Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Lịch Sử Của Đàn Hạc Thiên Đàng, Phần 2/2

2019-06-19
Ngôn Ngữ:English

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Then what must it be like for the player of the harp? Kim says she feels as though she’s become a vehicle of God. Her thoughts can be explained by her favorite prayer: “Make me as a hollow reed from which the pith of self has been blown, so that I may become a pure channel through which Thy love may flow to others.” Imagine how the true heavenly melodies of the harp can uplift and elevate our souls. For spiritual practitioners of the Quan Yin Method, as imparted by Supreme Master Ching Hai, the inner music of the harp and other inner Heavenly Sounds are daily reminders of the glorious Kingdom of Heaven.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android