తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
1 - 2 ఆఫ్ 2 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం:
బ్రేతెరియానిస్మ్

Olga Podorovskaya – Breatharian Light Seeker, Part 5 of 5 (INT)

00:16:25

Olga Podorovskaya – Breatharian Light Seeker, Part 5 of 5 (INT)

As we continue our conversation with Russian breatharian Olga Podorovskaya, she addresses the harmful effects of meat consumption. As more people shift towards cleaner, purer lifestyles, Olga emphasizes the need for people to be in tune with themselves. Sharing her observations, she speaks of what we can do to create a better world. Olga warns that if humanity does not come together in harmony and love, our world's future will spiral down a dark path. Ultimately, we should all seek what she refers to as "the realization of immortality," or spiritual enlightenment.
బ్రేతెరియానిస్మ్
2019-09-22   1049 అభిప్రాయాలు
బ్రేతెరియానిస్మ్
2019-09-22

Olga Podorovskaya – Breatharian Light Seeker, Part 4 of 5 (INT)

00:17:51

Olga Podorovskaya – Breatharian Light Seeker, Part 4 of 5 (INT)

When I had plenty of experience of my students transitioning to breatharianism, I thought that it would be interesting to investigate the process for animals. I was convinced that my understanding of breatharianism is correct, that it works. It works not only for people, but works on animals; it is universal. When there is enlightenment, then all life becomes meditation, or all life becomes constant self-examination, self-observation, and self-awareness. Therefore, when I conduct courses on the realization of immortality, I divide it into several courses. And I suggest that people start with enlightenment.
బ్రేతెరియానిస్మ్
2019-09-15   617 అభిప్రాయాలు
బ్రేతెరియానిస్మ్
2019-09-15
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్