کلام حکمت
  
سخنرانی های استاد اعظم چینگ های، بشردوست مشهور جهانی، استاد معنوی و هنرمند فاضل، که زندگی شما را الهام بخشیده و شریف خواهد کرد.
Compilation of Supreme Master Ching Hai's Lectures
Date aired: 14 مه 2010
Date aired: 10 ژانویه 2009
Date aired: 30 نوامبر 2008

 
Search All Shows
 
Non Subtitle Videos
کلام حکمت
 
Most popular
 دنیای وگان، صلح جهانی: یک گزینه آگاهانه - قسمت ۲ از ۱۰ قسمت شیکاگو، ایلینوی، آمریکا 11 اوت ۲۰۱۱
 مکانهای خوش یمن برای مراکز فرماندهی رهبران، موهبتی برای صلح جهانی - قسمت ۱ از ۲ قسمت، ۲۴ اوت ۲۰۱۱
 رهبران حافظ آینده ما: الزام و اولویتها تغییرات اقلیمی ۱ / ۷ ۳ نوامبر ۲۰۱۰، بریتانیا
 جهش بشریت به عصر طلایی- واشنگتن، دی. سی.، کنفرانس تغییرات آب و هوایی، قسمت ۱ از ۹ ۸ نوامبر، ۲۰۰۹ – آمریکا
 کنفرانس بین المللی حقوق بشر - قسمت ۱ از ۵ قسمت، ۲۵ ماه مه ۱۹۹۴ تایپه، فورموسا (تایوان) (به زبان چینی)
 The Living Messiah of Our Time - P1/4 September 3,1994, Hawaii, USA
 مصاحبه با استاد اعظم چینگ های توسط روزنامه "ال کوینتاناروئنزه"، قسمت ۱ از ۴ قسمت، ۱۱ دسامبر ۲۰۱۰، کنکون، مکزیک
 مصاحبه با استاد اعظم چینگ های منتشر شده در ژورنال سگ ایرلند -قسمت ۱ از ۳ قسمت، ۱۶ دسامبر ۲۰۰۹
 اتحاد جهانی: با هم برای نجات جانها، قسمت ۱ از ۸ ۳ اکتبر، ۲۰۰۹ هنگ کنگ
 از خانه مان را با ع. ش. ق. محافظت کنید، قسمت ۱از ۸ ۱۱ اکتبر ۲۰۰۹، تایچونگ، فورموسا