میان استاد و شاگردان
  
This program discusses the possibility of breatharianism, or living without eating food, and is not a full instruction. For your safety, please do not attempt to cease eating without proper expert guidance.
Literature on Living Food-free
هواخواری - افرادی را که بدون استفاده از غذا زندگی میکنند ملاقات کنید
Date aired: 11 دسامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
Date aired: 6 نوامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
قسمت ۵
  
Date aired: 9 اکتبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
  
Date aired: 4 سپتامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
قسمت ۵
Date aired: 7 اوت 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
Date aired: 10 جولای 2011
Date aired: 5 ژوئن 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
قسمت ۵
Date aired: 20 فوریه 2011
Date aired: 5 سپتامبر 2010
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 22 اوت 2010
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 7 مارچ 2010
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
Date aired: 8 مه 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
Date aired: 3 آوریل 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
قسمت ۵
Date aired: 27 فوریه 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
Date aired: 13 فوریه 2011

 
Search All Shows
 
Non Subtitle Videos
بین استاد و شاگردان
 
Most popular
 Jasmuheen: The Amazing Avatar of Pranic Living - P1/5
 Dirk Schröder: Expanding Limits - Living Full of Light P1/5
 راهبه شی هونگکینگ از چین: هواخوار برای ۲۰ سال - قسمت ۱ از ۵ قسمت (به زبان چینی)
 یوگی خورشید اوما شانکار: پیام هایی از ماهاواتار باباجی - قسمت ۱ از ۴ قسمت (به زبان هندی)
 استاد جو تونگ: راهبه الهامبخش آبخوار چین، قسمت ۱ از ۵ قسمت (به زبان چینی)
 سخنان استاد اعظم چینگ های در مورد محیط زیست رازهای زهره - قسمت ۱ از ۱۴ قسمت ۲۹ اوت، ۲۰۰۹، لس آنجلس، آمریکا
 دیداری از زیبایی - قسمت ۱ از ۷ قسمت ۲۱ ژانویه ۱۹۹۶، شیهو، فورموسا (تایوان) (به زبان چینی)
 زینایدا بارانوا: بیش از یک دهه با پرانا زندگی کردن - قسمت ۱ از ۴ قسمت (به زبان روسی)
 زندگی بدون غذا: اولگ ماسلو هنرمند و معلم روسی تنفس آگاهانه، قسمت ۱ از ۴ قسمت (به زبان روسی)
 سخنان استاد اعظم چینگ های در مورد محیط زیست بهترین راه برای حفظ تنوع زیستی سیاره مان - قسمت ۱ از ۵ قسمت مجموعه ای ازسخنان استاد اعظم چینگ های