తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-2020 తాజా

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth.We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

ఇద్దరు స్నేహితులు, 10 యొక్క 5వ భాగం

29:05

ఇద్దరు స్నేహితులు, 10 యొక్క 5వ భాగం

మాకు కరెంటు లేదు, మాకు తినడానికి ఏమీ లేదు, మా దగ్గర మందు లేదు మాకు ఏమీ లేదు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-24   115 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-24

ఇద్దరు స్నేహితులు, 10 యొక్క 4వ భాగం

26:24

ఇద్దరు స్నేహితులు, 10 యొక్క 4వ భాగం

మీరు చూడండి, యుద్ధం ప్రజలను వేరు చేస్తుంది. ఇది బాధాకరమైన విషయం, మీకు తెలుసా? (అవును, మాస్టర్.) ఉక్రెయిన్‌ మరియు రష్యాతో కూడా ప్రస్తుతం అదే. వారు శారీరకంగా, భౌతికంగా వేరు కాకపోయినా భావజాలంలో వారు వేరు. వారి ఆదర్శంలో అని అర్థం. (అవును, మాస్టర్.) అవును, అందుకే తండ్రి కొడుకుతో కూడా అంటాడు, “నువ్వు దేశద్రోహివి. మొదట నిన్ను కాల్చివేయాలి. అది చూడు? యుద్ధంలో కూడా కాదు, తండ్రి కోరుకుంటున్నారు ఇప్పటికే కొడుకును కాల్చుటకు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-23   989 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-23

ఇద్దరు స్నేహితులు, 10 యొక్క 3వ భాగం

27:29

ఇద్దరు స్నేహితులు, 10 యొక్క 3వ భాగం

నేను ఉక్రెయిన్‌కు ధన్యవాదాలు చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఇది ఘనత మరియు ధైర్యం ప్రపంచం నేర్చుకోవాలి. (అవును, మాస్టర్.) మరియు కూడా, నేను ఉక్రెయిన్‌కు ధన్యవాదాలు, ఎందుకంటే వారు కేవలం తమ కోసం పోరాడడం కాదు, ఎందుకంటే వారి గెలుపు ఐరోపాకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది మరియు అనేక ఇతర దేశాలకు అలాగే, ఎవరైతె వారి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల నుండి లాభపడతారో. (అవును, మాస్టర్.) ఎందుకంటే ఉక్రెయిన్ యూరప్ కోసం ఒక ఆహార బుట్ట.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-22   1109 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-22

ఇద్దరు స్నేహితులు, 10 యొక్క 2వ భాగం

29:41

ఇద్దరు స్నేహితులు, 10 యొక్క 2వ భాగం

మనుషులు తప్పులు చేయవచ్చు, కానీ మీరు ఎల్లప్పుడూ మృత్యువుతో పోరాడాలని కాదు మీ తప్పులను కప్పిపుచ్చడానికి. దాని అవసరం లేదు. (అవును.) చాలా మంది తప్పులు చేస్తుంటారు అలాగే, కానీ మనం చేయవలసి ఉంటుందని ఆ తప్పుతో కొనసాగించాలని దీని అర్థం కాదు. తప్పులు చేయడం మానవత్వం. (సరే.) మీరు మానవుడని అనుకుందాం; తప్పులు చేయడం మానవత్వం, కానీ ఒక ఇడియట్‌గా ఉండి తప్పులు (అవును.) లేదా చెడు చేస్తూనే ఉంటె, ఈ సందర్భంలో.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-21   1595 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-21

ఇద్దరు స్నేహితులు, 10 యొక్క 1వ భాగం

28:46

ఇద్దరు స్నేహితులు, 10 యొక్క 1వ భాగం

Mr. పుతిన్ కేవలం ఉండాలి కాల్పుల విరమణకు ఆదేశించుటకు మరియు అతని దళాలను ఇంటికి ఆదేశించుటకు. ఇది పక్కింటి పొరుగు మాత్రమే. ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదు. (అది నిజమే, మాస్టర్.) కాబట్టి, ప్రపంచం ఉంటుంది మరింత శాంతిగా. (అవును.) ఇప్పుడు అతనికి తెలిసింది ఉక్రేనియన్లు, వారు మృత్యువుతో పోరాడుతారని. వారు వదులుకోరు. మరియు వారు ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది వివిధ దిశలలో విజయం. (అవును, మాస్టర్.)
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-20   1975 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-20

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 8వ భాగం

26:53

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 8వ భాగం

నాయకుడు ఒక్కడే తన ప్రజలను జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాడు, వారిని చిన్నచూపు చూడటం కాదు లేదా ఎప్పుడైనా చంపివేయడం కాదు ఏది ఏమైనా, ఏ పశ్చాత్తాపం లేకుండా. అది నాయకుడి భావం కాదు. దానిని ఎవరూ అంగీకరించరు, ఇది ఆమోదయోగ్యం కాదు. మీరు వెళ్లి మరొక దేశాల పౌరులను సంఖ్యలో చంపినా, పుతిన్ లేదా అతని సైన్యం చేసినట్లే, ఇది ఇప్పటికే ఊహించలేనిది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-19   1515 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-19

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 7వ భాగం

30:22

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 7వ భాగం

కమ్యూనిజం ఇలాగే ఉంటే, నేను ఎప్పటికీ కోరుకోను దానితో ఏదైనా చేయవలసి ఉంటే. నేను ఖచ్చితంగా స్వేచ్ఛా ప్రపంచం కోసం ఉన్నాను. (అవును, మాస్టర్.) నేను మానవత్వం కోసం ఉన్నాను. కమ్యూనిజం ప్రచారం చేస్తే ఈ రకమైన అమానవీయ కసాయి ఆచరణ, హంతక విధానం, అన్నింటిలో గెలచుటకు, ఎవరు చనిపోయినా పట్టించుకోరు మరియు ఎంతమంది చనిపోయినా, అప్పుడు, దయచేసి, దయచేసి దూరంగా ఉండండి కమ్యూనిజం నుండి. నేను దూరంగా ఉన్నాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-18   1813 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-18

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 6వ భాగం

31:21

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 6వ భాగం

ఇది ప్రపంచానికి పాఠం: ఎప్పుడూ వెళ్ళకూడదు మరియు ఏదైనా దేశాన్ని ఆక్రమించుటకు. (అవును, మాస్టర్.) వివిధ ఆచారాలు ఉన్నాయి, వివిధ సంప్రదాయాలు, వివిధ భాషలు, అన్ని రకాల విభిన్న విషయాలు. అక్కడికి మీరు ఎందుకు వెళ్ళుతారు మరియు ప్రజలను అనుసరించమని బలవంతం చేస్తారు మీ జీవన విధానం లేదా మీ సంప్రదాయాలకు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-17   1630 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-17

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 5వ భాగం

29:29

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 5వ భాగం

అహింస దీనికి సమాధానం. ఆపై అన్ని వ్యాధులు ఇక ఉండవు. యుద్ధం ఉండదు. కరువు ఉండదు ఇక అర్థమైంనదా. మరియు మహమ్మారి, ఏమైనా, మళ్లీ కనిపించదు. (అవును, మాస్టర్.) ప్రపంచం స్వర్గం అవుతుంది, స్వర్గం కావచ్చు. స్వర్గంగా మారడం చాలా సులభం.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-16   2096 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-16

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 4వ భాగం

27:16

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 4వ భాగం

ఎంత సమయం పట్టినా, మహిళలు లేదా పురుషులు హీరోలు, వారు ఒక మార్గాన్ని కనుగొన్నారు. (అవును, మాస్టారు. నిజమే.) ఎందుకంటే, సంకల్పం ఏదో ఉంది. దృఢ సంకల్పం నడిపిస్తోంది మొత్తం శరీరం మరియు మనస్సు మరియు ఆత్మ మరియు చర్య మరియు ఆలోచనను, మరియు మాట్లాడటం - ప్రతిదీ. ఇది మానవుల సంకల్ప శక్తి, అది మేల్కొన్నప్పుడు, ముఖ్యంగా కొన్ని గొప్ప ప్రయోజనం కోసం, అప్పుడు దాని కంటే బలంగా ఉంటుంది భూమిపై ఏదైనా శక్తివంతమైన శక్తి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-15   1851 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-15

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 3వ భాగం

28:12

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 3వ భాగం

సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, హానిని చెందు జీవుల సంఖ్య చాలా గొప్పది, అప్పుడు చెడు విషయాలు జరుగుతాయి. ప్రస్తుతం మహమ్మారి మాదిరిగానే, అన్ని ఋణాలను తీర్చడానికి - కేవలం ఒక భాగం కోసం. మిగిలిన భాగాలు, వారు నరకంలో చెల్లించవలసి ఉంటుంది. మరియు కొనసాగించుటకు నరకం తర్వాత తదుపరి ఉనికికి వారు బయటపడగలిగితే.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-14   2101 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-14

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 2వ భాగం

29:14

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 2వ భాగం

నాకు తెలియదు మనుషులు ఎప్పటికైనా సెయింట్స్ మరియు ఋషులు లేదా శాస్త్రవేత్తలు, లేదా ఇంగితజ్ఞానం చర్చ నుండి నేర్చుకుంటారా. (అవును, మాస్టర్.) కేవలం తినండి, తినండి మరియు చంపండి, చంపండి; తినడానికి ప్రతిదాన్ని చంపండి. ఓ, దేవుడా. లేదా తినడానికి కాదు, కేవలం చంపడానికి. (అవును, మాస్టర్.) భయంకరమైనది. నాకు తెలియదు మనము నిజంగా గ్రహం మీద జీవితాన్ని ఆస్వాదించ గలమో, లేదో పుష్కలంగా ఉన్నది, సమృద్ధిగా ప్రతిదీ. కానీ మనము దానిని చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఉపయోగించాము, మరియు రేపు లేనట్లే దేని గురించి, ఆలోచించడం లేదు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-13   1901 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-13

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 1వ భాగం

28:29

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 1వ భాగం

ఆపై నేను చాలా అలసిపోయాను, కాబట్టి నేను అనుకున్నాను, “అయ్యా! నేను నిద్రపోవాలి. నేను ఇక పట్టించుకోను. నేను ఇకపై చేయలేను. నా కళ్ళు బాధించాయి మరియు ప్రతిదీ. ఆపై నేను బయటికి వెళ్లవలసి వచ్చింది మరియు దీన్ని ఆఫ్ చేయవలెను, దాన్ని ఆఫ్ చేయవలెను. నేను చెప్పేది మీరు చూడండి. (అవును, మాస్టర్.) మరియు తనిఖీ చేయండి తలుపు లాక్ చేయబడిందో లేదో, గేటు తాళం వేయబడిందో. ఆపై నేను తాజాగా తిరిగి వచ్చాను. (ఓహ్. వావ్.) అస్సలు నిద్ర లేదు. (ఓహ్. వావ్.) ఇప్పటి వరకు పనిచేశారు. (వావ్.)
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-12   2257 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-12

ఐక్యముగా ధైర్యముగా ఉన్న ఉక్రేనియన్ ప్రజలు ప్రకాశిస్తారు ప్రపంచము ముందు , 12 యొక్క 12 వ భాగం

28:44

ఐక్యముగా ధైర్యముగా ఉన్న ఉక్రేనియన్ ప్రజలు ప్రకాశిస్తారు ప్రపంచము ముందు , 12 యొక్క 12 వ భాగం

మీకు అన్నీ ఉన్నాయని నాకు తెలుసు, కానీ మీకు నా హాఫ్ శాండ్‌విచ్ కావాలి. ఓహ్, బహుశా ఒక రోజు, మీరు దానిని కలిగి ఉంటారు. బహుశా. కేవలం ప్రార్థించండి వీగన్ ప్రపంచము, శాంతి ప్రపంచము కోసం, నాతో హృదయపూర్వకంగా. (అవును, మాస్టర్.) మరియు ఒక రోజు మీ కల నిజం అవుతుంది. (ధన్యవాదాలు, మాస్టర్.) ఈ కల.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-11   1846 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-11

ఐక్యముగా ధైర్యముగా ఉన్న ఉక్రేనియన్ ప్రజలు ప్రకాశిస్తారు ప్రపంచము ముందు , 12 యొక్క 11వ భాగం

33:12

ఐక్యముగా ధైర్యముగా ఉన్న ఉక్రేనియన్ ప్రజలు ప్రకాశిస్తారు ప్రపంచము ముందు , 12 యొక్క 11వ భాగం

యుద్ధం ప్రభావం అవ్వదు చాలా కాలం, చాలా కాలం పాటు . (ఓహ్!) తరువాతి తరం, బహుశా. (ఓహ్, వావ్!) మానసికంగా. గాయం. ఆలోచనలో వేరు; భౌతికంగా మాత్రమే కాదు. భావజాలంలో. (అవును. నిజమే.) కుటుంబాలను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది, భార్యాభర్తలను విడదీస్తుంది. ఇది మరో నిశ్శబ్ద యుద్ధం. (అవును, మాస్టర్.) కానీ ఇది తక్కువ నష్టం కాదు భౌతిక యుద్ధం కంటే.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-10   1784 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-10

ఐక్యముగా ధైర్యముగా ఉన్న ఉక్రేనియన్ ప్రజలు ప్రకాశిస్తారు ప్రపంచము ముందు , 12 యొక్క 10వ భాగం

31:03

ఐక్యముగా ధైర్యముగా ఉన్న ఉక్రేనియన్ ప్రజలు ప్రకాశిస్తారు ప్రపంచము ముందు , 12 యొక్క 10వ భాగం

ఉక్రెయిన్ నుండి ఈ శరణార్థుల గురించి మాట్లాడుతే; వారు తిరిగి వెళతారని నేను ఆశిస్తున్నాను వారి స్వంత భూమికి. (అవును, మాస్టర్.) ఎందుకంటే ఇంటి కంటే మెరుగైన స్థలం లేదు. (సరే. అవును. నిజానికి.) వారు దానికి అలవాటు పడ్డారు. వారు వారి వాతావరణానికి అలవాటు పడ్డారు, వారి పరిసరాలు, వారి పొరుగువారు, వారి ఆహారం, వారి స్వంత చేతుల నుండి పెరిగింది, వారి పక్కన.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-09   1847 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-09

ఐక్యముగా ధైర్యముగా ఉన్న ఉక్రేనియన్ ప్రజలు ప్రకాశిస్తారు ప్రపంచము ముందు , 12 యొక్క 9 వ భాగం

31:08

ఐక్యముగా ధైర్యముగా ఉన్న ఉక్రేనియన్ ప్రజలు ప్రకాశిస్తారు ప్రపంచము ముందు , 12 యొక్క 9 వ భాగం

మీరు విత్తినట్లే మీరు కోయుదురు. ఈ బలహీనులు వెన్నెముక లేనివారు. వారు నాయకులు ఎలా అవుతారు? ఎలాగో నాకు తెలియదు. ఇదంతా ప్రజా సంబంధాలే ప్రచారం మరియు చర్చ. (అవును, మాస్టర్.) వారి లోపల ఏమీ లేదు. వారికి దమ్ము లేదు, ఉదాత్తమైన ఆత్మ లేదు, రక్షణ పాత్ర లేదు. (అవును, మాస్టర్.) మాట్లాడటం, వాగ్దానం చేయడం తప్ప, వారు మంచి ఏమీ చేయరు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-08   1842 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-08

ఐక్యముగా ధైర్యముగా ఉన్న ఉక్రేనియన్ ప్రజలు ప్రకాశిస్తారు ప్రపంచము ముందు , 12 యొక్క 8 వ భాగం

30:13

ఐక్యముగా ధైర్యముగా ఉన్న ఉక్రేనియన్ ప్రజలు ప్రకాశిస్తారు ప్రపంచము ముందు , 12 యొక్క 8 వ భాగం

ఏదైనా మంచిదైతే ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నుండి బయటపడింది, ఇది ఉక్రేనియన్ ప్రజల యొక్క ఐక్య స్ఫూర్తి, అది ప్రపంచం మొత్తం చూసేలా ప్రకాశిస్తోంది. (అవును, సరే.) నా ఉద్దేశ్యం, ప్రాపంచికంగా, లౌకికంగా చెప్పాలంటే, వారు ఉత్తమ ఉదాహరణ. (అవును, మాస్టర్.) కానీ అది బుద్ధుని యొక్క బోధనకు సంబంధం లేకుండా, “నీకు ఉండకూడదు ఒక ఆయుధం మరియు చంపడానికి,” మరియు అన్ని. కానీ ఈ ప్రాపంచిక ప్రపంచంలో, వారు ఉత్తమమైన వారు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-07   1885 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-07

ఐక్యముగా ధైర్యముగా ఉన్న ఉక్రేనియన్ ప్రజలు ప్రకాశిస్తారు ప్రపంచము ముందు , 12 యొక్క 7 వ భాగం

29:13

ఐక్యముగా ధైర్యముగా ఉన్న ఉక్రేనియన్ ప్రజలు ప్రకాశిస్తారు ప్రపంచము ముందు , 12 యొక్క 7 వ భాగం

వారంతా పౌరులు, పౌరుల సాధారణ దుస్తులలో, పిల్లలు కూడా ఉన్నారు, మరియు కొందరు వెనుకకు కట్టబడ్డారు వారు చంపబడటానికి ముందు కూడా అమలు-శైలిలో. మరియు వారు వారిని కూడా హింసించారు. ఇది అద్భుతమైనది. ఇది నిజంగా ఆత్మారాహిత్యం. ఇది నిజంగా దయ్యం. (సరే. అవును.) మరియు ప్రపంచం తన కళ్ళు తెరుస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను.ఎందుకంటే వారు ఉక్రెయిన్‌కు సహాయం చేయకపోతే,అలాంటి వారు తదుపరివారు అవుతారు; వారి జీవితాలు, వారి విధి అలాగే ఉంటుంది. త్వరలో. (నిజమే. అవును, మాస్టర్.)
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-06   1897 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-06

ఐక్యముగా ధైర్యముగా ఉన్న ఉక్రేనియన్ ప్రజలు ప్రకాశిస్తారు ప్రపంచము ముందు , 12 యొక్క 6 వ భాగం

29:37

ఐక్యముగా ధైర్యముగా ఉన్న ఉక్రేనియన్ ప్రజలు ప్రకాశిస్తారు ప్రపంచము ముందు , 12 యొక్క 6 వ భాగం

యుద్ధం లేదా శాంతి యొక్క, దేనితో సంబంధం లేకుండా, ఆయుధాలను ఉత్పత్తి చేయునది భారమైన కర్మ. (అవును.) జంతు- ప్రజలను కబేళాలలో చంపడం భారమైన కర్మ. (అవును, మాస్టర్.) మనుషులను అక్రమ రవాణా చేయుట భారమైన కర్మ. (అవును.) అంతే. ఈ విషయాలు ప్రాథమికమైనవి, మరియు దానిని ఏదీ మార్చదు. యుద్ధం లేదా యుద్ధంతో సంబంధం లేకుండా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-05   1919 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-05
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు