ్మల్ని ఒప్పించడానికి. మాస్టర్స్ అందరూ చెప్పారు అలాంటిదే. మీకు చదువుకోవడానికి సమయం ఉంటే, అన్ని గ్రంథాలు ఇక్కడ మరియు అక్కడ అని, వారు అలా ప్రస్తావించారు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-07   1401 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-07

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: గౌషలక్ ను రక్షించుట, 3 యొక్క2 వ భాగం

00:38:08

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: గౌషలక్ ను రక్షించుట, 3 యొక్క2 వ భాగం

కాబట్టి, మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనము చెప్పేది, నిజంగా అవసరం తప్ప. అవసరం లేకపోతే, నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. మనం దయగా ఏదో చెప్పలేకపోతే, దయతో, అందంగా, అప్పుడు ఏమీ అనకండి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-10   1398 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-10

(పున ప్రసారం) యొక్క గొప్ప ప్రయోజనం రిట్రీట్స్ కలిగి, 2 యొక్క 1 వ భాగం

00:33:50

(పున ప్రసారం) యొక్క గొప్ప ప్రయోజనం రిట్రీట్స్ కలిగి, 2 యొక్క 1 వ భాగం

When I go out, people listen and they also get liberation, if they are sincere, if they want it also. These are only for the dead people who suffer in hell or in some unfavorable realm. If difficult to take care, during retreat, can take care. So, all together, it’s about 731,114,123 souls.Everybody OK? (Yes, Master.) I want to read you another sutra. You want? (Yes.) It’s called “My Diary” sutra. I don’t know if I’ll come back tomorrow, so this could be your last time, I mean, for now. I don’t have a lot of time to write things. I just wrote it quickly and very simple and short.Today is the 10th of April? Anyway, all my pages now are… You see? You see, for example, how many new Realms I passed every day? (Wow!) And this was not when it was the max yet. If I have time to write, then it’s all like that. So, I had no chance to write anything else. Before, it was little. You see that? But that was good already. Before that, many days, just one, or sometimes, many weeks, only one new Realm. And recently, it’s like that all the time; it’s just I don’t have time to write. You see, it’s all full, and more and more, just I did not write ever since, a long time already. You see? See all that? (Yes, Master.) New Realms. And this was the last that I could write. But only the names of the Realms, not the powers, no time. Here, I read here, “Oh Heavens, no time at all to write down names of new Realms passed.” I passed. And there are a lot of them recently; so, this one I could only write the name.Before, I could write the name, I wrote that already. But then later, I wrote the name of it but not the power. And then, from then on, look, I could not write anymore. You see that? I just wrote how many, like on the 1st of March and now we have a lot. We are already in April. Thirteenth of March, I only wrote the number of SMP, Spiritual Merit Points, concentrated. You cannot count anymore; it’s almost like the Ganges’ sands.So, from then on… I know how much. So, like that day is 33 new Realms. I could not fit on one page even. And so next day, 83 new Realms; depends on how busy, how much people bug me. And the next day, on the 15th, 23 new Realms; on the 16th, 23; on the 17th, only 10. “Only 10,” I said.Before that, I had like 100 days, only 10 maybe, or two, three months. So much lost time and inner travel mileage, because I did some… That day I was busy for what? Seventeenth… Ah, that’s the Korean new conference. I lost 13 new Realms at least, that I did not pass, because of the conference, for example. So, next day, I did not have a conference; 18th of March, 23 new Realms, at least 23, 21, 22, 26 every day; and the 19th, 24 new Realms. I can only write how many, but you see how many, but I cannot write the names; no time at all. Just to let you know I’m truly busy. Even at night, mostly I come home and even how late or how tired, I would write it down. But for 23, 30, I cannot; no time. On the 20th of March, 29 new Realms. “If I shut myself inside the cave, spiritual goes up.” That’s what I explained why I couldn’t write. And on the 21st, Thursday, of March, I had 27 new Realms. And on 22nd March, 24; on the 23rd March, 26.I can only write the number at the top, hoping that I can have time to catch up, but I never did. March 24th, Sunday, 23. Monday, March 25th, 35 new Realms passed. Yeah, I’m telling you. On the 26th 9:42, I wrote also the time when I can; that’s 9:42 at night. On that day, I had 28 new Realms, and then on the 27th, 29 new Realms passed; 28th, 28 new Realms passed; on the 29th, I didn’t write any; no time. Just wrote how many Spiritual Merit Points; I’m lazy to tell you because you cannot count anymore. It’s not zillions, it’s not gazillion, it’s not gazi-gazi-gazi- gazillions anymore. It’s recycled alphabet, like A1, and then Z2, and then, later on all the way back again; so different. And add some letter to it to know that this is not the A1 from last time, but this is a new A1 or something, or XA1 or something like that.This is nothing; something better coming, OK? I’m just telling you; I truly am busy. For me to neglect to write down the new Realms and the spiritual powers that I have accumulated, that is really painful for me. I really want to know. I mean, I really want to remember to write it down. Otherwise, it’s too many, like hundreds of them. How can I remember all of them? I want to, so that I can refer to it sometimes, without having to sit there hours on end and recounting backwards and... You know what I’m saying? It’s not that easy. On March 30th, 56 new Realms, and then April 1st, April 2nd, April 3rd completely didn’t write anything, just Mongolian and Taiwan (Formosa) Artist Day Conferences. And then on the 4th, also didn’t write anything; it was Children’s Day and retreat was beginning.I mean, you’d already come; it had not yet begun officially. And then on the 5th, “Retreat begins.” 5th, 6th, 7th, did not even write the number, because no time, truly no time. Even without dogs, with a retreat, it’s very, very tight. So, 5th, 6th, 7th, wrote nothing except, “Retreat begins.”And the 9th, also I just wrote like that but nothing else. No time at all. On the 10th, today, but very early in the morning, like five, six in the morning, I wrote it down, the summary of all these days that I did not write: 233 new Realms. No time to record; I wrote like that. And today, not yet, of course. Today’s 10th already? OK, 10th, so I didn’t write anything then. I wrote only that in the early morning and I thought we passed another day already.My time is crazy sometimes, because I work all night. And then in the morning, I wrote down something and I thought, “That’s it, another day passed already.” Normally I write at night, so if I write early in the morning, like four, five, six, then I thought it’s at night because it’s still dark. So, I thought, OK, today is another day already. It’s just too much work and I cannot think. This is what I want to tell you, the benefit of the retreat. (Thank You, Master.) Just many other things are not for you, it’s from another, another… I said here “cannot write” what’s being told on the 26th and 27th of March. “Can’t tell.” “Can’t tell, can’t write.” Something for me only. I wish I could share with you, but I wrote it here, so in case I forget.In case I forget and I tell you and then you dig at something. And I have to tell; sometimes, it comes out during conversation, like with LA or with you. You’re so sharp. So, I wrote it down here, “Cannot tell, cannot talk.” “Cannot write” even, so I forget all about it, so that I cannot ever tell you. Even “cannot write.” So, forget that. So many things I cannot write also. But sometimes you guys can guess and then you put it on TV and then it brings trouble.But this is what happens during retreats, mine personally or with you; it’s automatic. Some of the retreats. This is not including disciples, how many souls have been saved. Not including you, not including those followers, not including others, many others, etc. Because the counted does not include the living that have been saved, the souls that have been saved but they’re still living. So, these are only the ones that are deceased, dead; the summary of some recent retreat. Because so many years, I can’t remember; some recent ones; this is automatic.Because during retreat, if I come back home, even if my eyes are not closed or closed, many faces appear. It’s not the first, not only this retreat, but it often happens like that. Their faces become smaller, shrink into just a size like this, like the tip of my little finger. But they appear, wow! Keep appearing, appearing, taking turns to appear in front of me, as long as my vision can see, as far as my vision can see. They just came to thank me for liberating them. Because at retreat time, it’s more intense helping the people. They came to thank SM (Supreme Master), appearing heads and faces only, not the whole body; the size of my fingertip. Not including lectures-listening attendees. You know, when I go out, people listen and they also get liberation, if they are sincere, if they want it also. These are only for the dead people who suffer in hell or in some unfavorable realm. If difficult to take care, during retreat, can take care. So, all together, it’s about 731,114,123 souls.I don’t know if I can tell you actually. I already told you before I asked. Never mind, then I’ll continue to tell you. This also has some part of yours in it, so I could tell you, I guess. They’re automatically liberated during retreat. Not automatically, but, I mean, at that time, it’s easy to take them up. They all go to the New Land. (Wow!) I mean, New Spiritual Tim Qo Tu’s. Because my disciples, whoever is connected with me…You know, sometime, before, I didn’t know if you could go up, so I asked some of the Masters from the Fifth Level. I said, “Can You take them for me?” “They are Your disciples.” “I don’t care who is who, just take them, can You?” “No.” They didn’t want to. And then later, I asked, “But why? Be merciful. Take them.” They said, “No, they are Yours. They go higher.” Then I checked, I said, “Ah! Oh, OK. They can go now to my New Land? I thought this lifetime was too heavy karma, cannot go.” And then after that, I checked and I said, “Oh, they can.” Yeah, you can. So now, who are these people? Who are these 731 million plus? Who are they, do you know? (Our relatives?) Yes. Some are mine also. Some hard cases, likeMaudgalyayanacases. So, very little from me; I mean, ages ago, don’t remember anymore. Understand what I’m saying? (Yes.) You don’t even know them. It’s not like just recent relatives and friends and acquaintances. These are, at the time of initiation, taken care of already. These are the older ones, long time ago, hard cases. Maybe been in hell for long, long, long eons or thousands of years; those who cannot be pardoned, like maybe killing the Buddhas or something like that, formerly.They said, “Some are Your and disciples’ relatives.” It’s your ultimate Master, so… I’m worried I’m wrong, so I asked Him to confirm, Her, whoever, “relatives; people who You frequently see,” it means me, “five times.” Frequently is five times, it’s counted as frequent. “People who watched Supreme Master Television or Your videos, minimum three times is good enough; three minutes each time.” That’s enough already to get them up. To date, since the beginning. And people from hell, of course, etc. Not including disciples, not including initiates, not including believers, but not disciples, not included. Not yet. They don’t need to be counted in here. This is only the retreat benefit. So, I didn’t include so many other things. “Above counted people are deceased only.” Deceased people... I wrote short, I didn’t say deceased person or souls. I said, “Above counted deceased only.” I wrote for myself, so I don’t always write the whole grammar stuff; no time. Sometimes, I just say, “Good. Bad.” I don’t say what is good, what is bad.“They came to thank SM (Supreme Master) appearance only about this size. Not including lectures attendees, people who listen 17 minutes.” If they listen to the Master. I mean, I don’t know about other Masters. My lectures, if they listen about 17 minutes, that’s enough to have excuse to rescue them. You are very envious. You thought, you meditate until your butts fall off and they listen only 17 minutes and they go up. They are better than you, I guess. “Etc. (No time check now.)” Later maybe. I said to myself in parentheses, “(No time now to check.)” On the scale of 100%... Some, after, they transit all to Tim Qo Tu’s domain, New Land. Not new really, a thousand years old, but for them, for over there, for me, was only like a few minutes. That’s why I say New Land. We don’t have time like what we have here.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-11-14   1386 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-11-14

మన జ్ఞానాన్ని వాడండి, 10 యొక్క 6 వ భాగం

00:26:31

మన జ్ఞానాన్ని వాడండి, 10 యొక్క 6 వ భాగం

ఒక సాధారణ ప్రదేశం కూడా నీచమైన, అలసత్వమైన, లేదా చిరిగిన. ఒక సాధారణ ప్రదేశం చాలా ఉంటుంది అందమైన, చాలాఅందమైన మనోహరమైన, చాలా వెచ్చని, హాయిగా, హాయిగా ఉంటుంది. నేను వాటిని ఇష్టపడతాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-11-29   1380 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-11-29

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ధర్మ- చక్రవర్తి యొక్క జననం, 5 యొక్క 5 వ భాగం

00:31:54

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ధర్మ- చక్రవర్తి యొక్క జననం, 5 యొక్క 5 వ భాగం

కాబట్టి, “ప్రిన్స్ వర్ధమాన్ [లార్డ్ మహావీరుడు] దాతృత్వం ఇచ్చాడు ప్రతి రోజు మూడు గంటలు ఒక సంవత్సరం పాటు. ధనిక లేదా పేద, ఎవరైతే వర్ధమాన్ వద్దకు వచ్చారో అవార్డు లభించింది అతను కోరుకున్నట్లు. ఒక సంవత్సరం చివరిలో, వర్ధమాన్ సిద్ధంగా ఉన్నాడు త్యజించడం కోసం.”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-05   1379 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-05
<>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు
Use 0.032s