دانلود
 
زیرنویس - Swedish
Supreme Master Television is now available in additional language subtitles.
You may watch or download the following videos with subtitles in Swedish, Nepalese , Greek, Estonian, and Dutch.
Click WMV, MP4 or MP3 to download file مقاله ها: 183
no دانلود Watch Date aired روز
183
کلام حکمت .1710
مصاحبه با استاد اعظم چینگ های توسط جمیز بین از رادیو بیداری معنوی - قسمت ۳ از ۳ قسمت ۲۶ آوریل ۲۰۱۱ : Tagalog , Tamil, Bulgarian , Swedish , Estonian , Slovenian
  WMV (83 MB)   
21 - مه - 2011 شنبه
182
کلام حکمت .1709
مصاحبه با استاد اعظم چینگ های توسط جمیز بین از رادیو بیداری معنوی - قسمت ۲ از ۳ قسمت : Tagalog , Tamil, Bulgarian , Swedish , Estonian , Slovenian
  WMV (93 MB)   
20 - مه - 2011 جمعه
181
کلام حکمت .1707
مصاحبه با استاد اعظم چینگ های توسط جمیز بین از رادیو بیداری معنوی - قسمت ۱ از ۳ قسمت ۲۶ آوریل ۲۰۱۱ : Tagalog , Tamil, Bulgarian , Swedish , Estonian , Slovenian
  WMV (95 MB)   
18 - مه - 2011 چهارشنبه
180
کلام حکمت .1632
مصاحبه با استاد اعظم چینگ های توسط روزنامه نوئدادس ۹ دسامبر ۲۰۱۰، کنکون، مکزیک : Tagalog ,Tamil,Bulgarian,Swedish,Nepalese
  WMV (96 MB)   
4 - مارچ - 2011 جمعه
179
کلام حکمت .1563
برای قدیس بودن، فرد باید خداوند را بیشتر از همه دوست بدارد دسامبر ۲۰۰۷ : Tagalog ,Tamil ,Swedish,Estonian,Bulgarian
  WMV (85 MB)   
25 - دسامبر - 2010 شنبه
178
کلام حکمت .1534
مسیح زنده زمان ما- قسمت ۴ از ۴ قسمت، ۳ سپتامبر ۱۹۹۴هاوایی، آمریکا : Tamil, Tagalog,Swedish,Estonian
  WMV (97 MB)   
26 - نوامبر - 2010 جمعه
177
کلام حکمت .1532
مسیح زنده زمان ما- قسمت ۳ از ۴ قسمت، ۳ سپتامبر ۱۹۹۴هاوایی، آمریکا : Tamil, Tagalog,Swedish,Estonian
  WMV (104 MB)   
24 - نوامبر - 2010 چهارشنبه
176
کلام حکمت .1531
مسیح زنده زمان ما- قسمت ۲ از ۴ قسمت، ۳ سپتامبر ۱۹۹۴هاوایی، آمریکا : Tamil, Tagalog,Swedish,Estonian
  WMV (108 MB)   
23 - نوامبر - 2010 سه شنبه
175
کلام حکمت .1529
مسیح زنده زمان ما- قسمت ۱ از ۴ قسمت ۳ سپتامبر ۱۹۹۴ هاوایی، آمریکا : Tamil, Tagalog,Swedish,Estonian
  WMV (104 MB)   
21 - نوامبر - 2010 یکشنبه
174
کلام حکمت .1464
اتحاد مجدد روح ها - قسمت ۳ از ۳ قسمت ۲۷ آوریل ۲۰۰۰ آوکلند، نیوزلند : Estonian ,Swedish, Slovenian, Tagalog
  WMV (99 MB)   
17 - سپتامبر - 2010 جمعه
173
کلام حکمت .1462
اتحاد مجدد روح ها - قسمت ۲ از ۳ قسمت ۲۷ آوریل ۲۰۰۰ آوکلند، نیوزلند : Estonian ,Swedish, Slovenian, Tagalog
  WMV (117 MB)   
15 - سپتامبر - 2010 چهارشنبه
172
کلام حکمت .1461
اتحاد مجدد روح ها - قسمت ۱ از ۳ قسمت ۲۷ آوریل ۲۰۰۰ آوکلند، نیوزلند : Estonian ,Swedish, Slovenian, Tagalog
  WMV (97 MB)   
14 - سپتامبر - 2010 سه شنبه
171
کلام حکمت .1440
به درون نگاه کنیم تا خود واقعی مان را ببینیم - قسمت ۳ از ۳ قسمت، ۱۶ مارس ۱۹۹۰، تاینان، فورموسا (تایوان) (به زبان چینی) : Tamil, Tagalog , Swedish
  WMV (115 MB)   
24 - اوت - 2010 سه شنبه
170
کلام حکمت .1438
به درون نگاه کنیم تا خود واقعی مان را ببینیم - قسمت ۲ از ۳ قسمت، ۱۶ مارس ۱۹۹۰، تاینان، فورموسا (تایوان) (به زبان چینی) : Tamil, Tagalog , Swedish
  WMV (117 MB)   
22 - اوت - 2010 یکشنبه
169
کلام حکمت .1437
به درون نگاه کنیم تا خود واقعی مان را ببینیم - قسمت ۱ از ۳ قسمت، ۱۶ مارس ۱۹۹۰، تاینان، فورموسا (تایوان) (به زبان چینی) : Tamil, Tagalog , Swedish
  WMV (121 MB)   
21 - اوت - 2010 شنبه
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last
 
 

   Download - Additional Language Subtitles
 
  دانلود کتیبه ها
  دانلود MP3
 
Listen Mp3Listen  کلام حکمت
Listen Mp3Listen  میان استاد و شاگردان
  MP4 download for iPhone(iPod )
  Download Non Subtitle Videos
  دانلود از طریق برنامه
 
کلام حکمت
گیاهخواری : روش اصیل زندگی
افراد خوب، اعمال خوب
اخبار قابل توجه
بین استاد و شاگردان
بزرگان گیاهخوار
دنیای حیوانات
سفری به عوالم زیبایی
سرگرمی های تعالی بخش
  دانلود از طریق تاریخ
سپتامبر . 2017

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30