دانلود
  
Click WMV, MP4 or MP3 to download file مقاله ها: 1,072
no
DownloadWatch
Date aired روز
1072
کلام حکمت . 1916
کار کردن با همدیگر در سکوت - قسمت ۱ از ۲ قسمت آلمان – ۲ ژانویه ۲۰۰۷
  WMV (108 MB)    MP4(146 MB)   MP3(35 MB)
13 دسامبر 2011 سه شنبه
1071
کلام حکمت . 1886
The Hotel Called Life P2/2 June 23, 2001 Fresno, CA, USA
  WMV (160 MB)    MP4(217 MB)   MP3(52 MB)
13 نوامبر 2011 یکشنبه
1070
کلام حکمت . 1885
The Hotel Called Life P1/2 June 23, 2001 Fresno, CA, USA
  WMV (160 MB)    MP4(217 MB)   MP3(52 MB)
12 نوامبر 2011 شنبه
1069
کلام حکمت . 1884
Parliament of the World's Religions - P2/2 December 1-2, 1999 Cape Town, South Africa (In Zulu)
  WMV (132 MB)    MP4(180 MB)   MP3(43 MB)
11 نوامبر 2011 جمعه
1068
کلام حکمت . 1882
Parliament of the World's Religions - P1/2 December 1-2, 1999 Cape Town, South Africa (In Zulu)
  WMV (132 MB)    MP4(180 MB)   MP3(43 MB)
9 نوامبر 2011 چهارشنبه
1067
کلام حکمت . 1881
Listen Inwardly to Our Self-Nature P3/3 May 5, 2005 Taoyuan, Formosa (In Formosan)
  WMV (85 MB)    MP4(116 MB)   MP3(28 MB)
8 نوامبر 2011 سه شنبه
1066
کلام حکمت . 1879
Listen Inwardly to Our Self-Nature P2/3 May 5, 2005 Taoyuan, Formosa
Videos Coming Soon   
6 نوامبر 2011 یکشنبه
1065
کلام حکمت . 1878
Listen Inwardly to Our Self-Nature P1/3 May 5, 2005 Taoyuan, Formosa
  WMV (119 MB)    MP4(162 MB)   MP3(39 MB)
5 نوامبر 2011 شنبه
1064
کلام حکمت . 1877
Enlightenment Is the Tool For Everything P3/3 April 14, 1993 Washington, D. C., USA
  WMV (128 MB)    MP4(173 MB)   MP3(42 MB)
4 نوامبر 2011 جمعه
1063
کلام حکمت . 1875
Enlightenment Is the Tool For Everything P2/3 April 14, 1993 Washington, D. C., USA
  WMV (100 MB)    MP4(138 MB)   MP3(33 MB)
2 نوامبر 2011 چهارشنبه
1062
کلام حکمت . 1874
Enlightenment Is the Tool For Everything P1/3 April 14, 1993 Washington, D. C., USA
  WMV (108 MB)    MP4(149 MB)   MP3(35 MB)
1 نوامبر 2011 سه شنبه
1061
کلام حکمت . 1872
The True Christ Power - P3/3 May 30, 1999 Helsinki, Finland (In Finnish)
  WMV (134 MB)    MP4(181 MB)   MP3(44 MB)
30 اکتبر 2011 یکشنبه
1060
کلام حکمت . 1871
The True Christ Power - P2/3 May 30, 1999 Helsinki, Finland (In Finnish)
  WMV (129 MB)    MP4(174 MB)   MP3(42 MB)
29 اکتبر 2011 شنبه
1059
کلام حکمت . 1868
Lao Tzu, Chuang Tzu and the Heavenly Music - P3/3 February 28, 1993 Formosa (Taiwan) (In Formosan)
  WMV (60 MB)    MP4(80 MB)   MP3(20 MB)
26 اکتبر 2011 چهارشنبه
1058
کلام حکمت . 1867
Lao Tzu, Chuang Tzu and the Heavenly Music - P2/3 February 28, 1993 Formosa (Taiwan) (In Formosan)
  WMV (63 MB)    MP4(85 MB)   MP3(21 MB)
25 اکتبر 2011 سه شنبه
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last
 
 

   Download - Additional Language Subtitles
 
  دانلود کتیبه ها
  دانلود MP3
 
Listen Mp3Listen  کلام حکمت
Listen Mp3Listen  میان استاد و شاگردان
  MP4 download for iPhone(iPod )
  Download Non Subtitle Videos
  دانلود از طریق برنامه
 
کلام حکمت
گیاهخواری : روش اصیل زندگی
افراد خوب، اعمال خوب
اخبار قابل توجه
بین استاد و شاگردان
بزرگان گیاهخوار
دنیای حیوانات
سفری به عوالم زیبایی
سرگرمی های تعالی بخش
  دانلود از طریق تاریخ
سپتامبر . 2017

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30