کلام حکمت
 
سخنرانی های استاد اعظم چینگ های، بشردوست مشهور جهانی، استاد معنوی و هنرمند فاضل، که زندگی شما را الهام بخشیده و شریف خواهد کرد.
Interviews with the media
December 27, 1993, California, USA | Date aired: 18 اکتبر 2011
April 26, 2011 | Date aired: 18 مه 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
May 26, 1994 Taipei, Formosa (Taiwan) | Date aired: 14 مه 2011
May 25, 1994 Taipei, Formosa (Taiwan) (In Formosan) | Date aired: 9 آوریل 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
قسمت ۵
قسمت ۶
December 9, 2010 Cancún, Mexico | Date aired: 23 فوریه 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
December 13, 2010 Cancún, Mexico | Date aired: 28 ژانویه 2011
December 12, 2010 Cancún, Mexico | Date aired: 25 ژانویه 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
Dec. 11, 2010 Cancun, Mexico | Date aired: 16 ژانویه 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
زیرنویس    
Download    
Nov. 22, 2010 Cancun, Mexico | Date aired: 12 ژانویه 2011
Nov. 3, 2010, United Kingdom | Date aired: 15 دسامبر 2010
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
قسمت ۵
قسمت ۶
قسمت ۷
February 26, 2008 Ljubljana, Slovenia (In Slovenian) | Date aired: 28 سپتامبر 2010
قسمت ۱
قسمت ۲
September 11, 2008 | Date aired: 11 سپتامبر 2010
Ireland, August 31, 2008 | Date aired: 13 اوت 2010
December 16, 2009 | Date aired: 21 مارچ 2010
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
Date aired: 13 مارچ 2010

 
Search All Shows
 
Non Subtitle Videos
کلام حکمت
 
Most popular
 دنیای وگان، صلح جهانی: یک گزینه آگاهانه - قسمت ۲ از ۱۰ قسمت شیکاگو، ایلینوی، آمریکا 11 اوت ۲۰۱۱
 مکانهای خوش یمن برای مراکز فرماندهی رهبران، موهبتی برای صلح جهانی - قسمت ۱ از ۲ قسمت، ۲۴ اوت ۲۰۱۱
 رهبران حافظ آینده ما: الزام و اولویتها تغییرات اقلیمی ۱ / ۷ ۳ نوامبر ۲۰۱۰، بریتانیا
 جهش بشریت به عصر طلایی- واشنگتن، دی. سی.، کنفرانس تغییرات آب و هوایی، قسمت ۱ از ۹ ۸ نوامبر، ۲۰۰۹ – آمریکا
 کنفرانس بین المللی حقوق بشر - قسمت ۱ از ۵ قسمت، ۲۵ ماه مه ۱۹۹۴ تایپه، فورموسا (تایوان) (به زبان چینی)
 The Living Messiah of Our Time - P1/4 September 3,1994, Hawaii, USA
 مصاحبه با استاد اعظم چینگ های توسط روزنامه "ال کوینتاناروئنزه"، قسمت ۱ از ۴ قسمت، ۱۱ دسامبر ۲۰۱۰، کنکون، مکزیک
 مصاحبه با استاد اعظم چینگ های منتشر شده در ژورنال سگ ایرلند -قسمت ۱ از ۳ قسمت، ۱۶ دسامبر ۲۰۰۹
 اتحاد جهانی: با هم برای نجات جانها، قسمت ۱ از ۸ ۳ اکتبر، ۲۰۰۹ هنگ کنگ
 از خانه مان را با ع. ش. ق. محافظت کنید، قسمت ۱از ۸ ۱۱ اکتبر ۲۰۰۹، تایچونگ، فورموسا