ต่อไป

นักกินอากาศ

Freedom in Breatharianism: Interview with Akahi Ricardo and Camila Castillo, Part 4 of 4

Taiwan (Formosa)
2019-04-07

ตอน

รายละเอียด
อ่านเพิ่มเติม
Since time immemorial, there have always been individuals who can sustain themselves on prana, or the vital life force. Through the grace of the Providence, inediates, people who follow a food-free lifestyle, can draw the energy from nature to nourish themselves. Now I am understanding it and living it from a new perspective, these states of sensations that the pranic state gives you, or the state of freedom- living it and experiencing it with the creation. And everything has been very nice, yes! I would drink teas or juices, but I wasn’t so focused on the physical nourishment.
รับชมเพิ่มเติม
ตอน
เล่นรายการ
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่
ดาวโหลด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน
แอนดรอยด์
รับชมในบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ
GO
GO
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์