علم و عرفان
  
انقلاب علمی اهمیت بسزایی دارد، از آنجا که بشر در علم و دانش به پیشرفتهای چشمگیری نائل میشود، به خرد و فراستی عظیم نیاز داریم تا بتوانیم فناوری دانشمندان را در راه صلح و سازنده بکار ببریم.
Date aired: 2 ژانویه 2012
Date aired: 19 دسامبر 2011
Date aired: 28 نوامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
Date aired: 21 نوامبر 2011
  
Date aired: 7 نوامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
  
Date aired: 17 اکتبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
  
Date aired: 12 سپتامبر 2011
  
Date aired: 5 سپتامبر 2011
  
Date aired: 15 اوت 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
  
Date aired: 1 اوت 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
  
Date aired: 4 جولای 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 13 ژوئن 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
Date aired: 23 مه 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 16 مه 2011
Date aired: 25 آوریل 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳

 
Search All Shows
 
Non Subtitle Videos
علم و عرفان
 
Most popular
 علم و عرفان اسرار کائنات فاش شده توسط دلورس کانون محقق فراروانی – قسمت ۱ از ۳ قسمت
 علم و عرفان دکتر جود کوریوان: بینش جدید از کائنات آگاه – قسمت ۱ از ۳ قسمت
 علم و عرفان زندگی، ژنتیک و مکانیک کوانتومی – گفتگویی با دکتر جانجو مکفادن – قسمت ۱ از ۲
 SCIENCE & SPIRITUALITY Dr. Konstantin Korotkov:Seeing the Unseen With Electrophotonics - P1/3
 علم و عرفان دکتر جو دیسپنزا - کاوش در عجایب مغز
 علم و عرفان دکتر جان هاگلین: نگاه به درون برای درک کائنات - قسمت ۱ از ۲ قسمت
 علم و عرفان دکتر فرد آلن ولف و معنویت کوانتومی – قسمت ۱ از ۳ قسمت
 علم و عرفان مرور گسترده ی زندگی: دانیون برینکلی در مورد تجربیات نزدیک به مرگ - قسمت ۱ از ۲ قسمت
 علم و عرفان پانه اندوف: پیام هایی از حلقه های کشتزار در مورد ۲۰۱۲ – قسمت ۱ از ۲ قسمت
 علم و عرفان در مغز بدنبال خدا گشتن: متخصص‌ کانادایی اعصاب دکتر ماریو باورگارد، قسمت ۱ از ۲