ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 12 ของ 12 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
นักกินอากาศ
คำบรรยาย :

Ray Maor: Pranic Living for Mind-Body Awakening, Part 1 of 2

00:13:37

Ray Maor: Pranic Living for Mind-Body Awakening, Part 1 of 2

Meet Ray Maor, a breatharian whose adoption of pranic living awakened an awareness of the unlimited potential we humans hold. In scriptures, the human body is often referred to as the temple of God. On several occasions, Supreme Master Ching Hai has spoken about the rarity of this phenomenon: To be a human, you need some merit. As a living temple of God, the human body is fully equipped with mirac
นักกินอากาศ
2018-08-05   4725 รับชม
นักกินอากาศ
2018-08-05

Ray Maor: Pranic Living for Mind-Body Awakening, Part 2 of 2

00:12:31

Ray Maor: Pranic Living for Mind-Body Awakening, Part 2 of 2

Ray Maor is a spiritual mentor of the Pranic Nourishment Life. He became breatharian at the age of 31 years to serve his fellow humans. He has authored a book, created a website, Facebook page, and YouTube channel full of informative videos on virtually every aspect breatharian practice. His goal is to help individuals awaken their mind and body to a higher consciousness. Perhaps the best way to d
นักกินอากาศ
2018-08-12   4151 รับชม
นักกินอากาศ
2018-08-12

Victor Truviano – Breathing in Life, Part 1 of 2

00:17:47

Victor Truviano – Breathing in Life, Part 1 of 2

I think that’s the most important is if I can feel free and happy with what I’m doing, because to be pranic is not a level, you know? The pranic state is what is happening in me; for this reason,I can fell free also with that. When you are in pranic consciousness, it doesn’t matter if you are consuming something or not. Organs are working in but in a different way, more subtly. 「All the」organs are
นักกินอากาศ
2018-11-18   4821 รับชม
นักกินอากาศ
2018-11-18

Victor Truviano – Breathing in Life, Part 2 of 2

00:16:02

Victor Truviano – Breathing in Life, Part 2 of 2

Breatharianism is like knowledge in the body, but pranic state is like wisdom in the cosmos through the presence in your body. Pranic state is Babaji State, is “silence in the silence,” and id something more deep and in wisdom. It’s like the cosmos can speak through you. We are here not only for eating. We are here not only for working. It’d not natural to eat three or four times in the day. It’s
นักกินอากาศ
2018-11-25   4520 รับชม
นักกินอากาศ
2018-11-25

Freedom in Breatharianism: Interview with Akahi Ricardo and Camila Castillo, Part 4 of 4

00:09:54

Freedom in Breatharianism: Interview with Akahi Ricardo and Camila Castillo, Part 4 of 4

Since time immemorial, there have always been individuals who can sustain themselves on prana, or the vital life force. Through the grace of the Providence, inediates, people who follow a food-free lifestyle, can draw the energy from nature to nourish themselves. Now I am understanding it and living it from a new perspective, these states of sensations that the pranic state gives you, or the state
นักกินอากาศ
2019-04-07   5248 รับชม
นักกินอากาศ
2019-04-07

Olga Podorovskaya – Breatharian Light Seeker, Part 1 of 5 (INT)

00:15:36

Olga Podorovskaya – Breatharian Light Seeker, Part 1 of 5 (INT)

Olga Podorovskaya is a breatharian and spiritual teacher living in Moscow, Russia. Born in 1970 in Ukraine, she began a spiritual quest to find enlightenment when she was a teenager. She became aware that she did not need food to sustain life, and fully transitioned to a breatharian lifestyle in 2010. Based on her own experiences, she developed instructions and techniques to assist others on their
นักกินอากาศ
2019-08-25   3155 รับชม
นักกินอากาศ
2019-08-25

Olga Podorovskaya – Breatharian Light Seeker, Part 2 of 5 (INT)

00:17:49

Olga Podorovskaya – Breatharian Light Seeker, Part 2 of 5 (INT)

Why could I do this? Why did I create this system? Because the direction was higher, my goal was different. It’s not for shifting into prana eating, to lose weight, or to do something else. My goal was to know who I was, to explore myself. Exactly, that’s why some other doors, other possibilities, other abilities as a person opened on this path. And since I discovered these abilities in myself, I
นักกินอากาศ
2019-09-01   1594 รับชม
นักกินอากาศ
2019-09-01

Olga Podorovskaya – Breatharian Light Seeker, Part 3 of 5 (INT)

00:16:27

Olga Podorovskaya – Breatharian Light Seeker, Part 3 of 5 (INT)

I traveled to different mental and astral spheres. The first time going out of my body was very important because it made me sure. I was convinced that a person does not die after the death of the body. And for me it was a great discovery, because our society was thinking differently. It was very significant to me that I learned to go not only to the astral planes, but also to mental planes. And w
นักกินอากาศ
2019-09-08   1445 รับชม
นักกินอากาศ
2019-09-08

Olga Podorovskaya – Breatharian Light Seeker, Part 4 of 5 (INT)

00:17:51

Olga Podorovskaya – Breatharian Light Seeker, Part 4 of 5 (INT)

When I had plenty of experience of my students transitioning to breatharianism, I thought that it would be interesting to investigate the process for animals. I was convinced that my understanding of breatharianism is correct, that it works. It works not only for people, but works on animals; it is universal. When there is enlightenment, then all life becomes meditation, or all life becomes consta
นักกินอากาศ
2019-09-15   1094 รับชม
นักกินอากาศ
2019-09-15

Olga Podorovskaya – Breatharian Light Seeker, Part 5 of 5 (INT)

00:16:25

Olga Podorovskaya – Breatharian Light Seeker, Part 5 of 5 (INT)

As we continue our conversation with Russian breatharian Olga Podorovskaya, she addresses the harmful effects of meat consumption. As more people shift towards cleaner, purer lifestyles, Olga emphasizes the need for people to be in tune with themselves. Sharing her observations, she speaks of what we can do to create a better world. Olga warns that if humanity does not come together in harmony and
นักกินอากาศ
2019-09-22   1983 รับชม
นักกินอากาศ
2019-09-22

หายใจด้วยศรัทธาแห่งคริสเตียน : การสัมภาษณ์ท่านสาธุคุณ ดร.เคอร์บี เดอ แลนเนอโรล ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:12:26

หายใจด้วยศรัทธาแห่งคริสเตียน : การสัมภาษณ์ท่านสาธุคุณ ดร.เคอร์บี เดอ แลนเนอโรล ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

ผมศึกษาความเชื่อของพ่อแม่ผม โดยผ่านไบเบิล และเห็นว่าทุกคนในไบเบิล ที่แสวงหาความรักของพระเจ้า จะมีช่วงการอดอาหาร
นักกินอากาศ
2020-06-26   463 รับชม
นักกินอากาศ
2020-06-26

หายใจด้วยศรัทธาแห่งคริสเตียน : การสัมภาษณ์ท่านสาธุคุณ ดร.เคอร์บี เดอ แลนเนอโรล ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:13:08

หายใจด้วยศรัทธาแห่งคริสเตียน : การสัมภาษณ์ท่านสาธุคุณ ดร.เคอร์บี เดอ แลนเนอโรล ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

ในคัมภีร์ไบเบิล มีเล่มหนึ่งที่ชื่ออิสยาห์ ท่านเป็นศาสดาโบราณคนหนึ่ง ท่านเขียนในอิสยาห์ 11 กล่าวว่า จะมียุคที่ ทุก ๆ สายพันธุ์ - ที่แม้แต่สิงโต ก็จะเริ่มกินหญ้า
นักกินอากาศ
2020-07-03   550 รับชม
นักกินอากาศ
2020-07-03
<1>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย