برنامه بعدی

هواخواری

Olga Podorovskaya – Breatharian Light Seeker, Part 4 of 5 (INT)

2019-09-15
زبان :Russian(Русский)

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
When I had plenty of experience of my students transitioning to breatharianism, I thought that it would be interesting to investigate the process for animals. I was convinced that my understanding of breatharianism is correct, that it works. It works not only for people, but works on animals; it is universal. When there is enlightenment, then all life becomes meditation, or all life becomes constant self-examination, self-observation, and self-awareness. Therefore, when I conduct courses on the realization of immortality, I divide it into several courses. And I suggest that people start with enlightenment.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید