Tiếp Theo

Chương Trình

Truyền Hình Vô Thượng Sư Tái Phát Sóng - Điểm Lại Những Nét Nổi Bật Nhân Kỷ Niệm 1 Năm! Phần 2/3

2018-10-04
Ngôn Ngữ:English ,Arabic(اللغة العربية)

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
In this episode, we'll present a multitude of expressive art forms, humanity’s glorious cultural heritage, and the beauty of our wandrous planet. Let’s start with our wonderful program, A Journey through Aesthetic Realms. During his reign as King Francis I, a cultural rebirth and awakening took place in France. Due to his extraordinary support and promotion of literature and arts, His Majesty King Francis I is often referred to as France’s original “ Renaissance Monarch.”“Persons famous in the arts partake of the immortality of princes, and are upon a footing with them.”— King Francis I
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android