جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
جستجو
دسته بندی
میان استاد و شاگردان

در این برنامه، گفتگوهای منتخب میان استاد اعظم چینگ های و شاگردان ایشان را تماشا می کنیم که موضوعات وسیعی از معنویت تا زندگی روزمره را دربر میگیرند و حاوی اطلاعاتی نادر در مورد قلمروهای فرا زمینی هستند.

ما باید قلب هایمان را برای همه تأثیرات شریف، همه همراهان شریف بگشائیم. باید از این فرصت استفاده کنیم. اگر هنوز باور داریم که بالاترین هدف انسان افزایش پاکی و افزایش خرد اوست، باید تلاش کنیم.~ استاد اعظم چینگ های (وگان)

بشردوست، هنرمند و رهبر معنوی مشهور در جهان

والدین بهترین هدیه بر روی این سیاره هستند، قسمت ۵ از ۵

27:05

والدین بهترین هدیه بر روی این سیاره هستند، قسمت ۵ از ۵

چقدر عجیب است! چرا؟ چرا باز هم میخواهید مرا ببینید؟ (ما شما را دوست داریم. شما استاد ما هستید.) شما مجبور نیستید که استاد را ببینید. (زیرا شما استاد ما هستید، به همین دلیل ما میخواهیم شما را ببینیم.) در خارج از اینجا، استادان زیادی وجود دارند. اگر میخواهید استادی را ببینید، شما می توانید... (استاد ما زیباترین است.) متشکرم، متشکرم.
میان استاد و شاگردان
2021-04-24   2511 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-04-24

والدین بهترین هدیه بر روی این سیاره هستند، قسمت ۴ از ۵

24:19

والدین بهترین هدیه بر روی این سیاره هستند، قسمت ۴ از ۵

استاد، من فقط میخواستم به شما بگویم که ما بسیار بسیار قدردانیم که بخشی از خانواده شما می باشیم. و این واقعا مانند یک رویا می ماند. بسیار شبیه یک رویا می ماند. (شما از آن لذت می برید، درسته؟) بله. بسیار متشکرم. سپاسگزارم. خوب است. خوب است. خوشحالم. شاد هستم.
میان استاد و شاگردان
2021-04-23   2440 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-04-23

والدین بهترین هدیه بر روی این سیاره هستند، قسمت ۳ از ۵

24:28

والدین بهترین هدیه بر روی این سیاره هستند، قسمت ۳ از ۵

من از طریقت "گیری" هستم. (خب.) قدیمی ترین سنت رهبانیت در هند. (بله.) "گیری". (گیری.) از "پاتانجلی"، می دانید؟ (بله.) یک سنت رهبانیت بسیار، بسیار قدیمی، اما بطور رسمی چنین نیستم. فقط اینکه یک راهب هندی مرا در این طریقت هندی "گیری" متبرک ساخت، اما اینطور نیست که مدرکی یا چیزی داشته باشم. بیش از سی سال پیش. سی، چهل سال پیش.
میان استاد و شاگردان
2021-04-22   2398 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-04-22

والدین بهترین هدیه بر روی این سیاره هستند، قسمت ۲ از ۵

26:49

والدین بهترین هدیه بر روی این سیاره هستند، قسمت ۲ از ۵

مهم نیست. من زنده می مانم. شما می دانید چند روز پیش بهشت به من چه گفت؟ بهشت والاتر به من گفت. اینطور نبود که آنموقع من غمگین بودم یا هر چیزی، زمانی عادی بود و آنوقت به من گفتند، "سعی کن که زنده بمانی." به نظر ترسناک میاد. "سعی کن که زنده بمانی." "بخاطر دیگران، عمر طولانی داشته باش." آنها دو جمله ای هستند که آنها چهار، پنج روز پیش به من گفتند.
میان استاد و شاگردان
2021-04-21   2991 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-04-21

والدین بهترین هدیه بر روی این سیاره هستند، قسمت ۱ از ۵

23:03

والدین بهترین هدیه بر روی این سیاره هستند، قسمت ۱ از ۵

والدین بهترین هدیه ی روی این سیاره هستند. حتی والدین من که والدین بیولوژیکی نیستند، اما وقتی که برای دیدن من به هنگ کنگ آمدند شاید برای چند هفته، اوه دوباره احساسی شبیه یک کودک را داشتم. من خیلی، خیلی احساس خوشحالی کردم. اینطور احساس کردم که میتوانم بی مسئولیت باشم چون یک کودک هستم. آنقدر احساس سبکی و آزادی میکردم.
میان استاد و شاگردان
2021-04-20   3098 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-04-20

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۹ از ۹

27:16

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۹ از ۹

این روزها، دنیای ما بسیار پیشرفته است، اما معایبی نیز وجود دارد. مردم صرفا میتوانند هر کاری انجام دهند. آنها اهمیتی به عواقب؛ کارما نمی دهند، آنها حتی در مورد آن خبر ندارند. بنابراین، برای هر فرد خوب گاهی بسیار سخت است که از خود دفاع کنند.
میان استاد و شاگردان
2021-03-10   2434 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-03-10

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۸ از ۹

27:06

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۸ از ۹

مردم برای کمک به شما فقط قدرت بدنی شان را نمی آورند. آنها انباشته های کارمایی شان را می آورند. اوه، شما هیچ تصوری از آن ندارید. اگر که می دانستید، خیلی می ترسیدید. به همین دلیل بسیاری از افراد ثروتمند یا پادشاهان و سیاستمداران بزرگ، زندگی خیلی خوبی نمی گذرانند، زیرا افراد کمکی بسیار زیادی دارند و آنها در مورد عواقب کارمایی چیزی نمی دانستند.
میان استاد و شاگردان
2021-03-09   2206 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-03-09

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۷ از ۹

28:07

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۷ از ۹

بنابراین، هرچه بیشتر داشته باشید، زحمت شما بیشتر میشود. چون گاهی من چیزهای زیادی دارم، گاهی اوقات فقط مایلم که همه را رها کنم. بروم، فقط با یا یک یا دو جفت لباس، در یک کیف کوچکی که بتوانم حمل نمایم زندگی کنم. این همان زندگی است که در هند، حداقل به مدت دو سال داشتم. و من بسیار خوشحال، خیلی راضی بودم. دورانی بسیار خوشحال کننده بود، آزادترین زمانی که تا کنون احساس کردم. خیلی رها و آزاد!
میان استاد و شاگردان
2021-03-08   2330 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-03-08

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۶ از ۹

30:13

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۶ از ۹

خوشحالم که این برکت را دارم که می توانم به برخی از مردم یادآوری کنم تا یک زندگی با فضیلت را داشته باشند و بغیر از زندگی خودشان، جان هایی را نجات دهند. تا آنها را از رنج جهنم و عقوبت [کارما] در این زندگی نجات دهیم و جان برخی از حیوانات را نجات دهیم و شاید سیاره را نجات دهیم. البته من خوشحالم، این یک خوشحالی متفاوتی است، این یک خوشحالی بزرگتری است.
میان استاد و شاگردان
2021-03-07   2496 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-03-07

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۵ از ۹

27:53

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۵ از ۹

کار عاقلانه اینست که مانند بودا باشید: به درون خودتان نگاه کنید و فقط به "خود" متکی باشید، زیرا شما 'بودا' را در درون دارید. این آن شخصی است که شما باید به آن نگاه کنید و به آن تکیه کنید و از همراهی "او" خوشحال باشید، از ذات بودایی درون تان؛ به شخص دیگری نگاه نکنید.
میان استاد و شاگردان
2021-03-06   2256 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-03-06

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۴ از ۹

29:28

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۴ از ۹

بودا هیچ چیز نداشت. همه برداشتها و پیشداوریهای وی رفته بودند. پس او آزاد، خیلی انعطاف پذیر، بسیار مهربان و خیلی رها بود و او فقط وجود داشت. او برای یک شب زندگی میکرد، یعنی، شما هرگز نمی دانید فردا چه میشود. او اهمیتی نمی داد.
میان استاد و شاگردان
2021-03-05   2371 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-03-05

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۳ از ۹

28:42

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۳ از ۹

مطمئن هستم بسیاری از افرادی که گوشت می خورند و شیر یا چیزهایی می نوشند، آنها این را نمی دانند. وگرنه، آنها طالب این چیزها نخواهند بود. به همین دلیل این وظیفه ماست که اخبار را منتشر کنیم. به آنها بگوییم که Cowspiracy ، "ساکنین زمین"، و Dominion و این نوع فیلمها را تماشا کنند، تا شفقت شان بیدار شود و حقیقت را بگویید. پس آنها از حقیقت آگاه شوند. به این طریق آنها جلوی آن را می گیرند.
میان استاد و شاگردان
2021-03-04   2511 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-03-04

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۲ از ۹

31:04

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۲ از ۹

آنها یک دامدار را انتخاب کردند، مردی که گله ای از گاو یا گاو نر دارد، تا از آنها مراقبت کند، تا از آنها برای شخم زدن زمین استفاده کند و البته، از آنها برای امرار معاش خودش استفاده نماید. بنابراین، در اینجا نوشته هایی هستند که این دو مورد را مقایسه می کنند: "یگانه روشن ضمیر جهان"، "محترم ترین در جهان" و یک دامدار.
میان استاد و شاگردان
2021-03-03   2688 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-03-03

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۱ از ۹

28:47

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۱ از ۹

اگر شما واقعا میخواهید خودتان و حتی خانواده هایتان، نسلهایتان، کشورتان را رستگار کنید، فقط صادقانه و سخت ممارست کنید، بخاطر خودتان و بخاطر همه موجودات.
میان استاد و شاگردان
2021-03-02   3213 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-03-02

اول به فکر دیگران باشیم بعد به خودمان، قسمت ۵ از ۵

36:14

اول به فکر دیگران باشیم بعد به خودمان، قسمت ۵ از ۵

شما خوشحال هستید، اگر به هر شکلی، اول به فکر دیگران باشید بعد به فکر خودتان، زیرا میدانید که خوب هستید. شما عمیقا در قلبتان می دانید که کار درستی انجام می دهید و آن شما را خوشحال میسازد. اما این بدان معنی نیست که وضعیت رو به راه خواهد شد چون شما خوب هستید، چون شما دیگران را در نظر میگیرید، آن [ولی] شما را خوشحال می کند.
میان استاد و شاگردان
2021-02-08   2711 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-08

اول به فکر دیگران باشیم بعد به خودمان، قسمت ۴ از ۵

33:31

اول به فکر دیگران باشیم بعد به خودمان، قسمت ۴ از ۵

در بهشت، هیچ کاری ندارید که انجام دهید، فقط لذت می برید. در اینجا ما نیاز داریم! به همین دلیل بودا آمد. به همین دلیل "گورو ناناک" آمد. به همین دلیل عیسی آمد و فداکاری کرد، و آنطور و بشکل عذاب آوری مرد. و ما همیشه از همه آنها بخاطر تعالیم شان و همه اینها تشکر می کنیم. کاری بکنید! کاری انجام دهید تا فداکاری های شان، رنج شان، تعالیم شان را جبران کنید. همیشه مطالبه گر نباشید.
میان استاد و شاگردان
2021-02-07   3335 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-07

اول به فکر دیگران باشیم بعد به خودمان، قسمت ۳ از ۵

32:08

اول به فکر دیگران باشیم بعد به خودمان، قسمت ۳ از ۵

قانون علت و معلول هنوز وجود دارد، هنوز هم قابل اجرا و موثر است. وگرنه، همه می توانند هر کاری که بخواهند انجام دهند و مجازاتی وجود نخواهد داشت. مایا رفته است اما ناپدید نشده است. او در جهنم منتظر شماست تا به او بپیوندید اگر زندگی خود را مطابق با فضیلت و معیارهای اخلاقی زندگی نکنید- این می تواند به دیگران آسیب برساند.
میان استاد و شاگردان
2021-02-06   3450 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-06

اول به فکر دیگران باشیم بعد به خودمان، قسمت ۲ از ۵

32:05

اول به فکر دیگران باشیم بعد به خودمان، قسمت ۲ از ۵

شما برای هر کاری که انجام می دهید، برای ترک هر آنچه انجام میدهید، مسئول هستید. هیچکس دیگری مقصر نیست. صادق باشید، آنوقت پاداشی خواهید گرفت که نمی توانید تصورش را کنید. و تجربه درونی خوبی خواهید داشت، زندگی شما بهتر میشود، همه چیز خوب خواهد بود.
میان استاد و شاگردان
2021-02-05   3096 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-05

اول به فکر دیگران باشیم بعد به خودمان، قسمت ۱ از ۵

30:00

اول به فکر دیگران باشیم بعد به خودمان، قسمت ۱ از ۵

وگان بودن به هر دلیلی، خوب است. (بله، استاد.) همه افراد، پیامد معنوی آن را درک نمی کنند. اما اگر آنها وگان شوند، این فوق العاده است.
میان استاد و شاگردان
2021-02-04   3316 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-04

خوب ممارست کنید و همه چیز خوب خواهد شد، قسمت ۳ از ۳

37:41

خوب ممارست کنید و همه چیز خوب خواهد شد، قسمت ۳ از ۳

شما فقط خودتان، کارمای شخصی تان یا کارمای خانواده تان را دارید که تحمل کنید. این تنها گروهی از مردم هستند. من به پنج، شش نسل شما، کمک می کنم؛ من قبلا به پنج، شش نسل از اجدادتان، کمک کرده ام. شما فقط کارمای این زندگی تان را تحمل می کنید. وقتی آنرا کاملا پرداخت کردید، آنوقت می روید، خانواده تان، فرزندان تان، دوستان تان را نیز با خود می آورید.
میان استاد و شاگردان
2021-02-03   3141 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-03
به این صفحه بروید
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها