میان استاد و شاگردان
  

نگاهی به گفتگوهای صریح و دلگرم کننده بین استاد و شاگردانش در مورد مطالبی از قبیل زندگی روزانه تا راز کائنات و بسیاری مطالب دیگر باندازید.

سخنرانی استاد اعظم چینگ های در مورد محیط زیست
Date aired: 12 دسامبر 2011
Date aired: 14 اکتبر 2011
  
Date aired: 6 مه 2011
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
Date aired: 19 فوریه 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
قسمت ۵
Date aired: 11 فوریه 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
Date aired: 28 ژانویه 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
Date aired: 14 ژانویه 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
Date aired: 7 ژانویه 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 25 دسامبر 2010
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
Date aired: 10 دسامبر 2010
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
قسمت ۵
Date aired: 26 نوامبر 2010
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
Date aired: 0 0
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
قسمت ۵
زیرنویس    
Download    
Date aired: 16 اکتبر 2010
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۶
Date aired: 1 اکتبر 2010
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
قسمت ۵
Date aired: 24 سپتامبر 2010
قسمت ۱
قسمت ۲

 
Search All Shows
 
Non Subtitle Videos
بین استاد و شاگردان
 
Most popular
 Jasmuheen: The Amazing Avatar of Pranic Living - P1/5
 Dirk Schröder: Expanding Limits - Living Full of Light P1/5
 راهبه شی هونگکینگ از چین: هواخوار برای ۲۰ سال - قسمت ۱ از ۵ قسمت (به زبان چینی)
 یوگی خورشید اوما شانکار: پیام هایی از ماهاواتار باباجی - قسمت ۱ از ۴ قسمت (به زبان هندی)
 استاد جو تونگ: راهبه الهامبخش آبخوار چین، قسمت ۱ از ۵ قسمت (به زبان چینی)
 سخنان استاد اعظم چینگ های در مورد محیط زیست رازهای زهره - قسمت ۱ از ۱۴ قسمت ۲۹ اوت، ۲۰۰۹، لس آنجلس، آمریکا
 دیداری از زیبایی - قسمت ۱ از ۷ قسمت ۲۱ ژانویه ۱۹۹۶، شیهو، فورموسا (تایوان) (به زبان چینی)
 زینایدا بارانوا: بیش از یک دهه با پرانا زندگی کردن - قسمت ۱ از ۴ قسمت (به زبان روسی)
 زندگی بدون غذا: اولگ ماسلو هنرمند و معلم روسی تنفس آگاهانه، قسمت ۱ از ۴ قسمت (به زبان روسی)
 سخنان استاد اعظم چینگ های در مورد محیط زیست بهترین راه برای حفظ تنوع زیستی سیاره مان - قسمت ۱ از ۵ قسمت مجموعه ای ازسخنان استاد اعظم چینگ های