Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Lịch Sử Của Đàn Hạc Thiên Đàng, Phần 1/2

2019-06-12
Ngôn Ngữ:English

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Music is all around us. It exists in the melody of a bird’s happy song, or the sound of the bubbling river. These outer worldly sounds contain more than just a sound wave; they also connect us to our inner core. The harp is one of the most beautiful instruments that humankind has ever imagined. One might describe its sound as Heaven’s music, played by angels. In the Holy Bible, chapter 14 of the Book of Revelations mentions the harp sound. It says: “and I heard a sound from heaven like the roar of rushing waters and like a loud peal of thunder. The sound I heard was like that of harpists playing their harps.”
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android