Tiếp Theo

Người Sống Bằng Không Khí

Olga Podorovskaya – Người Đi Tìm Ánh Sáng Sống Bằng Không Khí, Phần 1/5

2019-08-25
Ngôn Ngữ:Russian(Русский)

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Olga Podorovskaya is a breatharian and spiritual teacher living in Moscow, Russia. Born in 1970 in Ukraine, she began a spiritual quest to find enlightenment when she was a teenager. She became aware that she did not need food to sustain life, and fully transitioned to a breatharian lifestyle in 2010. Based on her own experiences, she developed instructions and techniques to assist others on their spiritual journeys, as well as to awakening their breatharian abilities.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android