ต่อไป

นักกินอากาศ

Ray Maor: Pranic Living for Mind-Body Awakening, Part 1 of 2

Chile
2018-08-05

ตอน

รายละเอียด
อ่านเพิ่มเติม
Meet Ray Maor, a breatharian whose adoption of pranic living awakened an awareness of the unlimited potential we humans hold. In scriptures, the human body is often referred to as the temple of God. On several occasions, Supreme Master Ching Hai has spoken about the rarity of this phenomenon: To be a human, you need some merit. As a living temple of God, the human body is fully equipped with miraculous wonders. Since time immemorial, there have always been individuals who can sustain themselves on prana, or the vital life force. Through the grace of the Providence, inediates, people who follow a food- free lifestyle, can draw the energy from nature to nourish themselves. Indeed, the possibilities and miracles in this life as our benevolent Creator has designed for us are endless.
รับชมเพิ่มเติม
ตอน
เล่นรายการ
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่
ดาวโหลด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน
แอนดรอยด์
รับชมในบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ
GO
GO
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์