دانلود
 
زیرنویس - Croatian
Supreme Master Television is now available in additional language subtitles.
You may watch or download the following videos with subtitles in Swedish, Nepalese , Greek, Estonian, and Dutch.
Click WMV, MP4 or MP3 to download file مقاله ها: 11
no دانلود Watch Date aired روز
11
سفری به عوالم زیبایی .926
موسیقی و شعر مرا بیاد داشته باش زمانیکه باران میبارد مانند یک پرنده : Croatian, Gujarati, Indonesian, Mongolian, Sinhalese, Thai
  WMV (105 MB)   
28 - مارچ - 2009 شنبه
10
کلام حکمت .877
گذرگاه نامرئی – قسمت ۳، ۲۶ نوامبر ۱۹۹۹ دوربان، آفریقای جنوبی : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog,Tamil
  WMV (109 MB)   
7 - فوریه - 2009 شنبه
9
کلام حکمت .876
گذرگاه نامرئی – قسمت ۲، ۲۶ نوامبر ۱۹۹۹ دوربان، آفریقای جنوبی : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog,Tamil
  WMV (132 MB)   
6 - فوریه - 2009 جمعه
8
کلام حکمت .874
گذرگاه نامرئی – قسمت ۱ ۲۶ نوامبر ۱۹۹۹ دوربان، آفریقای جنوبی : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog,Tamil
  WMV (114 MB)   
4 - فوریه - 2009 چهارشنبه
7
کلام حکمت .813
با زندگی با شجاعت مواجه شوید - قسمت ۲ ۹ ژوئن ۱۹۹۹، انگلیس (به زبان انگلیسی) : Bulgarian,Croatian,Dutch,Estonian,Greek
  WMV (101 MB)    MP4(171 MB)  
5 - دسامبر - 2008 جمعه
6
کلام حکمت .811
با زندگی با شجاعت مواجه شوید - قسمت ۱ ۹ ژوئن ۱۹۹۹، انگلیس (به زبان انگلیسی) : Bulgarian,Croatian,Dutch,Estonian,Greek
  WMV (97 MB)    MP4(155 MB)  
3 - دسامبر - 2008 چهارشنبه
5
کلام حکمت .793
با یکدیگر میتوانیم آینده ای درخشانتر انتخاب کنیم - قسمت ۳ ۱۱ ماه مه، ۱۹۹۹ - لهستان (به زبان انگلیسی و لهستانی) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (84 MB)    MP4(148 MB)  
15 - نوامبر - 2008 شنبه
4
کلام حکمت .792
با یکدیگر میتوانیم آینده ای درخشانتر انتخاب کنیم - قسمت ۲ ۱۱ ماه مه، ۱۹۹۹ - لهستان (به زبان انگلیسی و لهستانی) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (80 MB)    MP4(137 MB)  
14 - نوامبر - 2008 جمعه
3
کلام حکمت .790
با یکدیگر میتوانیم آینده ای درخشانتر انتخاب کنیم - قسمت ۱ ۱۱ ماه مه، ۱۹۹۹ - لهستان (به زبان انگلیسی و لهستانی) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (90 MB)    MP4(160 MB)  
12 - نوامبر - 2008 چهارشنبه
2
کلام حکمت .786
پارلمان ادیان دنیا - قسمت ۲، ۲-۱ دسامبر ۱۹۹۹ : Croatian,Dutch,Greek,Mongolian,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (74 MB)    MP4(136 MB)  
8 - نوامبر - 2008 شنبه
1
کلام حکمت .785
پارلمان ادیان دنیا - قسمت ۱، ۲-۱ دسامبر ۱۹۹۹ : Croatian,Dutch,Greek,Mongolian,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (115 MB)    MP4(182 MB)  
7 - نوامبر - 2008 جمعه
 
 

   Download - Additional Language Subtitles
 
  دانلود کتیبه ها
  دانلود MP3
 
Listen Mp3Listen  کلام حکمت
Listen Mp3Listen  میان استاد و شاگردان
  MP4 download for iPhone(iPod )
  Download Non Subtitle Videos
  دانلود از طریق برنامه
 
کلام حکمت
گیاهخواری : روش اصیل زندگی
افراد خوب، اعمال خوب
اخبار قابل توجه
بین استاد و شاگردان
بزرگان گیاهخوار
دنیای حیوانات
سفری به عوالم زیبایی
سرگرمی های تعالی بخش
  دانلود از طریق تاریخ
سپتامبر . 2017

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30