دانلود
 
زیرنویس - Dutch
Supreme Master Television is now available in additional language subtitles.
You may watch or download the following videos with subtitles in Swedish, Nepalese , Greek, Estonian, and Dutch.
Click WMV, MP4 or MP3 to download file مقاله ها: 78
no دانلود Watch Date aired روز
78
کلام حکمت .918
ما در سکوت، خدا را می شناسیم قسمت ۳ از ۳ ( به زبان انگلیسی و اسپانیایی) ۵ ماه مه ۱۹۹۹، اسپانیا : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish, Tamil
  WMV (109 MB)   
20 - مارچ - 2009 جمعه
77
کلام حکمت .916
ما در سکوت، خدا را می شناسیم قسمت ۲ از ۳ ( به زبان انگلیسی و اسپانیایی) ۵ ماه مه ۱۹۹۹، اسپانیا : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish, Tamil
  WMV (122 MB)   
18 - مارچ - 2009 چهارشنبه
76
کلام حکمت .915
ما در سکوت، خدا را می شناسیم قسمت ۱ از ۳ ( به زبان انگلیسی و اسپانیایی) ۵ ماه مه ۱۹۹۹، اسپانیا : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish, Tamil
  WMV (122 MB)   
17 - مارچ - 2009 سه شنبه
75
کلام حکمت .913
با زندگی ساده، روح مقتدری باشید ( به زبان چینی) : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish, Tagalog, Tamil
  WMV (116 MB)   
15 - مارچ - 2009 یکشنبه
74
کلام حکمت .908
کنفرانس ویدئویی با استاد اعظم چینگ های و رئیس جمهور سابق فیلیپین فیدل راموس برای دنیایی صلح آمیزتر و ایمن تر اکنون دست بعمل زنید! - قسمت ۲ از ۲ ۲۱ فوریه ۲۰۰۹ – فورموسا : Bulgarian, Dutch, Greek, Mongolian, Slovenian, Tamil
  WMV (158 MB)   
10 - مارچ - 2009 سه شنبه
73
کلام حکمت .906
کنفرانس ویدئویی با استاد اعظم چینگ های و رئیس جمهور سابق فیلیپین فیدل راموس برای دنیایی صلح آمیزتر و ایمن تر اکنون دست بعمل زنید! - قسمت ۱ از ۲ ۲۱ فوریه ۲۰۰۹ – فورموسا : Bulgarian, Dutch, Greek, Mongolian, Slovenian, Tamil
  WMV (139 MB)   
8 - مارچ - 2009 یکشنبه
72
کلام حکمت .902
یک عصر جدید در داشتن آگاهی جهانی توسط روشن ضمیری بدست می آید – قسمت ۲ از ۳ ( به زبان مالزیایی و چینی) : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish
  WMV (110 MB)   
4 - مارچ - 2009 چهارشنبه
71
کلام حکمت .901
یک عصر جدید در داشتن آگاهی جهانی توسط روشن ضمیری بدست می آید – قسمت ۲ از ۳ ( به زبان مالایی و چینی) : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish
  WMV (124 MB)   
3 - مارچ - 2009 سه شنبه
70
کلام حکمت .899
یک عصر جدید در داشتن آگاهی جهانی توسط روشن ضمیری بدست می آید – قسمت ۱ از ۳ ( به زبان مالایی و چینی) : Swedish, Greek, Estonian,Slovenian,Dutch
  WMV (99 MB)   
1 - مارچ - 2009 یکشنبه
69
کلام حکمت .897
ارتباط برقرار کردن با خدا ارتباط برقرار کردن با صوت و نور است – قسمت ۳ از ۳ ۲۱ فوریه ۱۹۹۱- کانادا (به زبان انگلیسی) : Swedish, Greek, Estonian, Mongolian,Slovenian,Tagalog , Dutch
  WMV (127 MB)   
27 - فوریه - 2009 جمعه
68
کلام حکمت .895
ارتباط برقرار کردن با خدا ارتباط برقرار کردن با صوت و نور است – قسمت ۲ از ۳ ۲۱ فوریه ۱۹۹۱- کانادا (به زبان انگلیسی) : Swedish, Greek, Estonian, Mongolian,Slovenian,Tagalog , Dutch
  WMV (88 MB)   
25 - فوریه - 2009 چهارشنبه
67
کلام حکمت .894
ارتباط برقرار کردن با خدا ارتباط برقرار کردن با صوت و نور است – قسمت ۱ از ۳ ۲۱ فوریه ۱۹۹۱- کانادا (به زبان انگلیسی) : Swedish, Greek, Estonian, Mongolian,Slovenian,Tagalog , Dutch
  WMV (89 MB)   
24 - فوریه - 2009 سه شنبه
66
کلام حکمت .892
کنفرانس ویدئویی با استاد اعظم چینگ های گرمایش جهانی کنفرانس بین المللی اس او اس – قسمت ۶ از ۶ ۲۷ ژانویه، ۲۰۰۹ – مغولستان (به زبان انگلیسی و مغولی) : Dutch, Greek, Mongolian, Tagalog, Slovenian, Swedish
  WMV (135 MB)   
22 - فوریه - 2009 سه شنبه
65
کلام حکمت .891
کنفرانس ویدئویی با استاد اعظم چینگ های گرمایش جهانی کنفرانس بین المللی اس او اس – قسمت ۵ از ۶ ۲۷ ژانویه، ۲۰۰۹ – مغولستان (به زبان انگلیسی و مغولی) : Dutch, Greek, Mongolian, Tagalog, Slovenian, Swedish
  WMV (134 MB)   
21 - فوریه - 2009 شنبه
64
کلام حکمت .888
کنفرانس ویدئویی با استاد اعظم چینگ های گرمایش جهانی کنفرانس بین المللی اس او اس – قسمت 3 از ۶ ۲۷ ژانویه، ۲۰۰۹ – مغولستان (به زبان انگلیسی و مغولی) : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish, Mongolian, Tagalog
  WMV (145 MB)   
18 - فوریه - 2009 چهارشنبه
 1  2  3  4  5  6  Last
 
 

   Download - Additional Language Subtitles
 
  دانلود کتیبه ها
  دانلود MP3
 
Listen Mp3Listen  کلام حکمت
Listen Mp3Listen  میان استاد و شاگردان
  MP4 download for iPhone(iPod )
  Download Non Subtitle Videos
  دانلود از طریق برنامه
 
کلام حکمت
گیاهخواری : روش اصیل زندگی
افراد خوب، اعمال خوب
اخبار قابل توجه
بین استاد و شاگردان
بزرگان گیاهخوار
دنیای حیوانات
سفری به عوالم زیبایی
سرگرمی های تعالی بخش
  دانلود از طریق تاریخ
سپتامبر . 2017

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30