Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Vinh Danh Đức Tin và Cộng Đồng: Truyền Thống Ramadan Thánh Thiện

2018-05-16
Ngôn Ngữ:English ,Arabic(اللغة العربية)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
When Muslims speak the name of any prophet, we say “Peace be upon Him” as a form of respect. The Almighty God, Allah, is at the center of Islam, and in everything that the Muslim people do. The Prophet’s (PBUH) teachings highlight that Allah has given guidance to help all people lead good lives. Islam devotees strive to be honest, kindhearted, reliable and sincere through worship and in how they treat other people. Their goal in life is to please Allah so that they may be rewarded in Heaven.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android