Lịch phát sóng

  
6:00|9:00|12:00|...
1.無上藝術
2.靈性與藝術
7:00|10:00|13:00|...
3.焦點新聞
4.放眼看世界
8:00|11:00|14:00|...
5.美好人 美好事
6.素食主義
**Timezone:Asia/Taipei(UTC+8)
*MISSED YOUR SHOW? CLICK HERE!
**Please use Google Chrome, Microsoft Edge, FireFox, Safari or Opera

Các chương trình và tin tức mới nhất

Lời dạy của Sư Phụ

Ăn Thuần Chay

Thông điệp quan trọng