تکنولوژی عصر طلایی
 
مصدر سیتی: کلان شهر زیست پایدار فردا   


 
Search All Shows
 
Non Subtitle Videos
 
Most popular
 فن آوری عصر طلایی وینسنت کالبوت: معماری زیست پایدار برای عصر طلایی - قسمت ۱ از ۲ قسمت (به زبان فرانسه بلژیک)
 فناوری عصر طلایی هایکو انرژی: ارائه ی راه حل ها برای دنیایی سبزتر، قسمت ۱ از ۲
 فناوری عصر طلایی لوید گادسون: مخترع راه حل های مستقل، قسمت ۱ از ۲
 فن آوری عصر طلایی ارتشیپ برایتون: ساختمان زیست پایدار برای زمینی سبز - قسمت ۱ از ۲ قسمت
 فن آوری عصر طلایی رابطه بین مغز و کامپیوتر: افکار را عملی کردن - قسمت ۱ از ۲ قسمت
 فناوری عصر طلایی کال- ارث: ساختمان دوام پذیر در هماهنگی با طبیعت - قسمت ۱ از ۲
 فن آوری عصر طلایی مصدر سیتی: کلان شهر زیست پایدار فردا
 فن آوری عصر طلایی پرواز به آینده: مرد جتی "ایوز راسی" - قسمت ۱ از ۲ قسمت
 فن آوری عصر طلایی دکتر شراز دایا: راهنمای راه پیوند قرنیه - قسمت ۱ از ۲ قسمت
 فن آوری عصر طلایی دانشگاه تری: به دست آوردن فن آوریهای عالی زندگی زیست سازگار- قسمت ۱ از ۲ قسمت