دانلود
 
زیرنویس - Bulgarian
Supreme Master Television is now available in additional language subtitles.
You may watch or download the following videos with subtitles in Swedish, Nepalese , Greek, Estonian, and Dutch.
Click WMV, MP4 or MP3 to download file مقاله ها: 56
no دانلود Watch Date aired روز
56
کلام حکمت .1737
زبان قلب - قسمت ۲ از ۲ قسمت ۸ دسامبر ۲۰۰۸ : Tamil,,Tagalog,Bulgarian
  WMV (86 MB)   
20 - سپتامبر - 2011 سه شنبه
55
کلام حکمت .1758
همیشه خداگونه باشید - قسمت ۲ از ۲ قسمت ۱۱ دسامبر ۲۰۱۱، کنکون، مکزیک : Tamil,Tagalog,Bulgarian,Estonian
  WMV (74 MB)   
8 - جولای - 2011 جمعه
54
کلام حکمت .1756
همیشه خداگونه باشید - قسمت ۱ از ۲ قسمت ۱۱ دسامبر ۲۰۱۱، کنکون، مکزیک : Tamil,,Tagalog,Bulgarian,Estonian
  WMV (77 MB)   
6 - جولای - 2011 چهارشنبه
53
کلام حکمت .1710
مصاحبه با استاد اعظم چینگ های توسط جمیز بین از رادیو بیداری معنوی - قسمت ۳ از ۳ قسمت ۲۶ آوریل ۲۰۱۱ : Tagalog , Tamil, Bulgarian , Swedish , Estonian , Slovenian
  WMV (83 MB)   
21 - مه - 2011 شنبه
52
کلام حکمت .1709
مصاحبه با استاد اعظم چینگ های توسط جمیز بین از رادیو بیداری معنوی - قسمت ۲ از ۳ قسمت : Tagalog , Tamil, Bulgarian , Swedish , Estonian , Slovenian
  WMV (93 MB)   
20 - مه - 2011 جمعه
51
کلام حکمت .1707
مصاحبه با استاد اعظم چینگ های توسط جمیز بین از رادیو بیداری معنوی - قسمت ۱ از ۳ قسمت ۲۶ آوریل ۲۰۱۱ : Tagalog , Tamil, Bulgarian , Swedish , Estonian , Slovenian
  WMV (95 MB)   
18 - مه - 2011 چهارشنبه
50
کلام حکمت .1632
مصاحبه با استاد اعظم چینگ های توسط روزنامه نوئدادس ۹ دسامبر ۲۰۱۰، کنکون، مکزیک : Tagalog ,Tamil,Bulgarian,Swedish,Nepalese
  WMV (96 MB)   
4 - مارچ - 2011 جمعه
49
کلام حکمت .1563
برای قدیس بودن، فرد باید خداوند را بیشتر از همه دوست بدارد دسامبر ۲۰۰۷ : Tagalog ,Tamil ,Swedish,Estonian,Bulgarian
  WMV (85 MB)   
25 - دسامبر - 2010 شنبه
48
کلام حکمت .1287
مصاحبه با استاد اعظم چینگ های منتشر شده در ژورنال سگ ایرلند -قسمت ۳ از ۳ قسمت، ۱۶ دسامبر ۲۰۰۹ : Bulgarian, Tamil, Tagalog, Greek.
  WMV (104 MB)   
24 - مارچ - 2010 چهارشنبه
47
کلام حکمت .1286
مصاحبه با استاد اعظم چینگ های منتشر شده در ژورنال سگ ایرلند -قسمت ۲ از ۳ قسمت، ۱۶ دسامبر ۲۰۰۹ : Bulgarian, Tamil, Tagalog, Greek.
  WMV (127 MB)   
23 - مارچ - 2010 سه شنبه
46
کلام حکمت .1284
مصاحبه با استاد اعظم چینگ های منتشر شده در ژورنال سگ ایرلند -قسمت ۱ از ۳ قسمت، ۱۶ دسامبر ۲۰۰۹ : Bulgarian, Tamil, Tagalog, Greek.
  WMV (121 MB)   
21 - مارچ - 2010 یکشنبه
45
کلام حکمت .1212
چاپ اول کتاب های استاد اعظم چینگ های "حیات وحش شریف"، به آلمانی و فرانسوی، و چاپ اول "سگ ها در زندگی من" به لهستانی قسمت ۵ از ۵، ۱۸ اکتبر ۲۰۰۹، آلمان : Bulgarian,Tamil,Tagalog
  WMV (133 MB)   
8 - ژانویه - 2010 جمعه
44
کلام حکمت .1210
چاپ اول کتاب های استاد اعظم چینگ های "حیات وحش شریف"، به آلمانی و فرانسوی، و چاپ اول "سگ ها در زندگی من" به لهستانی قسمت ۴ از ۵، ۱۸ اکتبر ۲۰۰۹، آلمان : Bulgarian,Tamil,Tagalog
  WMV (96 MB)   
6 - ژانویه - 2010 چهارشنبه
43
کلام حکمت .1209
چاپ اول کتاب های استاد اعظم چینگ های "حیات وحش شریف"، به آلمانی و فرانسوی، و چاپ اول "سگ ها در زندگی من" به لهستانی قسمت ۳ از ۵، ۱۸ اکتبر ۲۰۰۹، آلمان : Bulgarian,Tamil,Tagalog
  WMV (126 MB)   
5 - ژانویه - 2010 سه شنبه
42
کلام حکمت .1207
چاپ اول کتاب های استاد اعظم چینگ های "حیات وحش شریف"، به آلمانی و فرانسوی، و چاپ اول "سگ ها در زندگی من" به لهستانی قسمت ۲ از ۵، ۱۸ اکتبر ۲۰۰۹، آلمان : Bulgarian,Tamil,Tagalog
  WMV (110 MB)   
3 - ژانویه - 2010 یکشنبه
 1  2  3  4  Last
 
 

   Download - Additional Language Subtitles
 
  دانلود کتیبه ها
  دانلود MP3
 
Listen Mp3Listen  کلام حکمت
Listen Mp3Listen  میان استاد و شاگردان
  MP4 download for iPhone(iPod )
  Download Non Subtitle Videos
  دانلود از طریق برنامه
 
کلام حکمت
گیاهخواری : روش اصیل زندگی
افراد خوب، اعمال خوب
اخبار قابل توجه
بین استاد و شاگردان
بزرگان گیاهخوار
دنیای حیوانات
سفری به عوالم زیبایی
سرگرمی های تعالی بخش
  دانلود از طریق تاریخ
سپتامبر . 2017

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30