میان استاد و شاگردان
  

نگاهی به گفتگوهای صریح و دلگرم کننده بین استاد و شاگردانش در مورد مطالبی از قبیل زندگی روزانه تا راز کائنات و بسیاری مطالب دیگر باندازید.

گفتگو هایی میان استاد و شاگردان
Date aired: 20 دسامبر 2011
Date aired: 15 دسامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 6 دسامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
Date aired: 19 نوامبر 2011
Date aired: 10 نوامبر 2011
Date aired: 1 ژانویه 2012
  
Date aired: 20 اکتبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
قسمت ۵
قسمت ۶
Date aired: 10 اکتبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
January 21, 1996 Hsihu, Formosa | Date aired: 19 جولای 2010
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
قسمت ۵
قسمت ۶
قسمت ۷
September 7, 2008 | Date aired: 12 جولای 2010
Febuary 8, 2009 | Date aired: 27 اکتبر 2009
قسمت ۱
قسمت ۲
January 9, 2009 France | Date aired: 20 اکتبر 2009
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 20 اکتبر 2009
January 2, 2009 France | Date aired: 12 اکتبر 2009
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
August 24, 1997 London, UK | Date aired: 29 سپتامبر 2009
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
  

 
Search All Shows
 
Non Subtitle Videos
بین استاد و شاگردان
 
Most popular
 Jasmuheen: The Amazing Avatar of Pranic Living - P1/5
 Dirk Schröder: Expanding Limits - Living Full of Light P1/5
 راهبه شی هونگکینگ از چین: هواخوار برای ۲۰ سال - قسمت ۱ از ۵ قسمت (به زبان چینی)
 یوگی خورشید اوما شانکار: پیام هایی از ماهاواتار باباجی - قسمت ۱ از ۴ قسمت (به زبان هندی)
 استاد جو تونگ: راهبه الهامبخش آبخوار چین، قسمت ۱ از ۵ قسمت (به زبان چینی)
 سخنان استاد اعظم چینگ های در مورد محیط زیست رازهای زهره - قسمت ۱ از ۱۴ قسمت ۲۹ اوت، ۲۰۰۹، لس آنجلس، آمریکا
 دیداری از زیبایی - قسمت ۱ از ۷ قسمت ۲۱ ژانویه ۱۹۹۶، شیهو، فورموسا (تایوان) (به زبان چینی)
 زینایدا بارانوا: بیش از یک دهه با پرانا زندگی کردن - قسمت ۱ از ۴ قسمت (به زبان روسی)
 زندگی بدون غذا: اولگ ماسلو هنرمند و معلم روسی تنفس آگاهانه، قسمت ۱ از ۴ قسمت (به زبان روسی)
 سخنان استاد اعظم چینگ های در مورد محیط زیست بهترین راه برای حفظ تنوع زیستی سیاره مان - قسمت ۱ از ۵ قسمت مجموعه ای ازسخنان استاد اعظم چینگ های