دانلود
 
زیرنویس - Indonesian
Supreme Master Television is now available in additional language subtitles.
You may watch or download the following videos with subtitles in Swedish, Nepalese , Greek, Estonian, and Dutch.
Click WMV, MP4 or MP3 to download file مقاله ها: 14
no دانلود Watch Date aired روز
14
سفری به عوالم زیبایی .1073
موسیقی و شعر گرامیداشت شاعر بزرگ دین هونگ: * در مزرعه محصول دیرهنگام * آزردگی ( به زبان آولاکی) : Indonesian, Thai, Urdu, Zulu
  WMV (175 MB)   
22 - اوت - 2009 شنبه
13
سفری به عوالم زیبایی .1017
موسیقی و شعر در یادبود موسیقیدان لی اوین فوونگ: برای لی اوین فوونگ، یک آهنگ عاشقانه برای تو، بیا اینجا بنشینیم ( به زبان آولاکی) : Gujarati , Indonesian,Sinhalese ,Thai
  WMV (144 MB)   
27 - ژوئن - 2009 شنبه
12
سفری به عوالم زیبایی .1010
موسیقی و شعر به من خدایت را قرض بده، و وجود و نیستی ( به زبان آولاکی) : Gujarati , Indonesian,Sinhalese ,Thai
  WMV (129 MB)   
20 - ژوئن - 2009 شنبه
11
سفری به عوالم زیبایی .1003
موسیقی و شعر آوای فلوت سماوی و بیا تا یکدیگر را بیشتر از خودمان دوست بداریم ( به زبان آولاکی) : Gujarati , Indonesian,Sinhalese ,Thai
  WMV (136 MB)   
13 - ژوئن - 2009 شنبه
10
سفری به عوالم زیبایی .996
موسیقی و شعر برای پیاده روی عصرانه و " مرا فراموش نکن" ( به زبان آولاکی) : Gujarati , Indonesian,Sinhalese ,Thai
  WMV (116 MB)   
6 - ژوئن - 2009 شنبه
9
سفری به عوالم زیبایی .989
موسیقی و شعر "دو ساحل" و " همه چیز یکی است، عزیز! " ( به زبان آولاکی) : Gujarati , Indonesian,Sinhalese ,Thai
  WMV (116 MB)   
30 - مه - 2009 شنبه
8
سفری به عوالم زیبایی .975
موسیقی و شعر در یادبود آهنگساز تو هو: * آهنگ از دونگ تاپ * به تو هو * یک سوسن سفید * سال نو مبارک، استاد ( به زبان آولاکی) : Gujarati , Indonesian,Sinhalese ,Thai
  WMV (160 MB)   
16 - مه - 2009 شنبه
7
سفری به عوالم زیبایی .968
موسیقی و شعر بازگشت از معبدی در پاریس و طالب خدا ( به زبان آولاکی) : Gujarati, Indonesian, Sinhalese, Thai
  WMV (146 MB)   
9 - مه - 2009 شنبه
6
سفری به عوالم زیبایی .961
موسیقی و شعر * این آهنگ برای تو * افسوس می بارد (به زبان آولاکی) : Gujarati, Indonesian, Sinhalese, Thai
  WMV (132 MB)   
2 - مه - 2009 شنبه
5
سفری به عوالم زیبایی .947
موسیقی و شعر عشق به وطن و وداع (به زبان آولاکی) : Indonesian, Gujarati, Sinhalese, Thai
  WMV (112 MB)   
18 - آوریل - 2009 شنبه
4
سفری به عوالم زیبایی .940
موسیقی و شعر * ملودی عشق ۴ * آنجاست (به زبان آولاکی) : Indonesian, Gujarati, Mongolian, Sinhalese, Thai
  WMV (134 MB)   
11 - آوریل - 2009 شنبه
3
سفری به عوالم زیبایی .933
موسیقی و شعر عود ماه و چه چیز بیشتری آنجاست (به زبان آولاکی) : Gujarati, Indonesian, Mongolian, Sinhalese, Thai
  WMV (126 MB)   
4 - آوریل - 2009 شنبه
2
سفری به عوالم زیبایی .926
موسیقی و شعر مرا بیاد داشته باش زمانیکه باران میبارد مانند یک پرنده : Croatian, Gujarati, Indonesian, Mongolian, Sinhalese, Thai
  WMV (105 MB)   
28 - مارچ - 2009 شنبه
1
سفری به عوالم زیبایی .919
موسیقی و شعر * عشق * برای تو و به من (به زبان آولاکی) : Gujarati, Indonesian, Sinhalese, Thai
  WMV (128 MB)   
21 - مارچ - 2009 شنبه
 
 

   Download - Additional Language Subtitles
 
  دانلود کتیبه ها
  دانلود MP3
 
Listen Mp3Listen  کلام حکمت
Listen Mp3Listen  میان استاد و شاگردان
  MP4 download for iPhone(iPod )
  Download Non Subtitle Videos
  دانلود از طریق برنامه
 
کلام حکمت
گیاهخواری : روش اصیل زندگی
افراد خوب، اعمال خوب
اخبار قابل توجه
بین استاد و شاگردان
بزرگان گیاهخوار
دنیای حیوانات
سفری به عوالم زیبایی
سرگرمی های تعالی بخش
  دانلود از طریق تاریخ
اوت . 2017

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31