తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
121 - 140 ఆఫ్ 429 ఫలితాలు
ఎంపిక

The Bill and Melinda Gates Foundation: Turning Caring Into Action

00:15:37

The Bill and Melinda Gates Foundation: Turning Caring Into Action

Bill and Melinda Gates each received the Presidential Medal of Freedom in 2016 from then-US president the Honorable Barack Obama for the Foundation's outstanding work on behalf of humankind. Through multiple valuable programs and projects, the Foundation is truly turning caring into action.
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2017-12-09   1671 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2017-12-09

గమనార్హమైన వార్తలు

00:14:01

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-16   1671 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-16

గమనార్హమైన వార్తలు

00:14:56

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-11-22   1670 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-11-22

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:12

గమనార్హమైన వార్తలు

European and African officials meet to discuss plans to help migrants in Libya, Lebanese Christian Patriarch travels to Saudi Arabia, skin transplant saves man’s life, Nicaragua holds peaceful and transparent elections and Afghan journalist’s courage inspires many.
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-25   1669 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-25

గమనార్హమైన వార్తలు

00:17:23

గమనార్హమైన వార్తలు

Leaders of world's major religions shift towards ethical investments, UNICEF collaborates with Israeli NGO to provide solar power to medical centers in Cameroon, Ghent Belgium is recognized as Europe's veggie capital, Chile's government bans plastic bags in coastal cities and Angolan minister focuses on progress for women.
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-15   1668 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-15

A Cup of Green Juice for Life: Eating Light with Michiyo Mori

00:16:37

A Cup of Green Juice for Life: Eating Light with Michiyo Mori

Ms. Michiyo Mori is a liquidarian and author of the book “I Quit Eating.” She has thrived by consuming a single glass of fresh green juice everyday for the past 15 years,and she will share with us her deep insights regarding the raw vegetable diet and its manifold benefits for humanity.
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2017-12-07   1668 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2017-12-07

If Everyone Become Vegetarian

00:03:36

If Everyone Become Vegetarian

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1668 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

గమనార్హమైన వార్తలు

00:17:24

గమనార్హమైన వార్తలు

Fish population is declining in world’s deepest lake, government of Zimbabwe delivers food aid to those in need, Dubai’s sustainable city is a beacon of green-living, school girl in the United States donates supplies to Guyana school, and China builds world’s first smart ship.
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-10   1666 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-10

The Hare Krishna Movement: God’s Messengers of Love and Compassion

00:18:05

The Hare Krishna Movement: God’s Messengers of Love and Compassion

The International Society for Krishna Consciousness, commonly known as The Hare Krishna Movement was founded in 1966, in New York City, USA, by his Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and is a Gaudiya Vaishnava Hindu religious organization. The Gaudiya Vaishnava lineage in India dated back to the 16th century, to a Master named Lord Sri Caitanya Mahaprabhu, who explained to his disciples that the ultimate goal of living was to experience the eternal bliss of life, the Ananda, through service to Krishna, who was the embodiment of Vishnu.
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2017-12-18   1664 అభిప్రాయాలు
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2017-12-18

గమనార్హమైన వార్తలు

00:17:17

గమనార్హమైన వార్తలు

Hong Kong and ASEAN pen free trade agreements, Namibia opens borders to African nations, new chamber discovered in Egypt's Great Pyramid, the hole in ozone layer is reducing and Germany honors green visionaries.
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-18   1663 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-18

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:20

గమనార్హమైన వార్తలు

Officials from China and Namibia agree to enhance economic relations, Palestine plans general election in 2018, veganism is growing in Tel Aviv, Israel, botanist in Singapore receives award for protecting the environment and vegan flag unfurls in the peaks of the Himalayans.
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-26   1662 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-26

గమనార్హమైన వార్తలు

00:15:44

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-11-20   1661 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-11-20

గమనార్హమైన వార్తలు

00:19:20

గమనార్హమైన వార్తలు

African leaders hold conference to promote peace and security, Guyana finalizing construction of first medical university, China and France unveil satellite for monitoring wind and ocean patterns, A US-based non-profit sends water filtration devices to Puerto Rico and former animal industry worker goes vegan.
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-08   1660 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-08

గమనార్హమైన వార్తలు

00:20:53

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-01   1659 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-01

గమనార్హమైన వార్తలు

00:14:12

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-11-03   1659 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-11-03

గమనార్హమైన వార్తలు

00:17:47

గమనార్హమైన వార్తలు

Âu Lạc, also known as Vietnam, host APEC summit, Nigerian foundation supports peace between Christians and Muslims, new metro line opens in Chile, China to install powerful telescope in Antarctica and pro-athletes thrive on plant-based diet.
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-19   1658 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-19

గమనార్హమైన వార్తలు

00:19:27

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-11-26   1658 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-11-26

గమనార్హమైన వార్తలు

00:18:23

గమనార్హమైన వార్తలు

China supports Dominica in wake of Hurricane Maria, refugees in Ethiopia can now register their vital life events, proposed legislation in Canberra, Australia prohibits greyhound racing, new research suggests a link between global warming and the spreading of disease and media network Aljazeera celebrates 21st anniversary.
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-14   1656 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-12-14

గమనార్హమైన వార్తలు

00:20:29

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-11-27   1656 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-11-27

గమనార్హమైన వార్తలు

00:21:06

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-11   1656 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-11
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్